Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (5) Rút sao (2) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử không thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và chắc chắn rằng bài bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên.
 • Đặt {{UCVGS}} (viết tắt của "Ứng cử viên giáng sao) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
 • Mỗi thành viên chỉ được phép mở tối đa 5 biểu quyết giáng sao trong vòng một tuần.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý giáng sao
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Không đồng ý giáng sao
 Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[1]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[1] Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết không còn đủ điều kiện chọn lọc nhưng còn đủ điều kiện là bài viết tốt, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó. Bạn cần nêu rõ các điểm chưa phù hợp với quy chuẩn bài viết chọn lọc để thành viên khác có thể quan tâm chỉnh sửa bài. Bạn cần quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Chưa đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}}
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Quan trọng hơn cả, nếu bạn là người quan tâm tới bài viết, xin hãy nâng cao chất lượng của bài để nó lại đạt được các tiêu chuẩn của bài viết chọn lọc. Xin nhớ việc nâng cao chất lượng bài viết luôn được khuyến khích hơn việc tước sao của các bài chọn lọc cũ.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[2]
Kết luận
 1. Một đề nghị giáng sao kéo dài tối thiểu là 14 ngày và tối đa là 30 ngày.
 2. Đề nghị thành công khi tổng số phiếu hợp lệ tối thiểu là 3, đồng thời số phiếu đồng thuận giáng sao nhiều hơn số phiếu không đồng thuận
 3. Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Ghi chú: Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên bị giáng sao từ bài viết chọn lọc thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đồng ý giáng sao.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đồng ý giáng sao.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{Sao chọn lọc}} và thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu này có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVGS}} và thêm {{Bài viết tốt}} cũng như {{Bài viết bị giáng sao chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết chọn lọc, danh sách bài viết chọn lọc cũdanh sách bài viết tốt.
  6. Thay nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài bằng nhãn "bài viết tốt".
 • Nếu các thành viên không đồng tình với đề nghị giáng sao, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Kết quả của cuộc biểu quyết.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Kết quả của cuộc biểu quyết.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thất bại.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVGS}} và thêm bản mẫu {{UCVGSTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý sửa

Đề nghị hiện hành sửa

Đề nghị đã qua sửa

Xem thêm sửa