Vinh Hiến Vương (chữ Hán:榮憲王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử các triều đại Trung Quốc thời Phong kiến.

Thụy hiệu

sửa
  1. Bắc Tống Sở Vinh Hiến Vương (hoặc Tấn Ninh Vinh Hiến quận vương, Giản Vinh Hiến Vương, Sái Vinh Hiến Vương và Hàn Vinh Hiến Vương) Triệu Tự (赵似) trước kia từng làm Hòa Vinh Hiến Công
  2. Minh triều Đổ Dương Vinh Hiến Vương Chu An 㶠 (朱安㶠)

Phong hiệu kèm Thụy hiệu

sửa

Xem thêm

sửa