Dịch vụ cho thuê băng đĩa hình

Thuật ngữ phổ quát dùng để chỉ các phương tiện truyền thông đã thu trước có thể được bán hoặc cho thuê/thuê về nhằm phục vụ hoạt động giải trí chiếu phim tại nhà
(đổi hướng từ Video tại nhà)

Dịch vụ cho thuê băng đĩa hình hay dịch vụ cho thuê video (tiếng Anh: Home video) là hệ thống các phương tiện phát video đã thu trước (bao gồm các bộ phim, video game hay chương trình truyền hình) có thể được bán, cho thuê hoặc được stream nhằm phục vụ hoạt động giải trí tại gia. Nó là một dạng truyền thông gia đình (hay truyền thông tại gia).

Tham khảoSửa đổi