Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại/Công cụ

  1. Twinkle - công cụ giúp thành viên thực hiện bảo quản và chống phá hoại. (khả dụng trên giao diện máy tính)
  2. mobileUndo - công cụ giúp thành viên chống phá hoại bằng cách lùi sửa. (khả dụng trên giao diện di động)
  3. RedWarn - công cụ này hoạt động giống với Twinkle nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt. (khả dụng trên giao diện máy tính)
  4. Huggle - phần mềm chống phá hoại trên máy tính Windows, hiện chỉ có bảo quản viên mới có thể sử dụng phần mềm này do phần mềm chưa hỗ trợ Wikipedia tiếng Việt.

Hiện Wikipedia tiếng Việt chỉ có 4 công cụ chống phá hoại được hỗ trợ, bạn cũng có thể thêm những công cụ chống phá hoại mới vào dự án này!