Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Trường Trung học phổ thông Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh