Washington Monthly là một tạp chí phi lợi nhuận xuất bản hàng tháng về các chủ đề chính trịchính phủ Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1969[1] và có trụ sở tại Washington, DC, tạp chí này được biết đến với bảng xếp hạng hàng năm về các trường đại học Hoa Kỳ, được xem như là một sự thay thế cho bảng xếp hạng của ForbesUS News & World Report.

Washington Monthly nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Lumina để đưa các tin tức liên quan đến giáo dục bậc cao.[2] Tạp chí cũng đã nhận được tài trợ từ Trung tâm Truyền thông và Dân chủ Schumann,[3] Tập đoàn Carnegie New York,[4] và những người ủng hộ cá nhân như tỷ phú Warren BuffettMarkos Kounalakis.[5]

Chú thích sửa

  1. ^ Peters, Charles. “Why bad news should always trickle up ... Polyester and merlot ... The hippest fund-raiser in New York”. Washington Monthly (Jan–Feb 2014). Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2014.
  2. ^ “Strategic Media Partners: Washington Monthly Corporation”. Lumina Foundation. 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2016.
  3. ^ Hagey, Keach (1 tháng 7 năm 2011). “Liberal journalism's fickle godfather”. Politico. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2015.
  4. ^ “Grants Database: Washington Monthly Corporation”. Carnegie Corporation of New York. 2016. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2016.
  5. ^ Carr, David (22 tháng 4 năm 2002). “New Life for Washington Watchdog”. The New York Times. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.