Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:Đề xuất xóa)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 3 năm 2023", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 3 năm 2023Sửa đổi

Cascadeur (phần mềm) Sửa đổi

Cascadeur (phần mềm) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cascadeur (phần mềm)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phần mềm không rõ nổi bật. Better WikiTalkContribs 14:06, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Goldmark Oakham Sửa đổi

Goldmark Oakham (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Goldmark Oakham" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ nổi bật Khanh (thảo luận) 07:02, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật, nghi tác giả nhận tiền nhuận bút. Khanh (thảo luận) 07:03, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Khá giống trường hợp này. PR trá hình + nhận tiền thù lao không công bố. Bên En đã bị xóa với lý do PR. Trụ sở chính của công ty này nằm ở Hoa Kỳ mà bên Wikipedia En họ vẫn xóa thì đủ hiểu đây là công ty không đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:54, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Như trên. Nhac Ny Talk to me ♥ 04:24, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Bài viết đậm chất PR.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:51, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đơn vị chế tác và phân phối trang sức kim cương độc lập nổi bật nhất so với các nhà sản xuất lâu đời ở châu Âu. Đồng thời đã được nhiều trang thông tin lớn trong và ngoài nước Việt Nam đề cập trực tiếp như VOV, VTV, Yahoo!, Bloomberg, Tiền Phong Nam thừa kế (thảo luận) 10:22, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Yahoo không được coi là nguồn uy tín. – I So bad 10:25, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Danh sách Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Rõ ràng không đủ nổi bật.. I So bad 17:23, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Danh sách Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:07, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

P/s: Mới tổ chức một mùa và chỉ mới có một hoa hậu thì danh sách này rõ ràng là không nổi bật và dư thừa. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:08, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Ryuk (Death Note) Sửa đổi

Ryuk (Death Note) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ryuk (Death Note)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật hư cấu trong bộ manga/anime Death Note.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:04, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nhân vật thừa độ nổi bật, có sức nặng nhất định trong cộng đồng anime/manga nói chung và bộ Death Note nói riêng, ngang ngửa với hai nhân vật chính là Yagami LightL, ngoài ra còn có tận 15 phiên bản ngôn ngữ khác. Cho hỏi bạn Biheo2812 lấy lý do gì mà gắn nhãn đnb vậy?  Jimmy Blues  17:11, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin: Bạn kiểm tra lại lịch sử trang, thành viên đặt biển là Đơn giản là tôi – Biheo2812 Thảo luận! 20:09, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin Thời điểm mình đặt biển thì bài chưa liên kết interwiki và chất lượng bài cũng không tốt và không có nguồn chứng minh độ nổi bật. Nếu bạn có nguồn cải thiện bài thì ok. – I So bad 14:48, ngày 27 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Nhân vật quan trọng trong anime Death Note. Đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:25, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Một nhân vật quan trọng trong Death Note, có nhiều bản chuyển thể và sức ảnh hưởng nhất định. Mintu Martin, nếu bạn rảnh thì cập nhật cho bài viết tầm thêm vài nguồn để có thể cho nhiều người không biết về nhân vật này tham khảo. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 18:03, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Vũ khí con người Sửa đổi

Vũ khí con người (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vũ khí con người" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình truyền hình/phim của Hoa Kỳ vào năm 2007 không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:02, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. I So bad 17:16, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Benjamín Benítez Sửa đổi

Benjamín Benítez (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Benjamín Benítez" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên Mỹ không rõ độ nổi bật. Bài bên enwiki cũng có biển đnb. Sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt.  孝儀純皇后 討論 04:40, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Anuchit Sapanpong Sửa đổi

Anuchit Sapanpong (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Anuchit Sapanpong" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ, diễn viên người Thái Lan không rõ độ nổi bật. Bài chỉ có một nguồn của MyDramaList.  孝儀純皇后 討論 04:39, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Nguồn yếu, coi như là không nguồn. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:56, ngày 22 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 15:05, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Khi nào có nguồn bổ sung cho phần Giải thưởng tôi sẽ gạch lá phiếu này. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 16:00, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đi qua ngày biển động Sửa đổi

Đi qua ngày biển động (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đi qua ngày biển động" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình không rõ độ nổi bật. Phim nhận được 2 đề cử của HTV Awards.  孝儀純皇后 討論 04:36, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Duyên trầu cau Sửa đổi

Duyên trầu cau (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Duyên trầu cau" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình không rõ độ nổi bật.  孝儀純皇后 討論 04:35, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Bộ phim đủ nổi bật, được phủ sóng trên các tờ báo lớn trong nước và có giải tại HTV Awards. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:22, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Nhưng có nguồn nào đánh giá khách quan bộ phim này không hay là toàn mấy thông tin về tình tiết từng tập, diễn viên phim,... chứ phim nào mà phát trên mấy đài lớn mà chả có một đống bài báo ăn theo kiếm fame. – I So bad 17:20, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Phim đủ độ nổi bật. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 15:59, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Sân bay An Giang Sửa đổi

Sân bay An Giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sân bay An Giang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một dự án sân bay đã bị hủy và không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 00:46, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

# Xóa, không có dự án này 0x44616E68 (thảo luận) 01:11, ngày 24 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

sân bay là không có mà dự án thì là thật, biết kiểm tra chú thích trước khi bỏ phiếu hông, ko biết gì cũng bày đặt bỏ phiếu nữa - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 13:38, ngày 24 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không đủ điều kiện bỏ phiếu. I So bad 11:06, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Dự án chính là dự án, vẽ ra rồi bỏ đó, hiện tại không có dự án này, tức là hiện tại không có dự án này, sai chỗ nào. Tôi đâu có nói chưa từng có dự án này. Nếu cứ nói là đã từng có dự án ABC gì đó thì đếm bao nhiêu là dự án, chỉ là có kịp đăng lên cho người ta biết hay không. (Tôi không đủ quyền bỏ phiếu cũng là thật) 0x44616E68 (thảo luận) 14:14, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
ăn nói mâu thuẫn, trên thì nói "không có dự án này", dưới thì nói "Tôi đâu có nói chưa từng có dự án này". mấy thứ mà hử, đừng bày đặt chơi chữ - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 14:24, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1.   Xóa Dự án đã bị hủy thì không còn lý do gì phải giữ bài. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:07, ngày 24 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. I So bad 11:07, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Song ca cùng thần tượng Sửa đổi

Song ca cùng thần tượng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Song ca cùng thần tượng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình truyền hình trên VTV được phát sóng từ năm 2009 đến năm 2012 không rõ độ nổi bật và không nguồn.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 13:23, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chả có gì nổi bật. I So bad 17:17, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Vui lòng thêm nguồn cũng như một số thông tin về lượng người xem, hay bất cứ thông tin nào khác để làm rõ độ nổi bật của gameshow này. - ABAL1412 (thảo luận) 15:45, ngày 23 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trường Đại học Đại Nam Sửa đổi

Trường Đại học Đại Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường Đại học Đại Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trường Đại học tư thục đa ngành tại Hà Nội  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 13:22, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Nguyễn Thị Sáu Sửa đổi

Nguyễn Thị Sáu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thị Sáu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vợ của Thủ tướng Phan Văn Khải, một nhân vật chưa rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:10, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài có ít thông tin về sự nghiệp của bà, có thể hợp nhất vào bài Phan Văn Khải. Biheo2812 Thảo luận! 06:21, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tsukihime: A piece of blue glass moon Sửa đổi

Tsukihime: A piece of blue glass moon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tsukihime: A piece of blue glass moon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một light novel/game(?) Nhật Bản được phát hành vào năm 2021 không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:08, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Thông tin sơ sài, không chứng minh được độ nổi bật.I So bad 11:23, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ nhanh Bài viết tuy ít nội dung (vì do bên fandom đã có bài viết này với nội dung đầy đủ, xem: [1]) nhưng có nhiều nguồn nói đến.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 15:27, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Sao mình thấy trong trang fandom đấy cũng chỉ có 2-3 nguồn tạm chấp nhận thôi nhỉ? Thậm chí còn dẫn nguồn ngược lại từ Wikipedia tiếng Nhật? –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:39, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Vì đó là bài sơ khai, và tôi nghĩ những bài viết trên trang fandom ấy cũng cần đến nguồn từ một trang trong Wikipedia. –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:38, ngày 14 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Bên đó cần đến nguồn từ một trang Wikipedia hay không là theo quy định bên đó. Nhưng Wikipedia không sử dụng các trang thông tin mở để làm tư liệu. Bạn từng bảo ở trên bài viết đó "nội dung đầy đủ" rồi giờ lại bảo "bài sơ khai" thì là sao nhỉ? –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 01:39, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Bạn nên bổ sung các giải thưởng, thành tích của nó để chứng minh đnb, chứ đừng lấy dẫn chứng từ bên Fandom qua. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 01:42, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Còn chả biết đây là light novel hay game nữa. Thông tin thấy lung tung. Mà ở bên fandom thì lại là visual novel? [2] Better WikiTalkContribs 14:12, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đây là game. Thật ra trong lúc tạo bài tôi hay nhầm lẫn giữa hai loại tiểu thuyết light novelvisual novel, một người dùng ẩn danh đã sửa lại (phiên bản 69794373 của 2001:EE0:4877:4990:7DB7:4408:B223:3FC) –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 19:18, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hạnh phúc máu Sửa đổi

Hạnh phúc máu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hạnh phúc máu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh Việt Nam năm 2022 không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:05, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Phim có đón nhận và quá trình sản xuất. Được cho là phim điện ảnh xuất sắc năm 2022. Biheo2812 Thảo luận! 06:17, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Theo nguồn dẫn bên trên, chủ thể đã đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:21, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Đủ nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 13:10, ngày 30 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

HLTV Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
HLTV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "HLTV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trang web không rõ độ nổi bật, bài 15 nguồn thì nguồn sơ cấp chiếm 14 cái. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:04, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. I So bad 11:24, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không có thông tin cho thấy độ nổi bật. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 10:47, ngày 23 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Thay vì xóa thì nên tìm thêm nguồn để làm rõ độ nổi bật của bài viết. - ABAL1412 (thảo luận) 13:48, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ABAL1412 mời bạn tham gia tìm nguồn và cải thiện bài. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 09:37, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tiếc là cái này nói về game. Mình lại không có chơi game nhiều, nên cũng chỉ cố tìm được lát đát được vài thông tin từ Wiki tiếng Anh thôi. Nếu cái này là post về nhạc lý hoặc nhạc cổ điển thì mình sẽ giúp được nhiều hơn. Link bài trên Wiki tiếng Anh: https://en.wikipedia.org/wiki/HLTV
  Bài tiếng Việt thống kê thành viên đầy đủ hơn bên tiếng Anh, có ghi rõ cả quốc tịch. Mình nghĩ nên để mọi người bổ sung nguồn này nọ cái đã. Trên bài viết bên trang Wiki tiếng Anh có ghi "Hệ thống rating của HLTV được sử dụng nhiều nhất trong các hệ thống rating của CS: GO (tức là Counter Strike: Global Offensive, một tựa game của Valve) và thường được sử dụng bên ngoài HLTV" (The HLTV rating is the most widely used rating system in Global Offensive, and is often used outside of HLTV.) nên mình nghĩ cái trang này đủ độ nổi bật. – ABAL1412 (thảo luận) 10:33, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ABAL1412 Độ nổi bật của chủ thể không thể quyết định vì nó có liên quan đến một chủ thể khác (VD: Các movie của Doraemon không phải lúc nào cũng đủ độ nổi bật). – I So bad 11:01, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Minkyeung (ca sĩ) Sửa đổi

Minkyeung (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Minkyeung (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ Hàn Quốc không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 13:13, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có hoạt động cá nhân nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 00:24, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Chưa có hoạt động cá nhân nổi bật. I So bad 15:07, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đây là thành viên của nhóm PRISTIN với những bài nhạc hàng chục triệu lượt xem. Do đó, tôi nghĩ ca sĩ này đủ độ nổi bật. ABAL1412 (thảo luận) 18:03, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ABAL1412 Theo Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc) "Thành viên của các ban nhạc nổi bật được đổi hướng đến bài viết của ban nhạc, không được đưa ra các bài viết riêng lẻ, trừ khi thành viên ấy đã chứng minh được độ nổi bật của cá nhân." – I So bad 15:10, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

WorldEdit Sửa đổi

WorldEdit (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "WorldEdit" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công cụ chỉnh sửa trò chơi không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 13:10, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa nhanh ko nổi bật --- meow~ ❤️ 19:52, ngày 24 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @-tynjee bạn ơi, bạn đang đặt phiếu xoá nhưng tôi không biết lý do của bạn là gì? Bạn viết tiếng Việt được không bạn? Chứ bạn viết tiếng Nhật hay tiếng Hàn hay tiếng Sao Hoả gì gì đó sao mà tôi hiểu được. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:04, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE: đã sửa --- meow~ ❤️ 05:31, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Sân vận động Đà Lạt Sửa đổi

Sân vận động Đà Lạt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sân vận động Đà Lạt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Sân vận động ở Đà Lạt với sức chứa 20.000 chỗ Biheo2812 Thảo luận! 13:05, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tôi nghĩ bài viết đủ nổi bật, xung quanh sân vận động này còn có bê bối "8 năm chưa xây xong". Đồng thời, đây cũng là sân vận động lớn nhất Lâm Đồng và được cho là "đẹp nhất Tây Nguyên" (Nguồn). Bài này viết hoàn tất thì ứng cử BCB cũng được. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 19:11, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn có thể tham gia cải thiện bài, lúc đó sẽ có thể thêm nhiều người cân nhắc cho phiếu giữ. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 06:51, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE Chắc tôi đợi biểu quyết xong sẽ mở rộng, chứ nếu không sau đó bị đưa 5 phiếu xóa thì phí công quá. :"(((  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 06:15, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Khangdora2809 bạn viết thêm 1 vài câu nổi bật rồi để 1 chú thích là có thể kéo dài thời gian. đây là 1 cách trì hoãn, rồi bạn muốn phát triển bài lúc nào cũng được mà - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 06:39, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Sân vận động này cũng từng có những sự kiện diễn ra như  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰  đã nói ở trên, vấn đề đặt ra ở đây là bài này có đủ nguồn hay không, cho nên, trước hết thì bài này không nên bị xoá. Phát ở Nghệ An – 3️⃣7️⃣ Thảo luận 16:33, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Giữ Cho tôi 1 lý do đủ thuyết phục để xóa ? Tuantruong2312 (thảo luận) 03:04, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Tuantruong2312 rất tiếc, bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu theo điều lệ "đã mở tài khoản 30 ngày và 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu". – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 05:30, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

FINKL (Fin.K.L digital single) Sửa đổi

FINKL (Fin.K.L digital single) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "FINKL (Fin.K.L digital single)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đĩa đơn của nhóm Fin.K.L Biheo2812 Thảo luận! 13:01, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không đón nhận, không đánh giá. – Tryvix1509

  (Talk • Contribs • Faq)
  14:49, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Nên thêm những thông tin về vị trí trên bảng xếp hạng, số lượt xem, lượt thích,... để đảm bảo tiêu chí nổi bật của Wikipedia. ABAL1412 (thảo luận) 17:52, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vẻ đẹp vượt Thời gian Sửa đổi

Vẻ đẹp vượt Thời gian (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vẻ đẹp vượt Thời gian" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh hiệu hoa hậu không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 18:39, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. --Better WikiTalkContribs 10:39, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Xương rồng trên cát Sửa đổi

Xương rồng trên cát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Xương rồng trên cát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim Việt Nam không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 11:50, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

  Xóa Không đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:04, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1.   Xóa Phim không nổi bật, giải HTV Awards do cá nhân diễn viên nhận thì đã ngừng tổ chức. Khanh ♪ Nguyen 18:02, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xóa Không đủ nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 13:37, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Xin đảo lại lá phiếu, đây được công nhận là một trong những tác phẩm đánh dấu sự lột xác của Đại Nghĩa và đem về cho anh giải HTV Awards với vai diễn trong phim. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:55, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nhờ bạn check lại, hình như phim này Đại Nghĩa chỉ đạt giải HTV Awards mà thôi? – DangTungDuong (thảo luận) 07:32, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tks, mình đã sửa lại. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:04, ngày 21 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Núi Cài Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Khanh (thảo luận) 14:46, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Núi Cài (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Núi Cài" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ngọn núi ở Hà Tĩnh Biheo2812 Thảo luận! 11:48, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Thực thể địa lý được đặt tên. Tra Google Books thấy có kha khá sách có nhắc tới đó chứ. Đại Việt quốc (thảo luận) 23:02, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Mặc định đủ nổi bật. I So bad 10:23, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Địa danh đủ nổi bật, từng được nhắc đến trong "Nghệ An ký", "Đại Nam nhất thống chí" hay "Mai đình mộng ký". Trong bài thơ "Thác lời trai phường nón" của Nguyễn Du cũng có nhắc đến "Hồng Sơn cao ngất mấy trùng/Đò Cài mấy trượng thì lòng bấy nhiêu". –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 12:01, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Giữ Đủ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 10:46, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Giữ Đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 14:46, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 14:57, ngày 30 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

An Lạc Truyện Sửa đổi

An Lạc Truyện (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "An Lạc Truyện" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Trung Quốc năm 2021 Biheo2812 Thảo luận! 11:39, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi