WWE Fastlane

(đổi hướng từ WWE Fast Lane)

WWE Fastlane là một sự kiện pay-per-view của WWE sản xuất. Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với các đô vật ở WWE. Nó là con đường dẫn các đô vật tới sự kiện lớn nhất năm là WrestleMania. Sự kiện Fastlane đầu tiên được tổ chức vào năm 2015.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi