Vinh Mục vương

(đổi hướng từ Vinh Mục Vương)

Vinh Mục Vương (chữ Hán:榮穆王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Bắc Tống Hoài Vinh Mục Vương (hoặc Bộc Vinh Mục Vương) Chu Tông Huy
  • Bắc Tống Ngô Vinh Mục Vương (hoặc Thân Vinh Mục Vương, Trần Vinh Mục Vương và Yến Vinh Mục Vương) Triệu 佖
  • Minh triều Bảo An Vinh Mục Vương Chu Thành Hoàng
  • Minh triều Tĩnh Giang Vinh Mục Vương Chu Lý Hỗ

Xem thêmSửa đổi