Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Đề xuất xóa)
Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa. Tuy nhiên, các điều phối viên và bảo quản viên có thể xoá nhanh nếu bài không có thêm thông tin gì mới.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 8 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 8 năm 2021Sửa đổi

Chủ nghĩa cấp tiến KitôSửa đổi

Chủ nghĩa cấp tiến Kitô (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Chủ nghĩa cấp tiến Kitô" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Học thuyết chỉ tạo đc một số tầm ảnh hưởng, không rõ độ nổi bật. Bài đã bị biểu quyết xóa bên Wikipedia tiếng Anh cách đây 6 năm. — MessiM10 16:46, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Lý Yến (diễn viên)Sửa đổi

Lý Yến (diễn viên) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lý Yến (diễn viên)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên Đài Loan không rõ độ nổi bật. Trong bài có phần tiếng Trung chưa dịch ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 03:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Diễn viên chưa đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:50, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật.   Biheo2812  10:29, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể chưa đủ độ nổi bậc, ảnh hưởng chưa nhiều và không có giải thưởng nổi bậc, bài clk. D (📋) 11:17, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này thuộc diện clk, đề nghị xóa nhanh. Hồi xưa tôi nghĩ bài đang xây dựng, nhưng lâu như vậy mà vẫn không thay đổi, thì kém thật sự.--Diepphi (thảo luận) 04:59, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Để biểu quyết xong rồi gắn cũng được. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:24, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Lưu Đức AnhSửa đổi

Lưu Đức Anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lưu Đức Anh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nghệ sĩ dương cầm không rõ độ nổi bật ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 03:06, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật, đã có bài về giải thưởng tại phiên bản ngôn ngữ tiếng Pháp [1]. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:47, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chủ thể đoạt giải thưởng tại Pháp, có thể xem là nổi bật.   Biheo2812  10:32, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nghệ sĩ nổi bật nhưng cần ai đó bổ sung thêm nguồn, xây dựng bài cho hoàn chỉnh hơn. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:12, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Bình luận: Xem lại biểu quyết xoá bài nói về anh trai của nghệ sĩ này ở đây. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 04:55, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Katsura TamakiSửa đổi

Katsura Tamaki (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Katsura Tamaki" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nghệ sĩ Nhật Bản không rõ độ nổi bật, không có nguồn đáng tin cậy ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 03:03, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Người này có nổi bật, nhưng nguồn đáng tin cậy tìm khó. Có lẽ phải tra sang các bài tiếng Nhật rồi. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:45, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Khả NgânSửa đổi

Khả Ngân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Khả Ngân" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên chưa rõ độ nổi bật. Nghi ngờ bài viết có sự góp tay của chính chủ thể ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 03:00, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Diễn viên nổi bật, được phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông (tiêu chí cơ bản, độ nổi bật). Nguyenhai314 (thảo luận) 03:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chủ thể khá nổi bật. Hieuhamvagunny (thảo luận) 03:36, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 3.   Giữ Đủ nổi bật.   Cát Bụi • Tình Xa  03:37, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Diễn viên đã đủ nổi bật. Bài được tạo bởi WTL và văn phong khá ổn, không có chuyện bài viết có sự góp tay của chính chủ thể. Tôi cũng thấy diễn viên này tham gia phim 11 tháng 5 ngày với vai chính trên VTV3, được nhiều nguồn báo nhắc đến vậy là đủ nổi bật rồi. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 04:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Diễn viên đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:20, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Diễn viên này mà xóa chắc phải xóa hết những diễn viên còn lại. Quangcuong2801 (thảo luận) 05:30, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Ngân Sushi là tài khoản của tui viết từ tháng 6, là fan chứ chủ thể nào ở đây 2001:EE0:56B7:72E0:BC17:35F7:5727:356D (thảo luận) 03:35, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Jin JinSửa đổi

Jin Jin (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Jin Jin" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một nghệ sĩ Hàn Quốc không rõ độ nổi bật, không có interwiki ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 02:54, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Mình đã liên kết interwiki, người này đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:40, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Vậy thì chủ thể đủ nổi bật, bỏ phiếu luôn để còn chốt sớm, đóng biểu quyết sau 7 ngày.  Băng Tỏa  09:35, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Bài toàn nguồn yếu, nhưng anh này đủ nổi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:01, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Vũ Văn Ước (Đại tá quân lực VNCH)Sửa đổi

Vũ Văn Ước (Đại tá quân lực VNCH) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Vũ Văn Ước (Đại tá quân lực VNCH)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hoà, được nhận Bảo quốc Huân chương Đệ tứ đẳng. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:45, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Mọi người đang tranh luận vụ Huân chương, nhưng chính cái Huân chương đó lại không có nguồn Quangcuong2801 (thảo luận) 05:21, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Vẫn phong cách lan man và chả biết chỗ nào nổi bật. Còn chi tiết BQHC, chỉ có cấp Nhất, Nhị đẳng thì mới gọi là cao, Tam đẳng thì còn châm chước vì mang lon Tướng là mặc nhiên đeo, chứ Tứ, Ngũ đẳng thì phải đong bằng thúng. Thái Nhi (thảo luận) 07:28, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Cái thông tin mà các bạn dẫn "Đệ tứ đẳng Bảo quốc Huân chương" thì không có nguồn tham khảo; mà thực ra Đệ tứ đẳng của VNCH thì tương đối nhiều người đạt được (tương đương Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam ngày nay). Còn lại sự nghiệp chả thấy gì nổi bật, bài trình bày lan man, không nguồn tham khảo đủ mạnh nhắc đến. – MessiM10 16:56, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Quân hàm chỉ ở cấp tá, có nhiều huân chương nhưng huân chương nổi bật nhất chỉ ở hạng 4. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:14, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Tứ đẳng theo tôi chưa đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:15, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Nếu huân chương đủ nổi bật (đã có bài trên Wikipedia) được trao cho một cá nhân thì người đó cũng sẽ mặc nhiên nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:27, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Huân chương bậc cao nhất của VNCH. Nguyenhai314 (thảo luận) 23:56, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Huân chương cao quý.   Cát Bụi • Tình Xa  02:15, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Chủ thể đã đủ độ nổi bật, nhận được nhiều huân chương có giá trị và cao quý. Tuy nhiên cần chỉnh sửa lại một vài từ ngữ, ví dụ "nguyên nhân mất do tuổi già" thì không cần thiết cho vào, "ông có vợ và 5 người con" thì nên sửa lại cho đỡ thô là ông và vợ có 5 người con,... Hieuhamvagunny (thảo luận) 02:42, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
Ý kiến

Tứ đại thiên vương (âm nhạc)Sửa đổi

Tứ đại thiên vương (âm nhạc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tứ đại thiên vương (âm nhạc)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Khái niệm chung chung về bốn nhân vật công chúng, không có nội dung thực (?). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Bài này nên hợp nhất vào phần C-pop. Chủ thể chưa đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:24, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Cách trình bày và văn phong bài rất có vấn đề, không khoa học. Đến chính chủ thể bài còn không nổi bật. Hieuhamvagunny (thảo luận) 02:36, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 3.   Xóa Mình bỏ phiếu xoá nhưng chủ thể bài này dư nổi bật nhé: Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh.  Kantcer  02:12, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Như trên.   Biheo2812  02:21, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Đổi hướng về Cantopop#Thập niên 1990: Kỷ nguyên Tứ Đại Thiên Vương là được. —  Băng Tỏa  11:51, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nên hợp nhất vào bài C-pop. Đây chỉ là khái niệm của người hâm mộ đặt, thực tế 4 ca sĩ này chẳng có hoạt động âm nhạc gì chung với nhau.  Kantcer  02:12, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Bánh bèo hữu dụngSửa đổi

Bánh bèo hữu dụng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bánh bèo hữu dụng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Series phim dài tập do POPS đồng sản xuất và phát hành. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:36, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Tên phim thì đã vô nghĩa, rồi chẳng hiểu nhạc phim (tên "Bánh bèo Đông Lào") thì nó là cái của vẹo gì? :)) Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:23, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Cũng chỉ là phim chiếu mạng, chả có thành tích nổi bật hay thu hút gì cả. Hieuhamvagunny (thảo luận) 02:35, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 3.   Xóa Không nổi bật.   Biheo2812  10:34, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nên xây dựng một bộ tiêu chí nổi bật cho các bộ phim, ví dụ như đạt rating bao nhiêu, đạt giải thưởng gì, đạt mấy triệu view youtube hoặc có được chiếu ở các khung giờ vàng của các đài truyền hình lớn hay không Quangcuong2801 (thảo luận) 05:27, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Kostya LùnSửa đổi

Kostya Lùn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kostya Lùn" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tác phẩm về một thiếu niên trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh Xô-Đức (hình như dấu gạch có vấn đề); bài do C tạo. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:32, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Xin phép chưa đặt phiếu cho bài vì có thông tin còn nghi vấn: liệu việc đạt được giải thưởng Stalin hạng III thì có đủ nổi bật? Cần chú ý đến chi tiết trên. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:21, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Nếu vào bài Giải thưởng Nhà nước Liên Xô thì có nhắc đến giải Stalin cũng khá nổi bật, nên xem xét cân nhắc giữ bài Hieuhamvagunny (thảo luận) 03:41, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny

Thuật (Naruto)Sửa đổi

Thuật (Naruto) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thuật (Naruto)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Khái niệm hư cấu trong truyện Naruto, giống với một bài khác đã bị xoá là Haki. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:30, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Cái này mà ra fandom chắc thành BVCL :)) Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:15, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Khái niệm không có ảnh hưởng thực sự, chỉ nằm trong chủ thể lớn hơn là loạt tác phẩm Naruto. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:57, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa góp một phiếu để xóa cho nó nhanh. Quangcuong2801 (thảo luận) 05:33, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Toàn nguồn sơ cấp. Nguyenhai314 (thảo luận) 05:37, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Như trên.   Biheo2812  10:35, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài to thật nhưng thấy phù hợp với fandom hơn. Q 03:46, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Bài dài thật, kể ra xoá đi thì phí, nhưng lại vướng đoạn chưa đủ độ nổi bật, thôi thì về với bên fandom sẽ được tiếp đãi chu đáo thôi Hieuhamvagunny (thảo luận) 04:06, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 3.   Ý kiến Biểu quyết xóa bài này bên tiếng Anh là en:Wikipedia:Articles for deletion/Jutsu (Naruto).  Băng Tỏa  09:39, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Hoàng Chí BảoSửa đổi

Hoàng Chí Bảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoàng Chí Bảo" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Ông này rất nổi tiếng vì đi giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở rất nhiều nơi cả trong và ngoài nước, chủ biên một số giáo trình lý luận chính trị ở Việt Nam, Nhà giáo ưu tú và Huân chương Độc lập hạng Ba, liệu có đủ nổi bật? Bài viết hiện tại có quá ít thông tin (trước từng phải xóa cả đoạn vi phạm bản quyền và thay biển để tạm cứu bài). — MessiM10 11:17, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Vị này đủ nổi bật, nhưng công nhận bài viết còn quá sơ sài, ít thông tin. Quangcuong2801 (thảo luận) 11:38, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật nhưng bài quá ít thông tin.   Cát Bụi • Tình Xa  11:53, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật. Cơ mà nếu bài chỉ có vấn đề ở mặt văn phong và nguồn (người đưa bài ra biểu quyết tự xác nhận) thì có lẽ việc đưa bài ra khu vực này không cần thiết lắm. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:13, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Có tiêu chí nghiễm nhiên đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:05, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Lúc trước tôi xem ông này hoài, đương nhiên đủ độ nổi bật Martin L. KingI have a dream 10:08, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Bài này tôi đã chủ giữ ngay từ đầu để tránh việc nó bị xóa quá tức tưởi vì vi phạm bản quyền (tôi đi tuần tra TĐGĐ), bởi tôi không nghĩ một người có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam, đi giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở rất nhiều nơi cả trong và ngoài nước (tôi đi học trung cấp Lý luận Chính trị được trực tiếp nghe ông giảng 1 lần), tác giả nhiều đầu sách, giáo trình chính trị, đạt Huân chương Độc lập hạng Ba (cấp huân chương cao quý thứ 3 trong hệ thống huân, huy chương ở Việt Nam), lại không có bài trên Wikipedia tiếng Việt. Thời điểm ấy, tiêu chí Nhà giáo ưu tú còn đang tìm đồng thuận, nguồn dẫn cho thông tin về Huân chương lại là tờ Công luận, cơ quan ngôn luận của Hội nhà báo Việt Nam (bài viết về tờ báo này lúc đó cũng bị gán nhãn độ nổi bật đã lâu và tôi không thể gỡ biển khi chưa tìm được đồng thuận với người đặt biển, bài này tôi cũng đang mang ra biểu quyết xóa ở dưới), tôi đành lòng gắn biển độ nổi bật để làm hài hòa các bên. Và bây giờ, tôi mới có vài lời để bày tỏ quan điểm của mình, đó là giữ bài. — MessiM10 18:14, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái Vovinam Việt Võ ĐạoSửa đổi

Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tổ chức cần được thẩm định về độ nổi bật. Văn phong bài cũng có vấn đề. — MessiM10 11:12, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Tôi là người gắn biển, vì thấy tổ chức này chỉ có ảnh hưởng trong cộng đồng võ sinh. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:19, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Hội chưa đủ nổi bật để tạo bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:11, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến ko nổi bật, sáp nhập vào bài Vovinam làm mục phụ 2001:EE0:56B7:72E0:A88C:8A61:E42F:D253 (thảo luận) 14:20, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thích Không TánhSửa đổi

Thích Không Tánh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thích Không Tánh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam, có nhiều hoạt động gây tranh cãi, nhiều báo chí (không phải lề Đảng) nhắc đến, liệu đủ nổi bật? — MessiM10 11:07, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Không phải cứ thích chém gió về các vấn đề chính trị là nổi bật. Quangcuong2801 (thảo luận) 11:36, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Có nhiều nguồn báo uy tín và riêng rẽ nhắc đến độc lập, VD: [2], [3], [4], [5], [6],... Đây là một nhân vật bất đồng chính kiến gây tranh cãi lớn tại Việt Nam và cũng đã được lên hẳn một báo cáo đầy đủ từ Human Right Watch (trong đó thậm chí còn có vô số nguồn để check độ nổi bật = thừa) Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:08, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Nhà báo & Công luậnSửa đổi

Nhà báo & Công luận (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nhà báo & Công luận" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tờ báo khá uy tín và là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng bài lại không có nguồn tham khảo và cần thẩm định độ nổi bật. — MessiM10 11:01, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chính người đề xuất cũng công nhận TỜ BÁO KHÁ UY TÍN. Quangcuong2801 (thảo luận) 11:31, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Cơ quan ngôn luận của một hội trực thuộc MTTQ đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:02, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Cửa NhượngSửa đổi

Cửa Nhượng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Cửa Nhượng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Cửa biển nằm ở miền Trung Việt Nam, độ nổi bật chưa rõ ràng, khá nhiều nguồn yếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:57, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Đây là một thực thể địa lý, và (có lẽ là) còn nổi bật hơn nhiều xã phường có bài trên Wikipedia. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:05, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Theo hướng dẫn ở enwiki thì bài viết nổi bật, vì nó là một thực thể địa lý tự nhiên có các nguồn kiểm chứng. Nguyenhai314 (thảo luận) 23:49, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đã đủ độ nổi bật, nên giữ. Hieuhamvagunny (thảo luận) 16:00, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 4.   Giữ Một trong số các cửa biển lớn tại Hà Tĩnh, tương tự như cửa Sót. Bài chỉ cần cải thiện lại, bỏ bớt một số đoạn sao chép. Bạn @Tuitentai27: là người Hà Tĩnh nên chắc rành về cửa biển này, nhờ bạn biên tập lại bài nhé. Hari caaru (thảo luận) 16:45, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Cảm ơn bạn Hari caaru đã nhắc tới dù chưa có nhiều kinh nhiệm nhưng tôi sẽ cố hoàn thiện bài viết.  Tuitentai27  14:37, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Công DươngSửa đổi

Công Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công Dương" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên cần xem xét về độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:55, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Mình thấy diễn viên này cũng tham gia một số vai chính trong phim và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, ví dụ như trong phim Nhà trọ Balanha, Hãy nói lời yêu,... trên VTV và mới đây là diễn viên này cũng xuất hiện trong danh sách đề cử VTV Awards 2021. Nếu xét đến tiêu chí này thì diễn viên đủ nổi bật để có bài trên Wikipedia. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 04:05, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đã đủ độ nổi bật rồi mà, khá nhiều nguồn mạnh đã nhắc đến. Diễn viên cũng đã tham gia khá nhiều phim được viết trên Wikipedia. Hieuhamvagunny (thảo luận) 12:45, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
Ý kiến

Vinpearl Imperia Hải PhòngSửa đổi

Vinpearl Imperia Hải Phòng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Vinpearl Imperia Hải Phòng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Chủ thể không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:54, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chỉ có một tiêu chí mang tính nổi bật là 'cao nhất Hải Phòng' nhưng tiêu chí này rất nhạt (so với cao nhất Việt Nam) và dễ bị thay thế, ngoài ra cũng không thấy có giải thưởng kiến trúc nào Quangcuong2801 (thảo luận) 12:02, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

@Quangcuong2801:: Nếu nói về giải thưởng kiến trúc thì đến cả toà nhà cao nhất Hà Nội, từng là cao nhất Việt Nam cũng đâu có giải thưởng gì đặc biệt? Mời cô/ chú xem bài viết Vincom Plaza Huế xem toà nhà ấy có đủ độ nổi bật, đủ "mặn" và đủ giải thưởng kiến trúc hay không mà không bị đặt biển? Hieuhamvagunny (thảo luận) 12:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny

Giữ
 1.   Giữ Tôi có quan điểm nhà cao trên 100 m (tiêu chuẩn nhà chọc trời nói chung - Skyscraper) thì đủ nổi bật để có bài. Có thể xem là một thực thể địa lý lớn và nổi bật so với cảnh quan đô thị quanh nó. P.T.Đ (thảo luận) 08:55, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  P.T.Đ Chưa bàn tới bài này, nhưng tòa nhà chọc trời không nghiễm nhiên đủ nổi bật. Every existing skyscraper should not have an article. Wikipedia is not a directory, and the majority of skyscrapers, high-rises, and towers are not notable enough to require their own pages. Đại đa số các nhà chọc trời trên thế giới không đủ nổi bật. Dự án skyscrapers bên en chỉ đơn giản là dự án dành cho duy nhất các nhà chọc trời đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:22, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 •   Ý kiến : Nếu như cô/ chú đã đặt biểu quyết xoá bài thì cũng nên xem xét lại những bài như Vincom Plaza Huế, Pearl Plaza, vì bài đó cũng có cấu trúc tương tự bài này, nếu chỉ xoá bài này thì chẳng phải đang mất tính trung lập không ạ? Hieuhamvagunny (thảo luận) 12:32, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
  Mình thấy nhóm bài bạn nêu trên cũng có tình trạng tương tự như bài này, chỉ là chưa gắn biển đnb. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:05, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Vậy tại sao không gắn hết biển độ nổi bật để mọi người cùng biểu quyết? Biết đâu chỉ có bài này bị xoá còn mấy bài cũng giống thế nhưng không cần xoá? Hieuhamvagunny (thảo luận) 11:22, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 •   Ý kiến Mời các thành viên bên vực Xuanphuocle, đồng thuận giữ bài, đồng thuận tạo hẳn dự án Nhà cao tầng, cho rằng tôi không am hiểu, vào giải thích cho thành viên mới hộ. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 15:54, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến @Hieuhamvagunny: Bạn ơi, bạn hãy tìm hết nguồn và thông tin về tòa nhà này rồi viết vào bài để mọi người có thể xác định độ nổi bật của nó dễ hơn nhé. —  Băng Tỏa  11:01, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Băng Tỏa: Bài viết đã được thêm 3 nguồn tạm gọi là mạnh, nhưng cháu nghĩ nhiều người sẽ cho là nguồn PR! Hieuhamvagunny (thảo luận) 11:30, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
  @Hieuhamvagunny: Nhưng chẳng lẽ thông tin về tòa nhà này chỉ có nhiêu đó hả bạn? Chẳng lẽ không có thông tin gì về quá trình lên ý tưởng, phát triển, đấu thầu, xây dựng, khánh thành?  Băng Tỏa  09:16, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

"Buildings, including private residences and commercial developments, may be notable as a result of their historic, social, economic, or architectural importance, but they require significant in-depth coverage by reliable, third-party sources to establish notability."

Yến TrangSửa đổi

Yến Trang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Yến Trang" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Chủ thể cần được thẩm định về độ nổi bật, các danh xưng đáng chú ý của người này như "KOL đời đầu" hay "tiên phong trong sự hợp tác với Ngành công nghiệp giải trí Thái Lan" đều không kiếm được nguồn. Các giải thưởng người này có được cũng khó có thể coi là đáng chú ý. Bài nhiều chỗ văn phong tâng bốc, cảm quan cá nhân. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:50, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Ca sĩ, diễn viên, người mẫu rất nổi tiếng ở Việt Nam, nổi danh từ những năm 2000; cựu thành viên nhóm Mây Trắng đình đám giai đoạn 2000-2007. Cô từng đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ (một trong những chương trình về Dance Sport nổi tiếng, có uy tín và rating cao nhất giai đoạn 2010-2013 ở Việt Nam, phát sóng giờ vàng VTV), ngoài ra còn một số thành tựu khác. Cựu thành viên của Mây Trắng này còn được lên bìa rất nhiều tạp chí ở Việt Nam, có rất nhiều hợp đồng quảng cáo trong những năm 2000 và vài năm đầu thập niên 2010 (các bạn nên nhớ là Internet chưa phát triển mạnh ở Việt Nam ít nhất là đến trước năm 2010), ngày xưa xem quảng cáo qua VTV3 thì rất nhiều là có sự xuất hiện của Yến Trang, thập niên 2000 thì PR cái gì, PR chỗ nào cơ chứ? Các bạn nên tìm hiểu về chủ thể và thực tiễn giai đoạn hoạt động của nghệ sĩ đi đã. Chưa kể có vô số nguồn nhắc đến cô này trên mạng.
  Tuy nhiên bài cần chỉnh lại toàn bộ về văn phong, cách trình bày diễn đạt, nhiều chỗ tâng bốc hơi quá lố, viết lại cho bách khoa hơn và bổ sung nguồn. Chứ viết bài như này chả trách bị mang ra xóa cũng phải! — MessiM10 10:53, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Ca sỹ nổi tiếng từ lâu, bây giờ vẫn được nhắc tới. Nhưng nên đổi tên thành Yến Trang (ca sỹ sinh năm 1984) để phân biệt Quangcuong2801 (thảo luận) 12:33, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Thành viên nhóm Mây Trắng, cô này cũng nổi tiếng.   Cát Bụi • Tình Xa  02:26, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Julie QuangSửa đổi

Julie Quang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Julie Quang" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Ca sĩ trước 1975 không rõ độ nổi bật. Biểu quyết lần 1 Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Julie Quang.  A l p h a m a  Talk 13:24, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xoá
Giữ
 1.   Giữ Bài đã được Kantcer biên tập lại và bổ sung nguồn, ca sĩ nổi danh từ trước 1975.   Cát Bụi • Tình Xa  01:35, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Ca sĩ thành danh từ trước năm 1975 và những năm đầu hậu chiến, rất nổi tiếng với bài Mùa thu chết (những ai sinh vào thập niên 1960-1970 phần lớn đều biết). Hoàn toàn đủ nổi bật. Thật sự những bài viết về ca/nhạc sĩ thành danh trước 1975 ở miền Nam Việt Nam cần lắm những đồng thuận về một số tiêu chí riêng để tránh những trường hợp “ca sĩ hoàn toàn nổi bật và sự nghiệp đồ sộ bị biểu quyết xóa vì không đủ nổi bật do quá ít nguồn nhắc đến mà nguyên nhân là vì tính chất lịch sử-chính trị”. — MessiM10 10:00, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Ca sĩ nổi tiếng, có liên hệ với gia đình Phạm Duy, cổ thụ tân nhạc VN. P.T.Đ (thảo luận) 23:19, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Bài đã được mình biên tập lại nha. Độ nổi bật giống như mình đã nêu dưới phần ý kiến.  Kantcer  02:07, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này mình để phiếu trắng, mấy chủ thể từ trước năm 75 tìm nguồn hơi khó. Mời bạn @Kantcer: cho ý kiến về độ nổi bật của chủ thể. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:31, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Julie Quang trước năm 1975 độ nổi bật nhạc trẻ tương đương Duy Quang á. Sau này còn nổi bật hơn nữa với loạt album mang dấu ấn trong dòng nhạc hải ngoại những năm đầu thập niên 1980. Bà nổi bật không những 1 mà đến cả 2 dòng nhạc. Bài này không phải mình viết nhưng hãy để mình biên tập lại nha ;)  Kantcer  02:20, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Kantcer: Julie nổi danh với bài "Mùa thu chết" nhưng sau này không thấy xuất hiện trên sân khấu.   Cát Bụi • Tình Xa  02:32, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Biheo2812: Có trên Asia nha, nhưng mà bà có album CD nhiều hơn hát sân khấu. Thời hải ngoại của bà là thập niên 1980s.  Kantcer  02:46, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Kantcer: Kể từ cuốn Asia 14 thì bà đã không còn xuất hiện, bà nổi tiếng trước 1975 cùng Duy Quang, bạn xem có cứu được bài không?   Cát Bụi • Tình Xa  02:58, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Biheo2812: Được nha, để tui cứu. Julie Quang nguồn chính thống trong nước nhắc đến nhiều.  Kantcer  03:10, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Maya (ca sĩ)Sửa đổi

Maya (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Maya (ca sĩ)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Ca sĩ này từng bị biểu quyết xóa 1 lần, bài viết lại nhưng vẫn chưa làm rõ độ nổi bật của ca sĩ.  A l p h a m a  Talk 13:05, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Ngoài chuyện đời tư thì chủ thể chỉ có một giải Cánh diều vàng cho vai phụ trong phim, chẳng thấy ảnh hưởng gì mấy. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:11, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Mình tưởng có giải Cánh diều là phải đủ nổi bật luôn rồi chứ nhỉ? Cô này cũng từng tham gia vào nhiều vai diễn nổi bật trong các phim điện ảnh/truyền hình khác nhau. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:23, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Đoạt giải cánh diều là quá đủ đnb rồi.  Jimmy Blues  03:02, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Ở Việt Nam chỉ có hai giải thưởng điện ảnh danh giá nhất: Bông sen vàng (LHP Việt Nam) và Cánh diều (hay trước kia là Cánh diều vàng). Theo chỉ dẫn độ nổi bật của cá nhân, cô này mặc định nổi bật (Người đã nhận được một giải thưởng hay danh hiệu nổi bật, hoặc đã nhiều lần được đề cử cho các danh hiệu hay giải thưởng đó). Nguyenhai314 (thảo luận) 00:21, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Ca sĩ đoạt giải Cánh diều vàng (một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất ở Việt Nam). Tuy nhiên bài cần thêm nguồn và viết lại đôi chút, nhất là các thông tin về sự nghiệp, giải thưởng. — MessiM10 10:10, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Nhất trí nếu có giải Cánh diều thì đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:11, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Đủ nổi bật.   Cát Bụi • Tình Xa  10:17, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Tháng 7 năm 2021Sửa đổi

Kim Chi (ca sĩ)Sửa đổi

Kim Chi (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kim Chi (ca sĩ)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Ca sĩ chưa rõ độ nổi bật. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 07:59, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không đủ nổi bật, quán quân ở các giải thưởng không có gì đáng chú ý. Đa số nguồn đề cập đều yếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:41, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Mới chỉ dừng lại ở mức "tiềm năng". Nếu có ai chứng minh được chủ thể thực sự thành công như Phương Mỹ Chi thì gắn thẻ tôi để tôi vào gạch phiếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:55, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chỉ nổi tiếng nhờ các cuộc thi phong trào, chưa có sản phẩm âm nhạc nổi bật. Quangcuong2801 (thảo luận) 11:27, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Tôi thấy cô bé này cũng gây được những dấu ấn nhất định. Dựa theo tiêu chí 1 của Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc), cô bé này được nhắc đến ở nhiều ấn phẩm uy tín như "Tuổi trẻ thủ đô", "Thanh niên", "VnExpress", "Giáo dục thời đại"... nên có thể xem là nổi bật.  Jimmy Blues  14:12, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Nhưng các nguồn đề cập đến chủ thể đa số là PR nên chưa thể chứng minh là đủ nổi bật theo tiêu chí loại trừ của chỉ dẫn trên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:54, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Bạn My có thực sự hiểu PR là cái gì không thế? PR là doanh nghiệp hoặc công ty trả tiền đẻ người ta viết báo về họ. Cô bé này mới có 15 tuổi thì tiền đâu mà đòi PR. Nói thế thì các bạn 15 tuổi đạt giải nhất kì thi hát quốc gia nào đấy được lên báo thì cũng gọi là PR?  Jimmy Blues  05:03, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Mình hiểu thì mình mới cho rằng bài viết này là PR (cả một số nguồn trích dẫn nữa, ví dụ [7], [8], [9]). Mình không thích đơm đặt cho người viết bài nhưng có thể không chỉ ngoài cô bé mà còn cả một ê-kíp làm việc đằng sau. Dù vậy mình vẫn cho rằng chủ thể chỉ đang dừng ở mức "có khả năng" chứ chưa thực sự đủ nổi bật để có bài. Mỗi người một ý kiến khác nhau, xin phép dừng tại đây. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:43, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Theo tiêu chí cơ bản về WP:BIO thì thừa đnb. Nguyenhai314 (thảo luận) 10:17, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Nu na nu nốngSửa đổi

Nu na nu nống (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nu na nu nống" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Trò chơi phổ biến ở VN, nhưng cần thẩm định đnb. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 07:47, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật, xuất hiện trong nhiều ấn phẩm nói về văn hóa dân gian, nên giữ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:33, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Trò chơi đủ nổi bật, xuất hiện nhiều các tài liệu văn hóa Việt Nam.  A l p h a m a  Talk 12:57, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Riêng dòng nhận xét của người mở bq đã biết rõ bài này đủ đnb rồi. Đnb không cần phải bàn cãi.  Jimmy Blues  14:03, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Trò chơi dân gian phổ biến.   BiHeo2812  07:02, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Từ bé đã nghe rồi dõ dàng là đủ nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 19:46, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Trẻ con ngày nay toàn nghịch smartphone là chính, ít biết trò này. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:00, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 7.   Giữ Ngay trong lời đề cử đã có lý do cho việc giữ bài. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 16:04, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 8.   Giữ Trò chơi dân gian đủ nổi bậc. D (📋) 18:48, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 9.   Giữ Trò chơi dân gian đủ nổi bật,1 thời ký ức của mình ace bùm(beginner youtuber) 07:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 10.   Giữ Nghe đến tên đã thấy đủ nổi bật. Trò chơi này là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. — MessiM10 10:04, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 11.   Giữ Trò chơi phổ biến của trẻ em Việt Nam mà, đến cả trẻ em thành phố cũng phải chơi đến hết năm lớp 5, cớ gì phải xoá? Hieuhamvagunny (thảo luận) 10:31, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 12.   Giữ vì đây là trò chơi dân gian phổ biến của trẻ em Việt Nam thời xưa. Rõ ràng đủ nổi bật để có bài trên đây. #MASTERENDLESS (thảo luận) 01:39, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Tôi không biết trò này, và hỏi bạn bè thì cũng không ai biết. Có lẽ nó không tồn tại ở vùng Nam Trung. Tìm thử trên mạng thì thấy có lẽ chỉ phổ biến ở miền Bắc. P.T.Đ (thảo luận) 23:00, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Nổi bật ở một vùng miền cụ thể có thể xem như là đủ nổi bật. Giống trường hợp Olympic 30/4. – Q 03:32, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Nói chung thì trò này không đến mức bao trùm "tuổi thơ rất nhiều thế hệ người Việt Nam". P.T.Đ (thảo luận) 05:03, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Move (album)Sửa đổi

Move (album) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Move (album)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Album chưa rõ độ nổi bật.Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 07:43, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không đủ nổi bật, có 3 nguồn thì hết 2 nguồn là PR. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:39, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Giai đoạn 2006-2010 là giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của LHG với những nhạc phẩm do chị cô là Lưu Thiên Hương sáng tác và sản xuất bởi chồng cô là Hồ Hoài Anh. Số lần cô lên truyền hình biểu diễn, đặc biệt là gameshow Bài hát Việt ở giai đoạn này nhiều không đếm hết được, lại còn có bài "Em sẽ là giấc mơ" trích từ album này đoạt giải bài hát của tháng 5/2008 thì quá đủ đnb. Các bài về âm nhạc này nên tìm hiểu kỹ về chủ thể, đừng bỏ phiếu xóa bừa nếu chưa nắm rõ hoặc chỉ nhìn lướt qua nội dung bài.  Jimmy Blues  14:27, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Nếu album đoạt giải từ một chương trình bị nghi ngờ về độ nổi bật thì có lẽ chưa đủ nổi bật. Tính theo tiêu chí của Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc) thì chủ thể có thể chưa đủ nổi bật (tiếp) bởi đa số các nguồn đề cập đến là nhằm quảng bá sản phẩm. Nhưng album vẫn có thể giữ bài nếu được sáng tác và phát hành bởi một ca sĩ nổi bật. Tùy các phiếu quyết định, mình cũng đã tìm hiểu kỹ trước khi đặt phiếu giữ hay xóa bởi đó là công sức biên tập của rất nhiều người, không phải cứ muốn "bừa" là "bừa" được. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:01, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Bài hát Việt – giải âm nhạc truyền hình quốc gia mà bạn kêu là nghi ngờ về đnb? Lại một lần nữa tôi phải đặt đấu hỏi về định nghĩa từ "PR" của bạn. Tôi nói không có ý khiến bạn tự ái, nhưng dường như bạn am hiểu rất ít về các bài âm nhạc nói chung nên mới đưa ra những nhận xét như trên. Bạn nên bắt đầu đi tìm các bài album nhạc từ nước ngoài để dịch dần đi. Chết thật, suy nghĩ như thế này chẳng mấy chốc tất cả các album nhạc Việt trên wiki này đều bị bạn thanh trừng hết mất thôi.  Jimmy Blues  05:12, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Mình chỉ đang dựa vào chỉ dẫn trên cũng như tình trạng của gameshow hiện tại để đánh giá độ nổi bật chứ không dựa vào "am hiểu" hay "không am hiểu", mình cũng không tự ái vì mỗi ý kiến góp ý xây dựng là tốt, nhưng mình cho rằng đánh giá của mình là có cơ sở chứ không hề là bừa bãi, còn lại tùy các thành viên quyết định, mến. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:49, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 1.   Giữ Xét trong giai đoạn những năm cuối thập niên 2000 thì album này hoàn toàn đủ nổi bật. PR gì chứ trong cái giai đoạn Internet còn chưa bùng nổ ở Việt Nam như những năm trở lại đây? Album này là một trong những album thành công nhất của Lưu Hương Giang. Chưa kể một ca khúc từ album này còn đoạt giải Bài hát Việt (chương trình và bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất ở Việt Nam ngày ấy). — MessiM10 10:26, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Giữ, nhưng nên đổi tên thành Move (Album của Lưu Hương Giang) Quangcuong2801 (thảo luận) 11:07, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Độ nổi bật vậy là đủ rồi, không nên quá khắt khe với những chủ thể xuất hiện trước những năm 2010, vì internet ở Việt Nam thời đó chưa phát triển như vậy. Hieuhamvagunny (thảo luận) 03:50, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 4.   Giữ Đồng quan điểm trên.   Biheo2812  02:30, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Lưu DãSửa đổi

Lưu Dã (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lưu Dã" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Thành viên của một nhóm nhạc Trung Quốc, chưa rõ độ nổi bật. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 12:13, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không có thành tích hay giải thưởng nào đáng chú ý. Đa số nguồn yếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 21:33, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật.   BiHeo2812  01:35, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Có thể mới chỉ là thần tượng nhất thời. Quangcuong2801 (thảo luận) 11:05, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bản thân R1SE cũng không nổi mấy sau 2 năm ra mắt. Mặc dù tôi là fan của Dã ca nhưng phải thừa nhận là Lưu Dã không có dấu ấn gì đặc biệt để xét đnb. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:26, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ R1SE là một nhóm nhạc thần tượng có tiếng ở TQ thời gian gần đây, thế nên các thành viên trong nhóm có thể xem là đủ đnb.  Jimmy Blues  14:08, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
"Có tiếng trong thời gian gần đây" mà chủ thể chưa có thành tích hay sản phẩm nào đáng chú ý thì vẫn có thể coi là chưa đủ nổi bật, nếu trong tương lai mà người này có nhiều thành tích và sản phẩm đáng chú ý thì đến lúc đó xem xét tạo bài cũng chưa muộn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:05, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên SinhSửa đổi

Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một web drama mới chiếu của Trung Quốc, bị đặt biển đnb cách đây gần một tháng. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:59, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Phim chiếu mạng bình thường, không có gì nổi bật. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 12:04, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Phim mới ra mắt, chưa có gì đáng chú ý hay đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 21:34, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Phim không nổi bật.   BiHeo2812  01:36, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Phim chưa nổi bậc. D (📋) 18:50, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Đồng quan điểm các bạn đã trình bày --Anonymous Agent (thảo luận) 01:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Nguyễn PhuSửa đổi

Thảo luận sau đây là một cuộc biểu quyết đã được lưu trữ về đề xuất xóa bài viết sau. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến khác xin vui lòng đưa vào các trang thảo luận thích hợp (như trang thảo luận của bài viết hoặc biểu quyết phục hồi trang). Đừng thực hiện bất cứ thay đổi nào khác đối với trang này.

Kết quả là Xóa với tỉ lệ 5 xoá, 0 giữ. D (📋) 08:27, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)


Nguyễn Phu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Phu" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Vị quan nhà Tấn không rõ độ nổi bậc, bài không nguồn, tìm nguồn cũng có khá ít nguồn đề cập đến. D (🌀Thiện tai🔥) 16:33, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không đủ độ nổi bật, quá ít nguồn đề cập đến. Nguyenmy2302 (thảo luận) 23:29, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Trừ sự kiện đánh Lâm Ấp ra thì các thông tin còn lại không thể kiểm chứng, ghi ngờ là bịa đặt.--Hiếu 09:12, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Quan nhà Tấn mà không có wiki tiếng Tàu thì cần gì wiki tiếng Việt Quangcuong2801 (thảo luận) 11:16, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Lý do này không đúng mực, có mùi phân biệt.--Diepphi (thảo luận) 15:09, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Diepphi: Forza Milan!15:52, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)Quangcuong2801 (thảo luận)
 4.   Xóa Không nổi bật, ít nguồn đề cập và sức ảnh hưởng thấp. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 07:48, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa không nổi bậc lắm. D (📋) 08:24, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 •   Ý kiến Bài này có dấu hiệu dịch máy. Có thể xóa nhanh. Xin nói thêm Nguyễn Phu là nhân vật lịch sử và nhân vật lịch sử chỉ cần tối thiểu xuất hiện 1 lần trên chính sử là đủ độ nổi bật ở wikipedia. Chính bạn cũng nói tìm nguồn cũng có khá ít nguồn đề cập đến, như vậy là đủ rồi. --Diepphi (thảo luận) 17:44, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Đề nghị bạn xem các bài Nguyễn Đê, Nguyễn Quang Lợi,... để thấy chỉ 1 lần xuất hiện trên lịch sử là đủ.Diepphi (thảo luận) 17:51, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Diepphi: Mình nghĩa là xuất hiện nhiều hay ít mới đáng chú ý, nếu người này chỉ được viết trong vài dòng ngắn ngủi thôi thì chưa thể coi là đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 23:29, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 • Vậy thì số lượng nhân vật lịch sử bị xóa sẽ rất nhiều. Những ví dụ tôi đã đưa ra ở trên. Trước đây chính tôi đã bỏ phiếu xóa cho các bài đấy rồi cũng bó tay.--Diepphi (thảo luận) 00:26, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Nếu thế mời bạn lấy ví dụ cụ thể, cũng có một số nhân vật tuy xuất hiện ít trong sách này nhưng được nhiều nguồn khác nhắc đến, ví dụ như Trận Cao Bằng (1677) chẳng hạn? Nhưng ở người này có quá ít nguồn đề cập đến mà lại chưa biết có xuất hiện nhiều trong sách trên hay không hay chỉ trong vài dòng ngắn ngủi, đó mới là vấn đề. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 00:46, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến . Mình cũng có thử tìm nguồn này trên mạng nhưng không thấy. Nếu có thì chỉ xuất hiện ở sách giấy hay sử sách ở địa phương. Nên có thể nói những bài như này cực kì khó tìm nguồn hoặc thậm chí là không thể tìm ra ở trên mạng. D (🌀Thiện tai🔥)
  Nguyễn Phu là Giao Châu thứ sử, đứng đầu nước ta khi ấy, nên tôi khẳng định Chính sử Việt Nam phải nhắc đến ông ta. Thậm chí có bộ sử chỉ liệt kê danh sách các quan viên từng cai trị VN thời bắc thuộc, như vậy cũng là nhắc đến rồi. Nhân đây tôi nhắc lại tiền lệ khi biểu quyết bài Nguyễn Quang Lợi: Bài ấy bị đưa ra biểu quyết vì lý do tương tự thế này. Kết quả là không đủ phiếu. Bài sau đó bị gọt hết các nguồn gia phả, chỉ còn lại 2 nguồn. 1 nguồn thì cá nhân tôi không kiểm chứng được. 1 nguồn được dẫn cho 2 chi tiết, nhưng 1 chi tiết là xạo, nên rốt cục (theo tôi) NQL chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong lịch sử. Nhưng khi ấy 1 BQV đã xóa bảng nghi ngờ đnb, thành viên đưa ra biểu quyết không có phản ứng. Hồi đó tôi chẳng những bỏ phiếu mà còn muốn đưa nốt bài Nguyễn Đê lên thớt, nhưng đã như vậy thì thôi.--Diepphi (thảo luận) 00:53, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (bảng pdf có link trên wikipedia). Tiền Biên. Quyển thứ III, có câu: Năm Quý Sửu (353). (Tấn, Mục đế, năm Vĩnh Hòa thứ 9). Tháng 3, mùa xuân. Thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu đánh phá được nước Lâm Ấp. (trang 41 bản pdf)Diepphi (thảo luận) 01:13, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Sau 1 thời gian tìm nguồn thì mình đã tìm được [10]có nhắc đến ông ở năm 353 và ở Danh sách người đứng đầu lãnh thổ Việt Nam thời Bắc thuộc có nhắc đến ông ở năm 353-356. Vậy chắc cũng xem là có nguồn rồi nhỉ. D (🌀Thiện tai🔥) 01:23, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi vẫn đề nghị dán biển xóa nhanh vì dịch máy.--Diepphi (thảo luận) 01:37, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Nhân vật này có xuất hiện trong sách sử TQ không nhỉ? Vì đến cả Baike Baidu còn không có bài về nhân vật này.--Hiếu 09:59, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Có. Tư trị thông giám q99 và Tấn thư, Mục đế kỷ. Chỉ có mỗi sự kiện đánh Lâm Ấp này mà thôi.--Diepphi (thảo luận) 14:23, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@NTCuong19: Bạn ơi, chiếu theo biểu quyết xóa này thì mai mốt mong bạn có thể đem bài Nguyễn Quang Lợi ra thẩm định độ nổi bật luôn.  Băng Tỏa  09:25, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Băng Tỏa: Để mình gắn biển dnb rồi đem bài ra thẩm định luôn. D (📋) 11:28, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Thảo luận trên đây là một cuộc biểu quyết đã được lưu trữ. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến khác xin vui lòng đưa vào các trang thảo luận thích hợp (như trang thảo luận của bài viết hoặc biểu quyết phục hồi trang). Đừng thực hiện bất cứ thay đổi nào khác đối với trang này.

Đối mặt (trò chơi truyền hình)Sửa đổi

Đối mặt (trò chơi truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đối mặt (trò chơi truyền hình)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Show truyền hình cần thẩm định độ nổi bật. Đã từng có một biểu quyết xoá tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đối mặt (Trò chơi truyền hình) với kết quả là Xoá. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 14:15, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Không chỉ xóa thôi đâu, nhờ một BQV, ĐPV nào đó khóa lại bài này giùm, tạo đi tạo lại quá nhiều, đã thế IP tạo bài còn lùi sửa các đóng góp và thêm vào vô số thông tin vớ vẩn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 23:35, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Cầu thang nhà A6Sửa đổi

Cầu thang nhà A6 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Cầu thang nhà A6" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Phim truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật, nhiều thông tin trong bài tự suy diễn, thiếu nguồn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:38, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Mình thấy phim đã đủ nội bật, đã có nguồn khá mạnh. Bộ phim tuy nếu nói về bây giờ thì có thể không ai biết, nhưng những năm trước đó thì phim vốn rất ít nên thường tạo dựng được tiếng vang đến mọi người. Hieuhamvagunny (thảo luận) 10:08, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
  Các nguồn trong bài đa số chỉ nhắc qua loa, dưới dạng các bộ phim mà nghệ sĩ từng tham gia. Cùng với đó là đề mục "Văn hóa" với "Lịch sử" còn không kiếm lấy nổi một nguồn, chứng tỏ người viết bài chủ yếu là tự bịa ra và có thể phim này không nổi bật đến thế. Nếu bạn đã đặt phiếu giữ, ít nhất cũng mong bạn hãy đưa ra một số nguồn mạnh để chứng minh luận điểm của bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:07, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302:Thật khó để tìm nguồn đủ mạnh về bài viết, vì những năm 2000 thì báo chí trên internet tại Việt Nam còn rất rất sơ khai, đợi đến khi những trang báo mạng điện tử đủ mạnh ra đời, thì cũng đã hơn chục năm sau rồi, nếu khai thác lại thì chẳng còn thông tin mà cũng không còn mang tính thời đại. Nếu nói nguồn đủ mạnh thì chỉ có ở báo chí giấy, hoặc đài phát thanh, TV, nhưng rất tiếc cháu không phải người làm trong đài truyền hình để nắm giữ những thông tin ấy. Hieuhamvagunny (thảo luận) 12:37, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
 1.   Giữ Tôi sẽ đặt một phiếu giữ. Quan điểm cá nhân của bản thân là nên hạ thấp một bậc yêu cầu đối với phim Việt Nam giai đoạn trước.--Hiếu 10:07, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Một trong những phim nổi bật nhất của NSND Trịnh Thịnh, tôi cũng đặt phiếu giữ. Còn về việc tìm nguồn cho bài rất khó vì hồi đó chưa có internet, may ra còn ai giữ lại báo giấy hồi đó thì chắc còn chút ít thông tin để dẫn nguồn.  Jimmy Blues  22:15, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Tuy ít nguồn nhưng đều là nguồn uy tín và bài viết cũng khá chỉn chu.Quangcuong2801 (thảo luận) 13:11, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nên đối chiếu Wikipedia:Độ nổi bật (phim) để đánh giá.  A l p h a m a  Talk 08:14, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Bộ phim này có 5 tập, nhưng phản ánh một thời kỳ chuyển đổi khá quan trọng trong lĩnh vực truyền hình công lập tại Việt Nam những năm 1998-1999, phim lúc đó chiếu vào khung giờ vàng VTV, và từng thu hút sự quan tâm khá lớn của những thế hệ 7X, 8X cho đến nay. Quan điểm cá nhân tôi thấy nên xem xét khách quan cho bài này. LuanNguyen (M.A) (thảo luận) 09:33, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Vậy cũng nên có nguồn để xác thực những điều mà bạn vừa nói. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:21, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Phát triển mỏ Dầu khíSửa đổi

Phát triển mỏ Dầu khí (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phát triển mỏ Dầu khí" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Khái niệm cần xem xét về độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:54, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Bài viết có nội dung khá tốt, có lẽ nên sửa lại về nội dung thì tốt hơn. Dungpenta (thảo luận) 14:46, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Rất xin lỗi bạn, bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu do chưa có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:05, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 1.   Giữ Khái niệm đủ nổi bật, bài cần viết lại.  A l p h a m a  Talk 13:02, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Đình HiếuSửa đổi

Đình Hiếu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đình Hiếu" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên không rõ độ nổi bật, có quá ít nguồn uy tín nói về chủ thể. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:46, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Diễn viên biết đến trong phim Cổng mặt trời sau này làm MC một số chương trình thiện nguyện. Thói Đời  03:37, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Diễn viên nổi bật, có tham gia nhiều phim truyền hình và dẫn chương trình truyền hình. Kieprongbuon812 Thảo luận 00:13, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật, nhiều năm hoạt động trong nghề, tham gia nhiều phim nổi tiếng.  A l p h a m a  Talk 13:17, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Giám sát thi công xây dựngThiết kế xây dựngSửa đổi

Giám sát thi công xây dựng Thiết kế xây dựng
Giám sát thi công xây dựng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) Thiết kế xây dựng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Giám sát thi công xây dựng" – news · books · scholar · JSTOR · free images) (Tìm nguồn: "Thiết kế xây dựng" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Các khái niệm/Thuật ngữ chuyên môn không rõ độ nổi bật, không nguồn tham khảo. Biểu quyết kèm hai bài Giám sát thi công xây dựngThiết kế xây dựng vì cùng tính chất. -- MessiM10 16:18, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Hai khái niệm quá chung chung, chưa xác định được độ nổi bật + không nguồn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:36, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Hai bài này nội dung khá mơ hồ, giống như những nghiên cứu chưa được công bố vậy.  Jimmy Blues  13:22, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Hamlet TrươngSửa đổi

Hamlet Trương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hamlet Trương" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tác giả này cũng có một vài thành tựu, tác phẩm tiêu biểu, song chừng đó có lẽ chưa đủ để làm rõ độ nổi bật của chủ thể. -- MessiM10 16:08, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Ca sĩ chưa có thành tích hay giải thưởng, ca khúc nào đáng chú ý hay đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:35, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không có thành tích gì nổi bật. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 16:07, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Anh này sáng tác nhạc cho Trung tâm Thúy Nga và cũng có một số sáng tác nổi bật, xuất bản sách, có vài giải thưởng nhất định.  Thói Đời  02:16, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Mong bạn trích dẫn ra vài giải thưởng để chứng minh người này đủ nổi bật. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:27, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302: Theo như các đánh giá và phần giải thưởng trong bài thì tôi tìm được một số nguồn [11],[12],[13],[14]  Thói Đời  06:20, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Theo các nguồn bạn vừa đưa ra thì có: 2 nguồn nói về thành tích của chủ thể, 2 nguồn còn lại là PR. Trong đó 2 nguồn đề cập đến thành tích của chủ thể chưa thể gọi là đáng chú ý bởi vì người này chỉ giành giải cao nhất là ở một gameshow chưa đủ nổi bật theo quy định. Vì vậy, nếu dựa vào mấy nguồn trên thì chưa thể kết luận là người này đủ nổi bật để tạo bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:33, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Cũng như vậy, tuy nói là người này có nhiều tác phẩm sách đáng chú ý nhưng nó chỉ nhắc sơ qua ở nguồn 4 bạn đưa ra ở trên. Cùng với đó, bài hát có nhiều lượt xem nhất của người này cũng chỉ dừng ở mức 46 triệu người xem, như vậy chưa có gì gọi là đáng chú ý để làm điều kiện đủ nổi bật cho chủ thể – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:37, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

WebtrethoSửa đổi

Webtretho (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Webtretho" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Trang diễn đàn của Việt Nam. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:46, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Trang mạng xã hội chưa đủ nổi bật để tạo bài dù có lịch sử lâu đời. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:31, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Lâu đời nhưng nguồn thứ cấp nhắc đến chẳng thấy đâu. 2 nguồn trong bài văn phong rõ ràng là quảng cáo. P.T.Đ (thảo luận) 17:25, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ: Nguồn không chuẩn thì có thể bổ sung, chỉ không hiểu sao tác giả không dùng những nguồn rất uy tín như www.vietnamplus.vn hay nhandan.vn. Quan điểm cá nhân là MXH này cũng phổ biến, nhất là đối với các chị em vì bài trên MXH này được trích dẫn lại khá nhiều trên các diễn đàn/trang khác (ví dụ bài Tóm tắt các kiến thức liên quan kinh nghiệm du lịch phú quốc webtretho hoianlanternhotel.com hay một Review bột giảm cân Mị Hương webtretho trên tamsugiadinh.com.vn Nuithay (thảo luận) 09:48, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi chỉ thấy nguồn báo Nhân Dân là tạm ổn, còn các báo khác đều có tính quảng cáo, không hẳn là giới thiệu đơn thuần. Nên tôi bảo lưu quan điểm. P.T.Đ (thảo luận) 11:16, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  vnplus là trang tin của TTXVN mà lại không đủ tin cậy? thảo luận quên ký tên này là của Nuithay (thảo luận • đóng góp).
 3.   Xóa Tôi chưa thấy bất cứ điều gì nổi bật về trang diễn đàn này. Thêm nữa, nguồn có dấu hiệu PR. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:42, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bài quá ít thông tin.  Thói Đời  06:22, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
    Xóa Diễn đàn 0 nổi bật.  Jimmy Blues  13:21, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Có thể coi chủ thể khá đủ độ nổi bật, bài cũng có nguồn tạm chấp nhận được nhưng theo mình thì bài viết quá sơ sài và giọng văn mang tính quảng cáo. Hieuhamvagunny (thảo luận) 10:13, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)Hieuhamvagunny
  Mời bạn chỉ ra cụ thể "từ ngữ", đoạn văn,... nào là quảng cáo để mọi người có thể sửa?  A l p h a m a  Talk 10:21, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ MXH đủ nổi bật, rất nổi tiếng ở Việt Nam, tuy nhiên bài viết hiện tại khá ngắn  Нгуен Мань Ан  02:30, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Tôi nghĩ đây là một diễn đàn đủ nổi bật. Một số thành viên Voz còn hay nói vui là thời gian gần đây, Voz sắp trở thành Webtretho rồi khi mà các bà mẹ bỉm sữa cứ lên Voz để xin tư vấn. -_- Q 03:41, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Mời mọi người nên đọc cái này trước Wikipedia:Độ nổi bật (web). Đa số các bạn ở đây có thể rập khuôn mà quên đọc quy định tương ứng với chủ thể cần đánh giá độ nổi bật. Cụ thể: "Nội dung web đó đã là chủ đề của vài công trình không tầm thường đã được công bố bởi các nguồn độc lập với trang web." Webtretho là đối tượng nghiên cứu của 99 công trình khoa học [15] và 1 vài nguồn sách [16]. Bài thế này mà bỏ phiếu xóa vì là 1 sự sai lầm cực lớn.  A l p h a m a  Talk 18:13, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Đúng hơn là có 99 bài nghiên cứu được xuất bản có "liên quan" tới Webtretho chứ không phải nó là đối tượng nghiên cứu của 99 bài nghiên cứu. Điều này chả có gì nổi bật. Ví dụ bài nghiên cứu "The influences of children and advertising on mother's decision in buying products for children in Ho Chi Minh city" -> Webtretho được nhắc tới vì những người tham gia trả lời các câu hỏi thông qua Webtretho và một số địa điểm khác. Webtretho không phải là đối tượng nghiên cứu mà là những người dùng Webtretho đã tham gia trả lời các câu hỏi cho bài nghiên cứu này trên trang diễn đàn Webtretho. Rất nhiều bài nghiên cứu nhắc tới Webtretho rất sơ sài. Thêm ví dụ nữa (trong bài "Gender Ideology on Marriage in Contemporary Vietnam"), Webtretho được nhắc tới vì các nhà nghiên cứu đã lên trang diễn đàn này để quan sát các cuộc thảo luận liên quan tới hôn nhân và gia đình.
  Sách thì cũng nhắc tới hoa loa. Chả có cuốn nào lấy Webtretho làm nội dung chính. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:39, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Đây là một diễn đàn khá nổi bật, thu hút đông đảo chị em phụ nữ quan tâm, nhất là các bà mẹ "bỉm sữa". Chỉ có vấn đề là nên viết theo văn phong trung lập, để thể hiện bài bách khoa khách quan nhất. LuanNguyen (M.A) (thảo luận) 12:50, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Diễn đàn đủ nổi bật, được lhas nhiều nguồn thứ cấp nhắc đến (trong đó từng được tạp chí Nhịp cầu đầu tư xem là diễn đàn có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam dành cho nữ giới). Có lẽ bài viết này cần phải gắn bản {{Wiki hoá}} và {{Quảng cáo}} v.v... Martin L. KingI have a dream 14:11, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Baoothersks: Khi biểu quyết giữ bài bạn hãy dùng bản mẫu bqg nhé! Ok chỉ dùng cho các loại biểu quyết khác thôi. Vgsa001 (thảo luận) 04:09, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Mặc dù không thích gì lắm cái diễn đàn này nhưng cũng phải công nhận là nó thừa nổi bật. ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 12:04, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 7.   Giữ Diễn đàn được nhắc đến trong khá nhiều nghiên cứu quốc tế. Với lại, diễn đàn này nổi tiếng trong giới phụ nữ ở Việt Nam (nhất là nhóm các bà mẹ “bỉm sữa”). Tuy nhiên, góp ý nhỏ là cái văn phong của bài cần được chỉnh sửa lại. — MessiM10 10:17, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Chưa đủ độ nổi bật hay thành tích ấn tượng. Mà thật ra, Webtretho vẫn là diễn đàn chứ ở đâu ra mà mạng xã hội. Cả bài 4 câu, câu cuối lặp lại câu đầu, câu thứ ba lạm ngôn PR. "Hệ thống truyền thông kỹ thuật số chuyên nghiệp" nổ nghe chói lỗ tai dễ sợ. Ngoài ra, hai link trong chú thích thật ra là một, thuê báo PR xong tạo bài trên Wikipedia.  Kantcer  03:41, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kantcer:Việc coi Webtretho là MXH hay không phụ thuọc vào nhiề ugosc nhìn nhưng theo quan điểm chính thống từ nhà nước, đại diện VN+ như dưới đây thì Webtretho là MXH: https://www.vietnamplus.vn/webtretho-mang-xa-hoi-chuyen-biet-rieng-cho-phu-nu/635803.vnp Nuithay (thảo luận) 05:04, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Nuithay: Định nghĩa về MXH của cơ quan quản lý Việt Nam hiện nay đang rất sai, xét về góc nhìn công nghệ. Ở danh sách cấp phép này, bạn sẽ thấy hàng loạt "MXH" thực chất chỉ là trang tin tức mạng, trang bán hàng, trang chủ của app. Trong đó có cả thegioididong. Nếu nói như bạn, không lẽ chúng ta nên đổi phân loại Thegioididong.com trên Wikipedia thành mạng xã hội? Việc định nghĩa một chủ thể trên Wikipedia phải dựa vào định nghĩa chung khách quan của cả thế giới.  Kantcer  05:29, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kantcer: Theo Oxford Languages định nghĩa thì: MXH là "một mạng lưới các tương tác xã hội và các mối quan hệ cá nhân" hay là "một trang web chuyên dụng hoặc ứng dụng khác cho phép người dùng giao tiếp với nhau bằng cách đăng thông tin, nhận xét, tin nhắn, hình ảnh..." (link: social network definition) và cả định nghĩa tại Wiki Social network thì Webtretho hay thegioididong đủ các yếu tố để được gọi là MXH. Hơn nữa việc xác định một chủ thể là gì thì do cơ quan quản lý trực tiếp xác định mình nghĩ sẽ chính xác hơn cơ quan bên ngoài nó. Cái này giống như anh không phải là danh nhân thế giới nhưng nếu VN coi anh là danh nhân thì ít nhất anh cũng vẫn là danh nhân (tại VN) Nuithay (thảo luận) 06:23, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Nuithay: Bạn đang hiểu sai hai khái niệm Mạng xã hộiDịch vụ mạng xã hội. Khái niệm danh nhân thì không hợp trong tình huống này vì ở đây đang nói về định nghĩa diễn đàndịch vụ mạng xã hội. Đã là từ điển bách khoa thì bạn không thể tự hạ thấp tiêu chuẩn chung và gọi tên 1 chủ thể nào đó với khái niệm cao cấp hơn. Bài này, nếu có giữ thì sẽ thêm ghi chú trong bài là "mạng xã hội theo cách phân loại của Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam" chứ định nghĩa/infobox/thể loại vẫn phải là trang web/diễn đàn.  Kantcer  11:15, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kantcer: Cả hai khái niệm bạn dẫn chứng đều dẫn về Dịch vụ mạng xã hội thì không hiểu khác nhau thế nào? Định nghĩa dẫn trên là của Oxford Languages, nếu bạn có một định nghĩa nào kahsc có thể dẫn chứng. Không nên tự định nghĩa. Nuithay (thảo luận) 09:21, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Nuithay:Wikipedia Tiếng Việt đang đổi hướng sai: [17][18]. Đáng lẽ social network phải là mạng lưới xã hội.  Kantcer  09:56, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kantcer: Mạng lưới xã hội như trên đây đọc thông tin như định nghĩa xã hội ngoài đời thực hơn là quan hệ qua mạng. Các yếu tố "được gắn kết bởi sự phụ thuộc lẫn nhau thông những nút thắt như tình bạn, quan hệ họ hàng, sở thích chung, trao đổi tài chính, quan hệ tình dục, những mối quan hệ về niềm tin, kiến thức và uy tín" mang tính thực tế, được kiểm chứng xã hội hơn là thực tế ảo của môi trường MXH như đang xét. Nuithay (thảo luận) 07:20, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Webtretho nổi bật vì nội dung trang diễn đàn cùng tên ngày trước. Nhưng hiện tại diễn đàn trực tuyến đã không còn hoạt động nữa, nên vai trò mới của Webtretho hoàn toàn mờ nhạt. TaiwaneseWaveVN (thảo luận) 09:40, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Độ nổi bật của 1 chủ thể là độ nổi bật phải bao gồm toàn bộ quá trình lịch sử của chủ thể ("notability encompasses their entire history").  A l p h a m a  Talk 13:15, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 •   Bình luận: Biểu quyết này có vẻ khá căng, nên nếu được, xin vui lòng không đóng cho đến khi đủ 30 ngày. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:01, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Liêu Bích LệSửa đổi

Liêu Bích Lệ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Liêu Bích Lệ" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên không rõ độ nổi bật, đã biểu quyết xóa 1 lần nhưng không đủ phiếu ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 04:15, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Diễn viên đủ nổi bật. Tôi đọc trên enwiki nhiều diễn viên Tàu còn kém tên tuổi hơn, toàn đóng vai phụ mà còn có bài kia mà.  Jimmy Blues  13:29, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Nhân vật đủ nổi bật, đã có ở enwiki, tuy nhiên cần mở rộng, bổ sung thêm nguồn cho tốt hơn. LuanNguyen (M.A) (thảo luận) 14:20, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nếu người này đã có bài tại cả hai phiên bản ngôn ngữ khác nhau (en - [19] và zh - [20]) thì lẽ ra phải auto nổi bật luôn rồi chứ nhỉ? Hai phiên bản đó cũng không gặp bất kỳ cắc cớ nào về vấn đề độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:16, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302 có interwiki không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên nổi bật, chưa kể bản en.wiki cũng có quá ít nguồn. Ngoài ra bài này được gắn bản đã lâu, lần biểu quyết 1 còn không đủ phiếu nên tốt nhất là biểu quyết 1 lần nữa để có kết luận cuối cùng. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 07:32, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Huỳnh Nhật TânSửa đổi

Huỳnh Nhật Tân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Huỳnh Nhật Tân" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Ca sĩ hải ngoại cần thẩm định độ nổi bật ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 04:08, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài, văn phong tâng bốc quảng cáo, nguồn đều yếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:13, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Ca sĩ hải ngoại khó kiếm nguồn là đúng, nhưng rất tiếc không có bằng chứng nào chứng minh độ nổi bật cả.  A l p h a m a  Talk 13:01, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa trước giờ chỉ nghe Đào Nhật Tân chứ chưa bao giờ nghe Huỳnh Nhật Tân. Quangcuong2801 (thảo luận) 13:15, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nhạc sĩ sáng tác và hoà âm cho Trung tâm Vân Sơn gần 20 năm. Có các sáng tác như Cuộc tình trong cơn mưa (lời Việt), Bạc tình, Xuân về trên môi em và còn nhiều ca khúc nhạc hài cho Quang Minh - Hồng Đào. Bài này biên soạn lại văn phong, thêm nguồn thôi. Độ nổi bật thì ổn. Kantcer (thảo luận) 10:38, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kantcer: Tôi đã thử Google nhưng có quá ít nguồn Internet nói về nhạc sĩ này, chỉ có 1-2 nguồn báo chí.  Băng Tỏa  13:39, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Thảo luận sau đây là một cuộc biểu quyết đã được lưu trữ về đề xuất xóa bài viết sau. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến khác xin vui lòng đưa vào các trang thảo luận thích hợp (như trang thảo luận của bài viết hoặc biểu quyết phục hồi trang). Đừng thực hiện bất cứ thay đổi nào khác đối với trang này.

Kết quả là xóachuyển sang Wikibooks. #MASTERENDLESS (thảo luận) 14:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Canh chua gà nấu lá giangSửa đổi

Canh chua gà nấu lá giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Canh chua gà nấu lá giang" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Món ăn không rõ độ nổi bật, giống một bài hướng dẫn nấu ăn hơn và các nguồn đều là nguồn hướng dẫn nấu món ăn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:54, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Tất cả các bài về món ăn trên viwiki đều như thế này. Dùng lý do của bạn thì chắc xóa sạch.--Diepphi (thảo luận) 14:15, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Cơm tấm, Bánh mì Việt Nam,... thì không nhé. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:35, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Xóa
 1.   Xóa Cả nhà nội tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai nhưng từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghe đến món này. Tất cả các nguồn tôi tìm được cũng chỉ là hướng dẫn nấu ăn mà bất kì món ăn nào thì cũng có thể tìm được cách làm trên mạng cả. Để có bài riêng thì tôi nghĩ món ăn đó cần có sự đặc trưng, mang ý nghĩa văn hóa hoặc mang tính sáng tạo (chẳng hạn như bánh mì cá sấu hay bánh mì thanh long). Q.Khải (thảo luận) 07:06, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Gà nấu lá giang thì có còn cái này thì chưa chắc.  Băng Tỏa  15:09, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Như đã nói ở biểu quyết xóa bài Haki. Bên cạnh bqx vì lý do độ nổi bật thì nên bqx vì lý do như clk hoặc dịch máy. Chứ tôi thấy một số bài có thể đủ nổi bật thật nhưng do viết tệ quá nên nhiều người hiểu lầm là nó không đủ nổi bật. Gà nấu lá giang với canh chua gà nấu lá giang về bản chất cũng đâu khác nhau mấy, cũng là bỏ con gà vào nước lá giang rồi luộc lên. Chỉ khác là một cái bỏ thịt gà ra sau khi luộc xong, một cái thì vẫn để thịt gà ngập trong nước canh. Tóm lại là 2 tên này gần như giống nhau nên tốt nhất là nên làm đổi hướng hoặc hợp nhất chứ không nên bạ đâu xóa đấy. – Q 03:55, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr: Nhận xét của bạn về món ăn thì tôi miễn bình luận, tôi chỉ muốn giải thích ngộ nhận của bạn về BQXB. Nếu đã đem ra BQXB tức là cần thẩm định độ nổi bật, độ nổi bật thì lại không liên quan đến hiện trạng của bài viết. Nếu muốn xóa vì là tin vịt, chất lượng kém hay dịch máy thì cần đặt các biển tương ứng để xóa cho nhanh, khỏi phải mất thời gian của cộng đồng. Nếu đòi BQXB chỉ vì viết tệ trong khi chủ thể thật sự nổi bật thì mai mốt hậu thế sẽ đem hết đám bài sơ khai của dự án ra biểu quyết xóa bằng lý do "chất lượng kém". Tôi không bao giờ nhìn vào chất lượng bài viết để mà đánh giá độ nổi bật, tôi luôn Google để tìm hiểu thêm về chủ thể. Tôi biết là không phải ai cũng làm như mình và tình trạng đặt phiếu xóa bừa đã có từ hồi xưa. Hồi đó sẽ có J. Smile đi gạch phiếu các phiếu không thỏa đáng, bây giờ thì bạn ấy nghỉ rồi. Nếu bạn thấy cần thì chúng ta có thể mở một thảo luận về một cơ chế gạch phiếu cho không gian biểu quyết xóa bài này. Tóm lại, trong quan điểm của tôi, bỏ phiếu xóa vì các lý do "chất lượng kém" hay "dịch máy" là không thể chấp nhận được. Chuyện nào ra chuyện đó.  Băng Tỏa  11:00, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Mình xóa bài này là tập trung vào độ nổi bật nhé chứ đâu có đưa bài ra BQX chỉ vì bài có vấn đề về thông tin với trình bày? Hai món giống nhau thì đổi hướng hay hợp nhất cũng được (về ẩm thực mình không rành), nhưng ít nhất cũng nên để biểu quyết xong là chủ thể này có nổi bật hay không cái đã rồi làm sau cũng được, tránh gây rắc rối. Còn biển nào gắn ra biển đấy, nếu bài này clk hay dịch máy thật thì mình đã gắn biển xóa luôn rồi chứ đưa ra đây làm gì? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:08, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Các lập luận cần tránh trong BQXB có sẵn tại Wikipedia:Những lập luận cần tránh khi tham gia trang Biểu quyết xóa bài. – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 12:21, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Có lẽ món ăn này chưa đủ nổi bật để có bài riêng.  Jimmy Blues  22:00, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Nội dung hiện tại chỉ là công thức nấu ăn. Do đó nó không phù hợp với bách khoa toàn thư. Ứng viên để chuyển sang Wikibooks. Tân (thảo luận) 13:57, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Đức Anh: Wikibooks có nhận trang này không? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:06, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Được. – Đức Anh User:Đức Anh(thảo luận) 14:08, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Hồi đó Phương Huy viết rất nhiều bài ẩm thực nội dung chỉ toàn công thức nấu ăn như này. Nếu có thời gian thì mai mốt tôi với Bảo sẽ lục tìm và chuyển hết sang Wikibooks.  Băng Tỏa  09:32, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
    Xóa Nên chuyển sang Wikibooks. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:18, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Phiếu của bạn không hợp lệ, đã hết thời hạn BQ (4/7 đến 3/8). #MASTERENDLESS (thảo luận) 14:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Ẩm thực nổi tiếng ở miền Trung, được nhiều sách ẩm thực nhắc đến. 1, 2, 3. Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 07:11, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr: Tôi xem thử 3 link bạn đưa thì trong đó hết 2 link đầu là trùng nhau, link thứ 3 thì không nhắc đích xác đến món ăn này.  Băng Tỏa  17:47, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tùy, nếu chỉ dựa trên nguồn để xác định độ nổi bật thì chắc bài Dũng sĩ diệt Mỹ, Trạng Quỳnh Trạng Quỷnh với Olympic 30 tháng 4 nên xóa hết rồi, tôi cũng thừa nhận là nguồn tôi tìm cũng không tốt. Nhưng tôi khẳng định là nên có tiêu chí độ nổi bật cho những bài ẩm thực thế này, điều mà ngay cả Wiki khác chưa đưa ra. Mấy dạng ẩm thực kiểu này cũng là nét văn hóa gắn liền với vùng miền cụ thể. Không phổ biến rộng khắp như gà sa lửa với rựa mận cũng có bài thì bài canh chua gà nấu lá giang mà lại không đủ nổi bật thấy vô lý. – Q 03:34, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Nếu đổi tên là Gà nấu lá giang hay Canh gà lá giang thì phổ biến hơn. Vì món nào nấu lá giang cũng thành canh chua hết.--Diepphi (thảo luận) 02:38, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đồng ý với trong trường hợp đổi tên thành Canh gà lá giang.--Hiếu 12:56, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)--Hiếu 12:56, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Có thể là 1 phiên bản của gà nấu lá giang.  A l p h a m a  Talk 04:54, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến BQ này đã mở đủ 30 ngày chưa mà chưa thấy ai đóng nhỉ? #MASTERENDLESS (thảo luận) 14:04, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Thảo luận trên đây là một cuộc biểu quyết đã được lưu trữ. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến khác xin vui lòng đưa vào các trang thảo luận thích hợp (như trang thảo luận của bài viết hoặc biểu quyết phục hồi trang). Đừng thực hiện bất cứ thay đổi nào khác đối với trang này.

Nhờ Đức Anh chuyển bài này sang Wikibooks giùm nhé. #MASTERENDLESS (thảo luận) 14:11, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Bài luận

Chú thíchSửa đổi