Mở trình đơn chính

Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ WP:XB)

Gợi ýSửa đổi

  • Xem Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ để chọn bài đưa ra biểu quyết.
  • Tạo trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên bài biểu quyết theo biểu mẫu ở dưới, nội dung trang dùng cú pháp {{thế:bài BQXB|tên bài=Tên bài biểu quyết|lý do=abc. ~~~~}}. Sau đó, đưa trang đã tạo vào trang chính này dùng cú pháp {{/Tên bài biểu quyết}}.

Tháng 11 năm 2019Sửa đổi

Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi

Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Hội thi cấp tỉnh. Xuân (thảo luận) 09:07, ngày 18 tháng 11 năm 2019 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Bộ Tham mưu, Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt NamSửa đổi

Bộ Tham mưu, Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bộ Tham mưu, Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt Nam" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Đơn vị phụ thuộc Quân khu 4, viết theo phong cách liệt kê. Xuân (thảo luận) 09:05, ngày 18 tháng 11 năm 2019 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Huyện Trường SaSửa đổi


Tháng 10 năm 2019Sửa đổi

Trần Nguyễn Lê VănSửa đổi

Lê Hải AnSửa đổi

Lê Hải An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Hải An" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Có người cho rằng nhân vật này không đủ độ nổi bật. Xuân (thảo luận) 13:36, ngày 27 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Xóa
Giữ

  Giữ ông này là bí thư bộ Giáo dục và đào tạo, là bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, thuộc diện nghiễm nhiên nổi bật theo Wikipedia:Độ nổi bật (người)#Chính khách. Xuân (thảo luận) 13:40, ngày 27 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Xin lỗi, tôi nhầm. Xuân (thảo luận) 19:08, ngày 27 tháng 10 năm 2019 (UTC)
Ý kiến
  1.   Ý kiến mời bạn Én bạc cho ý kiến. Xuân (thảo luận) 13:40, ngày 27 tháng 10 năm 2019 (UTC)
  2.   Ý kiến Dư luận còn có nhiều nghi vấn về nguyên nhân cái chết của nhân vật này. Theo ý kiến của mình thì không nên xóa, hãy chờ kết luận điều tra đã. Hoặc có thể đổi bài này thành viết về cái chết của ông Lê Hải An và phản ứng của xã hội. Bùi Minh Triết (thảo luận) 14:19, ngày 28 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Trịnh LữSửa đổi

Quan hệ thương mại Israel - Việt NamSửa đổi

Tén TằnSửa đổi


Tháng 9 năm 2019Sửa đổi

Trường liên cấp Việt-Úc Hà NộiSửa đổi


Phần đã liệt kê xongSửa đổi

Xem thêmSửa đổi