Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (5) Đề nghị rút sao Thảo luận
Fairytale bookmark silver with Magnifying glass.svg Tuần tới: Life Is Strange: Before the Storm      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của "Ứng cử viên bài viết tốt") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên chỉ có thể đề cử 2 bài một lúc.
 • Cập nhật nội dung bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử bài viết tốt tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện là bài viết tốt, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào. [2]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[3])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}} hoặc mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao bài viết tốt có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Sửa nhãn "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}} hoặc mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
 • Sau khi đóng biểu quyết, hãy thông báo cho thành viên đã sửa đổi bài bằng cách chèn bản mẫu {{WPBVT|''tên bài''}} vào trang thảo luận của họ.
Chú thích

Gợi ýSửa đổi

Đề cử hiện hànhSửa đổi

RòmSửa đổi

 • Giới thiệu: Ròm là một bộ phim điện ảnh độc lập thuộc chủ đề tội phạm, tâm lý xã hội của Việt Nam do đạo diễn Trần Thanh Huy viết kịch bản và đạo diễn. Phim xoay quanh câu chuyện của Ròm, một "cò đề" và cuộc sống của những người nghèo, mê số đề quanh cậu. Tác phẩm từng vinh dự đoạt giải "New Currents" (Làn sóng mới - tương đương với Phim hay nhất) tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019. Ròm là một hành trình kéo dài 8 năm, với nhiều cung bậc cảm xúc, từng suýt theo chân Bụi đời Chợ Lớn đi vào con đường cấm chiếu, trước khi chấp nhận "cây kéo kiểm duyệt" để tồn tại và công chiếu tại quê nhà.
 • Đôi nét về bài viết: Bài sử dụng một số nguồn sơ cấp Phê Phim, Đại học Quốc gia TP.HCM và nguồn Zing. Hai nguồn đầu đều là "phỏng vấn độc quyền" của đơn vị dành cho chính tác giả, mang lại nhiều thông tin bổ ích cho độc giả. Khi sử dụng sẽ được cài cắm với dạng góc nhìn thứ nhất ("theo đạo diễn Trần Thanh Huy", "trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết"), thể hiện quan điểm riêng của đạo diễn bằng lời tự sự, không dùng ở góc nhìn thứ ba (xem trường hợp tương tự Ý kiến của DangTungDuong tại biểu quyết bài viết Cảng Sài Gòn 0-2 Tổng cục Đường sắt). Về nguồn Zing, theo nhiều cuộc thảo luận vừa qua, cộng đồng đã nhất trí Zing sẽ được sử dụng trong các bài viết về giải trí. Các link trong bài được rà, duyệt liên tục bằng công cụ đặc thù IABot, đảm bảo không có link chết và luôn được lưu trữ kịp thời.
 • Kết luận: Trong quá trình xây dựng bài viết, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ cộng đồng. Trân trọng. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 14:39, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Phim này overrated. Trẫm xem thấy quá là bình thường luôn. Vĩnh Lạc Đế Nội các 15:15, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Comment ké công sức sửa IAbot. P.T.Đ (thảo luận) 17:55, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Những người phụ nữ bé nhỏSửa đổi

 • Giới thiệu: Phim điện ảnh cổ trang năm 2019 của nữ đạo diễn có tiếng tăm trong Hollywood Greta Gerwig, với dàn diễn viên nổi bật như Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Timothée Chalamet... Với 6 đề cử Oscar (giành giải Thiết kế trang phục đẹp nhất) và doanh thu 217,6 triệu USD, đây có thể coi là tác phẩm thành công nhất trong số 7 bản chuyển thể điện ảnh của cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1868. Phim đạt chứng nhận tươi của Rotten Tomatoes với 95% tích cực, điểm IMDb là 7,8/10.
 • Thông tin bài viết: Được dịch đủ từ bài viết hạng A (good article) bên enwiki. Cũng sắp tròn 1 năm bộ phim ra mắt ở VN (7/2/2020), rất mong sẽ nhận được nhiều góp ý để bài viết có thể hái sao bạc.! dawn, 19:31, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Chưa đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Đọc hết phần nội dung, dịch mượt mà. Bạn cân nhắc thêm bản mẫu cảnh báo spoil như các bài viết phim hồi xưa. Vĩnh Lạc Đế Nội các 14:01, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Bản mẫu này bị dỡ ra đồng loạt tại Wikipedia tiếng Việt hồi mấy năm trước rồi, do trước đó bên en.wiki có đồng thuận ngưng sử dụng và dỡ bản mẫu này cho mọi bài viết bên đó. —  Băng Tỏa  23:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Vậy thì bản mẫu này chỉ nên sử dụng trong các bộ phim đang chiếu tại rạp, cũng như các tác phẩm trinh thám, bí ẩn và có plot twist Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 05:42, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bài dịch rất chất lượng, không hề nghi ngờ gì về khả năng dịch thuật của @Dawnie t:, cơ mà bạn Việt hóa mấy cái tham số ngày truy cập, ngày lưu trữ trong các chú thích web nốt cho trọn vẹn nhé! Làm xong phần đó mình sẽ bỏ phiếu đồng ý cho bài liền.  Jimmy Blues  03:28, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Mình đang nhờ Keo010122 chạy bot rồi nhé, mong là tới cuối tuần lỗi này sẽ được sửa. dawn, 02:29, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
    Đã sửa – Keo010122Talk to me 14:36, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Bánh nước xốt táoSửa đổi

Bánh nước xốt táo là một loại bánh được chế biến từ nước xốt táo, bột mỳ và đường. Ngoài ra, các thành phần phụ cũng có thể trộn vào bột bánh, và sau khi ra lò bánh sẽ có xu hướng chảy nhão. Trong một vài trường hợp, món ăn này được phục vụ dưới dạng bánh cà phê. Bánh nước sốt táo có từ đầu thời kỳ thuộc địa ở Hoa Kỳ, và Ngày Bánh nước xốt táo Quốc gia thường diễn ra vào ngày 6 tháng 6 hằng năm tại quốc gia này.

Bài viết do bạn Keo010122 khởi thảo và dịch toàn bộ từ phiên bản tiếng Anh, vốn đã được gắn sao BVT. Do bài này đã từng lên sóng BCB nên DHN đã sửa hết các lỗi dịch trong bài, và tôi cũng đã chỉnh lại một vài chỗ cho văn phong tự nhiên hơn. Mong các bạn nhiệt tình cho ý kiến để nâng tầng chất lượng của Wikipedia tiếng Việt.

 1. Viết tốt:   Đồng ý
 2. Kiểm chứng được:   Đồng ý
 3. Tập trung vào chủ đề chính:   Đồng ý
 4. Ổn định:   Đồng ý
 5. Độ trung lập:   Đồng ý
 6. Minh họa:   Đồng ý
Hướng dẫn đánh giá: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề cần giải quyết
Hãy viết mã {{YK}} ở mục "Ý kiến" và ghi nhận xét bên cạnh nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 06:42, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Đặc trưng của các bài viết chất lượng về ẩm thực là có dung lượng tương đối ngắn nhỉ! dawn, 08:59, ngày 18 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài ngắn gọn, dễ dịch. 𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 16:20, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Vĩnh Lạc Đế Nội các 16:37, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Vậy theo đúng chính tả tiếng Việt thì sauce là "xốt" hoặc "nước sốt"? "Nước sốt" hay "nước xốt" hả mọi người? Mời chuyên gia chính tả Caruri cho ý kiến. —  Băng Tỏa  17:39, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Mấy vấn đề chuẩn hóa kiểu này tôi lại thấy hơi giống vụ thảo luận Nhà-nhà ở trang thảo luận. Cá nhân tôi cảm thấy sốt-xốt đều được, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến vấn đề đọc hiểu của người đọc. Tôi chấp thuận cả 2 cách viết này. –  𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 18:59, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Tuy nhiên, nếu search trên GG thì nhiều người sẽ thiên về "xốt" là đúng hơn. Nếu cần nguồn tạm ổn để chứng minh thì dẫn link tới https://tailieu.vn/doc/phan-loai-xot-sauce--528153.html, https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/xot-ca-chua-hay-sot-ca-chua-dau-moi-la-cach-viet-dung-1161057, http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/sot-hay-xot-sup-hay-xup-thang-giai-hay-doat-giai-dai-su-hay-su-gia-119931#:~:text=T%E1%BB%AB%20khi%20ti%E1%BA%BFng%20Anh%20ph%E1%BB%95,%E2%80%9D%20%E1%BB%9F%20cu%E1%BB%91i%20r%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%B9).. –  𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 19:13, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  "Xốt" (chứ không phải "sốt") là từ đúng vì tôi tra trong Từ điển tiếng Việt (2003) của Hoàng Phê rồi. Nhưng ở đây có thêm từ "nước" nên tôi mới thắc mắc. —  Băng Tỏa  19:18, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Thêm từ "nước" thì nghĩa cũng không làm thay đổi nghĩa của từ tiếp theo. Nếu "xốt" là từ đúng thì "nước xốt" mới là từ đúng. –  𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 19:23, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Cùng ý kiến với Truy Mộng. Nếu đã chấp nhận từ "xốt" thì dù nó có là một phần của danh từ khác "nước xốt" hay thành động từ "Tôi xốt cá với cà chua" thì nó vẫn không thay đổi. PS: ai chẳng có lúc sai chính tả, hiểu biết cũng chỉ là hữu hạn, tôi không phải "chuyên gia chính tả" đâu. Caruri (thảo luận) 20:24, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Đây là do lỗi của GG dịch, từ "sauce" phải dịch là "xốt" mới đúng, lúc đó mình không để ý. Còn "nước xốt" là đúng bạn Băng Tỏa nhé, xem en:Apple sauce. Keo010122Talk to me 15:09, ngày 18 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Alexandros Đại đếSửa đổi

 • Giới thiệu: Alexander Đại đế là quốc vương của Macedonia, pharaon của Ai Cập, vua của các vị vua Ba Tư. Kể từ khi lên ngôi ở tuổi 20, ông đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu thời đó biết đến trước khi qua đời ở tuổi 32. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Alexander chưa thua trận nào và vì vậy thường được xem là một trong những vị tướng thành công nhất cũng như một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
 • Đánh giá: Bài viết dài gần gấp đôi phiên bản GA bên en, thông tin tuy chi tiết nhưng không quá sa đà vào tiểu tiết: Bài viết chỉ liệt kê một số giai thoại ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách nhân vật, không bao gồm những giai thoại, truyền thuyết đâu đâu vì có thể làm loãng nội dung bài (liệt kê hết như một số bài khác chắc cũng cả triệu byte) 10:47, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Cụ A Lếch Xăng Đờ Rốt này có tiểu sử dày phết, bài này lại là bài hợp tác của nhiều chuyên gia sử cổ đại nữa nên không thấy có vấn đề văn phong. 𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊 16:16, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Tiên phong ghẻ (thảo luận) 08:00, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bạn Lệ Xuân dành chút thì giờ dịch thêm các đoạn trích tại Chú thích với. Cảm ơn. P.T.Đ (thảo luận) 11:06, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Xin lỗi nếu mang tính diễn đàn. Nhân đây tôi muốn hỏi quý bảo quản viên đáng kính P.T.Đ về chuyện dịch các đoạn trích nhỏ trong chú thích. Theo tôi hiểu người ta viết những đoạn như vậy là để minh chứng là cái thông tin đưa vào nó được viết trong tài liệu (mà đôi khi tên và số trang tài liệu, nó chưa đủ cụ thể, do thông tin đã được tóm lược), tức là, kiểu như tôi có quyển sách ấy, rở đến trang ấy, để kiểm tra cái thông tin được tóm gọn trong bài thì tôi sẽ mò đúng cái đoạn mà biên tập viên trích ra, xem là có thật không, hay là biên tập viên khai láo. Như vậy, dịch ra tiếng Việt thì nó mất đi cái mục đích trên rồi đúng không? Thế thì tại sao lại phải dịch? Đây là tôi đang xét trường hợp là chú thích trích lại câu chữ trong sách để làm rõ nghĩa nhé, còn bài này tôi không rõ. Có thể tôi diễn đạt hơi khó hiểu, nhưng tôi từng được yêu cầu dịch các đoạn trích nhỏ nơi chú thích sang tiếng Việt, và vẫn băn khoăn là để làm gì. Bất lương nhân. (thảo luận) 11:16, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  Ý tôi là dịch thêm bổ sung, chứ không phải là đè lên bản gốc. Mục đích để bạn đọc có thể nắm bắt thông tin mà không cần dịch lại. Ví dụ như bài Xúp cà rốt. P.T.Đ (thảo luận) 11:19, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ Cảm ơn bạn đã cho ý kiến, mình cũng đang dự kiến sửa lại một vài chú thích để mục này nhìn gọn gàng hơn một chút 11:21, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Chú thích số 76 bị lỗi tham số. Phần Ghi chú của bài này quá dài và quá nhiều, nên được tách riêng thành một đề mục lớn như bài bên en, như vậy nhìn sẽ rõ ràng hơn. —  Băng Tỏa  00:27, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Chất lượng bài viết thậm chí xứng đáng ứng cử BVCL ấy chứ, tôi chỉ băn khoăn một điều là liệu phần Cuộc chinh phạt có cần phải viết chi tiết như vậy không? Trong khi đã có một bài viết cụ thể về những cuộc chinh phạt này rồi. Tôi nghĩ tóm tắt mỗi cuộc khoảng một (vài) đoạn văn theo kết cấu nguyên nhân - diễn biến - kết quả - ý nghĩa sẽ đỡ loãng thông tin mà bài viết cũng cân đối, khoa học hơn. dawn, 17:03, ngày 17 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Tòa nhà RobotSửa đổi

Tòa nhà Robot là một tòa nhà tọa lạc tại khu thương mại Sathorn của Bangkok, Thái Lan. Tòa nhà được kiến trúc sư Sumet Jumsai thiết kế theo hình dáng robot với ý nghĩa phản ánh quá trình tin học hóa ngành ngân hàng. Hoàn thành vào năm 1986, tòa nhà là một trong những ví dụ cuối cùng về kiến trúc hiện đại ở Bangkok.

Bài viết được Marble gemstone (thảo luận · đóng góp) viết chính và nhờ tôi đề cử, với lời nhắn "[nếu có] lỗi sai gì lặt vặt thì mọi người cứ vào sửa, không nhất thiết phải ghi ra phiếu chống". Rất cảm ơn các thành viên đã quan tâm, cho ý kiến cũng như bỏ phiếu tại cuộc biểu quyết này. Thân ái. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 01:48, ngày 27 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ýthảo luận quên ký tên này là của Duyh2304 (thảo luận • đóng góp).
Chưa đủ điều kiện biểu quyết. Mặt Trời (thảo luận) 13:31, ngày 30 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 1.   Đồng ý bài ngắn, đọc trôi chảy, cũng lâu rồi chưa bỏ phiếu biểu quyết gì hoàng hậu phương đông 03:00, ngày 9 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài viết tốt Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 06:49, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Vĩnh Lạc Đế Nội các 08:02, ngày 21 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý @Marble gemstone: Bài này có vấn đề về dịch thuật, đặc biệt là ở phần Thiết kế, đọc rất tối nghĩa. Tôi định ghi ra ý kiến thôi nhưng xét thấy việc tác giả bài không chỉnh sửa nhiều sau khi dùng ContentTranslation thì buộc phải bỏ phiếu chống. Bạn có thể trót lọt qua ải BCB nhưng BVT thì chưa chắc đâu~~ dawn, 16:37, ngày 17 tháng 1 năm 2021 (UTC)

@Dawnie t: nếu sai chỗ nào cứ việc liệt kê, ghi rõ ra mới biết đường sửa, chứ ghi chung vậy ai hiểu?

đây là bài về kiến trúc, nên phải có nhiều từ ngữ hơi trừu tượng chuyên về kiến trúc trong câu, phải có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực này thì đọc lên mới cảm nhận được. Không bạn có tí trình độ nào về kiến trúc hậu cổ điển ko mà dám bảo tối nghĩa. Marble gemstone (thảo luận) 00:26, ngày 18 tháng 1 năm 2021 (UTC)

@Marble gemstone: Tôi đã ghi rõ là phần Thiết kế, không hiểu bạn còn muốn chi tiết hơn như thế nào nữa? Hay là liệt kê từng câu văn trong đoạn này ra? "Tối nghĩa" ở đây không phải là từ chuyên ngành mà là cách bạn diễn đạt và trình bày các câu văn, nó không thoát ý. Tôi xin lỗi phải nói thẳng nhưng nó gần như chỉ là một bản dịch thô không hơn không kém. P/s: Tôi không cần có trình độ chuyên ngành để đánh giá về một bản dịch bạn nhé. Thân. dawn, 01:16, ngày 18 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đề cử đã quaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú giảiSửa đổi