Wikipedia:Đổi tên người dùng/Lưu/1

user:Gangleriלערי ריינהארט

The link w:yi:יידישע וויקיפעדיע#לערי_ריינהארט links to a project of the Wikimedia Foundation the Yiddish Wikipedia.
The section points to « לערי ריינהארט » ; the transcription is « lɛʁi ʁɑjnhɑʁt » ; That's me.
Thanks in advance! Best regards Gangleri
‫·‏לערי ריינהארט‏·‏T‏·‏m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me‏·‏‬ 04:57, ngày 16 tháng 12 năm 2007 (UTC)
Done, Vietbio (thảo luận) 10:48, ngày 17 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Không nên sử dụng tên thành viên bằng các ký tự ngoài Latin. Với tên mới này, không thành viên nào có thể gõ nó trong trang tìm kiếm hoặc tên này sẽ không hiển thị đúng trên một số máy tính. An Apple of Newton thảo luận 12:09, ngày 17 tháng 12 năm 2007 (UTC)


Vanhoadongson → Dongsonvh

 Y Đã đổi. Nguyễn Hữu Dng 19:28, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Hercule bzh → Hercule

 Y Đã đổi. NHD (Thảo luận) 22:58, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Nguyễn Sỹ Sơn → Mrsonns

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 17:44, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Dâu mới họ Trần → Bachngan

Dovi → Dovi (1)

Thank you! Dovi (thảo luận) 17:11, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (UTC)

- → Captain

 YĐã đổi. NHD (thảo luận) 15:30, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Hashikure_temp → Hashikure

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 01:50, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (UTC)
Thanks a lot! Hashikure (thảo luận) 03:44, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Nhvietdung → Rockman

 N Tên Rockman đã có người sử dụng. Mời bạn chọn tên khác. NHD (thảo luận) 15:33, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Nhvietdung → Solemn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:29, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (UTC)

- → Orion

This is confirm[2].--220.132.167.239 (thảo luận) 16:13, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 16:24, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Xiong → Xiong (1)

Máy tính → タチコマ robot

Di chuyển từ Thảo luận Thành viên:Mxn.
 Y Xong / done. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:14, ngày 12 tháng 7 năm 2008 (UTC)

Koka → Ko-Ka

 Y Xong. NHD (thảo luận) 06:14, ngày 11 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Khang Thần Kinh → Baonguyen

 Y Xong. NHD (thảo luận) 08:27, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Tpta.vn → Tpta

 Y Xong. NHD (thảo luận) 08:27, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Hunglong.vn → TrungFuture

 Y Xong. NHD (thảo luận) 02:29, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)

David → MuDavid

 Y Xong. NHD (thảo luận) 15:33, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Dodo → Dodo (1)

Di chuyển từ Thảo luận Thành viên:mxn.
Thành viên này mới mở tài khoản cách đây khoảng hai tháng. Theo tôi, vẫn có thể coi họ là thành viên mới đăng ký, nên phải chờ một tí để biết chắc chắn là họ không còn sử dụng tài khoản này.
This user only joined about two months ago. To me, we should still consider them a new user, so we'd have to wait a bit to know for sure that they no longer use the account.
Sólo hasta acerca de dos meses que este usuario tiene una cuenta. A mí, debemos considerarle como un usuario nuevo, por eso tendríamos que esperar un poquito para asegurar que ahora no use la cuenta.
 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:36, ngày 30 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Bình Giang Nguyễn → Nguyễn Nhã Phong

 N Đã có tài khoản mang tên yêu cầu. Xin đổi sang tên khác. Vietbio (thảo luận) 12:59, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Vậy xin Hành chính viên Cao Xuân Hiếu hoặc một Hành chính viên khác đổi giúp tên theo yêu cầu mới. Nguyễn Nhã Phong (thảo luận) 13:42, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 Y Đã thực hiện. NHD (thảo luận) 21:18, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)

merging my account to SUL "user:JD"

please rename and merge this existing and manually created account into my unified login user:JD. my home wiki is de.wikipedia.org, i'm an admin there. thanks in advance, --JD de {æ} 18:47, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)

 Y Username JD is renamed. You are free to usurp the account JD. NHD (thảo luận) 21:22, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)
something went wrong on here, i think!?
i own the accounts JD_de (created manually) and JD (autocreated by SUL). now i want JD to be renamed to some dummy name and then rename JD_de to JD. This way my SUL-name JD inherits the edits that were made by JD_de before. --JD de {æ} 10:49, ngày 29 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 Y Completed. NHD (thảo luận) 03:34, ngày 30 tháng 11 năm 2008 (UTC)
thanks! --JD de {æ} 09:35, ngày 30 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Wikience → ĐặngMẫnQuảng

 Y Xong. NHD (thảo luận) 17:32, ngày 3 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Tonyle → Tonyle (1) / Tonyle72 → Tonyle

Your current account name is Tonyle72. Do you want to usurp the username Tonyle? If so, please provide verification (by writing something in your talk page or user page) at your home Wikipedia and notify us here. Thanks. NHD (thảo luận) 04:34, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (UTC)
I've added a short notice on my en.wiki user page as you requested under "About Me". Sorry about this additional account - it was the only way I could edit this page. Cám ơn! -- Tonyle72 (thảo luận) 23:13, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (UTC)
 Y Done, the inactive account had been moved to Tonyle vi and your account had been moved to its place at Tonyle. NHD (thảo luận) 00:50, ngày 10 tháng 12 năm 2008 (UTC)

ASM → Nguyễn Trung

 N Đã có người đăng ký tài khoản này. NHD (thảo luận) 16:55, ngày 17 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Vnsay.com → Vnsay_dot_com

Tên này vẫn có chữ "dot com". Bạn có muốn dùng tên "Vnsay" không? Bạn cũng cần đăng nhập dưới tên cũ để xác nhận yêu cầu này. NHD (thảo luận) 03:57, ngày 24 tháng 12 năm 2008 (UTC)
Đề nghị thành viên Vnsay.com chọn một tên khác vì vnsay.com hay Vnsay_dot_com đều vi phạm quy định về tên người dùng vì đây là địa chỉ một trang web. An Apple of Newton thảo luận 05:15, ngày 24 tháng 12 năm 2008 (UTC)

nhoxkut3_don_lov3_p3_n --> 93.896

 Y Xong. NHD (thảo luận) 02:14, ngày 21 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Dct05 → Dct

 Y Xong. Tài khoản của bạn đã được đổi thành "Gió Đông". Bạn nên đăng xuất tài khoản "Silviculture" và đăng nhập lại với tên này (mật khẩu vẫn giữ nguyên), và bạn sẽ có đủ mọi quyền của một thành viên cũ. Tài khoản "Silviculture" vẫn hoạt động nhưng sẽ là một tài khoản mới (chưa đủ quyền và không có đủ lịch sử sửa đổi) vì bạn đã dùng tài khoản này tại Wikipedia tiếng Anh. NHD (thảo luận) 05:47, ngày 10 tháng 3 năm 2009 (UTC)

levanvu_vn -> *khi người ta trẻ*

Levanvu_vn → *khi người ta trẻ*

(người ta trẻ*}} đổi tên người dùng)
Tôi muốn được đổi tên (nếu như nó không xóa bỏ lịch sử tham gia của tôi như đóng góp,trang theo dõi).--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 15:11, ngày 11 tháng 3 năm 2009 (UTC)
 Y Xong. NHD (thảo luận) 15:42, ngày 11 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Et3rnal Drag^o^n → Eternal Dragon

 Y Xong. Mời bạn đăng xuất tên cũ và đăng nhập với tên mới. NHD (thảo luận) 03:20, ngày 23 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Jackie → Jackie (1)

 Y Renamed. Account is free for usurpation. NHD (thảo luận) 20:09, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Mmh → Mmh (1)

 Y Renamed. Account is free for usurpation. NHD (thảo luận) 01:45, ngày 27 tháng 3 năm 2009 (UTC)
Thanks a lot. --Mmh (thảo luận) 13:37, ngày 27 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Nguyễn Trọng Tao → Nguyễn Trọng Tạo

 Y Đã đổi tên người dùng. Mời bạn đăng nhập với tên mới. NHD (thảo luận) 06:07, ngày 30 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Wanted → Wanted (1)

Please verify your request with a message in your home wiki and notify us after you've done so. NHD (thảo luận) 21:37, ngày 30 tháng 3 năm 2009 (UTC)
Here's the confirmation: [3]. --Wanted (SUL) (thảo luận) 12:44, ngày 31 tháng 3 năm 2009 (UTC)
 Y Account renamed. You're free to usurp it. NHD (thảo luận) 19:06, ngày 31 tháng 3 năm 2009 (UTC)
Thanks a lot! --Wanted (thảo luận) 19:20, ngày 31 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Ngu Hấy → Ngu Hải

Reason: change native name. Thanks! --Ngu Hấy (虞海) (thảo luận) 13:22, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 Y Account renamed. Please log in using the new account name. NHD (thảo luận) 04:44, ngày 2 tháng 4 năm 2009 (UTC)
Thanks a lot! --Ngu Hấy (虞海) (thảo luận) 11:43, ngày 2 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Quangbao → Pq

 Y Account renamed. You are free to usurp the account. NHD (thảo luận) 18:36, ngày 27 tháng 4 năm 2009 (UTC)

khi người ta trẻ →ghét *khi người ta trẻ*,trungda

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 10:55, ngày 5 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Care → Care (1)

 Y Account renamed. You are free to usurp it. NHD (thảo luận) 07:41, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Tuhan → Tranletuhan

 Y Đã đổi. Các đóng góp của bạn sẽ được đưa đến tên mới trong vòng một ngày. Bạn cũng nên tạo tài khoản mới dưới tên cũ để tránh bị người khác giả mạo. NHD (thảo luận) 07:27, ngày 29 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Livy the pixie → [Gamers]Livy

Bạn muốn đổi tên thành "[Gamers]Livy" hay "[Gamers]Livy]"? NHD (thảo luận) 06:25, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Mình muốn đổi thành [Gamers]Livy mà. Không hiểu sao mình viết như thế mà bên dưới nó cứ biến thành [Gamers]Livy]?! Mà không biết các accounts của mình ở những dự án khác có được đổi theo không nhỉ? Vài ngày trước mình có hợp nhất account. Livy the pixie (thảo luận) 11:14, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Sẽ không đổi tài khoản ở những dự án khác. Bạn phải yêu cầu tại từng dự án. Vậy bạn vẫn có muốn đổi tên không? NHD (thảo luận) 12:06, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Hmm... Thôi, đành chấp nhận vệi. Xin bạn cứ thi hành đổi tên cho mình. Livy the pixie (thảo luận) 15:58, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

 N Không thể đổi tên bạn muốn sử dụng vì có những ký tự không hợp lệ. NHD (thảo luận) 19:01, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Tondattien → Trandattien

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:34, ngày 28 tháng 7 năm 2009 (UTC)

ngoduc.09 → ngovanduc

 • Lý do: Ngắn gọn hơn và thuận lợi hơn khi trao đổi với các thành viên khác.
Đề nghị bạn đăng nhập khi yêu cầu đổi tên. NHD (thảo luận) 20:41, ngày 13 tháng 8 năm 2009 (UTC)

NapoleonQuang → Hiệp sĩ không đầu

 Y Đã đổi tên. NHD (thảo luận) 06:40, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Jayvdb → John Vandenberg

 Y Đã đổi tên. NHD (thảo luận) 06:41, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC)

II...Richard...II to Archimëa

Since my first and native account have been renamed, see here, I want it to be locally, here, renamed too.

Can you fix this problem ?

User:II...Richard...II to User:Archimëa

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 10:03, ngày 29 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Mod_198x → Nguoi_khong_tim

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 06:17, ngày 21 tháng 10 năm 2009 (UTC)

beeline Việt Nam → b33lin3 Việt Nam

 N Đề nghị bạn chọn tên khác. Tên này vẫn nhắc đến Beeline. NHD (thảo luận) 06:56, ngày 5 tháng 11 năm 2009 (UTC)

MafiaWar → XaydaPro

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:02, ngày 28 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Aurora → Aurora (1)

Không có tài khoản nào hiện tại mang tên - --minhhuy*=talk-butions 05:44, ngày 8 tháng 1 năm 2010 (UTC)
 Y Changed. NHD (thảo luận) 07:14, ngày 8 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Luan → Luan (1)

Please verify that you are pt:User:Luan by making a comment that you made the request here in your talk page and notifying us here. NHD (thảo luận) 02:06, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Tìm ở đầu trang thảo luận của tôi ở đây. 189.21.161.81 (thảo luận) 16:33, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Tôi có thể làm cho các yêu cầu cùng một ở Wiktionary tiếng Việt Việt Nam? 189.21.161.81 (thảo luận) 16:37, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)
 Y Username is now free for you to usurp. Please make the appropriate request on Wiktionary Vietnamese to usurp the username there. NHD (thảo luận) 19:14, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Obrigado. Cảm ơn bạn. [6] Luan (discussão) 23:02, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Buivuanh → Bui Vu Anh

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 07:17, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Mathfinance.vn → Abcdfree

 N Phải do chính người muốn đổi tên yêu cầu. NHD (thảo luận) 07:19, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)

VNTD -> Nguyễn Chính Hội

 Y Đã đổi tên. Hãy đăng nhập bằng tên mới. NHD (thảo luận) 07:20, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Gió Tây → Thần Gió

 Y Đã đổi Gió Tây -> Thần Gió. NHD (thảo luận) 07:36, ngày 26 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Dongsonvh → Dongson.vmvn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 07:54, ngày 22 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Dongson.vmvn → Dongson*vmvn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:36, ngày 30 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Dongson*vmvn → Nguyễn Đông Sơn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:50, ngày 16 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Lê Tấn Lộc (Mai Xá) → LÊ TẤN LỘC

Phần mềm đã không cho thì làm sao Hành chính viên đổi được? --minhhuy*=talk-butions 04:10, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)
Tôi thấy thành viên này không biết mà cứ hay thưa thốt may ở đây chứ ở trên lớp học mà nói leo kiểu này thì thế nào cũng bị cô giáo phạt
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 06:22, ngày 1 tháng 3 năm 2010 (UTC)
Trả lời Minh Huy: thành viên thông thường chịu một ràng buộc khi chọn tên tài khoản mà từ bảo quản viên trở lên không bị: không được đặt tên tương tự như một tên một tài khoản đã có, tất nhiên sự tương tự này do phần mềm của dự án đánh giá nên chỉ xét được sự tương tự về mặt con chữ. Tân (thảo luận) 11:26, ngày 1 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Lớp 12B, Gio Linh → Lớp 12B - Trường PTTH Gio Linh

Trương Văn Tâm (DMZ) → Trương Văn Tâm

Bút chiến → Bút Chiến

Em lỡ có bầu → Em lo có bầu

Hãy đổi tên cho em. Hôn anh ngàn cái luôn.

 N Cả hai tên đều không thể chấp nhận được. NHD (thảo luận) 21:10, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)
Hôn anh mười ngàn cái luôn đổi cho em được chưa? Em lỡ có bầu (thảo luận) 15:03, ngày 8 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Nguyễn Ngọc Thành (nhà thơ) → Nguyễn Ngọc Thành

thơ bữa nay mất giá

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:13, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Trương Quang Việt (Chọt) → Trương Quang Việt

đổi đi cho rồi sao lâu vậy

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:14, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Người không mang họ2 → Người không mang họ

bình cái gì

  • Xin Chú ý: 4 TV trên chắc cũng là 1 người, và cách viết giống với Thành viên: Lê Tấn Lộc. Có lẽ đã đến lúc chặn bớt các hành vi gây rối của nhóm Mai Xá?
Tại sao bạn không ký tên? Bạn gì ơi, theo quy luật thưởng phạt thì "ai làm nấy chịu" chứ không thể "vơ đũa cả nắm" như vậy được. --Bút Chiến (thảo luận) 04:52, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Chặn? Nếu ko dùng tài khoản con rối, Wikipedia đâu có cấm. Sao thành viên trên ko ký tên, tôi cũng thắc mắc giống ButChien đây?--Meiji-tennō (Thảo luận, đóng góp) 04:58, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Toi doan duoc thanh vien khong ky ten tren la ai. Chang ai xa la ca do chinh la thành vien kho noi ra --123.19.7.77 (thảo luận) 05:13, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Mà thành viên đó là 1 IP, phải ko?--Meiji-tennō (Thảo luận, đóng góp) 05:14, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Cứ xem tất cả những lịch sử đóng góp của những TV liên quan đến Mai Xá, coi họ đóng góp gì trong thời gian qua ? Đây chỉ là một nghi vấn để cho BQV Quyết định, còn tại sao không ký tên à, vì không cần thiết, vì người trực ở trang này, DHN luôn xem lịch sử trang để biết ai viết và yêu cầu đổi tên. Chú ý : Đây không phải trang thảo luận, tôi viết 1 câu xin BQV chú ý mà mọi người bàn ngoài lề khiếp thế.

Thanh vien do co mot tai khoan han hoi tham chi thanh vien do ra quen thuoc voi chung ta nua la duong khac --123.19.7.77 (thảo luận) 05:51, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:17, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Trương Khắc Duẩm → Trương Khắc Duẩn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:15, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

HcmBot → Pendragon5

Hay ta hợp nhất HcmBot với tài khoản Trongphu luôn, có được ko?--Meiji-tennō (Thảo luận, đóng góp) 09:07, ngày 14 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Ừ thì cũng được nhưng có điều mình không muốn con tài khoản Trongphu này nhìn vô đóng góp chủ yếu toàn hoan nghênh thì hơi bị kì. 2 con một con hoan nghênh, một con đóng góp.Trongphu (thảo luận) 11:54, ngày 14 tháng 3 năm 2010 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 00:40, ngày 15 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Pen war → Pen War

Mong muốn hợp nhất vào Bút Chiến luôn.

 Y Đã đổi. Không thể hợp nhất các sửa đổi của hai tài khoản. NHD (thảo luận) 21:53, ngày 21 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Lưỡng Quảng Là Của Việt Nam → Vô Danh

 N Tên đã có người lấy, hãy chọn tên khác --minhhuy*=talk-butions 12:05, ngày 25 tháng 3 năm 2010 (UTC)

TẤN LỘC QT → TẤN LỘC

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:09, ngày 30 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Sakura1388 → 5akura

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 18:20, ngày 1 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Hồng Trung → THT

 Y Thành viên "THT" đã được đổi tên đến THT (1) để cho bạn lấy tên THT. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:01, ngày 9 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Tống Thần Tông → Dương Túc Tông

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 06:40, ngày 21 tháng 5 năm 2010 (UTC)

OceanBank → OJB

Không có tài khoản người dùng là OceanBank. Có phải bạn yêu cầu đối với tài khoản Oceanbank? Vietbio (thảo luận) 11:48, ngày 21 tháng 5 năm 2010 (UTC)
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 08:23, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Tôn Ngộ Không VN → Tôn Ngộ Không

123.19.6.234 (thảo luận) 08:54, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)

 N Cần phải đăng nhập rồi yêu cầu. NHD (thảo luận) 08:57, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Tôn Ngộ Không VN → Tôn Ngộ Không

Thành viên có được phép tự đổi tên không, hay phải yêu cầu tại đây? --Tôn Ngộ Không VN (thảo luận) 15:34, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)
Thành viên phải yêu cầu đổi tên tại đây. Bạn nên đưa lý do đổi tên ở trên. NHD (thảo luận) 17:27, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 17:45, ngày 23 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Thang bom co cai quat mo → Thằng Bờm

ngắn gọn hơn

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 18:22, ngày 30 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Kientrucvietnet → Lebach

 Y Đã đổi xong. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:16, ngày 9 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Llevanloc → Lê Văn Lộc

 N Tài khoản đã tồn tại. NHD (thảo luận) 05:39, ngày 10 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Đây là tài khoản rối chưa bị khóa mà, mời anh xem tại đây [7] Llevanloc (thảo luận) 05:42, ngày 10 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Bạn đang nhầm LÊ TẤN LỘC với Lê Văn Lộc (thảo luận · đóng góp)?--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 05:46, ngày 10 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Bạn không thể cưởng đoạt một tài khoản đã tồn tại, mặc dù nó là rối hay không, trừ khi bạn đã dùng tài khoản đó trước tại một Wiki ngôn ngữ khác. NHD (thảo luận) 05:58, ngày 10 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Có một cách duy nhất để bạn có thể có được tên người dùng đó là hãy liên lạc với Lê Văn Lộc (thảo luận · đóng góp) để mua lại mật khẩu! --116.102.7.56 (thảo luận) 09:28, ngày 16 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Nếu bị trùng rùi thì bỏ bớt 1 lờ đi là Levanloc thôi cho nhanh.--113.190.150.132 (thảo luận) 09:47, ngày 16 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Pip314 → Bông Yui

Ngokhong → Doãn Hiệu

Hành chính viên chỉ có thể đổi tên tại Wiki tiếng Việt. Nếu muốn đổi tên ở các Wiki khác thì phải yêu cầu tại các Wiki đó. NHD (thảo luận) 23:38, ngày 30 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Bạn có thể đến meta để yêu cầu Tiếp viên thống nhất tài khoản của bạn --عبقور*=talk-butions 00:00, ngày 1 tháng 7 năm 2010 (UTC)
Chấp nhận. Nhờ Dụng đổi tên thành viên của tôi tại đây thôi. Xin cảm ơn.--Ngokhong (thảo luận) 00:11, ngày 1 tháng 7 năm 2010 (UTC)
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 00:45, ngày 1 tháng 7 năm 2010 (UTC)

Brian67 → Badener

Please change

that I can get e SUL --Brian67 (thảo luận) 21:26, ngày 30 tháng 6 năm 2010 (UTC)

User:Badener does not exist at vi.wiki. Are you trying to usurp an account or are you trying to rename your account? NHD (thảo luận) 00:47, ngày 1 tháng 7 năm 2010 (UTC)

Hphuchai → Farewell

 Y Đổi. NHD (thảo luận) 21:43, ngày 2 tháng 7 năm 2010 (UTC)

I Love You ôkê → I Love You

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 07:10, ngày 23 tháng 7 năm 2010 (UTC)

Dayvahoc → Hoangkimvietnam

 N Hình như bạn đã tự tạo ra tài khoản mới với tên Hoangkimvietnam, cho nên tôi không đổi tên cũ được. Vậy bạn chỉ cần đăng nhập bằng tên mới và đừng dùng tên cũ nữa. NHD (thảo luận) 16:59, ngày 5 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Nguyenletrung → NTN

 N Tên này đã có người dùng. NHD (thảo luận) 20:02, ngày 10 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Nguyenletrung → NET

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:47, ngày 13 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Phi công trẻ 2010 → Phi công trẻ

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 06:54, ngày 15 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Electron → Electron (1)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:01, ngày 17 tháng 8 năm 2010 (UTC)
Thanks for help. Regards from Poland :) Electron (thảo luận) 07:38, ngày 17 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Chí Phèo làng Vũ Đại → Chí Phèo

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 04:27, ngày 13 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Bút Chì 2010 → Bút Chì

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 04:28, ngày 13 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Bút Bi 2010 → Bút Bi

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 04:28, ngày 13 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Google → Google (1)

 N Tài khoải kia đã có trước - việc cưởng đoạt tài khoảng chỉ được áp dụng cho các tài khoản đã được hợp nhất lâu hơn. NHD (thảo luận) 18:11, ngày 15 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Devi → DEV

Facebook → Facebook (1)

Ti2008 → HH21

  Ti2008 đã tham gia Wikipedia hơn 2 năm và đã có hơn 30.000 lần sửa đổi với tài khoản này, bạn có chắc là muốn đổi tên hay không? Xin nhớ rằng « điều này có thể ít nhiều gây rối rắm cho người dùng khác, và cho chính bạn, nếu bạn đã đóng góp qua một thời gian. »! -- ClanKeytalk-butions 10:16, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Có rất nhiều lý do cá nhân khiến tôi muốn đổi!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 10:17, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)
 •  N Tài khoản HH21 đã có người dùng ở một Wikipedia khác. NHD (thảo luận) 19:05, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)

*khi người ta trẻ* → Caramen

 • Tên người dùng hiện tại: [[User:
 • khi người ta trẻ*|
 • khi người ta trẻ*]] ([[Thảo luận thành viên:
 • khi người ta trẻ*|thảo luận]] • [[Đặc biệt:Đóng góp/
 • khi người ta trẻ*|đóng góp]] • nhật trình • nhật trình cấm • [[sulutil:
 • khi người ta trẻ*|tài khoản toàn cục]])
 • Tên người dùng yêu cầu: Caramen (đổi tên người dùng)
 • Lý do: lí do cá nhân, tôi đã kiểm tra tên này trên toàn hệ thống chưa có đóng góp (nếu có thể xin không viết hoa chữ C trong tên mới giống như tên của mxn được không'. Cảm ơn rất nhiều! men béo (thảo luận) 16:59, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Nếu không viết hoa thì tên mới sẽ là caramen chứ không phải là Caramen.--men béo (thảo luận) 16:59, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Tất cả tên thành viên đều phải viết hoa chữ đầu. Nếu không muốn hiển thị chữ hoa thì dùng tiêu bản {{DISPLAYTITLE}} trong trang thành viên. NHD (thảo luận) 17:03, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Cảm ơn đã chỉ, mong bạn đổi giúp--men béo (thảo luận) 17:05, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
 N Đã có thành viên dùng tài khoản này rồi. Không thể cưỡng đoạt tài khoản của người khác, trừ khi bạn đã sở hữu tên thành viên này tại nhiều Wiki khác. NHD (thảo luận) 17:08, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Sao tôi kiểm tra theo đây thì không thấy đóng góp nhỉ. Nếu không được xin đổi thành adj, nếu vẫn chưa được thì tên cuối cùng là plz. Phiền bạn quá!--men béo (thảo luận) 17:23, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Thành viên đó chưa đóng góp gì, nhưng bạn có thể kiểm tra đã có người dùng tên đó chưa tại đây: [9]. NHD (thảo luận) 17:32, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 17:35, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)


Lucas2 → Lucas

Hi, I'm Lucas, sysop on italian Wikipedia and user on many other wikimedia project (with more than 30'000 total edits). Considering the username usurpation rules, I would like to take my username here too. I often add images, fix links, and fight inter-wiki spams on vi.wiki too as anonym. Thanks in advance. --Lucas2 (thảo luận) 15:04, ngày 4 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Please verify that you're Lucas on it.wiki by editing your talk page there and then linking to the edit here. NHD (thảo luận) 07:32, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)
Done. And thanks for the advice on my main discussion page. ;) --Lucas2 (thảo luận) 08:30, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 Y Done. NHD (thảo luận) 16:24, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Cheers → Cheers!

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 07:33, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Khachsancondao → Linhlamthuyvn

L → L (1)

Please verify that you're user L by posting a message at your home wiki talk page and notifying us here when you've done so. NHD (thảo luận) 08:42, ngày 8 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 Y User L had been renamed. You're free to take over the account. NHD (thảo luận) 16:24, ngày 11 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 • Thank you. --L (thảo luận) 17:18, ngày 11 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Llevanloc → Vani Lê

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:38, ngày 1 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Vietnamnhadat → Thu Thảo

Vietnamnhadat → Juliascarlet

Vietnamnhadat → Juliascarlet

  Rốt cuộc bạn dùng tên nào? NHD (thảo luận) 05:51, ngày 1 tháng 11 năm 2010 (UTC)

VIETNAMNHADAT → JULIASCARLET

/* Vietnamnhadat → Juliascarlet */

Vietnamnhadat → Juliascarlet

Der russische Patriot → Русские идут!

 Y Done. NHD (thảo luận) 22:03, ngày 7 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Hitomi → Hitomi (1)

 • Tên người dùng bị cưỡng đoạt: Hitomi (thảo luận • đóng góp • nhật trình • nhật trình cấm • tài khoản toàn cục)
 • Tên người dùng thay thế: Hitomi (1) (cưỡng đoạt tên người dùng)
 • Lý do: I got a SUL account of hitomi, enwiki, kowiki, etc., and this name on viwiki has been occupied so I have no choice but to add suffix. It seems not in use and I like the simple name so I want to change it. Thanks. / Tôi có một tài khoản SUL của Hitomi, enwiki, kowiki, vv, và tên này trên viwiki đã bị chiếm đóng nên tôi không có lựa chọn, nhưng để thêm hậu tố. Có vẻ như không sử dụng và tôi thích cái tên đơn giản vì vậy tôi muốn thay đổi nó. Cảm ơn. Hitomi-vi (thảo luận) 21:41, ngày 23 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Would you confirm that you requested to usurp this account on your home wiki? Please notify us here once you've done so. NHD (thảo luận) 20:19, ngày 25 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Hello, here is the confirmation diff-link: [10] in kowiki. Thank you.Hitomi-vi (thảo luận) 01:10, ngày 26 tháng 11 năm 2010 (UTC)
 Y Moved your name to Hitomi. NHD (thảo luận) 20:38, ngày 26 tháng 11 năm 2010 (UTC)

A1 rename me → A1

Please confirm that you made the request on your home wiki. NHD (thảo luận) 19:25, ngày 28 tháng 11 năm 2010 (UTC)
done --A1 rename me (thảo luận) 20:44, ngày 29 tháng 11 năm 2010 (UTC)
 Y Renamed. NHD (thảo luận) 06:43, ngày 30 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Logan → Logan (1)

Please confirm that you're user:Logan at your main account. NHD (thảo luận) 05:31, ngày 31 tháng 12 năm 2010 (UTC)
here you go. Computerwiz908 (thảo luận) 23:09, ngày 2 tháng 2 năm 2011 (UTC)
 Y Done. NHD (thảo luận) 00:32, ngày 28 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Ngocj An → Ngọc An

Bông Yui → Shell012

 N Hãy đăng nhập bằng tên User:Bông Yui -- ClanKeytalk-butions 11:46, ngày 5 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Bông Yui → Shell012

 Y Đã đỏi. NHD (thảo luận) 21:09, ngày 7 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Chúa Tể Hắc Ám -> You-Know-Who

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 06:54, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Cảm ơn bạn.--You-Know-Who 11:17, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Farewell → Nobita

Cảnh báo "Tài khoản Farewell đã được chuyển qua hệ thống tài khoản hợp nhất. Việc đổi tên sẽ tách tài khoản địa phương khỏi tài khoản hợp nhất.". Bạn khẳng định lại yêu cầu chuyển tên của mình? Vietbio (thảo luận) 12:47, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Đồng ý. farewell… t.c 13:18, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Không thực hiện được. Lý do "Đã có thành viên dưới tên “Nobita” rồi". Chắc bạn cần lựa chọn tên người dùng khác. Vietbio (thảo luận) 13:30, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Vậy thì mình sẽ tiếp tục dùng tên này. Sở dĩ mình muốn đổi tên là vì ở các wiki khác cũng có tài khoản tên Farewell nhưng không phải là của mình. farewell… t.c 13:35, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Fredxavier → JSSX

 Y Changed. NHD (thảo luận) 18:12, ngày 6 tháng 2 năm 2011 (UTC)


VIAMI Software → Lê Ngọc Quang

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 10:06, ngày 12 tháng 3 năm 2011 (UTC)

EasyBizVietnam → EBV

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 05:43, ngày 14 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Domain.name.vn → NguyenDung

Đổi tên Domain.name.vn thành tên NguyenDung

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 00:28, ngày 25 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Minhminh284 → CNBH

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 00:28, ngày 25 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Pnan 412 → Pnan_412

 N Hệ thống Wikimedia tự động đổi dấu trống (space) thành dấu gạch (_). NHD (thảo luận) 20:57, ngày 27 tháng 3 năm 2011 (UTC)

BotImageUploader → Người máy tải hình

Cần phải đăng nhập khi yêu cầu đổi tên. NHD (thảo luận) 20:34, ngày 20 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Nếu tài khoản không có dùng để làm một bot thì không nên mang tên bot và người máy, dễ gây hiểu nhầm. Tân (thảo luận) 06:18, ngày 27 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Populist → Dân túy

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)


Yola.vn → Chuvoiyola

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)

TranNgocLam → Trần Ngọc Lâm

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Lê Thị Trâm Anh 2011 → Lê Thị Trâm Anh

Đăng ký lỡ rồi giờ không thích nữa.

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Trâm Anh (Tân Mão) → TRÂM ANH

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:49, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Trananh1980 → TDA

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 20:33, ngày 28 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Santorini.canoninM → M đê tiện

 N Tên có ý nghĩa phỉ báng. NHD (thảo luận) 07:22, ngày 1 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Santorini.canoninM → DNHM

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 00:06, ngày 2 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Zia demion → Zd

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 15:30, ngày 2 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Vitax - Trung Tâm Giải Pháp Thuế Và Kế Tóan -> Vitax Vn

 • Tên người dùng hiện tại: Vitax - Trung Tâm Giải Pháp Thuế Và Kế Toán
 • Tên người dùng yêu cầu: Vitax Vn
 • Lý do: do ko chú ý nên đặt tên sai quy định.
 N Cần đăng nhập để yêu cầu. NHD (thảo luận) 19:38, ngày 15 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Farewell → Hội Phượng Hoàng

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 02:50, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Nhan Luong → Phương Huy

Chân thành cám ơn!--天下无敌 (thảo luận) 15:14, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Chỉ có thể đổi tên thành viên trên dự án Wikipedia tiếng Việt. Nếu bạn cần đổi tên trên các dự án khác, bạn phải yêu cầu tại những nơi đó. NHD (thảo luận) 16:53, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Vậy cũng được, quan trọng là wiki Việt là được, mấy Wiki khác có khi nào làm gì đâu (ngoại trừ liên kết interwiki). Thanks nhiều.--天下无敌 (thảo luận) 01:46, ngày 19 tháng 5 năm 2011 (UTC)
 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 02:49, ngày 19 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Xin cảm ơn!--Nhan Luong (thảo luận) 03:10, ngày 19 tháng 5 năm 2011 (UTC)

QTSC → Thuynguyen322

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 03:15, ngày 30 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Truongbaohan → Nguyễn Ngọc Khang

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 03:15, ngày 30 tháng 5 năm 2011 (UTC)

A2 → A2 (1)

Please verify that you've made the request by posting a message at your user page at your home wiki and notify us here. NHD (thảo luận) 03:25, ngày 13 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Dotronghop → Koi

Dang trong → Dang Trong

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 17:34, ngày 11 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Livy the pixie → Livy

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 17:35, ngày 11 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Công ty CPTM Ban Mai Xanh → Ban Mai Xanh, JSC

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 08:09, ngày 1 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Lmq2401 → LMQ2401

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 08:24, ngày 1 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Hội Phượng Hoàng → Prenn

Детство (Tl) 18:09, ngày 22 tháng 7 năm 2011 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 21:47, ngày 22 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Thuong Hieu Vang → Thương Hiệu Vàng