Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Người Sắt (phim 2008)

Người Sắt (phim 2008)Sửa đổi

  1. Ai nói ? Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) (thảo luận) 15:29, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (UTC)
Tính đến thời điểm bạn Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) bỏ phiếu là ngày 15 tháng 10, trong khi đó bạn mới chỉ mở tài khoản và có sửa đổi đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 theo như lịch sử đóng góp của bạn, vì thế phiếu của bạn là ko hợp lệ. Nói có sách mách có chứng, bạn đừng tưởng sửa ngày tháng như trên là có thể qua mặt được tôi. xem phiên bản này. Nể tình vì kết quả biểu quyết đã kết thúc và bạn là thành viên mới, tôi có thể châm chước cho bạn điều này! Nếu còn khúc mắc gì bạn có thể tiếp tục hồi đáp, tôi sẵn sàng trả lời. Dark Knight th.luận 14:29, ngày 28 tháng 10 năm 2018 (UTC)