Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (7) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Chùa Bái Đính      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  7. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

"We choose to go to the Moon"

 • Nhận xét: Một bài diễn văn nhằm thúc đẩy người dân Mỹ ủng hộ nỗ lực đưa người lên Mặt Trăng của Kennedy. Bài diễn văn này không nổi tiếng ở Việt Nam lắm, nhưng lại được rất nhiều người Mỹ biết đến, có thể nói đã trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực du hành không gian. Bài đã được GA bên en và zh. Thân mời quý bạn hữu xem qua và cho ý kiến. Xin cảm ơn.
 • Người nhận xét: CTVN (thảo luận) 10:34, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Một bản dịch rất thoáng với văn phong hấp dẫn và cách dùng từ biến hóa và linh hoạt. Đã kiểm tra không có nguồn chết và đọc một số đoạn viết. ✠ Tân-Vương  19:11, ngày 22 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ThiênĐế98: Cảm ơn nhận xét của bạn – CTVN (thảo luận) 10:12, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến @Ctdbsclvn: Mong bạn xem lại cách hành văn của câu này: "nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với đề xuất của ông là đổ bộ người lên Mặt Trăng trước năm 1970 và đưa anh ta trở lại Trái Đất an toàn." Đổ bộ người là gì? Hongkytran (thảo luận) 11:26, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Hongkytran Cảm ơn ý kiến của bạn. Cụm từ "đổ bộ người" được dịch theo tiếng Anh là "land a man", có thể tạm hiểu là "đưa người đổ bộ" lên Mặt Trăng. Một số bài báo cũng dùng cụm từ "đổ bộ người", như bài này của báo Lao Động, bài này của báo CAND, và bài này của báo Tuổi trẻ. Ngoài ra, Human Landing System (Starship HLS) cũng có cách dịch sang tiếng Việt rất phổ biến trên các bài báo là "Hệ thống Đổ bộ Con người". Nếu có lỗi nào khác, xin mời bạn đóng góp ý kiến để mình khắc phục. – CTVN (thảo luận) 12:50, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đường hầm tới mùa hạ, lối thoát của biệt ly (phim)

 • Nhận xét: Là tác phẩm thứ 2 của xưởng CLAP sau Pompo: The Cinéphile, Đường hầm tới mùa hạ, lối thoát của biệt ly tuy giành chiến thắng giải thưởng Paul Grimault, nhưng doanh thu phòng vè ở thị trường Nhật Bản và Việt Nam lại không mấy khả quan. Cả hai lần đề cử trước đó của bài viết đều thất bại. Sau khi chỉnh sửa, cập nhật, cùng sự cố chấp của bản thân tôi, đây đã là lần đề cử thứ 3 của bài viết.
 • Người nhận xét: AsaHiguitaMizu (thảo luận) 14:06, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Quá tam ba bận, BVT. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:35, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết chất lượng cao, quá tam ba bận. Mohammed Yussuf 08:46, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Bài viết tốt. Pminh141thảo luận 17:53, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Bài viết chất lượng. WhoAlone 12:29, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Nọc độc

 • Nhận xét: Nọc độc là một loại độc tố do động vật tạo ra và xâm nhập vào cơ thể của cá thể khác. Hàng năm, động vật có nọc đọc cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người.
  Các danh pháp phân loại loài trong bài được tra cứu cẩn thận và trình bày dễ nhìn hơn bản gốc enwiki. Rất mong nhận được ý kiến của mọi người để Nọc độc trở thành bài viết tốt.
 • Người nhận xét: — Dr. Voirloup💬 19:04, ngày 5 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Tốt. Billcipher123 (thảo luận) 20:46, ngày 5 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết tốt Biheo2812 (thảo luận) 05:12, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Thêm 1 BVT từ bác sĩ Bét. Chúc mừng bác sĩ! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:40, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Bài viết có giá trị kiến thức rất cao cho độc giả. Vì thế tôi rất mừng khi nó sẽ trở thành BVT của dự án.  Jimmy Blues  04:10, ngày 24 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Brenda Song

 • Nhận xét: Với những người hâm mộ phim ảnh, đặc biệt là kênh Disney Channel, Brenda Song có thể được xem là một ngôi sao sáng lúc bấy giờ, với những tác phẩm ăn khách, món ăn tinh thần của tuổi thơ lứa người xem 8X-9X như Wendy Wu: Homecoming Warrior (2006) và The Suite Life (vai London Tipton). Giờ đây, khi mà Disney Channel đã bị "khai tử" ở VN, những thước phim ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm. Vì thế, tôi đã mở rộng bài dịch từ GA bên en như để vừa hoài niệm, vừa để chia sẻ, phổ cập trọn vẹn sự nghiệp của Song với các độc giả. Một fact nhỏ, bạn đời hiện tại của Song là Macaulay Culkin - ngôi sao nhí bộ phim bom tấn Home Alone (1990) đình đám một thời. Thân mời cộng đồng review bài viết!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  07:54, ngày 29 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

  Đồng ý bài viết rất chi tiết và có đầy đủ dẫn thảo luận quên ký tên này là của Mducnguyen26 (thảo luận • đóng góp).

Rất tiếc bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu Martin L. KingI have a dream 01:54, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1.   Đồng ý Không thấy có vấn đề gì. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:41, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết chất lượng tốt. Bên en nhận huân chương GA rồi, bên vi đã nhận huân chương DYK nếu nhận thêm GA nữa thì sẽ là điều tuyệt vời cho bài viết này. Mohammed Yussuf 08:46, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Với tư cách đề cử kiêm dịch bài.  Jimmy Blues  14:03, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến @Mintu Martin: Mong bạn dịch nốt từ Unlisted trong đề mục Danh sách phim nhé! Hongkytran (thảo luận) 15:48, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
   YXong –  Jimmy Blues  16:52, ngày 12 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thẻ nhà báo

 • Nhận xét: Thẻ nhà báo có thể xem là vật bất ly thân của các nhà báo khi hành nghề. Tùy theo cơ quan cung cấp, người giữ thẻ có thể có một số đặc quyền hay chỉ được nhận dạng là nhà báo. Bài được dịch từ GA phong sao khá lâu rồi, và ban đầu tôi cũng không định đem đề cử BVT. Song sau một thời gian cân nhắc, tôi nhận thấy bài này có giá trị phổ cập kiến thức rất cao, đặc biệt với các anh chị em làm nghề báo cũng như cả những người ngoài ngành đang muốn tìm hiểu. Thế nên tôi đã cập nhật, biên tập/archive lại một số nguồn trong bài, và thêm một đoạn nhỏ về thẻ nhà báo ở VN. Mời cộng đồng quan tâm và review bài viết!  Jimmy Blues  07:42, ngày 29 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  07:42, ngày 29 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết tốt Martin L. KingI have a dream 04:11, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Với tư cách đề cử kiêm dịch bài!  Jimmy Blues  09:10, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Bài đã được sửa chữa nhiều lỗi dịch, theo hai ý kiến bên dưới. ✠ Tân-Vương  06:20, ngày 22 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến "Do sự phân bố đặc biệt và ưu đãi của các thẻ báo chí cảnh sát" diễn đạt hơi dài dòng và phức tạp, trong câu gốc thì quyền lợi của thẻ nhà báo chỉ tóm gọn qua từ "exceptional dispensation" Martin L. KingI have a dream 14:06, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Baoothersks  YXong Đã chỉnh lại diễn đạt của câu. –  Jimmy Blues  16:57, ngày 12 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Sự kiện mở
   • "Vào cửa miễn phí hoặc giảm giá, hoặc được phép vào cửa, đôi khi có thể được sắp xếp": nên chuyển sang thể chủ động và bổ sung chủ ngữ.
  • Sự kiện kín
   • "tức là nhiều hạn chế hơn dành cho những người nhận có thể thẻ": hình như bạn Mintu viết thừa vài chữ, ở đây là "người nhận thẻ tiềm năng".
  • Thẻ của hãng thông tấn
   • "có quyền tiếp cập vào các địa điểm độc quyền": dùng từ "độc quyền" ở đây thấy hơi kỳ kỳ.

Martin L. KingI have a dream 05:02, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

 1.   Ý kiến Bài còn một ít lỗi diễn đạt bằng tiếng Việt, dẫn đến khó hiểu: Bản chất lợi ích thẻ, mà thực tế đấy là khác thường, cây viết cột báo, cây viết freelance , tin nóng hổi, thẻ báo chí thường được thông qua, hoặc được phép vào cửa, đôi khi có thể được sắp xếp, ... ✠ Tân-Vương  17:26, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Baoothersks+@ThiênĐế98 Sorry hai bạn, tại đang mải để ý cúp wiki quá nên thành ra hơi lơ đễnh bài này. Tôi đã rà bài một số lần để chỉnh lại, các bạn xem đã ổn chưa? –  Jimmy Blues  14:02, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Skibidi Toilet

 • Nhận xét: Skibidi Toilet là một series hoạt hình gồm các video và shorts trên nền tảng YouTube, do Alexey Gerasimov sáng tạo và đăng tải lên kênh YouTube "DaFuq!?Boom!". Người lớn xem thì khá giải trí, cảm giác vô tri nhưng có cốt truyện rõ ràng, nhưng trẻ em xem thì "quái vật nhà vệ sinh" có thể gây ám ảnh.
 • Người nhận xét: — Dr. Voirloup💬 17:50, ngày 26 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Những bài viết gần đây của Bác sĩ khiến tôi rất có hứng thú và dò bài ngay từ đầu. Lại thêm 1 BVT từ phía Bác sĩ Martin L. KingI have a dream 08:43, ngày 27 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết tốt Biheo2812 (thảo luận) 05:04, ngày 2 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Tốt. Billcipher123 (thảo luận) 11:57, ngày 6 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Thêm 1 BVT từ bác sĩ Bét. Mấy cái video này tôi coi thấy nhảm nhảm, nhưng chúng có giá trị giải trí đối với một số người. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:31, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ý Bài viết chất lượng. WhoAlone 04:49, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến
  • Mở đầu
   • "cuộc chiến hư cấu giữa bồn cầu mọc đầu người và những nhân vật hình người gắn trên đầu thiết bị điện tử": Bác sĩ có thể tìm từ thay thế không nhỉ? Nếu không cũng không sao.
  • Nội dung
   • "dạng ca khúc cửa miệng của Skibidi Toilets": Skibidi Toilet không cần in nghiêng và thêm đuôi s.
  • Đón nhận và ảnh hưởng
   • "Biên tập viên Sam Gutelle lưu ý rằng trước đây kênh này tồn tại phần lớn trong tầm ngắm": câu gốc là "existed largely under the radar", ở đây mang nghĩa "không được nhiều người để ý lắm".
  • Tôi để ý thấy thỉnh thoảng Bác sĩ lại dịch những liên kết đỏ về công ty hoặc ấn phẩm, như ở đây, đâyđây nữa. Không biết đây là lỗi hay tính năng nhỉ? Martin L. KingI have a dream 00:03, ngày 27 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
   (1) vì trang bách khoa có nhiều đối tượng đọc và tham khảo. Viết thế này, mặc dù khiến câu từ dài ra, nhưng mà nó mô tả được phần nào đặc điểm nhân vật cho những người chưa xem video. Tôi không biết nên thay thế từ nào để hợp lý hơn
   (2) Đã sửa
   (3) Tôi chưa biết thành ngữ "under the radar" hóa ra lại có nghĩa là "ignored or not noticed much by people in general" (theo Cambridge Dictionary). Cảm ơn bạn đã tìm ra lỗi này
   (4) Về liên kết đỏ, tôi cũng không biết tại sao chức năng Bản dịch lại dịch luôn cả cụm từ đó (trước đây không có hiện tượng này). Tôi đã sửa lại và để ý hơn lỗi này ở các bài viết sau. – — Dr. Voirloup💬 08:09, ngày 27 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Series này vẫn đang tiếp tục. Vì vậy mong bạn Mongrangvebet hãy luôn theo dõi và cập nhật bài viết này. Đừng bỏ rơi nó! Hongkytran (thảo luận) 10:25, ngày 28 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi sẽ cập nhật thường xuyên, cố gắng 1 tháng nhìn lại nội dung một lần vì series vẫn tiếp tục. Tuy nhiên nhiều fan hâm mộ series có thể vào wiki và sửa lại số tập phim nên công việc sẽ nhàn hạ hơn. – — Dr. Voirloup💬 18:48, ngày 5 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mongrangvebet sao tự dưng bài bị gắn biển mồ côi vậy bác sĩ ơi – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 15:53, ngày 8 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  do con bot thấy rằng không có bài nào trên Wikipedia tiếng Việt liên kết với bài viết này nên bot tự động đặt biển. – — Dr. Voirloup💬 18:27, ngày 8 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Ý kiến @Mongrangvebet: Mong bạn có thể dịch những nguồn có cái trans-title sang tiếng Việt nha: 1, 20, 21 nha. Sẵn tiện nếu được thì bạn bổ sung thêm url-status, archive-url, archive-date ở nguồn 22, 23, 24 nha. Chúc mừng năm mới bình an và hạnh phúc! Hongkytran (thảo luận) 17:11, ngày 9 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
   Y đã xong – — Dr. Voirloup💬 17:37, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Mongrangvebet: Sẵn tiện bạn sửa lại văn phong của câu "Bên cạnh đó ... máy ảnh" ở đề mục Phản đối sao cho nó bách khoa hơn nhé. Mình đọc thấy nó cứ lủng củng kiểu gì á! Hongkytran (thảo luận) 07:31, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có lẽ tờ báo này dịch một đoạn văn tiếng Anh không được tốt nên câu cú lủng củng. Tôi sẽ tìm nguồn tốt hơn — Dr. Voirloup💬 09:00, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Geto Suguru

 • Nhận xét: Geto Suguru là một nhân vật đến từ Jujutsu Kaisen — bộ manga vô cùng nổi tiếng ở cả Nhật Bản, Việt Nam và trên toàn thế giới. Anh là một trong 4 Chú thuật sư duy nhất được phân vào hàng ngũ Đặc cấp, trong đó thuật thức của anh có thể cho phép bản thân thao túng và sử dụng nguyền hồn. Mặc dù đã chết trong phần tiền truyện Jujutsu Kaisen 0, nhưng Geto Suguru vẫn xuất hiện trong mạch truyện chính do thân xác anh bị kẻ khác chiếm giữ. Bài viết được dịch đầy đủ từ GA bên enwiki, từng lên sóng BCB và được DHN dò qua 1 lần. Mong các bạn có thể nhận xét và chỉ ra những sai sót phát sinh. Thân.
 • Người nhận xét: Martin L. KingI have a dream 10:19, ngày 26 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bản dịch trau chuốt. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 06:57, ngày 9 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Không thấy vấn đề gì. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:43, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Không còn vấn đề gì quá to tát nữa! Hongkytran (thảo luận) 09:54, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Bài dịch rất ổn nha, sắp tới bạn @Baoothersks: có thời gian hãy dịch tiếp các bài xoay quanh Chú thuật hồi chiến, VD như thầy Gojo, Yuta hay nam chính Itadori, hay chính bộ Chú thuật hồi chiến 0 đang in đỏ trong bài nhé! ^^  Jimmy Blues  14:43, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin: Cảm ơn bạn, trong thời gian tới mình dự định sẽ mở rộng loạt bài về Jujutsu Kaisen, đặc biệt là những BVT bên enwiki như Yuta, Ichizu/SakayumeJujutsu Kaisen 0 :D Martin L. KingI have a dream 02:22, ngày 22 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Baoothersks Mình nhất trí ủng hộ nha! Còn các bài Gojo, Idatori nếu bạn không dịch để lấy sao BVT thì cũng đem lên BCB cũng được mà! ^^ –  Jimmy Blues  04:11, ngày 24 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin: Oke, đem đi đề cử BCB cũng không tệ :) Martin L. KingI have a dream 04:13, ngày 24 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Đề cử đã qua

Xem thêm