Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Karl XII của Thụy Điển

Karl XII của Thụy ĐiểnSửa đổi