Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (7) Rút sao (1) Thảo luận Thống kê
Tuần tới: Đốm xanh mờ      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  7. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

 • Nhận xét: Trong văn hóa đại chúng Nhật Bản, lolicon (ロリコン rorikon?) là một thể loại truyền thông hư cấu tập trung vào những nhân vật bé gái (hoặc có ngoại hình như bé gái), cụ thể là theo cách gợi dục hoặc khiêu dâm. Bài viết được khởi tạo bởi Tuanminh01 và được mình biên dịch lại gần như toàn bộ từ GA bên enwiki. Mình cố gắng dịch sao cho phù hợp với văn phong tiếng Việt và được bạn 山田杏奈ー僕ヤバ hỗ trợ dịch thuật một số đoạn. Nếu chỗ nào còn tối nghĩa thì mọi người nêu ý kiến để mình có thể sửa kịp thời.
 • Người nhận xét: This brat needs correction. 08:36, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Nhận xét: Shōjo manga (少女漫画 n.đ. "truyện tranh dành cho thiếu nữ", được phiên âm là shojo hoặc shoujo?) là một thể loại truyện tranh Nhật Bản dành cho đối tượng độc giả là nữ ở độ tuổi vị thành niên và phụ nữ trẻ. Shōjo manga đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Manga nói riêng và văn hóa Nhật Bản nói chung. Bài này được mình biên dịch từ BVT tại Wikipedia tiếng Anh. Do lâu không hoạt động nên quá trình biên dịch và biên tập bài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ mọi người để mình có thể cải thiện chất lượng bài tốt hơn. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
 • Người nhận xét: 山田杏奈ー僕ヤバ (thảo luận) 07:50, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến @山田杏奈ー僕ヤバ: Mình thấy trong bài viết này có khá nhiều từ "manga shōjo" trong khi tên gọi gốc là "shōjo manga". Bạn xem xét và edit lại nhé! Hongkytran (thảo luận) 16:02, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Hongkytran:   Đã giải quyết: Ngoài vấn đề đó ra thì không biết sau khi rà bài xong thì bạn có còn nhận thấy vấn đề nào nữa không nhỉ (về dịch thuật, văn phong, ngữ pháp,...). Nếu có thì mong bạn liệt kê ra để mình hiệu đính lại luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều, hy vọng bạn sẽ có một buổi tối tốt lành! – Anna Yamada đang ngủ rất ngon với bé mèo của họ | - ˕ •マ 16:06, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Ý kiến @山田杏奈ー僕ヤバ Mình có để ý một cái tên riêng mà bạn dịch ra, lưu ý rằng những tên đó nếu không có tên tiếng Việt chính thức thì không nên dịch ra nhé, ví dụ ở trong bài của bạn, có một hình ảnh với chú thích: "Hagio Moto - một nhân vật chủ chốt của Nhóm Năm 24, vào năm 2008. Pminh141 [ Thảo luận ] 16:30, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Đã giải quyết @Pminh141: Cảm ơn ý kiến của bạn. Mình đã hiệu đính lại bản dịch; không biết bạn có thấy trong bài còn vấn đề nào tồn đọng không nhỉ. Chúc bạn buổi tối tốt lành! – Anna Yamada đang ngủ rất ngon với bé mèo của họ | - ˕ •マ 16:47, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Ý kiến Theo mình thì mục "ở các nước nói tiếng Anh" nó không thực sự cần thiết, đó là phần của dự án bên họ, còn bên vi nếu được thì bạn tìm thêm thông tin về shoujo manga ở thị trường Việt Nam sẽ hợp lý hơn. This brat needs correction. 07:51, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@CrossEF:   Bình luận. Dựa trên mong muốn muốn cải thiện bài tốt hơn thì mình đã xem xét kỹ lưỡng ý kiến của bạn; tuy nhiên, mình nhận thấy một vài vấn về như sau:
 1. Mình có tra cứu trên Google Scholar để tìm kiếm các bài học thuật với hai cụm từ khóa là Shōjo manga in VietnamShoujo manga in Vietnam thì gần như tuyệt đối các kết quả trả về đều không có liên quan. Có lẽ số lượng nghiên cứu học thuật về sự phát triển của Shōjo manga tại thị trường Việt Nam chưa nhiều.
 2. Mình có tra cứu bằng tiếng Anh trên Google với cụm từ khóa "Shōjo manga in Vietnam" thì có trả lại nguồn có thể sử dụng được là báo Vietnamnet bản tiếng Anh với tiêu đề "Triển lãm thu hút sự chú ý của các nữ họa sĩ truyện tranh"; các báo khác cũng có nội dung đề tập tương tự như vậy. Nên có lẽ sẽ khá khó khăn trong việc tìm kiếm các bài báo với nội dung đa dạng, phong phú đề cập về shōjo manga tại thị trường Việt Nam.
 3. Về số lượng manga shōjo được phát hành tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây là không nhiều (theo quan sát của mình); một số bộ đáng chú ý có thể kể tới như Cardcaptor Sakura (phát hành tiếp); Yona - Công chúa bình minh (phát hành tiếp); Ao haru Ride (phát hành mới);... Do đó, các bài báo viết về những bộ truyện tranh này nói riêng cũng không có nhiều (VD như Ao haru Ride - Con đường mùa xuân).
Do đó, theo mình việc cập nhật thêm thông tin về Shōjo manga tại thị trường Việt Nam bây giờ là khá khó khăn do nguồn thông tin gốc (bài viết về học thuật, báo chí,...) là chưa nhiều. Tuy nhiên, dựa trên mong muốn muốn cải thiện bài tốt hơn thì mình sẽ chủ động theo dõi, tìm kiếm thêm thông tin và sẽ cập nhật bài viết ngay khi mình tìm được các nguồn thông tin chất lượng, đảm bảo các quy chuẩn về nguồn thông tin tham khảo và có liên quan tới shōjo manga.
Cảm ơn bạn vì đã gợi ý cho mình về vấn đề nêu trên. Mình sẽ lưu ý như đã đề cập để cải thiện bài tốt hơn trong tương lai. Chúc bạn một ngày tốt lành. – Anna Yamada đang ngủ rất ngon với bé mèo của họ | - ˕ •マ 09:21, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 • Nhận xét: "Remember the Name" là một bài hát năm 2005 của Fort Minor aka Mike Shinoda (giọng rap của ban nhạc rock Linkin Park), thuộc thể loại alternative hip hop và heavy metal. Ca khúc được mệnh danh là thánh ca work out, nhiều lần sử dụng làm nhạc quảng cáo và highlight giải thể thao ở Mỹ. Tôi biên tập bài viết này bằng 10% dịch từ enwiki, 20% kỹ năng tìm nguồn, 15% quyết tâm kiên trì, 5% rà nội dung, 50% tự viết đáng kể :v
 • Người nhận xét: Squirrel (talk) 04:32, ngày 3 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Cho mình hỏi là sao bài này lại thuộc thể loại heavy metal nhỉ? Thấy bên en cũng chỉ ghi là alternative hip hop, còn nguồn trong bài bên vi cũng không thấy ghi?  Jimmy Blues  08:44, ngày 4 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Mintu Martin: Nguồn thể loại thì tôi lấy từ trang Musicnotes.com này [1], bạn bấm View Full Product Details và Arrangement Details sẽ thấy. Enwiki thật ra chẳng có gì để soi đâu vì bên đó thuộc dạng sơ khai, chỗ nào cũng thiếu nguồn cả :v – Squirrel (talk) 09:26, ngày 4 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Mình vẫn còn hơi cấn chút về việc lấy trang Musicnotes làm nguồn dẫn cho phân định các thể loại nhạc. Thông thường ở các bài dịch bên en, mình thấy dùng nguồn dẫn nhiều nhất là trang AllMusic, hoặc là các nguồn top tier như Billboard, Rolling Stone, Pitchfork... hay một vài ấn phẩm tạp chí nào đó, chứ chưa thấy bài nào lấy MusicNote làm nguồn dẫn thể loại cả (vì có thể xem việc phân loại nhạc là một phần trong đánh giá chuyên môn). Về cảm nhận bản thân, là một fan rock/metal lâu năm thì mình thấy bài này chỉ thuần hip hop thôi, chứ không thấy chút yếu tố rock/metal nào cả (dẫu đã replay trên dưới chục lần), khác xa với những sản phẩm của Linkin Park (cũng của anh Mike Shinoda). Về phần giai điệu, và đặc biệt là phối khí, mình còn thấy bài này có ít nhiều điểm tương đồng với bài Gangsta's Paradise - cũng chỉ được phân loại là pop rap và gangsta rap. –  Jimmy Blues  12:40, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Mintu Martin: Bạn có thể vào đây xem Musicnotes có phải là nguồn đáng tin cậy hay không: en:Wikipedia:Using sheet music sources. Cá nhân mình thì không tìm được nguồn thể loại cho bài hát này cụ thể ngoài Musicnotes. Trong bài viết cũng đã ghi rõ là Theo như trang Musicnotes, thể loại bài hát này là... chứ không khơi khơi mà có. EP hai mặt ở iTunes thì không tính là nguồn thể loại, vì nó tính thể loại chung cả hai bài hát chứ không riêng. AllMusic là nguồn tự xuất bản, bạn có thể login và thêm thể loại cho bài hát đó như Wikidata vậy: [2], trang này chỉ uy tín ở review của nhân viên công ty đó thôi. Thêm nữa, vì đây là bài hát underground chỉ phất lên nhờ trào lưu ghép nhạc đoạn điệp khúc thánh ca, không phải nhạc đại chúng, nên không mơ mộng sẽ có nguồn phân tích bài hát này giống bao bản pop mình từng viết. Nói thật fame bài này toàn do Linkin Park với NBA kéo lên, chứ đào ra hơn 80 nguồn cho bài đó cũng giỏi lắm đấy. – Squirrel (talk) 13:02, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Đúng là tui biết bài này không có hoặc rất ít chất heavy metal, nhưng buộc phải viết theo nguồn của Universal Music Publishing Group up lên. Đây là vấn đề muôn thuở của Wikipedia rồi: Để được đưa vào Wikipedia thì thông tin đó phải có khả năng kiểm chứng được, chứ không nhất thiết phải đúng. – Squirrel (talk) 13:04, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @SecretSquirrel1432 Ok, công nhận là tìm nguồn cho thể loại của bài này không dễ chút nào, nếu không muốn nói là cực khó (mình đã tìm thử). Theo trang Using sheet music sources của en wiki mà bạn dẫn, mình nhất trí là sử dụng MusicNotes làm nguồn cho cấu trúc của bài hát (aka phổ nhạc) là rất chuẩn rồi, không phải bàn cãi. Chỉ là nếu dùng để xác định cả thể loại thì làm mình có chút lăn tăn thôi.
  Uhm, mà khoan đã. Ban đầu mình tưởng là staff của Musicnotes là người xác định thể loại của bài là heavy metal (HV). Nhưng theo nguồn thì Musicnotes chỉ là phương tiện tải bản phổ nhạc, còn thông tin người phân định thể loại thì lại là... UMG, như vậy có tính là tự xuất bản không nhỉ? (vì label và artist tự phân loại nhạc thì cũng không khác nhau mấy).
  Theo mình, tốt nhất là cứ tạm ẩn thể loại HV của bài đi, chỉ giữ phần hip hop thôi. Vì trong trường hợp không tìm được nguồn dẫn trực tiếp nào cho thấy bài thuộc thể loại HV, thì tạm chấp nhận bài này thuộc thể loại hip hop, dựa theo các nguồn gián tiếp rằng thể loại chính của nhóm Fort Minor này là hip hop (hoặc có thể tạm chấp nhận thêm thể loại rap rock, theo nguồn Billboard cũng được). –  Jimmy Blues  14:30, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Mintu Martin: Nguồn Billboard kia là thể loại của dự án chứ đâu nói là thể loại của bài hát đâu. Một critic Exclaim! đã cảm âm bài này là "raucous rap". "Raucous" là tính từ hay dùng để diễn tả thể loại metal. – Squirrel (talk) 14:44, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  UMG là nhà xuất bản sao là tự xuất bản được. Ông Shinoda đăng sheet lên là chính chủ xuất bản theo dạng nguồn sơ cấp. Khi nào người dùng tự làm sheet như hopamchuan.com thì mới là tự xuất bản. – Squirrel (talk) 14:47, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @SecretSquirrel1432 À, đúng rồi mình quên mất, UMG còn có công ty con riêng chuyên xuất bản âm nhạc nữa. Ok, my bad! :( Mình không còn ý kiến gì nữa. –  Jimmy Blues  14:55, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

 1.   Đồng ý mạnh Thêm một bài viết chất lượng cao nữa của bạn Khangdora2809. Tự dưng tôi lại mọc thêm một cánh tay nữa rồi. Đây là một trong những buổi diễu binh, diễu hành có quy mô lớn trong lịch sử Việt Nam với 12 ngàn người tham dự (cùng với buổi lễ diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội). Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quả là một thành công to lớn trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Chúc mừng bạn Khangdora với thành công cho bài viết này. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 13:06, ngày 28 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết này của bạn Khangdora2809 theo mình thì không có gì phải bàn cãi nữa! Hongkytran (thảo luận) 15:52, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 • Nhận xét: Evdokia Reshetnik là nhà động vật học và sinh thái học người Ukraina. Mình đã dịch cẩn thận và dịch các chú thích đầy đủ, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi sai sót. Bài viết thuộc khuôn khổ Cuộc thi Wikipedia lần thứ I do Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội tổ chức và tài trợ, mục đích tìm hiểu kiến thức về người tài đất Ukraina. Phiên bản tiếng Anh tương ứng cũng là Bài viết tốt từ năm 2022. Xin nhận được những lời góp ý để bài viết thêm hoàn thiện và chất lượng hơn và nói không với dịch máy không sửa cẩn thận.
 • Người nhận xét: Somatostatin (thảo luận) 10:20, ngày 24 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Đồng ý

 1.   Đồng ý Dường như không còn vấn đề gì nữa. Bài viết tốt. Billcipher123 (thảo luận) 19:36, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Đồng ý Bài viết tốt. Pminh141 [ Thảo luận ] 15:20, ngày 3 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Đồng ý Đảm bảo các tiêu chí của bài viết tốt. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 09:11, ngày 5 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Đồng ý Bài tự viết tốt Biheo2812 (thảo luận) 08:52, ngày 14 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Đồng ý Bài viết rất là yomost! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:16, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến Ý này sai một cách rõ ràng. Tôi không tìm được cuốn sách dùng để trích dẫn, nên không rõ ý này là thế nào. Nhưng rõ ràng, ý này không đúng.:

  Tháng 4 năm 1966, chính quyền Pháp tại Phú Thọ Hòa đã dùng xe ủi đất phá hủy vài đoạn địa đạo, lấy đi một số vật liệu lót đáy hầm.

0x44616E68 (thảo luận) 14:43, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý này cũng sai hoàn toàn. Việt Minh giải tán năm 1951, chính phủ miền Bắc chỉ có sau năm 1954, vậy mà lại có ý:

trong đó có chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh Trần Văn Kiên, ông bị Pháp bắn chết tại chỗ nhằm uy hiếp tinh thần những ai ủng hộ chính phủ miền Bắc trong xã

0x44616E68 (thảo luận) 14:49, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
trước đó mình đã liên kết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào chính phủ miền Bắc, đây là nhà nước thành lập vào năm 1945, không rõ ngôn từ sử dụng sai như thế nào bạn nà? – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 18:50, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Năm 1951, hoàn toàn không có cái gọi là chính phủ miền Bắc, chính phủ này, có thể gọi là chính phủ kháng chiến, nhưng không thể gọi là chính phủ miền Bắc, vì chính phủ này không hề kiểm soát được một thành phố hay thị xã nào đáng kể ở miền Bắc, ngoài ra chính phủ này còn kiểm soát một vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam. Sau năm 1954, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể gọi là chính phủ miền Bắc, vì chính phủ này kiểm soát miền Bắc và không có gì khác ngoài miền Bắc. Vùng giải phóng ở miền Nam được kiểm soát bởi chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, khác hoàn toàn với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. – 0x44616E68 (thảo luận) 07:19, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Thông tin này được đề cập đến tại Báo Nhân Dân, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Tuyên Giáo Trung ương cùng với Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch, phiền bạn nêu rõ giúp mình sai tại chi tiết nào nhé. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 18:47, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
- Tháng 4 năm 1966, chính quyền Pháp tại Phú Thọ Hòa không cần đọc nguồn cũng biết thông tin này sai vì năm 1966, Pháp không còn quyền lực gì ở Việt Nam. Nguồn báo Nhân dân viết:

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, tháng 4-1966, bọn tề làng Phú Thọ Hòa dùng xe ủi đất càn vào địa đạo, phá hủy vài đoạn địa đạo, lấy đi một số vật liệu lót đáy hầm. Hai tháng sau, địch trở lại bao vây khu vực và đã bị du kích ta bất ngờ bung hầm đánh phủ đầu, phá vòng vây, về cứ an toàn

0x44616E68 (thảo luận) 07:21, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
nút trả lời bên dưới mình ko bấm vào được, nên xin phép phản hồi tại đây bạn nhé:
1/ Mình chỉnh lại chính quyền Pháp thành chính quyền thân Mỹ, ko dùng tề làng được vì đây là từ ko trung lập.
2/ Trần Văn Kiên ông ấy mất vào năm 1948, Chiến tranh Đông Dương bắt đầu từ 1946 - 1954, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tồn tại từ 1945–1976, trong bài VNDCCH có đề cập ý "Với Tổng tuyển cử năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức trở thành nhà nước có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam". Hừm, mình chỉnh lại câu từ thành nhà nước kháng chiến dẫn link qua bài VNDCCH, bạn thấy sao nà?
Hoặc nếu có đề xuất chỉnh sửa nào khác, bạn cứ góp ý. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 07:44, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 1. Tôi cho rằng chính quyền thân Mỹ là ý kiến cá nhân, tôi cảm thấy nên dùng chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
 2. Tôi cảm thấy nhà nước kháng chiến không phù hợp, từ điển Hồ Ngọc Đức giảng: nhà nướcTổ chức chính trị của xã hội, cơ quan chuyên chính nắm quyền thống trị, lực lượng này tuy tuyên bố về quyền lực trên danh nghĩa với toàn cõi Việt Nam nhưng không phải lực lượng nắm quyền, tôi cho rằng nên sử dụng chính phủ kháng chiến hoặc lực lượng kháng chiến. Mình có xem qua trang, bạn đã chỉnh sửa theo cách tệ hơn, chỉ sửa thành nhà nước, cách sửa này chỉ có thể hiểu là: chính quyền (đang nắm thực quyền) đang trấn áp những người ủng hộ nhà nước (đang nắm thực quyền)
 3. Với những lỗi sai kể trên, chỉ trong vòng 5 phút đọc lướt, tôi cho rằng có khả năng bài viết này vẫn còn thông tin không chính xác.
0x44616E68 (thảo luận) 09:29, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đã sửa lại, chà bạn có lượng kiến thức về lịch sử và quân sự tốt quá, vậy phiền bạn xem lại giúp mình còn thông tin nào chưa chính xác với ạ. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 10:02, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Xin lỗi, chắc là bạn nhầm mình với ai, kiến thức quân sự của mình rất hạn hẹp, không thể giúp bạn được 0x44616E68 (thảo luận) 14:16, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 Y vấn đề góp ý của bạn mình đã chỉnh xong rồi, cảm ơn bạn nhiều nà. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 23:37, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
lần đầu trong đời nghe cụm từ nhà nước kháng chiến. 'Nhà nước' thật ra chỉ là từ khác của 'Quốc gia', nhưng sắc thái của nó thiên về chỉ chủ thể chính trị chứ không thiên về chỉ chủ thể lãnh thổ. 'Chính phủ' thì là thực thể chính trị cụ thể của nhà nước nhưng có trường hợp hẹp về ý nghĩa: chính phủ có thể là một nhóm chính trị nhà nước có thời hạn, có phạm vi lãnh thổ nhất định chứ không toàn bộ, hoặc một nhóm chính trị nhà nước ko hoàn bị, ko đầy đủ. Phe Cách mạng ngày xưa có lúc chiếm gần 60% lãnh thổ miền Nam, tuy nhiên cách họ tổ chức đời sống chính trị không đầy đủ, do đó chính phủ kháng chiến hoặc lực lượng kháng chiến là hợp lý - Trời ơi, chẳng lẽ nào, đây là sự thật (Thảo luận) 17:46, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 Y dạ thưa, mình chỉnh lại từ ngày 23 tháng 6 rồi, xin cảm ơn bạn đã cung cấp thêm thông tin nà. ^-^ – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 17:53, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
bạn bớt sến. tất cả mọi người đều bình đẳng. ko cần dạ thưa với ai hết. người duy nhất muốn người khác dạ thưa đã bị bay màu khỏi wiki rồi - Trời ơi, chẳng lẽ nào, đây là sự thật (Thảo luận) 17:55, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
à à vâng, xin cảm ơn bạn trời ơi nhé. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 18:00, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 1.   Ý kiến @CalCoWSpiBudSu: Bạn có sống ở TPHCM không nhỉ? Nếu có thì mong bạn đến chỗ tham quan và chụp vài tấm ảnh minh họa cho di tích này ở phần Infobox! Hongkytran (thảo luận) 15:44, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Thật ra mình cũng muốn lắm nhưng đây là công trình công cộng nên bên Wikimedia không còn cho đăng lên commons kể từ đầu năm 2023, mình có suy nghĩ đến việc tạo 1 bản vẽ dựa trên ảnh thật nhưng nó lại là tác phẩm phái sinh từ 1 cái bị cấm nên cũng không ổn. May mắn là có 1 thành viên đã chụp hình cái cổng cũ vào năm 2021 nhưng xập xệ quá không thể đưa lên inforbox được - khóc. Còn 1 cách là cắt hình trên Youtube rồi đăng lên Commons sử dụng giấy phép CC, nhưng đây cũng là công trình công cộng, liệu vấn đề này được phép hôn? Bạn Đạt có ý kiến gì hôn nà? – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 16:06, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@CalCoWSpiBudSu: Không có vấn đề gì hết nha! Bây giờ có khá nhiều ảnh được cắt từ những video công cộng trên YouTube mà! Hongkytran (thảo luận) 04:21, ngày 2 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
không được Đạt ơi, giờ mà cắt tải lên là bị xóa liền ấy, nó không cho dùng với mục đích thương mại, mà trên Commons thì được phép nên đã cấm rồi. Xem chi tiết thảo luận tại đâyđây. – CalCoWSpiBudSu (thảo luận) 07:28, ngày 2 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đề cử đã qua

Xem thêm