Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Đề xuất xóa)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 5 năm 2022", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 5 năm 2022Sửa đổi

Làng ma - 10 năm sau Sửa đổi

Làng ma - 10 năm sau (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Làng ma - 10 năm sau" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:40, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

2nd Vision Sửa đổi

2nd Vision (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "2nd Vision" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ban nhạc jazz-rock của Anh không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:35, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Trần Thanh Hải (nhà địa chất học) Sửa đổi

Trần Thanh Hải (nhà địa chất học) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trần Thanh Hải (nhà địa chất học)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là giáo sư, tiến sĩ địa chất, hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:33, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu thì tôi nghĩ là đủ nổi bật. Một năm chỉ có khoảng 2-3 người đoạt giải này. Đây là giải thưởng khoa học cao cấp nhất của nước VN. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:52, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Đồng ý với ý kiến trên. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 12:06, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

LipBubble Sửa đổi

LipBubble (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "LipBubble" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tan rã năm 2019. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:31, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Nhóm nhạc hoạt động 2 năm rồi tan rã, không có thành tích đáng chú ý. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 08:03, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hồ Đồng Quan Sửa đổi

Hồ Đồng Quan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hồ Đồng Quan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:28, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

Thiếu nổi bật thảo luận quên ký tên này là của Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 05:30, 16 tháng 5 năm 2022 (UTC).

Phiếu không hợp lệ. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 09:47, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
@Nguyễn Hà Ngọc Vi 2: Cần thêm bản mẫu {{bqx}}, bằng 4 dấu để ký tên (~~~~) mới phiếu hợp lệ được. Hành trình 365 ngày 06:09, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Với tư cách là người viết bài, tôi cho một phiếu giữ. Theo tôi, thực thể địa lý này có đủ độ nổi bật để có bài riêng:
 • Đây là một trong những hồ lớn của thành phố Hà Nội, và được nhiều người dân Hà Nội biết đến với vai trò một địa điểm du lịch, dã ngoại do nằm gần trung tâm thành phố. Đập Đồng Quan cũng nằm trên con đường ngắn nhất đi từ trung tâm của huyện vào vùng đồi núi, có nghĩa là hầu như mọi người dân ở Sóc Sơn và cả những người đã từng đi dã ngoại, du lịch trong vùng núi Sóc Sơn đều biết nơi này (độ phổ biến của chủ thể).
 • Nếu search Google "hồ Đồng Quan", mọi người sẽ thấy có 1 dòng chú thích nhỏ bên dưới gợi ý tìm kiếm ghi "Hồ ở Việt Nam", tôi nghĩ điều này thể hiện được tính chính thống và độ phổ biến của từ khóa tìm kiếm, và mọi người nên được cung cấp thông tin mang tính bách khoa về từ khóa mà họ tìm kiếm, ít nhất trong trường hợp là một thực thể địa lý như ngọn núi, con sông này (tính bách khoa cần có).
 • Có rất nhiều bài về các thực thể địa lý khác như Hồ Đồng Đò, Hồ Suối Hai, Hồ Quan Sơn, Hồ Xạ Hương có độ nổi bật có thể nói là tương đương chủ thể này, thậm chí nhiều bài còn không có nguồn (các ví dụ trên mới chỉ ở phạm vi Hà Nội). Với các nội dung về lĩnh vực tự nhiên (như địa lý hay sinh vật,...), có lẽ tiêu chuẩn về độ nổi bật nên ngang bằng hoặc thấp hơn những chủ đề như người nổi tiếng, sự kiện,... vì tính lâu dài, ít biến thiên, và trực quan của nó. __n___k___s__ (thảo luận) 14:52, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Key Management Server Sửa đổi

Key Management Server (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Key Management Server" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dịch vụ kích hoạt bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft. Nguyenhai314 (thảo luận) 00:28, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có thông tin chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 13:17, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

OceanHero Sửa đổi

OceanHero (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "OceanHero" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công cụ tìm kiếm với mục đích xã hội. Văn phong PR Nhac Ny Talk to me ♥ 19:17, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Nội dung bài này có lẽ là được dịch từ phiên bản simple wikipedia, nếu chủ thể bài viết thực sự nổi bật thì ở các phiên bản ngôn ngữ khác lẽ ra cũng đã có bài. ﹏ JohnyCuTí -Thảo luận-﹏ 16:06, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. I am ITalk! 15:10, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Tôi không đủ điều kiện chứ nếu đủ bỏ luôn cái phiếu xóa rồi.123💬 03:08, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Cupid's Last Wish Sửa đổi

Cupid's Last Wish (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cupid's Last Wish" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim Thái Lan vừa phát sóng không lâu, không đón nhận, không giải thưởng Nhac Ny Talk to me ♥ 18:59, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Chu Tán Cẩm Sửa đổi

Chu Tán Cẩm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chu Tán Cẩm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nổi lên từ vai diễn Kim Quang Dao của bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh. Tất cả vai diễn trong các bộ phim phát sóng đều là vai phụ. Nhac Ny Talk to me ♥ 18:55, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bùi Quý Như Sửa đổi

Bùi Quý Như (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Quý Như" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Biểu quyết lần 2. Chỉ là Phó chủ nhiệm của 1 Ủy ban thuộc Tổng Công đoàn VN Nhac Ny Talk to me ♥ 18:53, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Cái ủy ban kia là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam Lãnh đạo, theo quy định độ nổi bật của chính khách thì "trưởng các Ban chỉ đạo trực thuộc Đảng Cộng sản" mới có thể đủ nổi bật và có bài nhưng ở đây chủ thể bài viết mới chỉ ở giữ chức "phó ban" và không được nói đến một cách đáng kể (search google không thấy người đâu). Tóm lại là chủ thể không đủ nổi bật nên xóa theo đề cử. ﹏ JohnyCuTí -Thảo luận-﹏ 17:13, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Chỉ lên đến chức phó ban. Xóa. I am ITalk! 13:46, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 09:02, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Cát bụi hè đường Sửa đổi

Cát bụi hè đường (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cát bụi hè đường" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh từ những năm 1990, không đón nhận, không giải thưởng. Nhac Ny Talk to me ♥ 18:43, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Tôi đồng ý. Một bộ phim mà chỉ có những chuyện ngoài lề và không nói về sự đón nhận của khán giả thì độ nổi bật xuống dưới tới việt vị. Tôm 🦐🍤🦞 (ghé vào tai tôi) 12:50, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 12:57, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

ViuTV Sửa đổi

ViuTV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "ViuTV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một kênh truyền hình giải trí tổng hợp tiếng Quảng Đông. Bài viết không nguồn. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:07, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Kohas Sửa đổi

Kohas (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kohas" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty chế tạo kim loại đã phá sản vào năm 2021, hoạt động trong vòng 41 năm. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:05, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Mường Thanh Luxury Khánh Hòa Sửa đổi

Mường Thanh Luxury Khánh Hòa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Mường Thanh Luxury Khánh Hòa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tòa nhà với Tổ hợp Khách sạn - Chung cư cao cấp thuộc Tập đoàn Mường Thanh. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:02, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Cá rô Tổng Trường Sửa đổi

Cá rô Tổng Trường (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cá rô Tổng Trường" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Loại cá rô sống ở Hoa Lư, Ninh Bình. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 03:57, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ đặc sản địa phương, đủ độ nổi bật như Dê núi Ninh Bình Lengkeng91 (thảo luận) 15:04, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật được nhiều nguồn đề cập đến. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:14, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật. I am ITalk! 07:37, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4.   Giữ Cá rô đủ nổi bật Thịnh9545 (thảo luận) 08:10, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đường Minh Giang Sửa đổi

Đường Minh Giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đường Minh Giang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đạo diễn Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 03:52, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

BigGo Sửa đổi

BigGo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "BigGo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 03:49, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài viết cần được trình bày lại. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:55, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Home School Sửa đổi

Home School (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Home School" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim Thái không rõ độ nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 11:08, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Phim chưa phát sóng, chưa có thông tin chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 02:38, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
    Xóa Một bộ phim còn chưa rõ ngày phát sóng, chưa có thông tin gì để xác định độ nổi bật. I'm Ainsley 12:11, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 12:14, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Cardin Nguyễn Sửa đổi

Cardin Nguyễn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cardin Nguyễn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ của trung tâm Asia, không nguồn đáng tin cậy Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Giống như lần trước. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:09, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Cánh tình báo, giám sát và trinh sát thứ 655 Sửa đổi

Cánh tình báo, giám sát và trinh sát thứ 655 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cánh tình báo, giám sát và trinh sát thứ 655" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đơn vị tình báo của Hoa Kỳ không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:59, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không rõ có gì nổi bật? I am ITalk! 02:36, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đinh Văn Di Sửa đổi

Đinh Văn Di (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đinh Văn Di" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhà cách mạng Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:56, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Theo nguồn trong bài thì chủ thể bài viết giữ chức lớn nhất là "Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương" và theo quy định của wikipedia về độ nổi bật của chính khách có ghi người đã từng giữ và đang giữ chức vụ "Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng" thì có thể nổi bật và có bài, nhưng cái chức "Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương" không thuộc hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay thì liệu có nổi bật?, tôi nghĩ nếu bài này không bị xóa về đnb thì nên xóa vì chất lượng kém sẽ hợp lý hơn. ﹏ JohnyCuTí -Thảo luận-﹏ 16:40, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thì nghiễm nhiên đủ đnb theo mục "Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương", nhưng thiếu nguồn xác nhận. – Hiếu 13:26, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Thương Lan quyết Sửa đổi

Thương Lan quyết (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thương Lan quyết" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:53, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đất nước đứng lên (phim) Sửa đổi

Đất nước đứng lên (phim) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đất nước đứng lên (phim)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim chưa rõ độ nổi bật. Không giải thưởng, đón nhận. I am ITalk! 14:36, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa thấy giải thưởng hay đón nhận gì. ﹏ JohnyCuTí -Thảo luận-﹏ 16:48, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tháng 4 năm 2022Sửa đổi

Chiêu Linh Sửa đổi

Chiêu Linh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chiêu Linh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nghệ sĩ cải lương không rõ độ nổi bật. Bài có nhiều đoạn không trung lập và chứa thông tin không liên quan. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:49, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Extr@ Sửa đổi

Extr@ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Extr@" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Seri phim giáo dục không rõ độ nổi bật. I am ITalk! 16:48, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật theo ý kiến bên dưới. I am ITalk! 15:32, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Có IP đặt biển không rõ độ nổi bật thì có, lần sau xem kỹ giùm mấy IP đặt biển tào lao này. P.T.Đ (thảo luận) 11:20, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)
  @P.T.Đ Vậy theo anh bài này có đủ độ nổi bật không? – I am ITalk! 13:31, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @Đơn giản là tôi: Trước mắt là thấy có nhiều interwiki, cảm quan ban đầu như vậy cái đã. Còn thực tế thì seri này khá phổ biến trong các chương trình dạy ngôn ngữ, hay được nhắc đến. Tuy nhiên đồng ý là bài còn thiếu biên tập, nguồn tốt. P.T.Đ (thảo luận) 16:57, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Về cảm quan, tôi không cảm thấy có vấn đề gì lắm về độ nổi bật. Một bộ phim được phát hành ở nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Việt, được các kênh truyền hình lớn phát, có bài wiki ở nhiều tiếng khác. Chẳng có lý do gì phải xóa đi ở viwiki. Lvphuong (thảo luận) 09:52, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến extra được dùng để học các thứ tiếng khác nhau, plot rất hay và phổ biến ở nước ngoài và đã từng lên sóng trên BBC nên không có lý do để xóa ở đây. call me amogus talk 09:56, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Đỗ Kim Bảng Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: BQ mở khi chưa đặt biển. Nhac Ny Talk to me ♥ 16:48, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Đỗ Kim Bảng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đỗ Kim Bảng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

chỉ có bài hát Mưa đêm ngoại ô và Bước chân chiều chủ nhật nổi tiếng còn lại chìm xuống AKIRA💬 13:09, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng có bài hát về học trò là "Mùa thi" nổi tiếng qua bản thu trước năm 1975 của Hoàng Oanh, Ban Hoàng Lan và Ban Tuổi Xanh. Thập niên 1960, ông viết vài tác phẩm về tình yêu được yêu thích đến nay như "Mưa đêm ngoại ô", "Xin dìu nhau đến tình yêu", "Vòng tay giữ trọn ân tình". Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 10:22, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @Biheo2812 Muốn mở lại thì hoặc là ký tên lại và thay đổi bản mẫu status, hoặc là mở biểu quyết mới, không phải mở lại ngang xương như vậy. Việc này vừa bị đưa ra thảo luận hôm trước. Bạn đã đóng BQ mà không kiểm tra phiếu 1 lần và bị nhắc nhở không lâu trước đây; tôi không muốn nhắc nhở bạn 1 lần nữa ở khu vực BQXB này Nhac Ny Talk to me ♥ 16:47, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

@NhacNy2412: Tôi mở lại khi biển độ nổi bật đã đặt đủ 7 ngày và có điều chỉnh lại thời gian vào ngày tôi mở lại biểu quyết này và tôi có ghi trong tóm lược sửa đổi. Có thể tôi làm còn chưa đúng cách nhưng đừng vì vậy bạn bảo tôi mở lại "ngang xương". Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 22:21, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Bão Bailu (2019) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:48, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Bão Bailu (2019) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bão Bailu (2019)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơn bão chưa rõ độ nổi bật. I am ITalk! 16:27, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Các nguồn nhắc đến cũng như 1 bản tin ngắn thời sự, nên nhập chung với cơn bão hàng năm.  A l p h a m a  Thảo luận 13:44, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Đồng ý kiến với thành viên Alphama. ﹏ JohnyCuTí -Thảo luận-﹏ 16:44, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa Không đủ độ nổi bật. I am ITalk! 13:20, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 03:42, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:18, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Cơn bão tuy không gây thương vong nhiều nhưng cũng gây thiệt hại nhiều về tài sản. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 06:17, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 04:58, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Sơn Goal! Sửa đổi

Sơn Goal! (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sơn Goal!" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một loạt manga cần thẩm định độ nổi bật. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 08:54, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Wiki không dự đoán future, ngoài thông tin tràn ngập về việc là bộ truyện đầu tiên về soccer do NB sản xuất thì không có gì khác.  A l p h a m a  Thảo luận 13:41, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2.   Xóa Đồng ý với Alphama. Hiện chỉ có thông tin về việc bộ manga bóng đá về một nhân vật Việt Nam do Nhật Bản sản xuất. Nếu xuất bản xong lại chìm nghỉm thì chẳng khác gì nổi bật nhất thời. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:14, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3.   Xóa WP:KHONGTUONGLAI AsaHiguitaMizu (thảo luận) 06:28, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4.   Xóa đồng ý về WP:KHONGTUONGLAI với Asa - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 03:03, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5.   Xóa Như các ý kiến trên. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 09:55, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tuy manga còn chưa ra mắt nhưng nó đã được báo chí ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản đề cập đến như một cầu nối giao lưu văn hóa-thể thao đáng chú ý, tôi cho rằng đủ nổi bật. --minhhuy (thảo luận) 11:46, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 2.   Giữ Đồng ý với anh minhhuy. I am ITalk! 16:37, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 3.   Giữ Cùng ý kiến với Minh Huy.  Jimmy Blues  12:43, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4.   Giữ Đủ nổi bật Thịnh9545 (thảo luận) 13:07, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5.   Giữ Đồng ý với Minh Huy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:34, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)
    Giữ Xóa trang đó có thể sẽ gây tranh cãi nên tôi chọn giữ! Tôi sẽ khiếu nại nếu bài bị xóa! Mà điều thứ hai là bài đó đủ nổi bật nên tỉ lệ giữ là 100%. Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 03:27, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Không đủ điều kiện bỏ phiếu. NguyễnQuangHải19💬 03:34, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @KhanhCN Defender1st Minh: Lý do gì mà không hiểu gì hết. Viết có đầu có đuôi chút. P.T.Đ (thảo luận) 03:51, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Ê thế hai bạn người miền Nam à? Sao lại không hiểu? Viết rõ hiểu! Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 03:54, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
    Giữ Tôi chọn giữ do bài hay và nổi bật. Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 03:54, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @KhanhCN Defender1st Minh: Bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. Nếu bạn lặp lại 1 lần nữa, tôi nghĩ BQV sẽ không ngại cho bạn 1 án cấm vì luẩn quẩn với hệ thống. Nhac Ny Talk to me ♥ 06:44, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412: Tại sao tôi lại không đủ điều kiện để bỏ phiếu? Thế chẳng lẽ chỉ những người được mời mới được bỏ phiếu? Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 08:54, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  À vâng! Chắc tôi không đủ khả năng để bỏ phiếu rồi! Nhưng tôi vẫn sẽ chọn "giữ" ở trong lòng mà không cần bỏ phiếu để biểu quyết ok Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 09:10, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  @KhanhCN Defender1st Minh: Đọc Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Quy định. NguyễnQuangHải19💬 09:47, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 6.   Giữ Đủ độ nổi bật Đức TTD (thảo luận) 15:31, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Thực tế thì wiki cho "dự đoán tương lai" ở một số trường hợp như phim chưa ra mắt nhưng đã được truyền thông săn đón. Nhưng trường hợp này thì không cho phiếu vậy. P.T.Đ (thảo luận) 02:28, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Tôi cũng vừa bổ sung thêm nguồn và thông tin. Không thiếu nguồn mạnh nhắc tới. Chỉ sợ bài bị chìm thì uổng công giữ. Đã 2 tháng trôi qua nhưng không thấy tin tức gì thêm về bộ truyện. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:00, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  Chắc lại biệt tăm thêm vài năm nữa rồi. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:38, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Lữ Giang Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Lữ Giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lữ Giang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là Đại tá Quân đội không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:01, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Xóa vì chất lượng. I am I (thảo luận) 18:07, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
  Xóa Chất lượng bài kém, không rõ độ nổi bật Linhly080811 (thảo luận) 13:45, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
@Linhly080811 Không đủ điều kiện bỏ phiếu. – I am I (thảo luận) 14:28, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
i am fine=) – Linhly080811 (thảo luận) 14:30, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Hiện dữ liệu được ghi nhận tại tạp chí Xưa và Nay

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Sao chất lượng bài hiện tại còn tệ hơn lần biểu quyết đầu tiên vậy?--Hiếu 17:18, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Bài viết khách quan và có dẫn chứng tại báo Quân đội Nhân dân.thảo luận quên ký tên này là của Binh008 (thảo luận • đóng góp).
 •   Ý kiến @Thành viên:Binh008 Thật ra ở BQ lần 1, tôi nhầm bác này với bác Lữ Giang (nhà thơ). Tôi tạo bài cho bác Lữ Giang (nhà thơ) với mục đích nếu giữ được bác này thì mọi người không nhầm lẫn nữa. Tuy nhiên khi xem đến chất lượng bài thì không ổn, vì thế lần trước tôi chỉ cho ý kiến để bạn nào muốn giữ có thể biên tập lại nhưng không thấy cải thiện. Bài viết có rất nhiều thông tin không nguồn, không bách khoa. Ví dụ để bạn thấy, nếu viết kiểu như bài này thì tôi có thể thêm vào hầu hết tiểu sử các nhân vật theo mẫu như "... năm lên 6 tuổi ông/bà vào học lớp 1 tại trường (xxx), 7 tuổi ông vào lớp 2,... ông/bà học mỗi năm mỗi lớp cho đến hết Phổ thông trung học nay là Trung học phổ thông...", các thông tin kiểu này hầu hết đều sẽ đúng, khách quan, thậm chí có thể có nguồn nhưng không Bách khoa. Tiểu sử của 1 người nên có các thông tin điểm nhấn trong Thân thế & Sự nghiệp, nổi bật về đóng góp của họ cho xã hội... Tôi tin bác cũng không vui vẻ gì khi được mô tả Thân thế và sự nghiệp nổi bật của mình lại là "Năm 15 tuổi thi đỗ vào trường Trung học ở Vinh", "Được mấy tháng bị ốm, nhà không đủ tiền trợ cấp, nên bỏ học về nhà", "trông hiệu sách... và giao du với...", "bị ốm về nhà, làm vườn, nghiên cứu chữ nho và sách thuốc"... Bạn có thể tham khảo tiểu sử các nhân vật khác, nếu thực sự thấy không thể cải thiện được thì không nên giữ! Lvphuong (thảo luận) 02:48, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 1. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn – Binh008 (thảo luận) 03:28, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi