Mở trình đơn chính

Hải tượng

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Voi biển)

Hải tượng trong tiếng Việt có thể là:

  • Tên gọi của các loài trong chi Mirounga. Còn gọi là voi biển.
  • Tên gọi phiên dịch từ tiếng Trung để chỉ moóc (hay hải mã).