Vi quốc gia

quốc gia nhỏ, không được công nhận

Vi quốc gia (tiếng Anh: Micronation, tiếng Hán: 私人国家 / Tư nhân quốc gia) là tên gọi mô hình các quốc gia có tuyên bố tồn tại nhưng không được bất cứ chính phủ hoặc tổ chức quốc tế nào công nhận. Những dự án quốc gia như thế thường chỉ tồn tại trên văn bản, Internet hoặc trong tâm trí người sáng lập.

Mẫu cờ được coi là quốc kỳ Đế quốc Aerica.

Khái niệm sửa

 
Sealand - Một vi quốc gia tiêu biểu, vị trí của nó tương ứng với một giàn khoan hoang phế trên biển Bắc.

Vi quốc gia khác với các phong trào li khai và thường được tạo ra và duy trì bởi một người hay một nhóm gia đình. Tiêu chuẩn này không bao gồm các lãnh thổ như Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) có quan hệ ngoại giao với các quốc gia công nhận quốc gia trên thế giới mà không được chính thức công nhận bởi nhiều quốc gia bang hoặc được chấp nhận bởi cơ quan quốc tế lớn.

Vi quốc gia cũng được phân biệt với các quốc gia tưởng tượng và các loại khác của các nhóm xã hội (chẳng hạn như làng sinh thái, trường học, các bộ lạc, thị tộc, giáo phái, và các hiệp hội cộng đồng dân cư) bằng cách thể hiện một cách chính thức và kéo dài, thậm chí nếu không được công nhận, công bố chủ quyền đối với một số vùng lãnh thổ.

Một số vi quốc gia đã phát hành tiền xu, cờ, tem bưu chính, hộ chiếu, huy chương, và các mặt hàng khác, hiếm khi được chấp nhận bên ngoài cộng đồng của họ.

Vi quốc gia được biết đến sớm nhất ngày từ đầu thế kỷ XIX. Sự xuất hiện của Internet đã cung cấp phương tiện cho việc tạo ra nhiều vi quốc gia mới, mà các thành viên nằm rải rác khắp nơi trên thế giới và tương tác chủ yếu bằng phương tiện điện tử. Sự khác biệt giữa các vi quốc gia Internet, các loại khác của các nhóm mạng xã hội, và vai trò chơi thường khó xác định.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Anonymous (ngày 24 tháng 7 năm 2003). “Prince finds if all else fails, secede”. Australian Daily Telegraph.
 • Alex Blumberg (tháng 3 năm 2000). “It's Good to Be King”. Wired. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2009.
 • Adam Clanton, "The Men Who Would Be King: Forgotten Challenges to U.S. Sovereignty," UCLA Pacific Basin Law Journal, Vol. 26, No. 1, Fall 2008, pp. 1–50.
 • Dapin, Mark (ngày 12 tháng 2 năm 2005). “If at first you don't secede...”. The Sydney Morning Herald.
 • Bruno Fuligni (1997). L'État C'est Moi: Histoire des monarchies privées, criptarchies (L'État C'est Moi: History of private monarchies and cryptarchies). Max Chaleil.
 • Kochta & Kalleinen, editors. Amorph! 03 Summit of Micronations–Documents/Asiakirjoja, 2003, ISBN 3-936919-45-3
 • Menefee, Samuel Pyeatt. "'Republics of the Reefs': Nation-Building on the Continental Shelf and in the World's Oceans," California Western International Law Journal, vol. 25, no. 1, Fall 1994, pp. 81–111
 • Peter Needham (ngày 26 tháng 9 năm 2006). “Born to rule”. The Australian.
 • Nick Squires (ngày 24 tháng 2 năm 2005). “Mini-states Down Under are sure they can secede”. The Daily Telegraph.
 • Strauss, Erwin S., How to start your own country, ISBN 0-915179-01-6
 • Cha lập quốc gia riêng cho con làm công chúa
 • Vi quốc gia trên DMOZ