Westwood Village Memorial Park Cemetery

Westwood Village Memorial Park Cemetery là một nghĩa trang nằm ở Westwood thuộc Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Nghĩa trang là nơi an nghỉ của nhiều ngôi sao điện ảnh cũng như các nhân vật quan trọng của Hollywood và nhiều người nổi tiếng khác.

Westwood Village Memorial Park Cemetery
Thông tin
Địa điểm
Quốc gia Hoa Kỳ

Những người nổi tiếng an nghỉ tại nghĩa trang sửa


Tham khảo sửa