Vladimir Antonovich Ivashko

(Đổi hướng từ Vladimir Ivashko)

Vladimir Antonovich Ivashko (tiếng Nga: Владимир Антонович Ивашко, tiếng Ukraina: Володимир Антонович Івашко) (19321994) là quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trong một thời gian ngắn từ ngày 24 tháng 8 năm 1991 đến ngày 29 tháng 8 năm 1991. Ngày 24 tháng 8, Mikhail Gorbachev từ chức, và ngày 29 tháng 8, Đảng Cộng sản Liên Xô bị Xô Viết Tối cao đình chỉ. nn Ivashko giữ chức Chủ tịch của Verkhovna Rada trong một thời gian ngắn từ ngày 4 tháng 6 đến 9 tháng 7 năm 1990.

Bia tưởng niệm Volodymyr Ivashko.

Tham khảo sửa

Tiền nhiệm:
Valentyna Shevchenko
Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô CHXHCN Ukraina
1990
Kế nhiệm:
Leonid Kravchuk
Tiền nhiệm:
Mikhail Gorbachev
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
1991
Kế nhiệm:
không (chức vụ bị hủy bỏ)