WWF Hardcore Championship là một chức vô địch WWF tạo ra vào ngày 2/11/1998 và bãi bỏ vào ngày 26/8/2002. Do WWF đã đổi tên thành WWE nên danh hiệu này cũng được đổi tên thành WWE Harcore Championship.

WWE Hardcore Championship
Details
Date established ngày 2 tháng 11 năm 1998
Date retired ngày 26 tháng 8 năm 2002
Other name(s)
  • WWF Hardcore Championship
[show]Statistics

Lịch sử

sửa

Mr. McMahon đã trao danh hiệu này cho Mankind vào ngày 2.11.1998.

Các nhà vô địch

sửa

Mankind (2/11/1998 - 30/11/1998) Big Boss Man (30/11/1998 - 15/12/1998) Road Dogg (15/12/1998 - 14/2/1999) Bob Holly (14/2/1999 - 15/3/1999) Billy Gunn (15/3/1999 - 28/3/1999) Hardcore Holly (28/3/1999 - 25/4/1999) Al Snow (25/4/1999 - 25/7/1999)

Big Boss Man (25/7/1999 - 22/8/1999)

Al Snow (22/8/1999 - 24/8/1999)

Big Boss Man (24/8/1999 - 7/9/1999)

The British Bulldog (7/9/1999)

Al Snow (7/9/1999 - 12/10/1999)

Big Boss Man (12/10/1999 - 17/1/2000)

Test (17/1/2000 - 24/2/2000)

Crash Holly (24/2/2000 - 13/3/2000) Pete Gas (13/3/2000) Crash Holly (13/3/2000 - 2/4/2000) Tazz (2/4/2000) Viscera (2/4/2000)

Funaki (2/4/2000)

Tham khảo

sửa