Waterloo

trang định hướng Wikimedia

'Waterloo có thể chỉ:

Trận chiến sửa

Địa danh sửa

Úc sửa

Bỉ sửa

Ở Canada sửa

Anh sửa

Hồng Kông sửa

Hà Lan sửa

New Zealand sửa

Scotland sửa

Sierra Leone sửa

Mỹ[1] sửa

Wales sửa

Gần Antarctica sửa

Giải trí sửa

Khác sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Có 30 30 Waterloo ở Mỹ, trong 28 tiểu bang - hai ở WisconsinVirginia.