Việt vương Vô Chuyên

(đổi hướng từ Việt Vương Vô Chuyên)

Việt vương Vô Chuyên (chữ Hán: 越王無顓), tên thật là Lạc Vô Chuyên (雒無顓) hay Lạc Thảm Trục Mão (雒菼蠋卯), là vị vua thứ 42 của nước Việt, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Việt vương Vô Chuyên
越王無顓
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Việt
Trị vì360 TCN - 343 TCN
Tiền nhiệmViệt vương Vô Dư
Kế nhiệmViệt vương Vô Cương
Thông tin chung
Hậu duệVô Cương
Tên đầy đủ
Lạc Vô Chuyên (雒無顓) hay Lạc Thảm Trục Mão (雒菼蠋卯)
Chính quyềnnước Việt
Thân phụViệt vương Vô Dư
Mất343 TCN
Trung Quốc

Vô Chuyên là con của Việt vương Vô Dư, vua thứ 41 của nước Việt. Năm 361 TCN, Vô Dư qua đời, Vô Chuyên lên nối ngôi.

Năm 343 TCN, Việt vương Vô Chuyên qua đời. Ông ở ngôi 18 năm. Con ông là Vô Cương lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Dương Khoan, Chiến Quốc sử liệu biên niên tập chứng, Đài Loan Thương Vụ Ấn Thư Quán

Chú thíchSửa đổi