Wikipedia:Đổi tên người dùng

 sửa phần đầu ]

Chú ý: Theo quy trình Hợp nhất tài khoản cuối, chúng tôi sẽ tiến hành đổi tên người dùng trên tất cả các dự án của Wikimedia Foundation, tức là mọi người dùng sẽ có chung một tên đăng nhập ở mọi dự án sau khi yêu cầu đổi tên.


Please note: all renamings are done globally from now on. If you wish to have your user name changed, and your home wiki is not vi.wp (Vietnamese Wikipedia), please apply to Steward requests/Username changes on our Meta-wiki instead. Similarly for renames to usernames that are already taken and have no significant edits or log actions (Usurpation request).

Nuvola apps kuser rename.png

Trang này được sử dụng để các thành viên yêu cầu đổi tên tài khoản. Đề nghị đổi tên sẽ được thực hiện nếu các tên yêu cầu chưa có ai sử dụng. Xin hãy tham khảo Wikipedia:Tên người dùng để chọn tên người dùng phù hợp với quy định. Xin hợp nhất các tài khoản của bạn trên toàn hệ thống trước khi bắt đầu.

Lưu ý phải đọc

Xin hãy cẩn thận làm theo những hướng dẫn này để đảm bảo yêu cầu của bạn được thực hiện đúng quy trình.

  • Chắc chắn rằng tên người dùng mà bạn đang yêu cầu chưa tồn tại. Bạn có thể làm điều này thông qua chức năng tìm kiếm tại Đặc biệt:Danh sách thành viên; nếu tên đó xuất hiện trong danh sách, thậm chí nếu nó là liên kết màu đỏ, thì tức là tên đó đã được dùng.
  • Do tên của bạn sẽ được đổi trên toàn hệ thống Wikimedia, xin kiểm tra trước xem đã có ai dùng tên mới ở những dự án khác chưa bằng cách nhấp vào đây.
  • Đừng mở tài khoản dưới một tên mới hay tự ý di chuyển các trang cá nhân của bạn. Nếu yêu cầu đổi tên của bạn được chấp nhận, chúng sẽ được tự động di chuyển.
  • Chắc chắn một lần nữa rằng yêu cầu của bạn không vi phạm các quy định về tên người dùng của Wikipedia.
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận những yêu cầu đổi tên người dùng từ một thành viên đã đăng nhập. Xin đăng nhập nếu bạn hiện đang sửa đổi bằng một IP vô danh.
Sử dụng trang này

Lưu ý rằng chúng tôi không thể sát nhập hai tài khoản hay xóa một tài khoản, những yêu cầu này sẽ không được thực hiện ở đây, thay vào đó xin hãy đến trang yêu cầu đổi tên tại Meta-Wiki và nêu vấn đề của bạn (bằng tiếng Anh) để các tiếp viên ở đó xem xét hỗ trợ. Hãy kiểm tra lại trang này thường xuyên để xem yêu cầu của bạn có được thực hiện hay không hoặc cung cấp thêm thông tin nếu có vấn đề với yêu cầu. Xin hãy kiên nhẫn. Có thể mất vài ngày để yêu cầu của bạn được thực hiện. Đừng ngạc nhiên nếu một lúc nào đó bạn không thể đăng nhập vào tài khoản cũ của mình; nó chính là dấu hiệu cho thấy yêu cầu của bạn đã được thực hiện. Hãy đăng nhập bằng tên người dùng mới sau đó.Các hiệu ứng do đổi tên

  • Khi việc đổi tên hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ bị đổi tên, và những đóng góp bạn đã thực hiện (gồm cả những đóng góp đã bị xóa) sẽ được tự động chuyển sang tài khoản mới. Những tùy chọn, nội dung theo dõi, mật khẩu, v.v... tất cả đều được bảo lưu, và trang thành viên và thảo luận thành viên sẽ được di chuyển đến tên mới.
  • Nếu bạn đã có một tài khoản thống nhất, việc đổi tên sẽ có hiệu lực trên mọi dự án của Wikimedia Foundation, bao gồm các phiên bản ngôn ngữ khác của Wikipedia, Wiktionary, Wikisource, Commons, v.v...
    Chú ý: Tiến trình ngầm chịu trách nhiệm cho việc cập nhật lại các đóng góp cũ hiện phụ thuộc vào cơ chế hàng đợi việc, một cơ chế cập nhật có độ ưu tiên thấp. Do đó, bạn có thể nhận thấy những đóng góp cũ của mình không lập tức hiện ra dưới tài khoản mới; điều này hoàn toàn bình thường. Những cập nhật có thể mất tối đa một ngày để hoàn tất, mặc dù khoảng thời gian này khác nhau tùy vào lượng việc đang đợi trên Wikipedia, và tình trạng của tiến trình máy chủ thực hiện hàng đợi này.
  • Tác vụ đổi tên sẽ được ghi lại trong nhật trình đổi tên thành viên toàn cục và yêu cầu của bạn sẽ được chuyển tới trang lưu sau một thời gian. Không có điều khoản nào cho phép đổi tên tài khoản mà không ghi lại nhật trình.

Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) → WTLSửa đổi

Susu7077 → BihBoomSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Pinging global renamer. @1997kB:. Haruki (Thảo luận) 01:47, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 02:55, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Ellen Manh → Manh go madSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Pinging global renamer. @1997kB:. Haruki (Thảo luận) 01:47, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 02:58, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Ann2916 → AnnVuxSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:48, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:13, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Dora Dora BlueHappy → Phạm Đặng Thanh VinhSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Pinging global renamer. @1997kB:. Haruki (Thảo luận) 01:48, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:14, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

YueWang12 → Skytrace LingSửa đổi

  Clerk note: No reason provided. Rename canceled. Haruki (Thảo luận) 01:49, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 N @YueWang12: ^ @Phjtieudoc: Here too. 1997kB (thảo luận) 03:41, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Mr.phamhai → Mr.PhamHaiSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:54, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:16, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Ilovevie → HoanghainamSửa đổi

  Clerk note:   Từ chối Rename canceled. Reason: "Tên đã có người sử dụng, vui lòng chọn tên khác". Haruki (Thảo luận) 01:55, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 N @Ilovevie: ^ @Phjtieudoc: Please ping users in such cases, so they can know that their request got rejected. 1997kB (thảo luận) 03:26, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Phungminh1412 → pminh141Sửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:57, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:18, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Chuctran → Heckler hardwareSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:58, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
@Phjtieudoc: Heckler hardware looks like a company name to me. 1997kB (thảo luận) 03:24, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 N per above. @Chuctran: Choose a new username and request again. --1997kB (thảo luận) 03:34, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Hothixuandung → HoThiXuanDungSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:59, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:20, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

GoogleFansVN → Peter VNSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 01:52, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. 1997kB (thảo luận) 03:23, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Mai Ngọc Xuân → HakutoraSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Pinging global renamer @1997kB:. Haruki (Thảo luận) 03:01, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới.--1997kB (thảo luận) 03:32, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Zio2018 → gekiraSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 03:00, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 N @Phjtieudoc: There is a problem. See toàn cục, this user is blocked on English Wikipedia for sockpuppetry. --1997kB (thảo luận) 03:36, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Named2001 → lupinpatSửa đổi

  Clerk note: No problem found. Haruki (Thảo luận) 03:03, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới.--1997kB (thảo luận) 03:32, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Jikest123 → Cinderace GalarSửa đổi

  Clerk note:   Từ chối Meetpuppet from thành viên Jikest. Request canceled @Jikest123:. Haruki (Thảo luận) 03:09, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
@Phjtieudoc: It look like they forgot password of thành viên Jikest and created new account. I see no problem here. --1997kB (thảo luận) 03:45, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
@Jikest123: Is it the reason why you are not using Jikest account? --1997kB (thảo luận) 03:48, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
@1997kB: The reason I rejected his request because of the reason he provided: "Don't want to have the same name as thành viên Jikest because my current name related to that puppet". He assumed the don't want to have the same name as the puppet, but at the same time he claims himself owning that account (As his userpage said: "I contributed with the name Jikest. Because I like Pokemon, I joined as new username Jikest123". So I assumed he is a puppet and rejected his request. Haruki (Thảo luận) 04:03, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
@1997kB: and @Phjtieudoc: Maybe. I forgot its password. But I'm not a puppet. The user Jikest here is owned by my friend (he left and I haven't seen him on Wikipedia since 2019, and I have written in his page: "He's offline now, so if you have message, please contact me). I used it before, so in my user page I have written: "Because I like Pokemon, I joined as "new username" Jikest123". If I use both two user, you can consider me a puppet. However, he's offline, you must take back your words! OK. Please see his contribution before accuse me!!! IF YOU ARE STILL CONFIDENTIAL, I MUST USE MY POWER so you understand me and him are different users. Cinderace Galar (talk) 09:41, ngày 26 tháng 3 năm 2020 (UTC)
Ý bạn là sao khi bạn nói: "Tôi đã quên mật khẩu", đồng thời cũng lại nói "Nếu dùng cả 2 tài khoản" @Jikest123:? Phjtieudoc (thảo luận) 08:34, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Thcsdangthaimai → Nguyễn Mạnh AnSửa đổi

  Từ chối: @Thcsdangthaimai:. Tên quá giống với tên thành viên đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác. Cám ơn bạn! Phjtieudoc (thảo luận) 08:28, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Nonameandwiki → TheHiddenNameSửa đổi

@Phjtieudoc: Mk tag tên bn vào cho nhanh nhé. TheHiddenNametalk 08:57, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (UTC)

 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. Phjtieudoc (thảo luận) 09:16, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Wiki.fptretail → RockNhanSửa đổi

  Từ chối: Huỷ bỏ yêu cầu này do có yêu cầu bên dưới. Phjtieudoc (thảo luận) 01:13, ngày 8 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Wiki.fptretail → chungta.ctSửa đổi

  Đã thực hiện. Phjtieudoc (thảo luận) 01:26, ngày 8 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Trần Anh Tú → DjballackSửa đổi

  Đã thực hiện. Phjtieudoc (thảo luận) 13:28, ngày 11 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Dangvu36815 → Đăng VũSửa đổi

  Ghi chú của người đổi tên: Tên người dùng Dangvu36815 (thảo luận · đóng góp) chưa thực hiện bất kì đóng góp nào cho dự án này ngoài sửa đổi này, hoặc chỉ một số đóng góp nhỏ.. @Dangvu36815:. Phjtieudoc (thảo luận) 12:22, ngày 12 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Trẻ Trâu Arny → ArnyySửa đổi

Chibaodoanle → ASửa đổi

  Câu hỏi: @Chibaodoanle: Trước khi xử lý tác vụ đổi tên, tôi muốn lưu ý là bạn có thể hoàn toàn khôi phục lại tài khoản quên mật khẩu nếu vẫn còn truy cập được vào địa chỉ thư điện tử gắn liền với tài khoản đó (trừ phi bạn không điền địa chỉ thư điện tử). Không biết bạn vẫn còn muốn đổi tên tài khoản này hay không? --minhhuy (thảo luận) 08:18, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: Mình hiện tại đã dùng tài khoản mới này một thời gian khá lâu nên cũng không muốn sử dụng lại tài khoản cũ nữa, mà cũng muốn tránh bị nghi ngờ sử dụng rối.--A thảo luận 08:29, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@Chibaodoanle: Tôi rất tiếc là yêu cầu này  N không thể thực hiện được, do tài khoản "A" của bạn vẫn còn tồn tại trong hệ thống (sau khi đổi tên sang TRMC), vì lý do gì thì tôi cũng không thể hiểu rõ. Bạn có lẽ phải xem xét gửi yêu cầu lên m:Steward requests/Username changes để được xử lý việc "tự chiếm đoạt" lại tài khoản cũ của mình. --minhhuy (thảo luận) 08:38, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Mình cảm ơn bạn nhiều, mình đã yêu cầu bên đó giải quyết việc này.--A thảo luận 08:52, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Mai Mỹ Linh → Linh MaiSửa đổi

 N @Mai Mỹ Linh: Tên đã có người sử dụng, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 15:10, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Lehuyhoang.big → HH8888Sửa đổi

 N @Lehuyhoang.big: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. Ngoài ra: nếu bạn có nhu cầu ẩn đi tên người dùng cũ (là tên thật) ra khỏi toàn bộ các bản ghi nhật trình, thậm chí tại trang này để đảm bảo sự riêng tư, vui lòng liên hệ với một Giám sát viên theo hướng dẫn tại m:Oversight policy/Requests for oversight/vi. --minhhuy (thảo luận) 15:16, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Mai Mỹ Linh → ReiAzureSửa đổi

Chuctran → hecklerSửa đổi

 N @Chuctran: Tên đã có người sử dụng, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 06:42, ngày 16 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Chuctran → heckler01Sửa đổi

Thcsdangthaimai → Nothing I Can'tSửa đổi

tên cũ → Nguyễn ĐứcSửa đổi

 N @Nguyễn Đức Ninh: Bạn dùng sai cú pháp yêu cầu đổi tên. Để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn gì về sau với tác vụ đổi tên này, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đầu trang này và gửi yêu cầu lại một lần nữa theo liên kết sẵn có (đừng viết gì vào ô "TÊN HIỆN TẠI"). Ngoài ra: nếu bạn có nhu cầu ẩn đi tên người dùng cũ (là tên thật) ra khỏi toàn bộ các bản ghi nhật trình, thậm chí tại trang này để đảm bảo sự riêng tư, vui lòng liên hệ với một Giám sát viên theo hướng dẫn tại m:Oversight policy/Requests for oversight/vi. --minhhuy (thảo luận) 03:02, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Jsmile0209 → J.SmileSửa đổi

 N @Jsmile0209: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 03:03, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tuanmaver2008 → TuấnmarvelSửa đổi

Wewpetcom → Trancong681Sửa đổi

 N Tài khoản người dùng đang bị khóa vì một lý do khác không phải do tên người dùng. --minhhuy (thảo luận) 03:06, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Jikest123 → Raboot101Sửa đổi

Huỳnh Nhân-thập → IosraiaSửa đổi

Viethaixomtrai → hieudarealest_Sửa đổi

Khanhnguyen2004 → Khanh NguyenSửa đổi

 N @Khanhnguyen2004: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 16:41, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Minka Martin → Judy HoppsSửa đổi

—@Trần Nguyễn Minh Huy Vesper Lynd (th.luận) 03:18, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)

 N @Minka Martin: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 16:42, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)
—@Trần Nguyễn Minh Huy Tôi đã chọn được tên khác lầ Linh Comer, nhờ BQV đổi tên giúp!Vesper Lynd (th.luận) 05:35, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)
@Minka Martin: Bạn vui lòng viết một yêu cầu mới theo đúng cú pháp đổi tên để đảm bảo không có nhầm lẫn gì về sau liên quan đến yêu cầu đổi tên này. --minhhuy (thảo luận) 05:54, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Trần Nguyễn Tuấn Thịnh - The Junoccoli → The JunoccoliSửa đổi

Nguyenhoangviet0812 → Nguyễn Hoàng ViệtSửa đổi

 N @Nguyenhoangviet0812: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 16:44, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Jsmile0209 → J. Smile (V.A.V.I)Sửa đổi

Bkacad academy → Học viện Công nghệ BKACADSửa đổi

 N@Bkacad academy: Tên muốn đổi sang lẫn tên hiện tại đều không phù hợp với quy định về tên người dùng. Vui lòng chọn một tên khác không liên quan đến tên của tổ chức này. --minhhuy (thảo luận) 09:03, ngày 8 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Lamducanh2005 → Đức AnhSửa đổi

Minka Martin → Linh ComerSửa đổi

—@Trần Nguyễn Minh Huy Vesper Lynd (th.luận) 12:28, ngày 11 tháng 5 năm 2020 (UTC)

 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 12:43, ngày 11 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Rey.vivo → rey.mieeuSửa đổi

Luteantrti → GiaoKhánhSửa đổi

J. Smile (V.A.V.I) → J. Smile (EZIC & V.A.V.I)Sửa đổi

Raboot101 → Cinderace GalarSửa đổi

Robert M. Nguyen → Robert_MinhNhatNguyenSửa đổi

  Không chắc @Robert M. Nguyen: Bạn đang thực hiện cùng lúc 2 yêu cầu đổi tên. Để đảm bảo không có gì nhầm lẫn, vui lòng xác nhận lại tên muốn đổi sang bên dưới một trong hai đề mục yêu cầu đổi tên. --minhhuy (thảo luận) 09:05, ngày 5 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Robert M. Nguyen → robert_minhnhatnguyenSửa đổi

  Không chắc @Robert M. Nguyen: Bạn đang thực hiện cùng lúc 2 yêu cầu đổi tên. Để đảm bảo không có gì nhầm lẫn, vui lòng xác nhận lại tên muốn đổi sang bên dưới một trong hai đề mục yêu cầu đổi tên. --minhhuy (thảo luận) 09:05, ngày 5 tháng 6 năm 2020 (UTC)
Xác nhận thảo luận quên ký tên này là của Robert M. Nguyen (thảo luận • đóng góp).
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 03:35, ngày 6 tháng 6 năm 2020 (UTC)

J. Smile (EZIC & V.A.V.I) → J. Smile (Love & V.A.V.I)Sửa đổi

Vanlam2003 → LNgn2003Sửa đổi

Robert minhnhatnguyen → Robert MinhNhatNguyenSửa đổi

ThanhHieu7780 → Nhật An 2008Sửa đổi

@ThanhHieu7780: Vui lòng điền ít nhất một lý do yêu cầu đổi tên trong yêu cầu mới. --minhhuy (thảo luận) 03:29, ngày 7 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 Y Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 03:36, ngày 7 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Nothing I Can't → Mạnh AnSửa đổi

  Từ chối: Đã có người sử dụng tên tương tự, vui lòng chọn tên khác. Phjtieudoc (thảo luận) 03:51, ngày 18 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Polydora vnPolydora vn → pldrSửa đổi

 N @Polydora vn: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 15:28, ngày 7 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Alicelae → Ynali310Sửa đổi

Việt Nam Trong Tim Tôi → Chỉ Có Ở Việt NamSửa đổi

NguyenMinhAnh1909 → Phạm Tuấn KiệtSửa đổi

Phạm Tuấn Kiệt ( Ngôi Sao Mạng ) → keomut33Sửa đổi

 N Tài khoản này dường như có liên hệ mật thiết với tài khoản Phạm Tuấn Kiệt, hoặc là cùng một người. Wikipedia không cấm dùng nhiều tài khoản, nhưng cũng không khuyến khích nó. Tài khoản này cũng không có đóng góp nào và có vẻ như việc đổi tên chỉ là "tùy hứng", không có lý do rõ ràng. --minhhuy (thảo luận) 12:26, ngày 8 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Phạm Tuấn Kiệt ( Ngôi Sao Mạng ) → keomut56Sửa đổi

 N Cùng lý do từ chối như yêu cầu bên trên. --minhhuy (thảo luận) 12:26, ngày 8 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Phạm Tuấn Kiệt → Trachanh33Sửa đổi

  Không chắc @Phạm Tuấn Kiệt: Vui lòng nêu lý do đổi tên, vì bạn chỉ vừa được đổi tên chưa đầy 1 ngày (xem tác vụ). Bạn nên cân nhắc kỹ tên tài khoản phù hợp, việc đổi tên chỉ nên được thực hiện trong giới hạn. --minhhuy (thảo luận) 12:30, ngày 8 tháng 7 năm 2020 (UTC)
 N Người yêu cầu đổi tên không phản hồi. --minhhuy (thảo luận) 04:08, ngày 18 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Ducthinhdeveloper → ducthinhdeveloperSửa đổi

Viplanghe → Huy Nguyen NP99Sửa đổi

Vdongold → Little BoySửa đổi

 N @Vdongold: Tên đã có người sử dụng, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 04:06, ngày 18 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Trung Nguyen International → tuongvan01Sửa đổi

King coffee vietnam → VanPhamSửa đổi

 N @King coffee vietnam: Tên quá giống một tên người dùng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 15:28, ngày 7 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Abuduabudibobo → SeaLeopardSửa đổi

Vdongold → Sand boySửa đổi

 N @Vdongold: Tên đã có người sử dụng, vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 09:30, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Vdongold → Chàng trai đến từ vùng đất cát trắngSửa đổi

LHN2k5 → CNKD15Sửa đổi

Huy Nguyen NP99 → T.YoshiSửa đổi

Công Ty Hạnh NguyễnSửa đổi