Vi tảo (Microalgae) là các loại tảo rất nhỏ được quan sát dưới kính hiển vi, chúng sống trong môi trường nước ngọt và biển.[1]

Vi tảo loài trong chi Nannochloropsis, nhìn dưới kính hiển vi bình thường

Đặc điểm chungSửa đổi

 • Kích thước hiển vi, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, tế bào có roi hoặc không có roi.
 • Tế bào nhân chuẩn, thành xenlulozo dạng sợi mảnh.
 • Lục lạp có sắc tố quang hợp: chorophyl, caroten
 • Có khă năng tự dưỡng, phân bố rộng, sống trôi nổi trong nước.
 • Sinh sản nhanh:
 • Vô tính: phân đôi, bào tử
 • Hữu tính: giao tử

Vai tròSửa đổi

 • Thức ăn cho động vật thủy sinh, làm giàu chất hữu cơ cho đất.
 • Sản xuất thức ăn giàu protein và vitamin cho người và động vật.
 • Xử lý nước thải đô thị, công nghiệp...
 • Một số tảo có độc tính cao gây chết hàng loạt động vật thủy sinh...

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Thurman, H. V. (1997). Introductory Oceanography. New Jersey, USA: Prentice Hall College. ISBN 0-13-262072-3.