Wikipedia:Độ nổi bật (trường trung học)

Các bài viết về trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trừ một số ít ngoại lệ, đều được giữ lại khi bị đề cử xóa trừ khi các bài này không thể kiểm chứng được.

Một số biên tập viên cảm thấy luôn sẵn một vài nguồn đáng tin cậy phù hợp để làm cơ sở cho một bài viết tốt. Họ cũng thấy nếu giữ lại những bài viết này một cách nhất quán sẽ hợp lý hơn là phải tranh luận về từng bài một nhằm loại ra những trường học đôi lúc khó có thể tìm được nguồn kiểm chứng.

Tuy nhiên, đây không phải là kẽ hở trong quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Giống như bất kỳ chủ đề khác, bài viết về trường học phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về độ nổi bật, chẳng hạn như các tiêu chuẩn được chỉ ra tại Wikipedia:Độ nổi bậtWikipedia: Độ nổi bật (tổ chức và công ty). Nội dung không nguồn có thể đối diện với những yêu cầu cao, bao gồm khả năng bị xóa khỏi bài. Người viết nên tập trung công sức vào việc tìm kiếm các nguồn đáng tin cậy về trường học và cải thiện bài viết dựa trên các nguồn đó.

Tìm nguồn sửa

Các nguồn độc lập đáp ứng Wikipedia:Độ nổi bậtWikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty) hầu như luôn có thể tìm được để làm nguồn cho bất kỳ trường học do chính phủ điều hành và cho tất cả các trường tư thục, ngoại trừ những trường nhỏ nhất. Các trường trung học cơ sở/trung học phổ thông thường có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng địa phương, do đó sẽ được đề cập trên các phương tiện truyền thông địa phương (đặc biệt là ở các tỉnh lẻ). Cũng như các bài viết về đề tài khác, chúng tôi không xóa bài vì người viết chưa trích dẫn nguồn gốc, mà chỉ xóa khi không có bằng chứng tồn tại các nguồn độc lập, đáng tin cậy. Đối với một số trường hợp riêng, khi các trường như vậy đã bị xóa tại Wikipedia:Biểu quyết xóa bài, người viết thường không thể xác minh nguồn độc lập về sự tồn tại của trường, đôi khi chỉ có nguồn tự xuất bản. Trang web riêng của trường, thông tin do trường gửi đến các trang web hoặc tổ chức khác, các ấn phẩm của trường hoặc cơ quan quản lý không được coi là nguồn độc lập, mặc dù chúng có thể là nguồn đáng tin cậy.

Ở các nước phát triển, có thể tìm thấy nhiều nguồn độc lập, đáng tin cậy về trường học trên internet nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, đặc biệt là đối với các quốc gia ở châu Á và châu Phi, phạm vi phủ sóng internet rất hạn chế. Đối với những trường hợp này, để tránh thiên lệch hệ thống, nên tìm kiếm các nguồn địa phương. Có thể thực hiện nghiên cứu các phương tiện truyền thông địa phương, chẳng hạn tra cứu tại thư viện lân cận. Thời gian thực hiện nghiên cứu đó không bị giới hạn. Nên tránh các nguồn không đáng tin cậy và không độc lập với nội dung chỉ lặp lại thông tin do ban giám hiệu nhà trường cung cấp.

Nếu trường không nổi bật sửa

Nếu chỉ là một trường trung học đơn thuần thì không đủ để có một bài viết độc lập, riêng biệt ở Wikipedia. Có hàng ngàn trường trung học không có nguồn độc lập đáng tin cậy nào được công bố. Những trường này thường rất nhỏ, rất mới, hoặc không được coi là trường học thực sự (ví dụ: trường học tại gia hoặc là doanh nghiệp mở lớp học thể thao, nghệ thuật hoặc dạy kèm).

Tuy nhiên, một trường không nổi bật không có nghĩa là Wikipedia sẽ không chứa bất kỳ thông tin nào về trường này. Các cuộc thảo luận xoay quanh việc xóa hay giữ các trường như vậy thường kết thúc bằng đề nghị hợp nhất những nội dung có thể kiểm chứng vào một bài viết khác. Vui lòng không sử dụng Wikipedia:Biểu quyết xóa bài nếu kết quả hữu hiệu nhất là hợp nhất! Bất kỳ biên tập viên nào cũng có thể mạnh dạn hợp nhất các bài viết lại. Bạn có thể hợp nhất các bài viết không đủ nổi bật thành các trang danh sách hoặc bổ sung vào bài viết có đề mục liên quan đến giáo dục của địa phương đó.

Xem thêm sửa