Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Albert Einstein

Albert EinsteinSửa đổi

Đã rút sao. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:43, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Đồng ý
  1. Đồng ý rút sao, bài cần được bổ sung thêm nhiều: chú thích, danh sách công trình... Vóc dáng của người khổng lồ mọi thời đại chưa hiển hiện rõ rệt trong bài. Ngay cả những bài báo quan trọng của Albert Einstein cũng ko có thông tin cụ thể về ngày tháng xuất bản, nơi xuất bản. Sự kiểm chứng các lý thuyết của Einstein từ phía các nhà khoa học đương đại cũng ko hề có một dòng nào nói tới. Khương Việt Hà (thảo luận) 04:23, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  2. Đồng ý với lý do như của Khương Việt Hà.Genghiskhan (thảo luận) 16:31, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  3. Đồng ý rút sao bài này. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:54, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  4. Đồng ý.Nalzogul (thảo luận) 13:48, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Không đồng ý