WIN/GIA là viết tắt tiếng Anh của Worldwide Independent Network/Gallup International Association, là hợp tác quốc tế của các công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò độc lập. Nhóm được thành lập vào tháng 5 năm 2010 khi Hiệp hội Gallup Quốc tế (GIA, Gallup International Association), được thành lập vào năm 1947 và Mạng lưới nghiên cứu thị trường độc lập toàn thế giới (WIN, Worldwide Independent Network), được thành lập vào tháng 4 năm 2007, bắt đầu hợp tác của họ.[1][2]

Logo WIN/GIA

Hợp tác kết thúc vào năm 2017.

Tham khảo sửa

  1. ^ “The Gallup International and WIN associations Unite”. ngày 30 tháng 7 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2020.
  2. ^ James Verrinder (ngày 12 tháng 5 năm 2010). “Gallup International Association and WIN Network strike merger deal”. Research.

Liên kết ngoài sửa