Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Đề xuất xóa)
Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẫn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 5 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 5 năm 2021Sửa đổi

Quá trình hòa sóng VTV dịp Tết Nguyên Đán theo từng thời kỳSửa đổi

Quá trình hòa sóng VTV dịp Tết Nguyên Đán theo từng thời kỳ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Quá trình hòa sóng VTV dịp Tết Nguyên Đán theo từng thời kỳ" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài viết hoàn toàn vô nghĩa và quá rườm rà, lan man, nguồn cũng không có để chứng minh các thông tin trong bài này. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:33, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Biển đnb treo chưa được 1 tuần mà, sao vội mang đem biểu quyết rồi.DoraMoon (thảo luận) 06:53, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @DoraMoon: Đã hơn 1 tuần nên mình xin phép đăng lại, mong bạn cho ý kiến. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:19, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Nguyễn Trọng ĐôngSửa đổi

Nguyễn Trọng Đông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Trọng Đông" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Phó Chủ tịch không nghiễm nhiên đủ nổi bật. Cách trình bày bài như đang viết một trang lý lịch chứ hoàn toàn chẳng phải bài viết bách khoa, tương tự như bài Chử Xuân Dũng mới bị đem ra biểu quyết gần đây Hari caaru (thảo luận) 06:36, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:13, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Như đã ý kiến tại BQXB Chử Xuân Dũng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:50, ngày 11 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể không đủ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 01:40, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Như các ý kiến trên. - TB Mai Nam thảo luận 03:59, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Tập đoàn Nam LongSửa đổi

Tập đoàn Nam Long (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tập đoàn Nam Long" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tập đoàn không rõ độ nổi bật, nguồn yếu. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 10:42, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Nhất trí, chủ thể không đủ độ nổi bật, bài viết có văn phong mang tính quảng cáo. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:50, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)
    Xóa Nhất trí, chủ thể không đủ độ nổi bật, bài viết có văn phong mang tính quảng cáo. khanh228 (thảo luận) 9:28, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Xóa do PR. Nếu ai biên tập lại toàn bài theo đúng quy định của Wikipedia thì tôi sẽ xem xét lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:46, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Nguyentrongphu
  Tôi đã sửa qua văn phong, thông tin và loại bỏ các từ thừa, đồng thời đọc qua một số nguồn.
  Tuy vậy, nếu được bỏ phiếu, tôi vẫn sẽ cho phiếu xoá.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:51, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Phần "lịch sử", "Những dự án tiêu biểu" và "Các giải thưởng" (cái này với hợp nhất vô mục lịch sử) hiện tại vẫn chưa đạt tiêu chí bách khoa. Nhìn giống một bài PR hơn là 1 bài bách khoa. Một số nguồn là nguồn tự xuất bản nên không thể chấp nhận được. Nhiều đoạn vẫn thiếu nguồn. Bài này phải sửa rất nhiều và rất tốn thời gian thì may ra mới đạt tiêu chí. Hiện tại thì bắt buộc phải xóa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:43, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Bài viết có thể cải thiện. thảo luận quên ký tên này là của Thanhtruc04129 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 22:00, ngày 4 tháng 5 năm 2021.

Tôi cảm thấy văn phong bài viết đúng là đang PR quá rõ nhưng nếu biên tập lại theo văn phong của Wikipedia, thêm nguồn thì vẫn đáng để xem xét lại

 1.   Giữ Bài viết có thể cải thiện và cập nhật trong lai.
  2 phiếu từ 1 tài khoản, không hợp lệ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:39, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nằm trong top 50 doanh nghiệp nổi bật năm 2020 thì theo tôi đủ nổi bật. Nhưng nội dung bài viết thì khó chấp nhận vì nó mang tính quảng bá rất rõ. Thái Nhi (thảo luận) 02:22, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Theo tôi chủ thể đủ độ nổi bật, nhưng người tạo bài nên chỉnh sửa lại câu từ ngắn gọn, bách khoa. Tôi tạm để phiếu trống. - TB Mai Nam thảo luận 04:10, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Con đường âm nhạcSửa đổi

Con đường âm nhạc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Con đường âm nhạc" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài đã bị đặt biển từ lâu, chương trình không rõ độ nổi bật, nguồn ít mà còn yếu, lại một dạng nữa tương tự với bài Sức nước ngàn nămSáng tạo Việt Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:55, ngày 1 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chương trình ảnh hưởng lớn. Giải Cống hiến lần thứ nhất năm 2005 cho "Chương trình của năm". Nếu như các bạn biết "bại tướng" của chương trình này năm đó là Bài hát Việt, Duyên dáng Việt Nam và Đêm thần thoại, thì sẽ hình dung ra chương trình này từng hoành tráng như thế nào. DangTungDuong (thảo luận) 04:57, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @DangTungDuong: Đồng ý với bạn, nhưng khá ít nguồn hiện nay có thể chứng minh cho độ nổi bật của bài, hầu hết chỉ là những đoạn cắt ghép từ YouTube được đăng tải lên còn ngoài ra gần như không có một nguồn báo uy tín/hàn lâm nào có thể được đưa vào trong này + cách trình bày lan man, ngoài ra thông tin cũng thiếu xác thực và danh sách liệt kê không đủ, mình nghĩ đó mới thực sự là vấn đề của bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:14, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Bài chất lượng kém có thể khiến bài không nổi bật. Nhưng bản thân bài này đã nổi bật rồi, việc biên tập là việc khác. DangTungDuong (thảo luận) 06:30, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Cùng quan điểm với DangTungDuong, và cũng theo ý kiến mà tôi đã nói ở dưới. Tầm ảnh hưởng nó tạo ra rất lớn trong cả lĩnh vực âm nhạc - giải trí và không thể nào đem ra so sánh với mấy chương trình giải trí, gameshow tạp nham khác của VTV từ sau năm 2012-2013 kiểu như Sức nước ngàn năm. — MessiM10 07:27, ngày 8 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:12, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Chủ thể có ảnh hưởng đủ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 01:41, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1. Nếu bạn nào hay xem VTV3 giai đoạn từ 2006-2009 thì có thể nhận thấy chương trình này cũng tạo ra tầm ảnh hưởng nhất định. Cái khó của bài này là thiếu nguồn tham khảo, mà mò mạng thì cái hỏng, cái thì chỉ nhắc qua một chút. Trường hợp này hơi khó để bỏ phiếu. –MessiM10 09:10, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @CVQT: Đồng quan điểm với bạn, tuy nhiên mình cũng lục mò mãi chỉ thấy mấy nguồn từ youtube :)) Nếu thực sự có người vào bổ sung nguồn đầy đủ cho bài, tất nhiên mình sẽ để một phiếu giữ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:12, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Trở về giữa yêu thươngSửa đổi

Trở về giữa yêu thương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trở về giữa yêu thương" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bạn DoraMoon đã đặt biển cho bài với lý do là "Quảng bá phát sóng", nay mình xin phép tạo biểu quyết xóa bài trên đây, mong các bạn có thể cho ý kiến và bỏ phiếu. Để hiểu rõ chi tiết hơn, vui lòng xem tại trang thảo luận của bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:48, ngày 1 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Thú thật những bộ phim truyền hình dạng này không biết đánh giá thế nào, nếu nói về nguồn thì bất kỳ phim nào do VTV sản xuất đều có nguồn đầy khắp trên mạng. Chiếu theo tiêu chí này chắc hễ phim nào mấy đài truyền hình lớn sản xuất như VTV, HTV,... chắc mặc định có mặt ở Wikipedia quá.  A l p h a m a  Talk 11:53, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Alphama: Mình nghĩ ở đây cũng còn phải tùy nguồn. Tuy có nhiều nguồn ở dạng quảng bá phát sóng nhưng ở trong bài này chủ thể đã có hai bài báo được viết như là một bài bình luận về phim nên trường hợp này có thể du di. Còn theo như mình tìm hiểu thì nhiều phiên bản tiếng nước khác như en.wi hay jp.wi dù là phim gì phát sóng giờ nào bất luận là lên sóng kênh truyền hình nổi tiếng/quốc gia cũng đều có bài cả... Không biết bạn nghĩ thế nào? Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:12, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Vì lẽ lên sóng đài quốc gia thì tất nhiên hàng triệu người biet = auto tự nổi bật là vậy.  A l p h a m a  Talk 05:53, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
thật ra còn phải xem xét vào tình trạng đài có nổi tiếng với việc sản xuất phim truyền hình & cần chỉ số rating bảo chứng (như mấy phim Hàn mới ra mắt rating trung mười mấy hai chục % là auto có bài, nổi bật). Còn Việt Nam chuyện rating giấu rất kín nên chẳng biết phim tiếp cận được bao nhiêu người nên chẳng thể xác định rõ đnb, hiếm lắm mới có vài bộ "nổi" chịu công khai rating.DoraMoon (thảo luận) 01:21, ngày 11 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tháng 4 năm 2021Sửa đổi

I Wanna Dance (album)Sửa đổi

I Wanna Dance (album) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "I Wanna Dance (album)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Album bình thường không có gì đặc sắc, cần thẩm định độ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 09:46, ngày 27 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Bài ít nguồn, thông tin sơ sài và văn phong cũng có vẻ không được bách khoa cho lắm, như đoạn này: "I Wanna Dance" sẽ giới thiệu đến khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới lạ của Đông Nhi, mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, bắt kịp xu hướng âm nhạc đang được yêu thích hiện nay"". Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:45, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Lý do như đã nêu ra khi đưa bài ra biểu quyết.  A l p h a m a  Talk 08:06, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể không đủ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 02:35, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Giải thưởng Làn Sóng Xanh có thể xem là giải thưởng âm nhạc uy tín nhất nhì ở VN cùng với giải Cống hiến, mà album này được hẳn đề cử album của năm thì nghiễm nhiên nổi bật. Các tiêu chí như ít nguồn, sơ sài không nên dùng để làm thước đo đánh giá đnb.  Jimmy Blues  10:14, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đồng ý với Mintu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:28, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Album phòng thu thứ 2 của một ca sĩ có tiếng tại Việt Nam. --NXL (thảo luận) 08:12, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Album đủ độ nổi bật. - TB Mai Nam thảo luận 04:08, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Phan Trung ĐiềnSửa đổi

Phan Trung Điền (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phan Trung Điền" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Liệu tiến sĩ này có đủ nổi bật, đa số nguồn đều là các bài báo khoa học, cũng có 1 vài nguồn sách [1] nhưng cần thẩm định nguồn.  A l p h a m a  Talk 09:41, ngày 27 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Bài gần 40 nguồn nhưng hầu như nguồn nào cũng không ổn. Nguồn facebook, hotcourses.vn, worldscholarshipforum.com, v.v... Chủ thể này làm khoa học mà không thấy có dấu hiệu nào là được cộng đồng khoa học chuyên ngành quốc tế công nhận. Được trao huân chương, huy chương trong nước thì được 2 lần mà lại không đạt hạng nhất. (Nếu có thông tin xác minh mỗi đợt trao huy chương, huân chương nước ta chỉ trao duy nhất 1 hạng hai, 1 hạng ba, thì tôi sẽ rút lại câu này.) Xét tổng quan các phương diện nguồn, cộng đồng khoa học quốc tế, và huy/huân chương thì đều không thấy nổi bật.  Võ-tòng  04:37, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Lacessori: Đúng, có thể có các nguồn từ Facebook (hai nguồn bạn nhắc trên mình đã lược bỏ) nhưng những thông tin đó đều có thể kiểm chứng do tài khoản đăng bài lên là một cơ sở có uy tín. Còn việc bạn lấy hơn 3, 4 nguồn gì đó ra để đánh đồng cho cả 40 nguồn 'không ổn' thì mình hoàn toàn không đồng ý. Bởi lẽ như mình đã nói ở trên thì không thể xét việc liệu có được nhiều người trong quốc tế công nhận không mà nói được vì nói như vậy là quá máy móc và thiên lệch (theo như mình tìm hiểu thì ông này cũng đã từng rất nổi trong giới địa chất thế giới, nhưng do điều kiện các bài sách báo này không được bảo lưu và đăng lên mạng nên có thể bây giờ không còn nữa). Thậm chí có thể nói rằng bài viết còn chưa đủ nguồn so với những gì đã được đăng tải lên (như các công trình khoa học, bài luận, bài báo, sách, v.v..) tại đây. Ông này đã có: 1) Hai huân chương và huy chương đều từ nhà nước ban tặng, 2) Được nhiều nguồn sách báo công nhận là "nằm thứ 22 trong mục Danh sách các Tiến sĩ Khoa học Việt Nam", có đóng góp nhiều cho trầm tích học tại Việt Nam, 3) Đã được đặt hẳn tên một đường [2] và được viết riêng một bài thơ để khen ngợi (tác giả Phan Bá Ất), 4) Đã xuất bản gần hai chục cuốn sách, có từ hai nguồn bài báo/báo cáo nước ngoài trở lên nói về ông (xem bên dưới)... Vì vậy, mình có thể khẳng định và bảo lưu quan điểm của mình là: Chủ thể đã đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:44, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Theo bài viết và các nguồn dẫn, ông đạt Huân chương Lao động hạng 3 (Do chủ tịch nước Trần Đức Lương ký tặng ngày 8/9/2003, số 597/2003/QĐ/CTN, vào sổ vàng số 5); Huy chương kháng chiến hạng 2 (Do chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký tặng ngày 9/1/1985, số 05/KT/HĐBT, ghi sổ huy chương số 25),... vậy thì có thể coi người này đã đủ độ nổi bật? Mặc dù chất lượng bài viết còn chưa ổn lắm. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:42, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Theo tôi, chủ thể đủ đnb và chỉ cần cải thiện bài. - TB Mai Nam thảo luận 00:46, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Trong ngành địa chất học Việt Nam, không ai không biết đến tiến sĩ này. Các thành tựu và đóng góp của ông cho ngành địa chất - dầu khí Việt Nam là không thể bàn cãi, có nhiều tác phẩm, bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Cá nhân đạt Huân chuơng Lao động hạng Ba của nhà nước Việt Nam. Cái chưa được của bài viết này là văn phong quá nặng tính liệt kê, nửa cuối còn trích dẫn, ca tụng quá nhiều, không bách khoa, cần tu sửa lại bài, chứ nhân vật thì đủ nổi bật. — MessiM10 18:06, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Bạn chủ bài đã sửa lại, cảm ơn bạn góp ý ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:58, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Chủ thể có thành tích đủ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 13:38, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Vị nào không có chừng chục bài đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế thì tốt nhất là nên xóa. Đây là Wiki tiếng Việt chứ không phải Wiki Việt Nam.  Võ-tòng  05:18, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Lacessori: Đúng nhưng nếu trong trường hợp chủ thể đã được công nhận và nhận được nhiều sự công nhận (bằng giải thưởng) từ người khác thì sao nhỉ? Dù đây không phải Wikipedia Việt Nam nhưng các giải thưởng như huy chương hay huân chương kháng chiến do bộ trưởng với chủ tịch nước của quốc gia Việt Nam ký thì đâu có bình thường? Yêu cầu phải có hàng chục bài trên tạp chí chuyên ngành quốc tế thì mình nghĩ là điều kiện khá khó. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:12, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Ý kiến của tôi là khi nào tiếng Việt là một ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh, thì việc chỉ dựa vào mỗi huy chương, huân chương quốc gia Việt Nam làm cơ sở đnb mới hợp lý. Những trường hợp còn lại, e là ta đang sa đà vào Wiki Việt Nam và "tầm nhìn hẹp"...  Võ-tòng  04:15, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Lacessori: Không hẳn, ý mình ở đây là: một cá nhân đã được công nhận bởi nhiều cơ quan, hội đồng thẩm định được nhiều người biết đến và được trao các giải thưởng, huân chương cao quý, được đặt hẳn một tên riêng và được nhiều sách báo đề cập... thì đã có thể coi đó là đủ nổi bật? Còn về tầm nhìn hạn hẹp thì không đâu bạn, trong số này có kha khá những bài báo phân tích nước ngoài nói về ông này, bạn tham khảo tại [3][4]. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:44, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Các nguồn kiểm chứng cho các bài báo/báo cáo nói về ông: [5] (Sách Tiến sĩ Việt Nam hiện đại), [6] (các nghiên cứu của chủ thể), [7] (chỉ có thể kiểm chứng độ uy tín của trang web, đây là một trường đại học tại Nga). Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:01, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Chỉ cần chứng minh ông này đủ nổi bật ở VN là đủ rồi. Lập luận Wikipedia tiếng Việt không phải Wikipedia Việt Nam = lạc đề. Ví dụ: các chính trị gia (ví dụ Bí thư Tỉnh) và các nhân vật idol showbiz (ca sĩ + diễn viên) nổi tiếng ở Việt Nam. Họ chỉ nổi tiếng ở VN thôi chứ ra khỏi nước VN thì mấy ai biết tới? Họ vẫn có bài trên Wikipedia bình thường, và không ai đòi xóa. Vấn đề là nhân vật này có đủ nổi bật hay không chứ không phải là nhân vật này nổi bật ở đâu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:55, ngày 1 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Duyên mình lỡSửa đổi

Duyên mình lỡ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Duyên mình lỡ" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài hát không quá nổi bật, bị gắn biển đnb từ 2018 nhưng chưa ai đem ra biểu quyết Hari caaru (thảo luận) 02:56, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Em gái mưa thì được chứ bài này không đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:24, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa 0 nổi bật. Lượt view chưa bao giờ là tiêu chí để đánh giá độ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:45, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể không đủ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 12:46, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Giải Zing nhỏ. Lượt view của một doanh nghiệp (Youtube) không phải là cơ sở tham chiếu. DangTungDuong (thảo luận) 04:20, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa trên mạng có nhiều nguồn đó, ko biết có bạn nào sửa bài ko, bạn nào sửa rồi thì nhắn mình mình sẽ xóa phiếu này - Kill-Vearn (thảo luận) 04:33, ngày 1 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Cơ sở duy nhất để đánh giá chủ thể này hiện nay chỉ có mỗi lượt view. Số MV trên 100 triệu view bây giờ chẳng phải là chuyện hiếm nữa. Nếu bài này được giữ, e rằng wiki sẽ hơi loạn. Hari caaru (thảo luận) 16:35, ngày 5 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 7.   Xóa Chủ thể 0 đủ nổi bật.  Jimmy Blues  05:12, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 8.   Xóa Không nổi bật. Nguyễn Đức Minh (Thảo luận) (Gửi thư cho tôi). 02:03, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC).
Giữ
 1.   Giữ Bài hát hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Với một nền âm nhạc mà các nghệ sĩ chủ yếu quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình trên YouTube như Việt Nam thì mình nghĩ bài hát đủ nổi bật. Khánh ♪KatyCat 10:09, ngày 24 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Bài hát đã từng được đề cử cho hạng mục Zing Music Awards, vậy tại sao lại không đủ nổi bật? Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 10:08, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Giải thưởng Zing Music Awards có gì nổi bật? Giải thưởng có được giới chuyên gia âm nhạc và giải trí đánh giá cao? Giải thưởng có sức ảnh hưởng và quy mô lớn? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:43, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (UTC)
    Giữ đồng quan điểm giữ bài viết,với một bài hát mà hơn 100 triệu view,có sức hút lớn như thế này thì tại sao không nổi bật?id FF:1093953373 11:51, ngày 28 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 02:45, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)
    Giữ Hoang Huynh 13:23, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Hari caaru (thảo luận) 00:56, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Tôi nghĩ bài này có đủ độ nổi bật. Tôi đã đọc qua Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc) và thấy phù hợp với quy định. Jukimai123 (thảo luận) 16:55, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ THeo tôi, chủ thể phù hợp với quy định về độ nổi bật. - TB Mai Nam thảo luận 04:06, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Mình nghĩ chủ thể đủ độ nổi bật nhất định. Sẽ suy nghĩ và bỏ phiếu sau - TB Mai Nam thảo luận 21:31, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Bài hát có trên 100tr view ở YouTube, tôi không rõ là khán giả xem đến mức 100tr hay là bot cày 100tr nhưng với con số này liệu xem ra bài hát nổi tiếng, liệu có sự tương đồng ít nhiều với độ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 12:01, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Alphama 100 triệu chưa đạt top 50 của Việt Nam. Thực sự con số 100 triệu nó không có nghĩa lý lắm trong hoàn cảnh hầu hết quán cafe của Việt Nam đều hay bật autoplaylist của Youtube. Tham khảo thêm danh sách tại đây. Tôi nghĩ 100 triệu thì ổn cho độ nổi tiếng, còn hơi xa cho độ nổi bật. DangTungDuong (thảo luận) 05:09, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Khu vực biểu quyết khác
Bài luận

Chú thíchSửa đổi