Virus (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Virus có hai nghĩa:

  • Trong sinh học, virus là tác nhân lây nhiễm, nhỏ hơn vi khuẩn và chỉ có thể tái tạo sau khi lây nhiễm vào tế bào chủ. Xem bài Virus. Để tiếp cận một cách dễ hiểu hơn về chủ đề này, xem bài Giới thiệu về virus. Để đọc bài viết về một ngành khoa học nghiên cứu virus, xem Virus học.
  • Trong khoa học máy tính, virus là đoạn chương trình máy tính (thông thường là độc hại) có khả năng lan truyền một cách lén lút từ máy tính này sang máy tính khác. Xem bài Virus (máy tính).

Không nhầm lẫn với streamer, Youtuber Việt Nam tên là Đặng Tiến Hoàng, có nghệ danh là ViruSs.