Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (4) Đề nghị rút sao Thảo luận
Quy trình đề nghị
 • Việc rút sao cũng như phong sao bài viết tốt là những hoạt động bình thường và phải được tiến hành song song. Không có gì đổi thay nhanh hơn quá khứ vốn không hề thay đổi, việc dỡ sao bài viết tốt thể hiện sự tái nhìn nhận lại những giá trị quá khứ theo những yêu cầu và tiêu chuẩn mới. Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn đó.
 • Đặt {{UCVBVTMS}} (viết tắt của "Ứng cử viên bài viết tốt mất sao") vào trang thảo luận của bài đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn".
 • Nhấn vào "Viết trang này" và đặt ===[[tên bài đề cử]]=== vào đầu danh sách.
 • Dưới tựa đề này, hãy viết rõ lý do bạn đề cử bài viết này và ký tên bằng dấu ~~~~.
 • Chép lại dòng:{{/tên bài đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán bản mẫu vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
 • Cập nhật nội dung bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
Quy trình nhận xét

Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.

 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn ủng hộ đề cử rút sao, hãy viết *{{OK}} cùng với lý do của bạn.
 • Nếu bạn không đồng ý với đề cử, hãy viết *{{OK?}} hoặc *{{Phản đối}} cùng với lý do của bạn.
 • Mỗi một lời ủng hộ hoặc phản đối phải đưa ra được lý do cụ thể, hợp lý và có thể giải trình được. Nếu bạn không thể làm được điều trên, người quản lý trang Ứng cử viên sẽ bỏ qua phiếu bầu của bạn.
 • Những thành viên nào ủng hộ đề cử rút sao luôn được khuyến khích quay lại sau vài ngày để xem yêu cầu của họ đã được hồi đáp chưa. Để rút lại phiếu ủng hộ rút sao, hãy gạch bỏ nó (bằng cách dùng <del>...</del>) chứ đừng xóa bỏ hoàn toàn. Những người đóng góp cần phải để cho thành viên bỏ phiếu tự tay làm việc này. Nếu cảm thấy vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, đừng tự ý gạch đi, mà hãy bày tỏ điều đó.
 • Nếu bạn không thực sự ủng hộ hoặc phản đối đề cử, mà chỉ muốn nêu ra ý kiến xây dựng cho bài viết, hãy viết *{{YK}} sau đó là ý kiến của bạn.
 • Quan trọng hơn cả, nếu bạn là người quan tâm tới bài viết, xin hãy nâng cao chất lượng của bài để nó lại đạt được các tiêu chuẩn của bài viết tốt. Xin nhớ việc nâng cao chất lượng bài viết luôn được khuyến khích hơn việc tước sao của các bài viết tốt cũ.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào. [2]
Kết luận
 1. Một đề nghị rút sao kéo dài 30 ngày[3].
 2. Đề nghị thành công khi tổng số phiếu hợp lệ tối thiểu là 3, đồng thời số phiếu đồng thuật rút sao nhiều hơn số phiếu không đồng thuận.
 3. Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận rằng bài viết không còn đủ tiêu chuẩn để là một bài viết tốt, xin hãy thực hiện tiếp các công đoạn sau:
 1. Đóng trang thảo luận bằng bản mẫu {{biểu quyết|KQ=Đồng ý rút sao|ND=Nội dung trang thảo luận}}
 2. Xóa bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} (thường nằm ở phần dưới cùng của mục từ).
 3. Xóa {{UCVBVTMS}} và thay {{Bài viết tốt}} bằng {{BVMSBVT}} tại trang thảo luận của bài. Xin nhớ giữ nguyên tham số về ngày được đưa lên Trang Chính.
 4. Xoá tên bài tại Danh sách bài viết tốt và thêm vào Danh sách bài bị rút sao.
 5. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào đề nghị thành công

Đề nghị hiện hànhSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Chú giảiSửa đổi