Vulcan (Latin: Volcānus or Vulcānus; phát âm [wɔlˈkaːnʊs], [wʊlˈkaːnʊs]) là vị thần của lửa[1] gồm lửa trong các núi lửa, rèn kim loại trong tôn giáo và thần thoại La Mã.

Vulcan
Đền thờVulcanal

Chú thích sửa

  1. ^ Georges Dumézil (1996) [1966]. Archaic Roman Religion: Volume One. trans. Philip Krapp. Baltimore: Johns Hopkins University Press. tr. 320–321. ISBN 0-8018-5482-2.