Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (5) Rút sao (1) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Không phải lúc chết      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2023/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2023/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Chích chòe nước trán trắng

 • Nhận xét: Chích chòe nước trán trắng (danh pháp khoa học: Enicurus schistaceus) là loài chim chích chòe nước thuộc họ Đớp ruồi (Muscicapidae). Loài này được tìm thấy ở trung và đông dãy Himalaya, tiểu lục địa Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á lục địa. Tôi đã cố gắng mở rộng bài viết để bài này trở thành BVT đầu tiên trong chi Chích chòe nước. Mời mọi người nhận xét.
 • Người nhận xét: Symptoms 0912AD (thảo luận) 03:18, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Vàng(III) chloride

 • Nhận xét: Vàng(III) chloride là một hợp chất vô cơ của vàng và chlor, công thức phân tử là Au
  2
  Cl
  6
  (là dạng dimer của AuCl
  3
  ). Hợp chất này có một số công dụng như là tác nhân oxy hóa và xúc tác cho các phản ứng hữu cơ khác nhau.

Bài viết sử dụng danh pháp hóa học theo quy định của Wikipedia: TCVN 5529 và 5530:2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (không phải Anh hóa danh pháp hóa học hoàn toàn như sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018). Bài viết là bản dịch bên enwiki, các thuật ngữ được tra cứu cẩn thận. Rất mong nhận được sự góp ý về nội dung và hình thức của các thành viên để bài viết thêm hoàn thiện — Dr. Voirloup💬 02:28, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cải thiện một bài viết nữa về hợp chất hóa học. Mong rằng tương lai mảng hóa học trên dự án này sẽ lại được hồi sinh thêm một lần nữa, như cách mình đã từng làm 3 năm trước… Thân mến 😊 – Thỉnh thoảng quay lạiLove Moments on Television 11:30, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cảm ơn bạn, hy vọng bạn tiếp tục đóng góp cho dự án – — Dr. Voirloup💬 15:30, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết tốt. The Weird Kid talk contributons 11:34, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Bài đã đạt đủ tiêu chí. Bonsaihoathuan2016 (thảo luận) 14:31, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Bài viết vừa xúc tích vừa rất đầy đủ, bách khoa, cảm ơn bác sĩ M đã viết một bài chất lượng thế này!  Jimmy Blues  10:00, ngày 29 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

Người Neanderthal

Đồng ý

 1.   Đồng ý Một bài viết dài, được dịch thuật rất tốt. Các danh pháp về giải phẫu và kiến thức sinh học được sử dụng đúng. Bài viết được dịch lại với lối hành văn dễ đọc, không bị chi phối bởi ngữ pháp tiếng Anh, thể hiện sự cẩn thận của người dịch bài. Chỉ lưu ý nhỏ là ADN cần chuyển thành DNA (theo đồng thuận tại bài DNA). Chưa thấy có vấn đề về nguồn, chú thích. Đây là một trong những bài cơ bản của mảng Sinh học (phần Tiến hóa), rất có ích cho học sinh học tập và tra cứu. — Dr. Voirloup💬 03:12, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Tôi không hiểu "căn do khả dĩ" trong câu "và sự biến động ngẫu nhiên được coi là những căn do khả dĩ" (phần mở đầu) có nghĩa là gì, bạn có thể thay thế các từ khác để dễ hiểu hơn được không — Dr. Voirloup💬 03:00, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mongrangvebet: Định nghĩa từ "căn do" bạn có tham khảo ở đây. Billcipher123 (thảo luận) 06:39, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ này trong tài liệu thấy ít sử dụng, tôi thấy nên dịch là "nguyên nhân" để dễ hiểu hơn – — Dr. Voirloup💬 17:40, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tại mình dùng từ đấy cho đỡ lặp từ ấy mà :)), nhưng đổi thành "nguyên nhân" cũng được. Billcipher123 (thảo luận) 18:28, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Microwave (ban nhạc)

 • Nhận xét: ... Bài viết về một ban nhạc rock nổi tiếng tại Việt Nam, gây được sức ảnh hưởng lớn tới những người yêu nhạc rock nói riêng và yêu nhạc Việt nói chung những năm 2000. Có thể khó tránh khỏi sai sót, mong cộng đồng cho nhận xét về bài viết.
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  02:36, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bạn nên tách một đoạn dài trong mục "Dấu ấn nghệ thuật" ra thành các đoạn ngắn hơn theo từng khía cạnh đề cập để tiện đọc và theo dõi cho độc giả. Nguyenmy2302 (thảo luận) 20:13, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302  Y Đã tách làm 3 đoạn. –  Jimmy Blues  11:16, ngày 13 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin: Mình không chắc lắm về độ tin cậy của các nguồn SaoStar, Báo Đất Việt, Hehemetal và Rockpassion.vn. Về cơ bản nguồn SaoStar đã bị nhiều thành viên xem là không đáng tin cậy vì chủ yếu dẫn nguồn từ các trang thông tin điện tử không chính thống, còn nguồn Báo Đất Việt đã bị liệt vào nguồn tránh dùng trên wiki TV. Hai nguồn còn lại theo mình thấy đều không có thông tin gì về đơn vị chủ quản, giấy phép hoạt động báo chí hay tòa soạn vật lý cụ thể, vì vậy độ tin cậy gần như bằng 0. Bạn có thể tìm các nguồn tin cậy hơn được không? Nếu không thì nên loại bỏ các thông tin lấy từ những nguồn trên trong bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:55, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cảm ơn bạn @Nguyenmy2302: đã dành thời gian đọc và review (tôi cứ sợ là biểu quyết này sẽ bị ế mất :( ) Tôi xin giải đáp những ý kiến của bạn thế này:
  • Về báo Saostar, tôi thấy có lẽ các nguồn từ báo này có thể chấp nhận dùng được. Độ tin cậy của báo này tuy không bằng các tờ báo chính thống như TTVH, VnExpress, Dân trí... nhưng chí ít (một chín một mười) cũng bằng Zing News (mà báo này cũng đã được chấp nhận sử dụng). Ngay cả những trang đưa tin giải trí tương tự như Yan đã từng liên kết với TTVH, rồi 2sao còn liên kết với VietnamNet mà vẫn có thể dùng, thì tôi nghĩ Saostar cũng chấp nhận được. Còn hiện tượng chép nguồn, thực sự không chỉ có Saostar mà cả các tờ chính thống như VnExpress, VietNamNet,... hay thậm chí cả Báo chính phủ, Nhân dân,... họ cũng chép nguồn của nhau, theo tôi nghĩ chuyện này không có gì quá đáng ngại.
  • Về Báo Đất Việt, tôi đang thắc mắc tại sao lại liệt báo này vào chỗ nguồn tránh dùng, khi đây là trang báo điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam? Tôi vừa tra lịch sử trang nguồn đáng tin cậy thì hình như cái này là do bạn @Băng Tỏa: mới thêm vào, phiền bạn Băng Tỏa giải thích giúp được không?
  • Về hai nguồn Hehemetal và Rockpassion, tôi lại thấy hoàn toàn dùng được hai nguồn này. Các trang VnRock, Rockpassion và Hehemetal có thể nói là ba chuyên trang về rock/metal uy tín và lâu đời nhất ở Việt Nam. Cả ba trang này đều tiền thân thành diễn đàn, rồi dần biến thành trang web chuyên đưa tin về rock/metal VN và thế giới (thậm chí đã từng xuất bản thành tạp chí giấy). VnRock, Hehemetal và Rockpassion có mạng lưới liên kết cực kỳ thân tín với các ban nhạc rock khắp cả nước, nên thậm chí độ tin cậy mà những trang này đưa có khi còn xác thực và nhanh hơn hơn cả những trang chính thống nhưng không chuyên về rock kia (VnExpress, Tuổi trẻ, Thanh niên... một số báo này còn chép lại nguồn của họ). Các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave, Hạc San, UnlimiteD,... là khách mời thường xuyên được các trang này phỏng vấn, thậm chí nhiều hơn cả phỏng vấn những trang chính thống. Cá biệt VnRock là đơn vị truyền thông của chuỗi Rock Storm nguồn), Hehemetal thì là website rock VN duy nhất vẫn giữ được miền web và là đại diện duy nhất của VN từng được mời dự chương trình "Tìm hiểu 30 năm nhạc Rock và metal ở Đức (30 Years Of Wacken - Rock And Heavy Metal In Germany)" vào tháng 7 năm 2019 ở Berlin, Hamburg và Wacken nguồn.
  Có lẽ sau khi đọc những dòng trên, bạn My và nhiều bạn cũng thắc mắc sao tôi biết nhiều thông tin về các trang trên như vậy, thì tôi buộc phải thừa nhận, tôi đã từng có thời gian ngắn làm CTV của trang VnRock và tìm hiểu về rock scene của nước nhà tương đối lâu. Nếu chiếu theo góc nhìn của tôi, cả ba trang VnRock, Hehemetal và Rockpassion thậm chí đủ nổi bật để dựng thành bài riêng trên wiki tiếng Việt. Tuy nhiên vì đây là các đơn vị tư nhân và lại chỉ đưa tin về các band rock/metal đằng sau cánh gà, nên thông tin về nhân sự, thậm chí lịch sử hoạt động của họ thật sự rất kín tiếng, không được các báo lớn nhắc gì đến. Đến ngay cả tôi trong thời gian hoạt động ở VnRock thì cũng admin được tiết lộ rằng thậm chí anh ấy còn không thể nhớ được những người đã từng làm quản trị viên của trang ở giai đoạn trước những năm 2010 - thời Rock Storm mới bắt đầu. Nhìn chung là truyền thông rock scene ở VN còn chịu thiệt thòi rất nhiều so với phương Tây, chỉ như muối bỏ bể trước các tạp chí rock/metal Us-Uk như Loudwire, Metal Hammer, Kerrang!... dù hoạt động chuyên nghiệp chả kém gì!  Jimmy Blues  15:21, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin Việc các tờ báo dẫn lại nguồn từ nơi khác không phải vấn đề ở đây, chuyện đó khá thường tình ở cả thế giới lẫn báo chí VN. Tuy nhiên nguồn SaoStar chủ yếu dẫn nguồn từ các trang thông tin điện tử không đáng tin cậy, từ các trang mạng xã hội (VD: [1], [2], [3]), vì vậy rất rõ là có cơ sở để xem nguồn này không đáng tin cậy và không đủ tiêu biểu để đưa vào bài. So sánh với nguồn từ Zing News "một chín một mười" theo mình là khá khập khiễng vì trang này có tòa soạn, có đội ngũ biên tập và có những chủ đề bài viết riêng, không dựa vào các nguồn tin không rõ xuất xứ, khác với SaoStar mà theo mình khá chắc nội dung trang này được viết bởi các CTV và chủ yếu là cóp nhặt trên mạng về viết thành bài. Tiếp đến là nguồn báo Đất Việt, mời bạn xem theo luận ở đây để rõ hơn lý do tại sao nó bị liệt vào nguồn không đáng tin cậy trên dự án.
  Về 3 nguồn về rock bên trên, cá nhân mình vẫn giữ nguyên quan điểm là cả ba nguồn này không đáng tin cậy, dựa trên việc chúng đều không có bất cứ một thông tin gì về đơn vị chủ quản, giấy phép hoạt động báo chí hay tòa soạn vật lý cụ thể. Nổi bật để tạo bài riêng về nó không đồng nghĩa nó uy tín để dùng làm nguồn trên Wikipedia. Theo các nguồn bạn dẫn ra về xuất xứ của ba nguồn bên trên, có thể thấy khởi nguồn các trang web này đều là từ "mạnh thường quân" và bản chất của nó là một "fanpage", tức là không có bất kỳ giấy phép báo chí nào và mang tính tự phát, nên càng rõ ràng nó không đủ uy tín để đưa vào bài.
  Thay vì dẫn nguồn thứ cấp từ những trang web trên, bạn có thể thử dẫn nguồn từ nguồn sơ cấp (từ chính nhóm nhạc) xem sao? Ví dụ nguồn [55], bạn có thể lấy trực tiếp nguồn từ kênh YouTube của chủ thể thay vì dẫn nguồn Hehemetal. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:16, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Về báo Saostar, tôi sẽ cân nhắc đổi nguồn khác, nên hãy nói về báo Dân Việt trước nhé! Tôi đã đọc thảo luận thấy được phần thảo luận của @DHN: và bạn thì xin đính chính hai điều: thứ nhất nguồn sử dụng trong bài là báo điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (không phải của VcCorp), thứ hai nguồn của DHN trích có nói báo đất việt đã ngừng xuất bản báo giấy vào năm 2012, còn báo điện tử và ấn phẩm phụ vẫn phát hành bình thường, hơn nữa nguồn báo đất việt trong bài được xuất bản vào 12/1/2010, trước cả thời điểm báo giấy ngừng hoạt động, nên càng chắc chắn đây là nguồn báo chính chủ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.  Jimmy Blues  19:45, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nguồn Báo Đất Việt có thành viên đã xem nó là không đáng tin cậy vì chứa nhiều fake news, chuyện nó là "báo" của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam không nói lên điều gì, chưa kể tổ chức này còn sở hữu vô số các chuyên trang, tạp chí khác nhau, trong số đó có cả diễn đàn, mạng thông tin. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:19, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Tôi đã đọc lại thảo luận của các bạn lần nữa, và cái báo mà @Nacdanh nói tới là báo Đất Việt ở Mỹ, chứ không phải Báo Đất Việt của VN. Hai giao diện của hai báo này cũng khác hẳn nhau báo Mỹbáo Việt. Báo Đất Việt thứ hai có ghi rõ ràng là của Liên hiệp Hội khoa học VN, còn báo kia thì không ghi gì cả. –  Jimmy Blues  07:02, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Hình như Báo Đất Việt ở Mỹ kia không có "quy định báo chí" gì đâu bạn, Nacdanh theo mình thấy đang trả lời đối với trường hợp Báo Đất Việt Việt, không phải Việt Mỹ. Nhưng mình sẽ chờ bạn ấy hồi âm xem thế nào. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:16, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Tôi vừa đọc lại bài viết của Vietcera mà chính tôi trích ở trên, nội dung bài đúng là chính xác, tuy nhiên đúng cái tít bài thì hơi sai sai. Tôi xin đính chính lại: Hehemetal và Rockpassion không phải fanpage, cũng không phải blog, mà là tạp chí điện tử, chuyên trang/website thuần đưa tin về rock (hay được gọi là e-magazine). Trang Hehemetal trên facebook phần giới thiệu đã tự xác nhận họ là "an online music zine". Nếu bạn chưa tin thì có thể truy cập chính trang web của họ để kiểm chứng cách hoạt động, hoàn toàn là thuần đưa tin, các buổi phỏng vấn, lược dịch từ bài tạp chí nước ngoài (không có bất kì một bài review cá nhân nào - dạng thường thấy của blog/fanpage), cách vận hành giống hệt các trang Loudwire, Metal Hammer. Báo Giao thông đã xác nhận Hehemetal "là một tạp chí, chuyên trang nhạc rock". Ngoài ra tôi muốn nói thêm cả về sự kiện Wacken đã nhắc ở trên. Đây là liên hoan âm nhạc ngoài trời ở Đức và là nhạc hội heavy metal thường niên lớn nhất thế giới, tập trung các ban nhạc metal sừng sỏ khắp hành tinh. Vậy nên chẳng có lý nào họ lại đi mời một blog, fanpage nào đó trên mạng VN để đi dự cả, phải là một đơn vị truyền thông cực kỳ uy tín và có tiếng nói lớn trong giới nhạc metal địa phương (local metal scene) thì mới được vinh dự này (cái này các báo điện tử chính thống của VN còn lâu mới có cơ hội được mời đâu nhé!).  Jimmy Blues  20:17, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin Theo như danh sách các trang tin điện tử được cấp phépdanh sách các báo điện tử được cấp phép thì hoàn toàn không có tên của Hehemetal và Rockpassion. Việc họ tự khẳng định họ là tạp chí điện tử hay thậm chí cả báo điện tử không nói lên được điểm gì cả, trừ khi nó phải được chứng minh bằng nguồn thứ cấp cụ thể và đủ tin cậy, không phải dẫn nguồn từ các bài báo thỉnh thoảng gọi họ là "tạp chí", lúc là "chuyên trang", rồi thì là "báo điện tử", khoảng cách giữa ba thứ này là rất lớn và không thể đánh đồng vậy được. Ngoài ra, mình thấy bạn có vẻ đang mạo nguồn để lấy thông tin có lợi cho tranh luận. Ví dụ, nguồn The Diplomat bạn dẫn bên dưới chỉ nói RockPassion là một "Hanoi-based RockPassion website", không hề đả động gì đến cái "xác nhận là một website có tiếng nói trong giới rock/metal ở VN", và việc trích dẫn quan điểm từ một biên tập viên (không phải từ trang web) của RockPassion, không đồng nghĩa họ đang xem website đáng tin cậy.
  Có một điểm nữa mình cần phải làm rõ với bạn, bảo trợ truyền thông cho một cá nhân nào đó không đồng nghĩa với việc website đó uy tín. Kenh14 của VCCorp cũng là nhà bảo trợ truyền thông cho vô số cá nhân, tổ chức lớn khác nhau, như Liên Quân Mobile ([4]), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ([5]),... Vì thế việc một trang web là đơn vị bảo trợ truyền thông cho một cá nhân (ở đây là Trần Tuấn Hùng của ban nhạc Bức Tường) chưa đủ để kết luận nó đáng tin cậy hay là các "website về rock uy tín hàng đầu VN".
  Mình xin ghi nhận có một điểm bạn đã chứng minh được, đó là nguồn được dẫn ra bởi các nguồn thứ cấp khác nhau. Đúng thì nó là một điểm đáng để nói đến, nhưng chưa thực sự đủ thuyết phục. Đến nay, bạn vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ thông tin gì về giấy phép hoạt động báo chí, tòa soạn vật lí hay một ban biên tập, đơn vị quản lí các trang web. Theo những nguồn bạn dẫn ra, dường như bạn chỉ chứng minh được đây là các "chuyên trang, fanpage", vì vậy có thể không xem nó là các trang web không đáng tin cậy nhưng thay vào đó là các trang web không rõ độ tin cậy bởi những lý do bên trên. Có thể với những người tìm hiểu sâu về rock như bạn sẽ xem nó là xác tín, nguồn uy tín, tuy nhiên với người không biết chút gì về rock như mình thì bạn đang dẫn nguồn không rõ độ tin cậy vào một bài viết có thể là BVT, xuất hiện trên Trang Chính của dự án nay mai. Tất nhiên bạn cũng có thể đem ba nguồn này ra thảo luận để tìm đồng thuận hợp thức hóa nó vào việc sử dụng trong việc trích dẫn nguồn trên wiki, giống như từng có trường hợp cộng đồng đồng thuận xài nguồn nhacxua.org vào các bài viết về âm nhạc VN vậy. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:02, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bây giờ đến lượt RockPassion. RockPassion được trang nhật báo nổi tiếng The Diplomat xác nhận là một website có tiếng nói trong giới rock/metal ở VN, kênh VOV1 cũng xác nhận là một trang báo điện tử. Ngoài ra Rockpassion cũng từng được dùng làm nguồn trích dẫn từ các trang báo điện tử chính thống, đủ thấy uy tín của họ trong giới truyền thông rock Việt. Cộng đồng rock Việt bàng hoàng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Chester Bennington (Linkin Park), W.A.A.H: Modern Metal và hơn thế nữa, Bão Rock đã trở lại và đổ bộ vào sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội
  Cuối cùng, cả Hehemetal và RockpassionVN đều là các đơn vị bảo trợ truyền thông cho vô số các sự kiện rock lớn nhỏ. Chẳng hạn như anh Trần Tuấn Hùng (thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường) đã xác nhận VnRock và Hehemetal là các đơn vị bảo trợ truyền thông về sự kiện của họ. Rockpassion thì từng đồng tổ chức đại hội rock Việt-Nhật (cái này có nói trong bài), rồi từng làm truyền thông cho một cuộc thi rock cực kỳ nổi bật là Tiger Translate - Rock Your Passion trước đây 20:43, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)

"Kiseki no kachi wa"

 1. Giới thiệu: "Kiseki no kachi wa" là tập thứ mười hai loạt anime truyền hình Shin Seiki Evangelion, sáng tác bởi Gainax.
 2. Ghi công: Bài viết biên dịch từ GA enwiki She said, "Don't make others suffer for your personal hatred." (gắn sao ngày 5 tháng 3 năm 2023). Quý BQV DHN phiên dịch lại một số nội dung trong bài.
 3. Người nhận xét: AsaHiguitaMizu (thảo luận) 01:21, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 21:46, ngày 19 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý bài viết dịch tương đối ổn --- meow~ ❤️ 09:14, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Khá okie rồi. BlueAvi8tor🚀 13:10, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Tôi vừa rà bài và chỉnh sửa một số chỗ dịch, nhìn chung là bài hiện tại đã ổn. Nếu có thời gian bạn @AsaHiguitaMizu: hãy đối chiếu bài trước và sau khi tôi đã sửa để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng các bản dịch sau hơn nhé!  Jimmy Blues  09:56, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến @AsaHiguitaMizu: Tôi có thấy một số lỗi trong phiên bản tiếng Anh khi cố gắng kiểm chứng thông tin. Lỗi đó đã được khắc phục. Bạn nên cập nhật bản dịch. NHD (thảo luận) 17:24, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN   Đã thực hiện Cảm ơn ý kiến của BQV. – AsaHiguitaMizu (thảo luận) 22:27, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • @AsaHiguitaMizu: Một số lỗi dịch thuật:
  • "prohibitive" trong "prohibitive place" hay "prohibitive environment" dịch thành "cấm" thì quá máy móc. Ở đây nó có nghĩa là có điều kiện gây khó khăn đến mức không thể làm được.
  • "episode of Lot's wife's transformation into a statue of salt" ở đây nói về một câu chuyện trong Sách Sáng Thế, dịch thành "tập phim" hoàn toàn không hợp lý.
  • "southern end of the Dead Sea" (cực nam của Biển Chết) dịch thành "Nam Cực của Biển Chết"
  • Một số tác phẩm lại dùng tên tiếng Anh hay tên dịch từ tiếng Anh: ví dụ Gunbuster, hay Bản đề xuất (trong khi trước đó lại dịch thành Shinseiki Evangelion (kari) kikakusho)
  NHD (thảo luận) 06:43, ngày 2 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN   Đã sửa. – AsaHiguitaMizu (thảo luận) 07:21, ngày 2 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến @AsaHiguitaMizu: Tôi thấy các nguồn tiếng Anh như từ nguồn 63 đến nguồn 72 có thể dịch ra tiếng Việt mà, nó đâu phải tên riêng? DANGGIAO No risk, no life. No malice, no fear 14:01, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DANG GIAO Cơ bản thì việc dịch nguồn là không bắt buộc trong tiêu chuẩn bài viết tốt. – I So bad 14:24, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DANG GIAO Cộng đồng từng đưa ra kết luận đảm bảo dịch tựa đề đối với nguồn non-latin. Trong khi đó, nguồn 63 đến 72 đều là những nguồn tiếng Anh. Vì vậy, yêu cầu của bạn không thực sự cần thiết. – AsaHiguitaMizu (thảo luận) 14:26, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Vâng, thực ra tôi không yêu cầu gì đâu, lúc trước tôi có thấy ai đó đã nhắc đến vấn đề dịch nguồn trong ứng cử bài viết tốt (chắc tôi không theo dõi hết cuộc thảo luận rồi). Hôm nay được bạn @AsaHiguitaMizu mời cho nhận xét thế này thì tôi vào và cho ý kiến để cho bài tiến gần hơn đến thành công như mục đích ban đầu của nó. Tính ra tôi cũng được học thêm kinh nghiệm từ hai bạn rồi. Thôi, tôi không có ý kiến gì thêm. Chúc bài viết đạt được kết quả như mong muốn. – DANGGIAO No risk, no life. No malice, no fear 14:51, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề cử đã qua

Xem thêm