Watcher (thiên thần)

Watcher (từ tiếng Hy Lạp egrḗgoroi (ἐγρήγοροι)) hay Grigori là tên một nhóm thiên thần sa đoạ được nhắc đến trong Kinh ngụy tác Biblical, cũng được kể ra trong Genesis 6:4. Watcher xuất hiện trong Biblical apocrypha, trong cuốn một và hai của Enoch và Jubilees. Từ "Grigori" được lấy từ Cuốn hai của Enoch bản Slavo. Theo Sách Enoch, Watcher có tổng cộng 200 thành viên nhưng chỉ có lãnh đạo của họ được đặt tên:

Và họ có tất cả 200 người; [...] Và đây là tên của lãnh đạo họ: Sêmîazâz, lãnh đạo, Arâkîba, Râmêêl, Kôkabîêl, Tâmîêl, Râmîêl, Dânêl, Êzêqêêl, Barâqîjâl, Asâêl, Armârôs, Batârêl, Anânêl, Zaqîêl, Samsâpêêl, Satarêl, Tûrêl, Jômjâêl, Sariêl. Đây là 10 thủ lĩnh. (Enoch 6)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi