Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Đề xuất xóa)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa. Tuy nhiên, các điều phối viên và bảo quản viên có thể xoá nhanh nếu bài không có thêm thông tin gì mới.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 10 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 10 năm 2021Sửa đổi

Danh sách chương trình phát sóng của VOH Sửa đổi

Danh sách chương trình phát sóng của VOH (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách chương trình phát sóng của VOH" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không thấy nguồn và cần được làm rõ độ nổi bật. Đã được gắn biển từ tháng 3/2021. Bài này theo ý kiến nên nhập vào bài VOH. AKIRAchat 15:42, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoạn giả Sửa đổi

Hoạn giả (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoạn giả" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khái niệm khá nổi bật trong xã hội. Bài viết có liên kết tới 58 ngôn ngữ khác, tuy nhiên thì đã bị gắn biển từ tháng 4/2021 và hiện không có nguồn tham khảo, nên tôi vẫn mang ra biểu quyết. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 02:46, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Bài được gắn biển từ tháng 5 năm 2019, không phải tôi gắn từ tháng 4 đâu, có xem lịch sử cũng xem cho kỹ hộ. Vài ba ngôn ngữ thì còn nói chứ đây là 58 ngôn ngữ còn đem ra BQ, rảnh quá hết bài để BQ hay gì? ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 03:58, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NhacNy2412: Đúng là tôi rảnh thật, rảnh thì mới lên đây đúng không nào? Tôi không bận như bạn đâu, và hơn nữa tôi chỉ đem ra biểu quyết để bài được giữ cho xong, bạn hiểu không? Tôi cũng không phải người đặt biển. Còn lịch sử, xin lỗi vì không nhìn, nhưng ai quan tâm? Đặt biển từ bao giờ ảnh hưởng đến thời hạn phải biểu quyết hả? Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:09, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Tôi không muốn bài này phải xoá nên đem ra biểu quyết xong nếu giữ được thì gỡ luôn cái biển độ nổi bật cho khỏi ngứa mắt, chứ không phải biểu quyết vì nó không nổi bật. Cũng xin nói luôn làm vậy là để tránh có người nói gỡ biển tuỳ tiện. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:11, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Khái niệm nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 05:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Khái niệm thừa nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến @TranHieu0706: Wikipedia từng thông qua một quy định cho phép gỡ biển đnb nếu bạn đạt được đồng thuận với người gắn biển. Cho nên lần sau, nếu muốn gỡ biển thì bạn có thể mở thảo luận tại trang thảo luận bài viết, hai bên OK thì gỡ luôn, không cần phải mang ra biểu quyết làm gì. —  Băng Tỏa  15:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Băng Tỏa: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, có vẻ người đặt biển cố tình chèn bảng vào vì cảm thấy không nổi bật, dẫn tới kết quả hôm nay tôi phải bỏ 1 suất trong tuần để tạo cái biểu quyết giữ bài gỡ cái bảng đi. Nếu nói tôi rảnh thích mang bài nổi bật ra biểu quyết thì không sai, tôi mang ra để đỡ chật cái kho bài mập mờ. Còn thảo luận lần này thông qua thì e rằng khó, vì người đặt biển đã có sửa đổi gần nhất từ khá lâu, có lẽ đã không còn hoạt động. Nhưng lần sau tôi sẽ lưu ý hơn. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 16:06, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Trương Nguy Sửa đổi

Trương Nguy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trương Nguy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Biên kịch một số phim truyền hình Trung Quốc ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Chả cần nói đâu xa, phim Tiểu Hoan Hỉ do cô biên kịch năm trước gây bão như thế nào ở TQ ai tìm hiểu sẽ biết, đủ độ nổi bật Thành viên:Disansee (thảo luận) 12:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến =)))))))))) Bộ không buông tha được mấy cái liên quan tới Mộng Hoa Lục hả? :))) Biên kịch nữ quyền số 1 TQ các tác tác phẩm của cô này ở VN nổi đâu có ít? giờ tính xóa à? lại bài ca không đủ độ nổi bật nữa à? :)thảo luận quên ký tên này là của Disansee (thảo luận • đóng góp).
@Disansee: Bạn chắc là rất hâm mộ Lưu Diệc Phi? Biheo2812 (thảo luận) 05:13, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Đó là đương nhiên haha, mình theo cô Phi cũng hơn chục năm rồi, trận war ở Trung hay Việt to hay bé cũng đều gặp qua, cũng có quen biết chút với FC của LDP ở VN nên thông tin, dẫn chứng, phản lại mấy bài bôi nhọ cô cũng không ít. – Disansee (thảo luận) 05:32, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Disansee: Bạn viết bài tránh đặt chú thích ở đầu đoạn, chỉ cần chú thích sau ý, đoạn cần chú thích (thường là ngay sau dấu chấm). P.T.Đ (thảo luận) 07:10, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@P.T.Đ ok – Disansee (thảo luận) 14:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Triệu Lỗi Sửa đổi

Triệu Lỗi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Triệu Lỗi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên chủ yếu hoạt động nhóm, từ X Cửu đến R1SE, không có hoạt động cá nhân cũng như thành tích nổi bật ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:12, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Thế sao không đặt biển độ nổi bật với Châu Chấn NamYên Hủ Gia. Cũng là thành viên của R1SE. – 2402:800:6295:6F5C:DDA6:F2A4:96C7:C906 (thảo luận) 01:45, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Vì hai thành viên này đủ nổi bật với các hoạt động cá nhân – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Thế theo bạn giống ai trong mấy đứa bạn nhắc mới có thành tích nổi bật, để mình xem xem thành tích tới đâu – Abc0910 (thảo luận) 16:02, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:33, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Triệu Lỗi năm 2016 debut dưới tư cách main vocal của nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn, Năm 2019 debut ở thứ hạng 10/101 cũng giữ vai trò Main Vocal Triệu Lỗi có nhiều tác phẩm tiêu biểu như: Breathe, Trust, Vì bạn mà hát, Đại dương ngược sáng, Lover, Cát bụi, Bi quan tất thắng, ... (Đây đều là các bài hát tự sáng tác) Từng được biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp như: Âm thanh trời ban 2020, Tiếng ca xuôi dòng 2021,...Quả đào của gấu (thảo luận) 17:38, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:49, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Ủa hello NhacNy muốn xoá bài về Triệu Lỗi vì lí do gì thế em? Em có đóng góp gì cho Triệu Lỗi mà muốn xoá vì “không có hoạt động cá nhân nổi bật”? Triệu Lỗi có tác phẩm Vong Ngôn Ca là OST solo cho anime “Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện” rất nổi tiếng ở Trung lẫn Việt nhé. Ngoài ra Triệu Lỗi cũng chỉ mới solo gần đây thôi, tác phẩm cũng có rất nhiều, ngày trước có Breathe, Save Me Now và nhiều bài collab với các tiền bối lẫn bạn bè trong nghề trên sóng truyền hình quốc gia nữa, mới đây Triệu Lỗi cũng vừa tổ chức xong 2 tour concert cá nhân ở 2 thành phố lớn và được mời tham gia rất nhiều đại nhạc hội nhé. Sắp tới Triệu Lỗi cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động, album cũng có đủ cả, chỉ đợi đến lúc sẽ phát hành. Nhóm nào thì Triệu Lỗi cũng là một cá thể, rồi mắc gì Triệu Lỗi không có tư cách như Yên Hủ Gia với Châu Chấn Nam? Cùng một xuất phát điểm, hai bạn đó độ nhận biết ở những lĩnh vực riêng của 2 bạn đó, Triệu Lỗi cũng thế, Việt Nam tuy ít người biết nhưng không phải không có. Chị thức cả đêm dựng lại cái trang cho Triệu Lỗi để em thích xoá thì xoá à? Nếu bảo Triệu Lỗi không đủ tư cách thì những người như thế nào là đủ, em kể chị nghe thử xem, nhóm nhạc không phải tự nhiên mà có. Ở cả 2 nhóm Triệu Lỗi cũng là cá nhân đóng góp rất nhiều, thậm chí là nhiều nhất, chẳng lí do gì mà không công nhận cả. ZLSYBDSN (thảo luận) 17:54, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Không biết có quy định về vấn đề này chưa, nổi bật phụ thuộc vào hoạt động cá nhân thay vì hoạt động nhóm? Nếu nhóm nổi bật thì có bài từng thành viên cũng hợp lý, nhưng có vẻ là mấy nhóm nhạc ngày xưa là chính, còn nhóm nhạc bây giờ công nghiệp quá. P.T.Đ (thảo luận) 07:08, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Nhóm nhạc bây giờ quá công nghiệp, số lượng thành viên có thể lên đến hơn 10 người, hoạt động chủ yếu là âm nhạc, show nhóm, bản thân các nhóm nhạc cũng ít có thành tích chứ đừng nói là cá nhân thành viên. Nếu là các nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc (cùng 1 công ty quản lý, hoạt động lâu dài) thì hầu hết các thành viên đều nổi bật nếu nhóm nổi bật. Còn các nhóm "đông dân" ở Trung Quốc thì lại là dạng nhóm "mỳ ăn liền", debut từ show tuyển chọn (show sống còn), chỉ hoạt động 2 năm, ngoại trừ center (top 1 của chương trình) có chút nổi bật ra thì chỉ số ít thành viên có hoạt động cá nhân, hầu hết đều là chìm hẳn sau khi solo hoặc chuyển sang làm diễn viên. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 07:43, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Nói sâu hơn thì, các thành viên từ các nhóm nhạc cố định mà phải tham gia những chương trình tuyển chọn này, cố gắng để debut với nhóm nhạc mỳ ăn liền mới, hầu hết đều là các nghệ sĩ "flop" của các nhóm cũng flop nốt, muốn tìm con đường khác để xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 07:48, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NhacNy2412: Là mấy nhóm từ mấy cuộc thi kiểu Sáng Tạo Doanh chỉ sống 2 năm thôi à? Nhìn chung nếu vậy thì cần xét lý lịch, nếu sau này nổi tiếng thì tạo bài cũng không muộn. P.T.Đ (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Đúng vậy, các nhóm từ các show sống còn đều chỉ hoạt động 1 vài năm, thường là 1-2 năm. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 18:16, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: Anh nói không thích mấy trò giải trí mà có vẻ rành quá nhỉ? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi hay xem trang Weibo VN nên cũng biết chứ, sao khờ đến thế. P.T.Đ (thảo luận) 18:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Bá Viễn Sửa đổi

Bá Viễn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bá Viễn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tiếp tục chương trình "thành viên nhóm nhạc debut từ show tuyển chọn không có thành tích, hoạt động cá nhân nổi bật" ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Idol nhà bạn cũng là "thành viên nhóm nhạc debut từ show tuyển chọn không có thành tích, hoạt động cá nhân nổi bật" đấy.-. – Kjnhbt (thảo luận) 14:08, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Ngoài làm đại sứ thương hiệu (chung với nhóm nhạc) và tham gia một vài gameshow thì chưa thấy hoạt động đáng chú ý nào ở chủ thể. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:26, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không có thành tích nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 14:44, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không có hoạt động cá nhân nào nổi bật Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 14:49, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Nên tích hợp vào bài viết về nhóm nhạc. Caruri (thảo luận) 18:46, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ về INTO1 - Bá Viễn, không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu/công kích đến bất cứ cá nhân nào. JoroyevK (thảo luận) 19:10, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Phiếu bị gạchSửa đổi

  Giữ Bài viết cùng cấp thông tin về thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1 Bá Viễn, không hề vi phạm các quy tắc cộng đồng, hãy đối xử công bằng và giữ lại bài, xin cảm ơn
Bài viết không hề vi phạm quy tắc cộng đồng, chỉ là cung cấp thông tin về một ca sĩ không hề sai hay gây ảnh hưởng xấu đến ai. Xin hãy công bằng và phân minh.
Giữ. Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn. Đây là một người trong công nghiệp giải trí, một thần tượng hát nhảy có 3,4 triệu người theo dõi trên weibo. Dorriemee0109 (thảo luận) 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Rất tiếc bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:24, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Giữ Bài viết không vi phạm quy tắc cộng đồng, bài viết cung cấp về thông tin về thần tượng hát nhảy Bá Viễn hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc quốc tế INTO1. Ca sĩ này cũng đã có tác phẩm riêng, lượt theo dõi và độ phổ biến công chúng nhất định. Mong mọi người hãy cùng xem xét lại toàn bộ sự việc một cách công tư phân minh. Yebi05 (thảo luận)
  Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy công bằng và văn minh.
  Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết.
  Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết.
  Giữ Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy công bằng và văn minh.
  Giữ Bài viết không vi phạm quy tắc cộng đồng, bài viết cung cấp về thông tin về thần tượng hát nhảy Bá Viễn hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc quốc tế INTO1. Ca sĩ này cũng đã có tác phẩm riêng, lượt theo dõi và độ phổ biến công chúng nhất định. Mong mọi người hãy cùng xem xét lại toàn bộ sự việc một cách công tư phân minh.
  Giữ Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn. Đây là một người trong công nghiệp giải trí, một thần tượng hát nhảy có 3,4 triệu người theo dõi trên weibo.
Tất cả các phiếu trên đều không đáp ứng tiêu chí. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bài viết cùng cấp thông tin về thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1 Bá Viễn, không hề vi phạm các quy tắc cộng đồng, hãy đối xử công bằng và giữ lại bài, cảm ơn ạ thảo luận quên ký tên này là của PhanNhu29 (thảo luận • đóng góp).
 2.   Ý kiến Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 Bá Viễn, không vi phạm các quy tắc cộng đồng và không gây ảnh hưởng đến bất cứ chủ thể nào khác. Hãy cư xử văn minh và công bằng. thảo luận quên ký tên này là của Syn8917 (thảo luận • đóng góp).
 3.   Ý kiến Bài viết cung cấp thông tin về INTO1 - Bá Viễn, thông tin đầy đủ và không vi phạm quy tắc cộng đồng hay có ảnh hưởng xấu về bất cứ chủ thể nào khác tồn tại trển Wikipedia. Hãy giữ bài viết.
 4.   Ý kiến Có vẻ như fan từ Facebook tràn qua. Lưu ý với các bạn fan là tài khoản phải đủ tiêu chuẩn mới được bỏ phiếu. Trường hợp phát hiện cho phiếu kiểu kêu gọi như vậy thì sẽ hủy toàn bộ phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 16:51, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chọc tức vợ yêu Sửa đổi

Chọc tức vợ yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Chọc tức vợ yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một series phim của Việt Nam phát hành vào năm 2020, chuyển thể từ tác phẩm văn học mạng Trung Quốc. Hiện trạng bài viết cho biết bộ phim không có giải thưởng, thành tích và chỉ được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Mời mọi người thẩm định độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:35, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Theo Wikipedia:Độ nổi bật (phim): Đã có ít nhất hai bài báo chuyên sâu, ít nhất là năm năm sau khi bộ phim phát hành" (trong trường hợp bài viết này có báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, Zing News, Phụ nữ Việt Nam, Eva.vn): [1], [2], [3], [4], [5]. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302 Tôi không nghĩ những tranh cãi này được gọi là "bài báo chuyên sâu", nếu vậy thì bất cứ phim nào có chút tai tiếng đều sẽ có "bài báo chuyên sâu" kiểu này – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 16:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Eva là trang con của 24h (rác của rác) nên không dùng làm nguồn. P.T.Đ (thảo luận) 17:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Các nguồn này chủ yếu phân tích tính tranh cãi của bộ phim. (ý tôi không phải thế là không nổi bật), nhưng nếu bài viết được bổ sung thêm phần tranh cãi này thì tôi sẽ yên tâm để phiếu giữ. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 14:20, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Tác giả bài viết là nhà sản xuất bộ phim. P.T.Đ (thảo luận) 08:07, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Hình như đây là xu hướng mới gần đây nhỉ? Lên viết bài vừa để PR cho phim vừa để viết theo ý mình, không có thông tin tiêu cực các loại – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:33, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên Sửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hưng Yên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất Hưng Yên là Tòa nhà Park Premium thuộc Chung cư Aqua Bay Ecopark cao 145 mét" Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:26, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tôi thấy cao 145m là đã đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:17, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Danh sách 10 tòa nhà cao nhất tiệm cận từ 100m trở lên, mức độ nổi bật chấp nhận được.--Pk.over (thảo luận) 12:43, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Danh sách đủ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:22, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Danh sách có đến 10 tòa nhà cao 100m trở lên, hoàn toàn đủ nổi bậtBật Thầy CBIZNhắn cho tôi 03:00, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Giữ Cao trên 100m thì ok, giữ lại. AKIRAchat 07:19, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh Sửa đổi

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Quảng Ninh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất và cao thứ 2 là tổ hợp hai tòa nhà Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre cao 140 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:26, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:16, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Danh sách 10 tòa nhà cao nhất từ 100m trở lên, đủ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 12:46, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Danh sách đủ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Danh sách hoàn toàn đủ nổi bật. Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 03:02, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiếnSửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định Sửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Nam Định" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tòa nhà cao nhất là Nam Định Tower cao 95 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Toà nhà cao nhất chỉ 95m thì những toà nhà dưới cũng chưa đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:18, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Các kiến trúc hiện tại và tương lai đều dưới 100m, chưa đủ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 12:56, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Cao nhất có 95m thì không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:24, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dự án thành phố sông Hồng Sửa đổi

Dự án thành phố sông Hồng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Dự án thành phố sông Hồng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết về một dự án không rõ chưa được triển khai hoàn chỉnh hay chưa, duy nhất một nguồn. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 05:57, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa "Dự án thành phố sông Hồng" là cụm từ do báo chí và người dân tự đặt, chưa thấy xuất hiện trong bất kỳ văn bản quy hoạch chính thức nào của Thành phố Hà Nội. Thực tế cụm từ này là để chỉ phần quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, vốn chỉ là một phân khu trong hàng chục phân khu khác mà quy hoạch Thành phố Hà Nội đã đề ra (xem thêm bản đồ quy hoạch Hà Nội, kéo rộng map ra sẽ thấy rõ các phân khu được quy hoạch). Nội dung bài này tốt hơn nết là nên được gộp vào một bài viết riêng về Quy hoạch Hà Nội. --NXL (thảo luận) 13:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Phiên bản cũ này có nhiều nguồn mà. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 08:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Newone: Có thể nó đã bị lỗi nguồn, mong bạn khôi phục. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 08:36, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Danh sách nguồn bị xóa bởi một BQV với lý do: "y hệt như một bộ sưu tập liên kết ngoài, vậy thì người ta nghĩ ra Wikipedia để làm gì nhỉ?". Muốn khôi phục thì viết thành đoạn, không phải liệt kê kiểu vậy. P.T.Đ (thảo luận) 08:41, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)\[]
Ngoài ra nếu có thể bổ sung thêm nguồn càng mới càng tốt, bài viết đang có dấu hiệu lỗi thời. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 08:46, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ngòi bút trẻ Sửa đổi

Ngòi bút trẻ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngòi bút trẻ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một giải thưởng văn học cần thẩm định độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 05:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung Tâm Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung Tâm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung Tâm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện tư nhân nhỏ, có một số phốt (không có giấy phép hành nghề). P.T.Đ (thảo luận) 08:34, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chưa đến 1 ngày kể từ khi biểu quyết xóa, tỷ số đã là 6-0 nghiêng về xóa. Có nên kết thúc trận đấu này sớm? – 2402:800:6295:6F5C:DDA6:F2A4:96C7:C906 (thảo luận) 03:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật, nguồn trong bài đã hỏng. Biheo2812 (thảo luận) 09:47, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Những bài do bot tạo chỉ nhằm để tăng số lượng bài viết (giống bài này) thì tôi cứ đặt thẳng phiếu xoá không cần suy nghĩ. Những thông tin cơ bản như địa chỉ, chức năng hay tên thì bệnh viện nào chả có, tra mạng đầy rẫy. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 13:13, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Bài viết sơ sài, chủ thể không nổi bật Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 13:56, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Chả thấy nổi bật lắm như ý kiến của các bạn ở trên. AKIRAchat 13:59, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:10, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Xóa Chủ thể không nổi bật, sơ sài, không có thành tích gì cả.--Pk.over (thảo luận) 15:18, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

ISO/IEC 17065:2012Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
ISO/IEC 17065:2012 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "ISO/IEC 17065:2012" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

...là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 12:26, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Bài này thì hơi phân vân, nhưng tôi nghĩ giữ thì hợp lý, vì các tiêu chuẩn của tổ chức ISO ảnh hưởng đến cả thế giới. Có thể xem danh sách các bài về các tiêu chuẩn của ISO tại: en:Template:ISO standards, en:List of International Organization for Standardization standards. P.T.Đ (thảo luận) 08:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Tiêu chuẩn này tương đối phổ biến, có thể cân nhắc giữ lại.--Pk.over (thảo luận) 12:58, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Hồi đó trẻ trâu, mình hay đặt biển lung tung lắm, ảnh hưởng gì đến bây giờ nếu có các bạn bỏ qua nhé. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Mà bài này thì tôi cũng không hiểu là nó như nào. Có thể rất rất nổi bật hoặc không nổi bật tí nào. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 03:46, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Không liên quan tí, cơ mà bạn hạn chế thay đổi chữ kí được không, nhiều khi không nhận ra bạn là ai luôn :) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:49, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Hì, cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi thấy chữ kí này ổn nên sẽ cố định lâu nhất có thể, còn mấy kiểu kia hơi dài mà có vẻ không thiện chí lắm. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 04:20, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@TranHieu0706: Có thể chọn màu xanh khác, trầm hơn, màu này hơi chói, gây khó chịu. P.T.Đ (thảo luận) 08:11, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@P.T.Đ:  Y Đã đổi. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 10:31, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Clarence Dũng TaylorSửa đổi

Clarence Dũng Taylor (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Clarence Dũng Taylor" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một kỹ sư, người sáng lập công ty giải trí D&D Entertainment, quản lý ca sĩ, tổ chức các chương trình ca nhạc dành cho cộng đồng người Việt tại nước ngoài từ năm 1996. Ngoài ra còn là bạn đời của nữ ca sĩ nhạc nhẹ Thu Phương. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 12:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể hoàn toàn không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:16, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Mấy nay chủ thể tuy hot thật, tuy nhiên không có nổi bật lắm. AKIRAchat 08:40, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Mấy tháng nay chủ thể bài này đang nói đến cô Nguyễn Phương Hằng, có mấy báo từng nói về bài này với Thu Phương khá lâu rồi và một số hoa hậu. Tuy nhiên chủ thể cần phải xem lại.[6][7][8] AKIRAchat 03:11, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Dat BikeSửa đổi

Dat Bike (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Dat Bike" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty xe máy điện mới ra đời năm 2019, bài sơ sài, không thấy giải thưởng hay thành tích nào. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 12:18, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Ngoài thông tin "kêu gọi thành công 60.000 USD trong chương trình Thương vụ bạc tỷ" thì chưa thấy có gì nổi bật ở công ty này. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:13, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Ngoài vụ ở Shark Tank thì chưa thấy có tiến triển gì thêm trong thời gian gần đây. P.T.Đ (thảo luận) 08:22, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không có gì nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 09:25, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Như phần đề cử. Tiếng vĩ cầm 🎶🎻🎵 11:37, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Theo các ý kiến ở trên thì công ty không nổi bật. AKIRAchat 12:02, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Mặt nạ gươngSửa đổi

Mặt nạ gương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Mặt nạ gương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình mới phát sóng không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:16, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Giữ: bây giờ thấy nó như thế thôi mấy hôm nưa nó nổi thì lại đưa vào bài viết tốt. Theo tôi nên giữ – 113.20.99.237 (thảo luận) 00:31, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Tôi muốn hỏi điều này. Thế tại sao không dán biểu quyết bài Trói buộc yêu thương đi? Bài này cũng đang dán nhãn độ nổi bật đấy. – 2402:800:6295:6F5C:6592:85DC:5781:3D43(thảo luận) 10:05, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
[9], [10], [11]Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:44, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Xóa
Giữ
 1.   Giữ Tôi thấy mấy phim truyền hình kiểu này thuộc dạng nổi bật bất đắc dĩ, nếu hôm nay bị xóa thì mai tự dưng nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:00, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@TranHieu0706: Vậy khi nào nổi bật tạo lại bài cũng chưa muộn, Wikipedia, không phải là một quả cầu tiên tri. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:34, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Đúng là không phải quả cầu tiên tri, nhưng không phải là lần đầu. Nó đã trở thành một thông lệ. Có lẽ phải mở thảo luận biểu quyết độ nổi bật cho những bộ phim giờ vàng như này để tránh những tranh luận và biểu quyết mất thời gian Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 06:40, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ TranHieu0706 Thực ra là những bộ phim phát sóng giờ vàng nổi bật (phim phát sóng giờ vàng, độ phủ sóng cao), nhưng phim này mới phát sóng, cần thêm thời gian để chủ thể thực sự nổi bật rồi hẵng tạo bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:47, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Vì sớm muộn phim này cũng thế, nên tôi mới nghĩ nên đề xuất cứ là phim giờ vàng vtv1 và vtv3 chẳng hạn, thì sẽ nghiễm nhiên đủ nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:01, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ TranHieu0706 Đúng, phim này có độ phủ sóng cao, nhưng không đồng nghĩa với nghiễm nhiên nổi bật, cần có những tiêu chí khác, như phim này được đánh giá như nào? (các bài viết phê bình, đánh giá chuyên môn) Rồi mức độ ảnh hưởng ra sao? Và hiện nay phim đều chưa thể đáp ứng những tiêu chí này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Bạn nói không sai, nhưng nhiều phim kiểu này hiện tại đã có bài hầu hết không có những mục bạn nói trên. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:33, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ TranHieu0706 Mời bạn chỉ ra bài nào không giải thưởng, không bài đánh giá phê bình mà vẫn tồn tại trên đây, nếu có, bạn cứ đưa ra đây mình gắn biển 7 ngày rồi đưa ra biểu quyết. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:35, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302:: Mình kể vài bài không biết có đúng không, mong bạn xem xét (mình tạm không nêu những tên phim trước 2010 vì lúc đó internet chưa phát triển nên không rõ nổi bật ra sao): Lời ru mùa đông, Sức nặng tình thâm, Tấm lòng của biển, Tiệm bánh Hoàng tử bé 2, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Những công dân tập thể, Lòng dạ đàn bà, Biệt thự trắng, Chàng khờ mất vợ, Bí mật quý ông, Thế là Tết, Lửa ấm, Tháng năm dữ dội. Tôi chưa liệt kê đầy đủ, đáng nói rằng những bộ phim này đều được chiếu ở những kênh hoặc phương tiện truyền thông phủ sóng cao, có thể nổi bật và nhiều người biết đến nhưng có điểm chung là không thấy đánh giá, cảm nhận, phê bình hay giải thưởng. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 07:59, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ TranHieu0706 Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu: các bộ phim trên đều có các bài đánh giá phê bình, chỉ là nó không được dẫn vào trong bài và thậm chí một số trong đó được trao giải thưởng nổi bật. Còn trường hợp mình đưa ra biểu quyết là phim mới phát sóng, không bài đánh giá phê bình và không chứng minh được mức độ ảnh hưởng cho đến hiện tại. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:05, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Vậy thì bạn cứ làm đúng theo quy định, tôi vẫn bảo lưu quan điểm phim này nổi bật ở thời điểm hiện tại, và như vậy là đã dừng lại ở ý kiến quan điểm cá nhân rồi đúng không? Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 08:11, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Không sao, mỗi người một ý kiến. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:15, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 1.   Giữ Cứ chờ đi đã. Rồi một ngày nó nổi bật lên thì sao? Giahuypromax (thảo luận) 03:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Giahuypromax: Mời bạn xem Wikipedia:Wikipedia không phải là#Wikipedia không phải là một quả cầu tiên tri. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:32, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Không được thì tôi rút phiếu. Cảm ơn và thân ái.Giahuypromax (thảo luận) 06:35, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Thế sao không gạch phiếu đi! – 2402:800:6295:6F5C:203C:CB35:F98D:C69B (thảo luận) 04:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @2402:800:6295:6F5C:203C:CB35:F98D:C69B: Nó vẫn nổi bật, tôi chưa rút phiếu được. Giahuypromax (thảo luận) 07:34, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Giữ thôi. Cái bộ phim rác rưởi The Room, chẳng có ai biết mà còn được bơm thổi lên bài viết tốt nữa là một bộ phim chiếu giờ vàng VTV. Còn nếu vẫn khát máu quá thì xử trảm Avatar 2 trước đi. Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 07:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @ Tín đồ Tốc độ Yêu cầu bạn giữ thái độ văn minh, phim phát sóng giờ vàng chưa phải là tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chủ thể mà cần có các bài viết đánh giá phê bình và mức độ ảnh hưởng của chủ thể. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:25, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 
NguoiDungKhongDinhDanh đã xóa thảo luận này của Tín đồ Tốc độ vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 10:25, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.[]
 1.   Giữ Không đồng ý với lập luận "phim phát sóng giờ vàng nổi bật nhưng phim mới phát sóng thì cần thêm thời gian để chủ thể thực sự nổi bật rồi hẵng tạo bài" của bạn. Phim giờ vàng của đài quốc gia thì nghiễm nhiên nổi bật từ lúc mới chiếu rồi, một chủ thể đã quá nổi bật ngay từ khi nó xuất hiện thì thời gian tồn tại chả có tác động gì cả. Model Seeder (thảo luận) 15:54, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @ Model Seeder Bạn chưa xem hết những gì mình viết, đại ý là một phim phát sóng giờ vàng trên đài quốc gia có thể nổi bật, nhưng nó chưa phải là điều kiện để bộ phim nghiễm nhiên nổi bật, ngoài đó ra, cần có đánh giá chuyên môn từ các nhà phê bình hoặc tờ báo nào đó, các thông tin chứng minh được mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem (tức là độ nổi tiếng), và hiện phim chưa thể đáp ứng những tiêu chí này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:58, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Cách lập luận của bạn cho thấy bạn đang yêu cầu gắt gao về việc bộ phim này phải đáp ứng nhiều hơn một tiêu chí (như bạn kể) thì mới đủ nổi bật. Thế thì mời bạn trích dẫn vào đây bộ tiêu chí nào về độ nổi bật quy định rõ rằng phim nổi bật phải có đầy đủ các điều kiện kể trên. Có lẽ bạn đang quá chú ý vào nội dung các nguyên tắc chung tại Wikipedia:Độ nổi bật (phim) mà quên mất đi sự hiện diện của chữ "chung". Chung ở đây nghĩa là các nguyên tắc được nêu lên một cách khái quát, đại quát, miêu tả chung, chứ không cụ thể hóa, do đó bạn phải dựa vào đó mà làm sao cho phù hợp.
  Đấy là xong về tính chất của chỉ dẫn chung, còn bây giờ sẽ là trả lời cho khẳng định "hiện phim chưa thể đáp ứng tiêu chí này" của bạn. Theo bạn thì lượng khán giả của một nước gần 100 triệu dân theo dõi đài truyền hình quốc gia là bao nhiêu? Chứ mình thì không biết rõ vì con số không được thống kế cụ thể, tuy nhiên chắc chắn con số không bao giờ là nhỏ, đây lại còn là phim giờ vàng, thế thì dựa vào đâu mà bạn chứng minh được "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem (tức là độ nổi tiếng)" là chưa đủ? Mời bạn chứng minh. Tại mục ý kiến phía dưới, khi tôi nói về việc bộ phim được nguồn chính thống đề cập rất nhiều thì bạn có trả lời tôi rằng "có nhiều nguồn nhưng đa số trong đó toàn là copy của nhau đăng lại, và chỉ ghi thông tin phát sóng phim thì chưa đủ để chứng minh độ nổi bật của nó". Bạn chăm chăm nói về tiêu chí để một bộ phim nổi bật, mà một trong năm tiêu chí thiết yếu tại chỉ dẫn chung của Wikipedia:Độ nổi bật khi người ta đưa ra bạn lại dùng cảm nghĩ cá nhân để đánh giá nhằm cố triệt tiêu đi điều kiện sẵn có để được chứng minh nổi bật của chủ thể. Không biết bạn đọc nguồn nào, chứ tôi đọc thì thấy mỗi nguồn mỗi khác, và đương nhiên phải có chỗ giống vì là cùng một bộ phim, khác nhau là ở cách diễn đạt thôi, dựa vào vài điểm giống mà đánh giá các nguồn là copy nhau thì có hơi phiến diện. Nói đến đây chắc đã đủ dài, nói dài nói dai có khi tôi lại nói dại, không nhất quán mất, nên thôi dừng, tổng kết đến đây thì tôi đã đưa ra được hai điều để chứng minh cho sự nổi bật của bộ phim:
 • Bộ phim được chiếu vào khung giờ vàng của đài truyền hình quốc gia.
 • Được rất nhiều nguồn báo chính thống nhắc đến.
Giờ thì hóng các tv khác sẽ cho ý kiến ra sao. Model Seeder (thảo luận) 04:09, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ Model Seeder Tuy có nhiều nguồn chính thống nhắc đến, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nổi bật, nó còn dựa vào chất lượng của nguồn được dẫn ra (tự viết hay copy) và độ sâu mà nguồn đó nhắc đến về chủ thể, về cái này bạn có thể xem một trường hợp tương tự Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lạ lắm à nha để biết thêm. Như mình đã nói, phim chiếu đài quốc gia không phải là tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chủ thể, và ở đây chủ thể tuy có nhiều nguồn nhưng lại dính phải hai tiêu chí loại trừ là "Các bài trích dẫn lại các thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước, và quảng cáo cho phim" và "Đề cập sơ sài, như liệt kê danh sách thời gian quay phim trên báo, "bình luận bỏ túi", tóm tắt nội dung phim mà không có bình luận sâu", tức là những điều kiện trên chưa chứng minh được độ nổi bật của chủ thể, và ở đây bạn lại bẻ câu chữ của mình, mình chưa hề dẫn ra tiêu chí chung nào để lập luận ở đây. Dù sao, mỗi người một ý kiến tùy người hiểu, kết quả ra sao sẽ rõ. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:46, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Đã định là dừng nhưng phải "dzô" minh oan cho bản thân xíu tiện thể nói thêm đôi điều: Điểm yếu của bạn khi tranh luận là thường bỏ qua nhiều chi tiết và chỉ tập trung vào những chi tiết có lợi cho bạn. Việc bạn bảo tôi 'đem yếu tố "phát sóng giờ vàng VTV" ra thảo luận nhằm tìm đồng thuận chung để tiêu chí được cập nhật một cách chính thức thì mới có thể dựa vào đó chứng minh độ nổi bật' đã cho thấy bạn chưa hiểu tính chất khái quát của bộ chỉ dẫn chung về độ nổi bật. Tôi cũng chưa hề khẳng định bạn "dẫn ra tiêu chí chung nào để lập luận" mà chỉ nói "có lẽ bạn dựa vào", bạn lại bỏ qua cái này như cái cách bạn bỏ qua tính chất "chung" của bộ chỉ dẫn vậy. Và đoạn tôi phản biện lại lập luận "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" thì cũng không thấy bạn trả lời. Vấn đề về nguồn mà bạn nói như tôi thấy chỉ là một cách nhìn phiến diện, bạn thường hay đưa ra luận điểm mà không có chứng minh kèm theo, mời bạn liệt kê tất cả các nguồn chính thống và chỉ ra cụ thể nguồn nào copy nguồn nào, và cho được kết quả bao nhiên phần trăm các nguồn là copy. Mà xét thấy bạn cũng không nên làm vậy, trừ khi bạn quyết tâm trảm bài này đến cùng, vì ngay từ đầu bạn đã không hiểu tính chất chung của tiêu chí mà vặn vẹo cái điều kiện "giờ vàng", "mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" do chính bạn đưa ra cũng là cái bạn không thể chứng minh mà có tác dụng ngược, thì việc cố gắng bám vào nguồn như thế này theo mình nghĩ kết quả tốt nhất cũng chỉ là bù trừ với nhau. Model Seeder (thảo luận) 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Model Seeder Mỗi khi tranh luận người ta thường hướng về những điều mình cho là đúng, đây không phải điểm yếu. Và ở đây bạn đang chưa hiểu những gì mình nói, đúng là phim phát sóng trên đài quốc gia (nhất là giờ vàng) có thể nổi bật, nhưng nó không thể đánh đồng với nghiễm nhiên nổi bật, hai điểm này hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến cái gọi là chung hay khái quát ở đây cả. Cả tiêu chí "Mức độ ảnh hưởng của nó tới người xem" cũng vậy, mình đều dựa vào chỗ này: "Bộ phim được phân phối rộng rãi và đã nhận được nhiều lời bình luận dài bởi hai hoặc ba nhà bình luận nổi tiếng trong nước."
Về phần nguồn, mình sẽ dẫn ra 3 nguồn trong bài để chứng minh độ sâu mà nguồn nhắc về chủ thể, trong đó: [12]: Nguồn của nhà đài phát sóng, "Các bài trích dẫn lại thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước và quảng cáo cho phim"; [13]: Nguồn của báo Thanh Niên, "Các bài trích dẫn lại các thông cáo báo chí, đoạn phim xem trước, và quảng cáo cho phim"; [14]: Nguồn của nhà đài phát sóng, thậm chí còn không đề cập đến chút nào về chủ thể (!?) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 00:58, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Về phần phản biện của bạn, tôi thấy hơi sai sai. Tôi thấy phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật rồi, không cần phải thảo luận gì nữa. Bạn lấy lý do "phim phát sóng giờ vàng có thể nổi bật, nhưng không phải nhiễm nhiên nổi bật" là hoàn toàn sai. Đóng thảo luận đi cho rồi, bạn biết ai thắng rồi đó.
Về phần nguồn, nếu muốn thì loại bỏ 3 nguồn này đi, vẫn còn nhiều. Giahuypromax (thảo luận) 02:19, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Giahuypromax Hiện nay chưa có tiêu chí "phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật" trong bất kì một hướng dẫn nào về độ nổi bật, nếu muốn bạn có thể đưa ra thảo luận tìm đồng thuận chung để thông qua. Bạn vui lòng phân biệt giữa "có thể" và "nghiễm nhiên", nếu không xin phép không trả lời thêm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:48, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Nguyenmy2302: Xin phép phản biện lại bạn như sau:
1. Tuy rằng chưa có tiêu chí này trong các hướng dẫn như bạn nói, nhưng vì nó có nhiều nguồn liên kết tới, nhiều người xem (khoảng 70 triệu người) nên nó có thể đáp ứng độ nổi bật. Suy luận vào. Đừng có mà áp dụng các tiêu chí này trực tiếp, bạn quên mất là "bạn có thể đi tới một nơi bằng nhiều con đường rồi".
2. Nếu nói tôi không phân biệt giữa "có thể" và "nghiễm nhiên" thì bạn đã sai rồi. Lý do tôi đã dẫn ở trên.
3. Nếu bạn đã phản đối tôi và mọi người vote "giữ bài" thì vote "Xóa" đi. Nói chuyện với mọi người làm gì. Giahuypromax (thảo luận) 07:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Giahuypromax: Chưa có quy định hay hướng dẫn về việc "phim phát sóng giờ vàng thì dĩ nhiên nổi bật". Do đó, cần phải thảo luận. P.T.Đ (thảo luận) 06:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@P.T.Đ: Bạn không xem lập luận của mình ở trên à? Chưa xem thì đính chính lại giùm mình. Giahuypromax (thảo luận) 07:03, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@Giahuypromax: Tôi chỉ nói câu này là không hợp lệ. P.T.Đ (thảo luận) 07:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@P.T.Đ: Bởi vì nó không hợp lệ về mặt trực tiếp, cho nên tôi mới cố lập luận về mặt gián tiếp. Giahuypromax (thảo luận) 07:09, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Thì tôi chỉ nói điều này là không hợp lệ, còn chuyện thảo luận của bạn thì tôi không quan tâm. P.T.Đ (thảo luận) 07:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này nên để thêm một thời gian rồi lúc đó tính sau. Dù gì phim này cũng vừa mới chiếu.   Cython  01:21, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Để một thời gian là sao nhỉ? Mình chưa hiểu lắm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:24, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Ý là phim này được tạo 1 tuần trước khi lên sóng. Phim mới lên sóng vào hôm qua – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:27, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
@ CrossEF Cứ treo biển đủ thì biểu quyết, "chưa" nổi bật thì đợi tới khi nào nổi bật rồi lên bài, chứ không phải đợi tới khi nào nổi bật rồi mới đem đi bỏ phiếu – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:29, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Còn nhớ cái bài Hướng dương ngược nắng không, bạn được Jimmy Blues (Mintu Martin) cho xóa bài khi tỷ số là 5-2. Nhưng chỉ 9 ngày sau thì được khởi tạo trở lại và dường như đủ nổi bật. – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:33, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
30 ngày, lúc đó phim đã nổi lềnh phềnh rồi, còn phim này mới phát tập 1, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:42, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Tôi đang hỏi Nhạc Ny, chứ không phải bạn – 2402:800:6295:8035:986A:843E:B96C:D786 (thảo luận) 01:43, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
2 đứa nó tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1. Đứa nào cũng là đứa nào thôi bạn ơi. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 07:31, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 •   Bình luận: Tôi vốn không định tham gia gì vào biểu quyết này, nhưng giờ đổi ý:   Wikipedia không phải là quả cầu tiên tri. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:27, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Đúng là vậy, nhưng mọi người vẫn có thể dự đoán tương lai, và chưa chắc đã đúng. – Giahuypromax (thảo luận) 02:50, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi không hiểu lắm; bạn nói rõ hơn được không? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:14, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Ý mình là mọi người chỉ dự đoán, không phải tiên tri. Cứ chờ đi.Giahuypromax (thảo luận) 12:42, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn có hiểu tinh thần quy định không vậy? "Wikipedia không phải là nơi phỏng đoán về những chuyện chưa xảy ra". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:55, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Quái lạ, cuộc sống mà! Ai mà chẳng có lần phỏng đoán chứ? Ai lập ra quy định này? Giahuypromax (thảo luận) 01:00, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn có quyền dự đoán bất cứ thứ gì, nhưng đừng đưa nó lên Wikipedia nếu không tìm được nguồn đủ mạnh. – Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:12, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Về người thêm "không dự đoán" vào quy định, tôi tìm được một phiên bản sơ khởi ở đây, còn cụm "quả cầu thuỷ tinh" thì đây. Người đầu tiên dịch en:WP:NOTNguyễn Thanh Quang, một bảo quản viên khi đó. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:50, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  ??? có ai dưa nó vào Wiki đâu? Giahuypromax (thảo luận) 10:21, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi đã dẫn ở trên; bạn có đọc hay không là việc của bạn, nhưng Wikipedia không phải chỗ phỏng đoán. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:02, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Trời ơi, ai lập ra quy định này? Bỏ đi cho gọn. Giahuypromax (thảo luận) 02:30, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Giahuypromax: Bỏ đi tức là bạn muốn dự đoán người này chết, tòa nhà này sụp, đất nước này thì lụn bại trong tương lai sao cũng được à??? P.T.Đ (thảo luận) 06:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: Bạn nói gì thế? Tôi chỉ bảo xóa bỏ luật này thôi, có ai nói xóa bỏ Trái Đất đâu? Đính chính lại giùm mình. Giahuypromax (thảo luận) 07:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Giahuypromax: Xóa bỏ luật này tức là những điều trên có thể xảy ra, miễn là có nguồn nói vậy. Đây là một luật không bao giờ được xóa. Muốn xóa, bạn phải ra Wikipedia:Thảo luận mà tìm đồng thuận với toàn thể cộng đồng, chứ không có nói mồm ở đây. Tôi không đính chính vì không có gì cần đính chính. P.T.Đ (thảo luận) 07:10, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: NHưng nếu mà có nguồn nói vậy thì có thể nó bị xóa (vì quá vô lý). Đừng có "hiểu một đằng làm một nẻo" nhé. Tôi chỉ bảo một chuyện có thể xảy ra chỉ khi có nhiều nguồn đáng tin cậy nói vậy thôi. Đừng tin nguồn rác nhé. Giahuypromax (thảo luận) 07:17, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Giahuypromax: Nếu tiếp tục thấy vô lý thì bạn hãy ra Wikipedia:Thảo luận mà tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng mà xóa bỏ quy định. Còn không thì vẫn phải chấp nhận quy định, không phải thích làm gì thì làm, nhập gia tùy tục. P.T.Đ (thảo luận) 07:20, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: Chúng tôi chưa đoán gì cả, sao lại làm như vậy? Chắc là quy định này cần một số ngoại lệ. Giahuypromax (thảo luận) 07:23, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Hiện tại thì không có ngoại lệ, do đó phải tuân theo quy định. P.T.Đ (thảo luận) 07:28, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Chỉ cần lấy lí do phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia là đã nghiễm nhiên nổi bật rồi, chưa kể nguồn từ báo chính thống rất nhiều, mà nguồn uy tín cũng là một trong những tiêu chí đánh giá độ nổi bật của một chủ thể. Model Seeder (thảo luận) 16:03, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @ Model Seeder Xin nói thêm, có nhiều nguồn nhưng đa số trong đó toàn là copy của nhau đăng lại, và chỉ ghi thông tin phát sóng phim thì chưa đủ để chứng minh độ nổi bật của nó. Còn liệu phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia có nghiễm nhiên nổi bật hay không, nếu muốn bạn hoàn toàn có thể đưa ra khu vực thảo luận để lấy đồng thuận chung bởi hiện chưa có tiêu chí này trong bất kỳ một hướng dẫn nào về độ nổi bật trên đây. Mình ủng hộ nhé ;)Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:03, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Có lẽ bạn chưa thực sự hiểu về tính chất khái quát của các chỉ dẫn chung về độ nổi bật trên WP thì phải 🙂 mời bạn lên phía trên nói, mình trả lời trên đó thôi cho ngắn gọn. Model Seeder (thảo luận) 04:09, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tính chất khái quát của các chỉ dẫn chung nếu áp dụng vào trường hợp này thì hoàn toàn có thể lập luận nổi bật nhưng hình như bạn đã quên các tiêu chí loại trừ và điều kiện theo sau, mình đã trả lời ở trên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:56, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Các tiêu chí loại trừ cũng có tính chất chung mà bạn :)) Model Seeder (thảo luận) 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Tiêu chí "phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia là đã nghiễm nhiên nổi bật" là chưa có trong bất kỳ quy định hay hướng dẫn, đã có một cuộc thảo luận có nói đến vấn đề này, nhưng không được thông qua do bị phản đối. Cá nhân tôi cũng phản đối vụ này. Tôi thấy cần một con số cụ thể, không phải là tiêu chí mơ hồ thế này. Việc cho rằng 100 triệu dân VN theo dõi VTV là khá hài hước, thực tế là chỉ một nửa nước VN phía trên là xem nhiều, còn nửa phía dưới toàn HTV, THVL: xem bài báo này, ví dụ "bộ phim Về nhà đi con đạt trung bình rating 14,1% tại thị trường Hà Nội và 1,39% tại TP.HCM", chứng tỏ thị hiếu mỗi vùng là khác nhau và do đó không thể nào cho rằng cả mọi miền ai cũng quan tâm đến phim VTV. Vì vậy, tôi nghĩ tiêu chí này là một tiêu chí gây tranh cãi và cần xếp sau tiêu chí về nguồn (tiêu chí quan trọng nhất để xác định độ nổi bật), trừ phi thay bằng một tiêu chí cụ thể hơn (như mức rating, điều mà nhà đài thường ít công bố). P.T.Đ (thảo luận) 07:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Vũ AnhSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Vũ Anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Vũ Anh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện tư nhân và chỉ là bệnh viện tư nhân. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 12:59, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài viết sơ sài, không nổi bật, thiếu nguồn tin cậy, không có thành tích hay thành tựu gì nổi bật, bệnh viện không được xếp hạng.--Pk.over (thảo luận) 16:16, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Chủ thể chưa đáp ứng các tiêu chí về độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Một bệnh viện tư nhân có đủ nổi bật để lên Wikipedia?   Cython  01:32, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Có, nếu nó có một tiêu chí nhất định. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:05, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Chả có cái gì để mà bệnh viên này trở nên nổi bật cả. Quá sơ sài, nguồn chắng có nữa. AKIRAchat 03:28, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa bài viết sơ sài, không có thông tin gì Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 14:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Xóa Bệnh viện không nổi bật.   Biheo2812  14:07, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Danh sách tòa nhà cao nhất Hòa BìnhSửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Hòa Bình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hòa Bình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách chưa nổi bật liệt kê những tòa nhà chưa nổi bật. Bổ sung: toà nhà cao nhất chỉ cao 51m. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 09:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Hoàn toàn không nổi bật. Sao dạo này có nhiều bài về danh sách tòa nhà thế nhỉ.   Biheo2812  09:45, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không nổi bật gì mấy vì cao nhất chỉ có 51m. Nên xóa hàng loạt những bài tòa nhà cao nhất, chỉ giữ lại hơn 100m trở lên. AKIRAchat 13:20, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Tòa nhà cao nhất chỉ hơn 50m, có gì nổi bật ở đây nhỉ?.--Pk.over (thảo luận) 16:15, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật theo các ý kiến trên. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Bài viết hoàn toàn không nổi bật.   Cython  01:33, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Xóa thì tốt hơn – 221.132.0.71 (thảo luận) 14:53, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Tòa nhà cao nhất còn chưa được 100m, tốt nhất nên xóa. Tranhaian130809 (thảo luận) 10:45, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ngân HuệSửa đổi

Ngân Huệ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngân Huệ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở biểu quyết lần 2. Lần 1 : Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Ngân Huệ/01. Cô nổi tiếng với một số vai diễn cải lương và ca tân nhạc, tuy nhiên bài chưa được làm rõ độ nổi bật. Đã được gắn biển 1 lần vào năm 2013, và đã từng được đề cử biểu quyết xóa bài lần 1 nhưng không thành công. AKIRAchat 01:25, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Văn phong và cách trình bày của bài rất có vấn đề, chưa thực sự nổi bật, ngoài ra còn có cả nguồn youtube là sao nhỉ. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Tôi nhấn mạnh lại là cô này được các khán giả miền Nam yêu mến qua mấy vở tuồng phật giáo và ca một số bài tân nhạc trong Trung tâm Rạng Đông, đặc biệt nhất là bài ca Nói với người tình song ca với Chế Phong. Tuy nhiên, cô này cũng chưa có thông tin gì quá nổi bật như trường hợp cô Phương Diễm Hạnh trước đây. Văn phong có vấn đề. AKIRAchat 03:37, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không có vai diễn hay thành tích nổi bật, ít nguồn chính thống đề cập đến. Biheo2812 (thảo luận) 03:03, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài theo các ý kiến trên. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:41, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Góp 1 vé, tiểu sử chưa thấy nổi bật, nghe khá lạ (có lẽ do khác biệt thế hệ). Văn phong trình bày chưa ổn, còn thiếu dẫn chứng.--Pk.over (thảo luận) 13:00, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Trần Thị VânSửa đổi

Trần Thị Vân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trần Thị Vân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên không có vai diễn nào đặc biệt nổi bật, bài do ĐPV Mạnh An khởi tạo nhưng văn phong có dấu hiệu tâng bốc ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:22, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Theo tôi độ nổi bật 50:50, có lẽ phải xem cô này có vai diễn nổi bật trong những phim sắp tới không và có được đề cử giải thưởng gì không, hơn nữa cô này cũng từng gây sốt cái gọi là "tà tữa" và cũng từng tham gia vài chương trình phủ sóng cao nên cũng chưa thể quyết định ngay. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:48, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Tôi thấy có vai Nhiên "Râu" trong Nhà trọ Balanha. Còn các vai diễn còn lại chỉ là vai nhỏ mà thôi. – 2402:800:6295:8035:5584:A4B4:E184:64A (thảo luận) 00:24, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Trạch Tử LộSửa đổi

Trạch Tử Lộ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trạch Tử Lộ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên mới (sắp) nổi, chủ yếu đóng vai phụ phim chiếu mạng ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:19, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Khi nào nổi rồi tạo lại bài cũng chưa muộn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:58, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không có vai diễn hay thành tích nổi bật.   Biheo2812  00:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Có thể nổi bật với một bộ phận khu vực bên Trung Quốc, còn ở Việt Nam thì chẳng có thông tin gì để chứng minh đủ nổi bật, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:12, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Theo các ý kiến trên thì diễn viên không nổi bật. AKIRAchat 04:30, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Diễn viên mới mà lại còn "sắp nổi" thì tôi xin góp 1 vé lui về sau cánh gà để chuẩn bị chi tiết hơn. Khi nào nổi bật thì quay trở lại.--Pk.over (thảo luận) 13:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Lê Phương ThảoSửa đổi

Lê Phương Thảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Phương Thảo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Người đẹp không có gì nổi tiếng (kể cả tai tiếng) ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:14, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể hoàn toàn không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:03, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không có thành tích nổi bật trong bài có nhiều câu từ tâng bốc quá lố.   Biheo2812  01:12, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không thấy có gì nổi bật, không quá nổi tiếng mà cũng không quá tai tiếng, nói ngang hàng các "hot girl mạng" cũng không có gì sai trái. Với tấm bằng MBA đó thì quay xe làm kinh doanh biết đâu lại nổi. Góp 1 vé dọn dẹp.--Pk.over (thảo luận) 13:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 16:15, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài mất cân bằng trung lập, chưa gì mở đầu đã "nhiều các bạn trẻ yêu mến". Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:49, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Mao Duy GiaSửa đổi

Mao Duy Gia (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Mao Duy Gia" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên AKB48 SH, chủ yếu chỉ hoạt động nhóm ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:17, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Là thành viên của 1 nhóm nhỏ có liên hệ với AKB48. Bản thân thành viên AKB48 còn chưa nghiễm nhiên nổi bật thì thành viên một nhóm chị em càng phải xem xét. Bản thân chủ thể cũng chỉ đóng vai trò trưởng nhóm, ngoài ra không có gì đặc biệt để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Diệp Tri ÂnSửa đổi

Diệp Tri Ân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Diệp Tri Ân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thành viên AKB48 SH, chủ yếu chỉ hoạt động nhóm ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:17, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:07, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Là thành viên của 1 nhóm nhỏ có liên hệ với AKB48. Bản thân thành viên AKB48 còn chưa nghiễm nhiên nổi bật thì thành viên một nhóm chị em càng phải xem xét. Bản thân chủ thể cũng không có gì đặc biệt để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Bệnh viện Mắt Việt HànSửa đổi

Bệnh viện Mắt Việt Hàn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Việt Hàn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện do một con bot tạo bài từ lâu rồi. Chỉ đúng 1 nguồn và phần Chuyên môn có mùi PR. Đã được gắn biển Độ nổi bật từ tháng 8/2021. AKIRAchat 11:16, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài có đoạn viết rõ ràng là PR.   Cython  11:19, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Bài này quảng cáo rõ ràng, cần xóa gấp. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:51, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Bài do bot tạo thì không thể là PR vì nó không tự ý thức được việc nó làm, chỉ thực hiện theo lệnh. Tuy nhiên, bệnh viện này rõ ràng không đủ nổi bật. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:19, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Bệnh viện không nổi bật.   Biheo2812  05:32, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Theo các ý kiến ở trên cùng với ý kiến của tôi, bài viết không nổi bật. AKIRAchat 05:34, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Xóa Không đủ nổi bật, không có thành tựu, thiếu nguồn tin cậy, có thiên hướng quảng bá, không có thông tin về xếp hạng hoặc năng lực.--Pk.over (thảo luận) 05:53, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Tôi nghĩ là nên xóa vì nó có dấu hiệu rất PR. Nhưng vì tôi là IP nên tôi chỉ xin ý kiến thôi. – 2402:800:6295:6F5C:203C:CB35:F98D:C69B (thảo luận) 09:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ga Cam Thịnh ĐôngSửa đổi

Ga Cam Thịnh Đông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ga Cam Thịnh Đông" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ga tàu ở Khánh Hòa, không thấy nổi bật gì. Đã được gắn biển Độ nổi bật từ tháng 7/2021. AKIRAchat 10:54, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài chẳng có thông tin nào nổi bật cả.   Cython  11:25, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ  ? Mấy bài này cơ bản là nổi bật rồi, biểu quyết chi mất thời gian, vì nó thuộc tuyến đường giao thông trọng điểm quốc gia. Các bài nhà ga khác cũng tương tự thế thôi: Ga Vạn Điểm, Ga Kim Lũ... P.T.Đ (thảo luận) 11:32, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Như ý kiến trên. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:53, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Là một ga trên tuyến đường sắt Bắc Nam (tuyến đường sắt huyết mạch xuyên Việt từ Bắc vào Nam), nên giữ lại.--Pk.over (thảo luận) 05:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Nhà ga đủ nổi bật.   Biheo2812  05:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Giữ Ban đầu, tôi chưa thấy bài này có chi tiết gì, và thấy bị gắn biển nổi bật khá lâu nên mới đem ra biểu quyết. Dù chỉ là một nhà ga quá bình thường nếu nằm trong Đường sắt Bắc - Nam thì có thể đủ nổi bật. AKIRAchat 06:01, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Giữ Theo các ý kiến trên thì chủ thể đã đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:59, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Giữ Tại sao lại phải xoá? Nó có làm sao đâu? Nó vẫn nổi bật mà! Giahuypromax (thảo luận) 03:40, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến

The Little Prince EntertainmentSửa đổi

The Little Prince Entertainment (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "The Little Prince Entertainment" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tương tự như bài Big Arts Entertainment ở dưới, công ty giải trí không rõ độ nổi bật. Bài được đặt biển từ tháng 8. Vgsa-001 10:39, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật, không thành tích, sản phẩm đáng chú ý. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:04, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Công ty này có vẻ nhiều thứ đáng kể hơn công ty ở dưới, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:22, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Big Arts EntertainmentSửa đổi

Big Arts Entertainment (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Big Arts Entertainment" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty giải trí tại Việt Nam, cần thẩm định đnb. Bài có dấu hiệu được PR. Vgsa-001 09:40, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Công ty không có thành tựu và không nổi bật, các ca sĩ hợp tác cũng không rõ ràng tên tuổi ra sao. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 06:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không nổi bật, không nguồn gốc có nhiều câu từ quảng cáo. Biheo2812 (thảo luận) 07:16, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Công ty chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:35, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Trường Cao đẳng Nghề Sóc TrăngSửa đổi

Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài đã được gắn bảng từ tháng 9/2021, có mùi tâng bốc, nguồn toàn là của trường liệu có đủ nổi bật? AKIRAchat 00:12, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể hoàn toàn không nổi bật để có bài, văn phong quảng cáo tâng bốc. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 02:26, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không nổi bật. Model Seeder (thảo luận) 03:45, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Như ý kiến đề cử. AKIRAchat 06:11, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Như trên. Vgsa-001 10:41, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Như ý kiến đề cử.   Cython  11:24, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Xóa Không nổi bật, thành tựu mờ nhạt như bao trường khác. Thiếu nguồn tin cậy.--Pk.over (thảo luận) 05:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Xóa Không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 04:39, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Anh ViệtSửa đổi

Anh Việt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Anh Việt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhạc sĩ nổi tiếng với bài hát Bến cũ, Lỡ chuyến đò, Những ngày tàn mơ trước năm 1975, đồng thời cũng là cục trưởng cục quân cụ. Tuy nhiên, bài chưa được chú thích nguồn tham khảo và bị gắn bảng ĐNB hồi tháng 8. Tôi có tìm được nguồn báo Viet-bao bên hải ngoại mà chưa biết có cứu được không. AKIRAchat 09:43, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Như ý kiến nói trên, vì là một đại tá và Cục trưởng cục Quân cụ, nên sau này không được một số báo chí trong nước nói đến. Tuy nhiên, bên hải ngoại chỉ có đúng 1 nguồn báo Viet-bao là nhắc tới ông. Ngoài ra còn có cả nguồn này nữa : [15], [16] tuy nhiên chưa được xem là nguồn chính thống nên tôi chưa dám thêm vào. Có thể xem là đủ nổi bật với Lỡ chuyến đò, Bến cũ,...được một số ca sĩ hải ngoại trình diễn. AKIRAchat 10:58, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài rất nhiều thông tin cho thấy chủ thể nổi bật, nhưng nếu không có nguồn thì không thể kết luận đã đủ nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 10:53, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Nhạc sĩ Anh Việt tôi ấn tượng bài Lỡ chuyến đò.   Biheo2812  11:48, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Kiko ChanSửa đổi

Kiko Chan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kiko Chan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể bài viết không đủ nổi bật. Dự thi các cuộc thi quốc tế có quy mô nhỏ, không đủ uy tín và chất lượng. Beautyvietnam (thảo luận) 02:35, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]


Xóa
  Xóa – 2402:800:6130:36C:3D54:4D75:168B:9D3C (thảo luận) 07:21, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Rất tiếc, vì bạn đang để phiếu dưới dạng IP nên không đủ điều kiện bỏ phiếu. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 10:50, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 1.   Xóa Hoàn toàn không nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 02:28, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:38, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Tham gia các cuộc thi ở quy mô nhỏ, không đủ uy tín. Văn phong có mùi tâng bốc. Bản thân chủ thể cũng không đủ nổi tiếng hay tai tiếng để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:10, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Không nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 13:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Em ơiSửa đổi

Em ơi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Em ơi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát không rõ có gì nổi bật? ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:15, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Toàn bài viết chỉ có hai nguồn từ báo Thanh niên là đủ mạnh, nhưng chỉ có một nguồn là nhắc đến chủ thể một cách trực tiếp, các nguồn còn lại gần hết là từ các chuyên trang âm nhạc. Model Seeder (thảo luận) 03:03, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
    Xóa – Nguyenvietanh 2010 (thảo luận) 14:59, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Phiếu không hợp lệ, chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:17, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Một ca khúc sáng tác mùa Valentine mà nghe lạ tai đến lạ lùng, chưa thấy nổi bật gì cả.--Pk.over (thảo luận) 13:11, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài khá chi tiết, nhưng có vẻ người viết không ghi mục "Tiếp nhận" hay "Đánh giá" nên khó có thể xác định được độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:17, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Điền Hi ViSửa đổi

Điền Hi Vi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Điền Hi Vi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên mới nổi, không có gì nổi bật (bài đã gắn nhãn đnb hơn 7 ngày nhưng thành viên tự ý xóa) ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:01, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Thế sao không đặt biển độ nổi bật cho Lý Minh Đức. Đây cũng là diễn viên mới nổi, có đóng chung với Điền Hi Vi. – 2402:800:6295:6F5C:DDA6:F2A4:96C7:C906 (thảo luận) 03:23, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Xóa
 1.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:12, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Như lý do đề cử. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 04:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không có thành tích nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 04:47, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Tư Môn SàoSửa đổi

Tư Môn Sào (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tư Môn Sào" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tướng lĩnh không có gì nổi bật ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:55, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể quá mờ nhạt, không nổi bật.   Cython  00:10, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Đinh Việt LangSửa đổi

Đinh Việt Lang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đinh Việt Lang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác giả bài Hẹn một mùa xuân cũng khá nổi tiếng, song bài còn sơ sài và chưa làm rõ độ nổi bật của chủ thể. -- MessiM10 09:04, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Mặc dù sáng tác ít ỏi nhưng có 3 sáng tác nhạc vàng nổi tiếng là Lạnh lùng, Ngày vui qua mau (ký chung với Nhật Ngân), Hẹn một mùa xuân. 𝕂𝕒𝕟𝕥𝕔𝕖𝕣 02:42, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Như tôi đã nêu ở phần ý kiến. Việc nhạc sĩ có ít hay nhiều sáng tác không quan trọng, quan trọng là có tác phẩm "để đời".   Biheo2812  05:28, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Như ý kiến của Kantcer và Biheo và chính ý kiến của tôi. Có nhiều nhạc sĩ tuy khá ít sáng tác, tuy nhiên có tác phẩm "để đời", như Lê Hoàng Long, Hùng Linh, Vân Tùng,...Riêng trường hợp Nguyên Thảo, Đinh Việt Lang, Hùng Linh thì có tới vài bài nổi tiếng nhưng ít người nhắc đến, nên về sau người ta quên thông tin của một số nhạc sĩ khá nhiều. AKIRAchat 05:32, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Theo các ý kiến trên thì chủ thể đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:37, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Ngoài ca khúc Hẹn một mùa xuân thì Đinh Việt Lang còn bài Lạnh lùng phổ thơ Vạn Thuyết Linh và Ngày vui qua mau viết chung với Nhật Ngân cũng khá nổi tiếng.   Biheo2812  00:13, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Bài này tôi viết từ khi tôi mới vào Wiki. Như ý kiến của bạn Biheo2812 nói, nhạc sĩ có Hẹn một mùa xuân, Ngày vui qua mau, Lạnh lùng. Trường hợp tác phẩm ít nhưng có rất nhiều ca sĩ trình diễn thì có thể xem là đủ nổi bật, chứ không có như Trần Văn Nhơn và Lê Quang Nhạc (tác giả Xa Quê, nhưng chỉ có 3 bản thu).   Akira2112  00:31, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Danh sách tòa nhà cao nhất Ninh ThuậnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa vởi tỉ lệ áp đảo 5/0. Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:13, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Danh sách tòa nhà cao nhất Ninh Thuận (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Ninh Thuận" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Bỏ qua các tòa nhà đang xây dựng thì tòa nhà đã hoàn thành cao nhất Ninh Thuận là Long Thuận Hotel cao 65 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:58, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Toà cao nhất cũng chỉ có 65m thì hoàn toàn không nổi bật.   Biheo2812  07:10, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Nếu nói tòa nhà thì đúng là nó nổi bật so với toàn tỉnh, nhưng còn nói danh sách thì so tỉnh Ninh Thuận so với cả nước thì chưa nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện.(thảo luận) 09:28, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @TranHieu0706: Ở Việt Nam có một tỉnh tên là Ninh Thuận, không phải Bình Thuận. P.T.Đ (thảo luận) 12:19, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: Ôi, tôi xin lỗi và xin phép sửa lại vì sự nhầm lẫn tai hại này nhé. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 16:30, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Không có gì, nếu không phải người miền Nam Trung thì hình như người miền nào cũng nhầm lẫn chỗ này. P.T.Đ (thảo luận) 16:43, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: Tôi là người miền Bắc, nhưng may là không nhầm Ninh Thuận, Bình Thuận thành Ninh Bình. Chủ nhân của chữ kí này là một thành viên chuyên phá hoại Wikipedia, dốt nát và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện. (thảo luận) 03:21, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Đa phần các kiến trúc cao tầng đều dưới 150m liệu có nổi bật. Các công trình cao hơn 150m đều đang xây dựng hoặc trên giấy, chưa rõ tình trạng thực tế. Khi nào hoàn thành thì xem xét tạo lại sau nếu có thể. Wiki không phải là nơi dự đoán tương lai không xác định.--Pk.over (thảo luận) 06:04, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Xóa bài với lý do như trên. Giahuypromax (thảo luận) 00:34, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Đoàn Kiểm ĐiểmSửa đổi

Đoàn Kiểm Điểm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đoàn Kiểm Điểm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật thuộc tổ chức Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội không rõ nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:35, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài viết không nổi bật, trình bày ẩu. S2F6ZQ== Base64 02:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Lan man. Ngoài mấy câu thiếu trung lập ra thì bài chẳng có chỗ nào nói vì sao ông này nổi bật. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:38, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Không có thông tin nào chứng minh nổi bật. Chủ nhân của chữ kí này là một người chuyên phá hoại Wikipedia và mù ngoại ngữ nhưng thích thể hiện.(thảo luận) 17:32, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
    Xóa Theo các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:18, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Đã kiểm chứng các thông tin trong bài và chủ thể đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:21, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
    Xóa Như các ý kiến trên.   Biheo2812  02:40, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
    Xóa Nhân vật chưa nổi bật. AugustinBandit (thảo luận) 09:33, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
  Rất tiếc bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Đã bổ sung nguồn PDF online. Theo sách Việt Nam Quốc dân đảng của tác giả Hoàng Văn Đào thì Đoàn Kiểm Điểm cùng Trần Phúc An, Trần Trung Lập, và Hoàng Lương là bốn người lãnh đạo đảng viên Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội chiếm đóng tỉnh thành Lạng Sơn ngày 23/09/1940. Lực lượng của Phục quốc hội ban đầu có 500 người sau được quân đội Nhật hỗ trợ thêm vũ khí phát triển lên 1500 người. Về quy mô và thời gian chiến đấu đều cao hơn Khởi nghĩa Bắc Sơn của Đảng Cộng sản Đông Dương trên cùng địa bàn bắt đầu sau đó 5 ngày. Liệt sĩ chống Pháp Đoàn Kiểm Điểm đủ nổi bật để có một bài viết trên wiki này, chỉ là phải biên tập lại bài viết, bỏ bớt các đoạn dài dòng, dẫn nguồn online để dễ tra cứu hơn thôi. Leemyongpak (thảo luận) 04:21, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Bị thuyết phục bởi phiếu giữ ở trên. Model Seeder (thảo luận) 03:51, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Thiện tai, thiện tai. Có 2 phiếu giữ như này là đủ để Lòng người không nguội lạnh rồi. Không thành công cũng thành nhân. – Leemyongpak (thảo luận) 06:02, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Nói chung tôi không ủng hộ việc xử trảm mấy nhân vật lịch sử VN, nhưng lại đi bơm thổi cho mấy nhân vật lịch sử nước ngoài. Nhưng nhìn số phiếu này thì chắc ko cứu được rồi. Góp phiếu chỉ để giữ cho bài sống tiếp đến ngày thứ 30 định mệnh Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 06:11, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Tín đồ Tốc độ: Đáng khen, đáng khen. Cứ tiếp tục tích công đức như vầy, có khi đến lúc hết dịch COVID, hãng Honda quay trở lại giải Công thức 1, thí chủ sẽ có cơ hội tham gia đội đua Red Bull Racing gắn cờ Việt Nam. Tam đệ Hư Trúc nhà ta trọc đầu xấu giai chỉ một lòng hướng thiện mà hết được truyền chức chưởng môn phái Tiêu Dao lại vớt được cô vợ Tây Hạ công chúa đấy. Đoàn Hoàng gia (nước Đại Lý) 07:50, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Do tại hạ tạo nghiệp Vi phạm TĐVM quá nặng nên mới phải tìm cách giải bớt nghiệp thôi. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 15:06, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Tín đồ Tốc độ Ở wikipedia thì nhân vật lịch sử nào cũng như nhau, đến giờ bạn vẫn chưa hiểu được đây là Wikipedia tiếng Việt chứ không phải Việt Nam nhỉ. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 14:49, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi từ chối hiểu mấy cái định nghĩa vớ vẩn của quý vị nhé. Quý vị nói bài ko nổi bật thì nó ko nổi bật theo cách hiểu của quý vị, nói bài ko văn phong thì nó ko văn phong theo cách hiểu của quý vị, nói ko bách khoa thì nó ko bách khoa cũng theo cách hiểu của quý. Quý vị có nói đây là wiki tiếng Vịt thì nó không phải là wiki tiếng Gà. Thế nhé. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 14:57, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong sự kiện tan vỡ ảo tưởng vào sự giúp đỡ vô tư của người Nhật đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt. Tiếc là tư liệu hơi ít. Thái Nhi (thảo luận) 15:03, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Thái Nhi Không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Thua keo Lạng Sơn 1940, Phục Quốc hội phó là Cao Đài giáo sư Trần Quang Vinh lại bày keo khác: lãnh đạo Đoàn Nội Ứng Nghĩa Binh giúp Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 tại Sài Gòn, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam. Ghi chép lịch sử về giai đoạn 1940 - 1945 đến giờ vẫn còn thiếu sót, nhiều điều chưa rõ ràng, gây tranh cãi. Được chép vài dòng vào Việt Quốc sử như Đoàn chí sĩ đây đã là rất nổi bật và rất may mắn rồi. Leemyongpak (thảo luận) 00:56, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Thông tin nổi bật nhất là việc chủ thể thuộc tổ chức Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội nhưng nó lại như này: "ông Đoàn Kiểm Điểm cùng nhiều thành viên khác thuộc tổ chức “Việt nam Phục quốc Đồng minh Hội” gồm hàng ngàn người..." vậy nếu ông này mà có bài thì có nghĩa hàng ngàn người cũng sẽ có bài theo, hoàn toàn không ổn chút nào. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Đề nghị đồng chí đọc thật kỹ tài liệu này https://tusachtiengviet.com/images/file/ZEGz08bn1QgQAEA6/viet-nam-quoc-dan-dang.pdf , trang 207 - 208. Nguồn cũ của bài cũng đã nêu rõ, chịu khó tìm nguồn online theo các chủ đề liên quan mới ra được. Anh hùng vị quốc vong thân thời chiến loạn, có tên trong một hai tài liệu hiếm hoi đã là rất nổi bật rồi. Leemyongpak (thảo luận) 01:11, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Leemyongpak: Nếu đã có bằng chứng chứng minh thì bạn nên tag những người cho phiếu xóa để họ xem xét lại quyết định của mình. Không phải thành viên nào cũng theo dõi biểu quyết khi bỏ phiếu xong. P.T.Đ (thảo luận) 12:23, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ:   Đừng cố, đừng cố. Có thêm 2 phiếu Giữ, rồi điệp viên 2302 bỏ phiếu Xóa, đối với ta là Đủ rồi. Ta có trách nhiệm với lá phiếu của ta, nhưng sẽ không ép người khác cũng phải như vậy. Trên đường vai khoác y tay cầm bình đi du hóa, chúng sinh có lòng bố thí cho cái gì ta nhận cái nấy, vừa đủ dùng hôm nay rồi thì tuyệt đối không xin thêm để dành ngày mai đâu. Vô duyên chớ cưỡng cầu. Lý đạo nhân (thổi da trâu) 12:55, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tùy bạn. P.T.Đ (thảo luận) 13:37, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Tháng 9 năm 2021Sửa đổi

Phạm Duy NghĩaSửa đổi

Phạm Duy Nghĩa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phạm Duy Nghĩa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Theo bài, ông này là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; bài có một số nguồn blog, diễn đàn, nhiều nguồn khác là tác phẩm của chính ông. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:53, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Không có nguồn đáng tin cậy, tôi lười cứu. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:55, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Bài viết tương đối ổn, không cần thiết phải xóa. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 04:16, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Đẩy vô trang Nháp bắt viết lại, chú thích rối nùi ai dò bài cho nổi +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 10:20, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Chú thích này là ổn lắm rồi đấy, dạo này còn thịnh hành kiểu chú thích trần nữa cơ. Nguyenhai314 (thảo luận) 17:03, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Ý mình là dò bài chỗ nào thì có chú thích ngay chỗ đó, tự dưng kê bài ra biểu ngồi đọc trơ, làm ăn kiểu vậy thì ko được +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 15:39, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Bài viết có nguồn không đáng tin cậy.   Cython  01:36, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

AbivinSửa đổi

Abivin (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Abivin" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:24, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ cũng tạm được +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 10:27, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 •   Ý kiến Công ty nổi bật trong ngành logistics Việt Nam cùng với Smartlog, nhưng Smartlog thì còn nổi tiếng hơn. P.T.Đ (thảo luận) 08:54, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Bài viết đủ độ nổi bật. S2F6ZQ== Base64 03:24, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Phạm Đình Minh TriệuSửa đổi

Phạm Đình Minh Triệu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phạm Đình Minh Triệu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Siêu mẫu và diễn viên người Việt Nam không rõ độ nổi bật, thành tích đáng chú ý nhất là giành được giải đồng trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:28, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Chào bạn, đúng là Minh Triệu không nổi bật thật nhưng mà là Minh Triệu chỉ không nổi bật về truyền thông chứ trong giới thời trang và người mẫu nếu Minh Triệu thật sự không nổi bật thì sẽ không có những vai trò First face và Vedette trong những màn trình diễn của những Nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam và xuất hiện trên sàn diễn “Couture Fashion Week” tại New York vào năm 2012. Mình cảm thấy Minh Triệu cũng đã cống hiến cho giới thời trang Việt Nam rất nhiều nên mới viết Wikipedia để cho mọi người hiểu biết về cô ấy nhiều hơn. Mong bạn xem xét lại, cảm ơn! – Baovyakabzy (thảo luận) 17:28, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Xóa
  Xóa Không hề nổi bật và cũng không được nhiều người biết đến. Thành tựu không đủ kiểm chứng SpidusVN (thảo luận)
Chưa đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày qua, dưới 300 sửa đổi. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:15, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Minh Triệu là một trong những siêu mẫu nổi bật vào những năm 2010. Vài show diễn tiêu biểu và đại diện Việt Nam lên trang bìa tạp chí của Pháp.   Biheo2812  01:48, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Nhân vật quá nổi bật trong giới người mẫu Việt Nam. Tuy nhiên lần sau người viết nhớ chú thích nguồn cho đàng hoàng, không nên để chú thích "trần truồng" nhìn rất phản cảm. Ngẫm về việc chú thích cũng giống như ngẫm về việc mix đồ, chú thích tệ thì cũng chẳng khác gì việc phối áo Versace với quần si-đa. Thả liên kết trần vào bài rồi đăng lên thì không khác gì "cởi truồng ra đường" cả. Chú thích không cần đẹp, màu mè hoa lá hẹ, tối ưu như kiểu "người mẫu thời trang" hay "mốt hàng hiệu", nhưng phải coi được, ưa nhìn. Đập vào mắt người xem cái đống chú thích "trần truồng" thì bỏ qua việc bài có nổi bật hay không, người ta cũng không muốn bỏ phiếu giữ bài. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng hình thức cũng là cái quan trọng. Tôi đã sửa lại đôi chút để nhìn "coi được" hơn. Hy vọng người viết lưu tâm những lần sau. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:39, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Mình là người viết bài đó đây, lời đầu tiên mình xin cảm ơn gióp ý của bạn @Nguyenhai314. Mình thật sự khá là buồn khi đọc được những dòng này vì đây là bài viết đầu tiên của mình trên Wikipedia nên còn rất nhiều sai xót và thiếu nhiều chi tiết, mình đang cố gắng học thêm nhiều về Wikipedia và sửa đổi để bài viết hoàng chỉnh hơn cho người đọc. Mình sẽ cố gắng phát huy trong tuơng lai, một lần nữa cảm ơn lời góp ý của bạn! – Baovyakabzy (thảo luận) 17:10, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Ở wiki này rất nhiều người chuộng hình thức nên họ thường sẽ chỉ lướt qua bài, đập vào mắt chú thích kiểu vậy họ chán nản ngay, thậm chí sẵn sàng treo biển {{clk}}. Sự thật là bài đã bị xóa 1 lần vì clk (xem ở đây). Tôi nói ở đây không phải là phủ nhận công sức, ghét bỏ gì bạn, chỉ là hy vọng bạn lưu tâm, cải thiện hơn. Người xưa có câu "đòn đau nhớ lâu" là vậy. – Nguyenhai314 (thảo luận) 17:23, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Mình cũng đang cố gắng cải thiện bài viết hơn đây, cảm ơn lời góp ý của bạn. – Baovyakabzy (thảo luận) 17:31, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Ngoài ra thì bạn nên xem lại chính tả tiếng Việt: gióp ý, sai xót, hoàng chỉnh. P.T.Đ (thảo luận) 20:57, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Mình sẽ chú ý, cảm ơn bạn! – Baovyakabzy (thảo luận) 06:54, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
    Ghi chú: Bài từng   bị xoá hai lần: không nổi bậtchất lượng kém. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:00, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Cần có một ĐPV/BQV đưa các phiên bản đã bị xóa ra để dễ đối sánh. Phiên bản hiện tại cũng không đáp ứng tiêu chí BV4, cũng không phải bài chất lượng kém. – Nguyenhai314 (thảo luận) 09:59, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenhai314 @NguoiDungKhongDinhDanh Tôi đã vớt 2 ver bị xóa bỏ vào đâyđây – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 04:43, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Nói chung thì người mẫu diễn viên là những nghề dễ nổi bật. Còn cô người mẫu này là người nổi bật trong cái nghề dễ nổi bât.Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 06:07, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Theo các ý kiên trên thì chủ thể đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:39, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến

Triệu Phán NhiSửa đổi

Triệu Phán Nhi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Triệu Phán Nhi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình do Lưu Diệc Phi thủ vai. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:38, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Vote Giữ =)) Thông tin nhân vật này dịch lại theo nguồn trên baike về cơ bản đến hiện tại cũng chỉ có vậy. Sau này khi có thông tin đầy đủ hơn sẽ bổ sung tiếp. – Disansee (thảo luận) 00:35, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Xóa
Giữ
 1.   Giữ Lý do đã nói mong xử lý bài này nhanh Thành viên:Disansee (thảo luận) 12:39, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Giữ Đã đáp ứng các tiêu chí cơ bản về độ nổi bật của nhân vật trong tác phẩm của Quan Hán Khanh. thảo luận quên ký tên này là của Nguyenthithanh111 (thảo luận • đóng góp).
Phiếu vô giá trị, người bỏ phiếu quên kí. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:05, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 1.   Giữ lý do đã nêu ở trên, đủ độ nổi bậtThành viên:Nguyenthithanh111 (thảo luận) 12:01, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Rất tiếc bạn chưa đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:00, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Thành viên tạo bài có quyền biểu quyết không bị giới hạn bởi quy định về số sửa đổi. ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 01:59, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 •   Ý kiến Nhân vật văn học của Quan Hán Khanh có lẽ đủ đnb, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là "Nguồn đâu"?--171.224.177.204 (thảo luận) 14:29, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Có ở phần chú thích đó đó cậu – Disansee (thảo luận) 09:35, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Bài có 4 nguồn, 3 nguồn tiếng Trung tôi chưa đọc qua, nhưng một nguồn là Facebook. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:08, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  =)) Tag lộn link á :v để mình sửa – Disansee (thảo luận) 12:47, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 • Tren wiki có bài danh sách điển tịch văn học cổ điển Trung Quốc. Mục hí kịch có Trieu Phán Nhi thì lý do gì lại xóa bài TPN?
 •   Ý kiến @Nguyenmy2302Disansee: Để có bài trên Wikipedia thì cần rất nhiều nguồn thứ cấp viết về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển nhân vật, sau khi nhân vật này ra đời thì nhận được những phản hồi như thế nào từ các sách báo, tạp chí. Nội dung hiện nay trong bài này trong thấy những thông tin đó. Một bài mẫu về nhân vật hư cấu để tham khảo là Hatake Kakashi. Sau khi đóng BQ bạn My cứ gắn biển xóa nhanh BV4 vào, tôi sẽ xóa. —  Băng Tỏa  15:18, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi