Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (4) Đề nghị rút sao Thảo luận
Fairytale bookmark silver with Magnifying glass.svg Tuần tới:       
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của "Ứng cử viên bài viết tốt") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên chỉ có thể đề cử 2 bài một lúc.
 • Cập nhật nội dung bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử bài viết tốt tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện là bài viết tốt, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[2]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[3])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao bài viết tốt có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Sửa nhãn "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
 • Sau khi đóng biểu quyết, hãy thông báo cho thành viên đã sửa đổi bài bằng cách chèn bản mẫu {{WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
Chú thích

Gợi ýSửa đổi

Đề cử hiện hànhSửa đổi

Vụ án Tống Văn Sơ Sửa đổi

Một bài viết tốt do Ltn tự viết. Bài này có chủ đề khá thú vị và ít người biết tới. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:15, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Xin đồng ý là bài viết tốt. Có nguồn rõ ràng, trình bày chú thích, chú giải với tài liệu tham khảo rất trực quan, dễ theo dõi và kiểm chứng. Nhưng xin góp ý là bài viết cần thêm 1 vài thể loại khác nữa, bên cạnh thể loại Hồ Chí Minh--Anonymous Agent (thảo luận) 00:41, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 10:53, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài trung lập, có thông tin kiểm chứng được. Russian Federal Subjects (thảo luận) 23:07, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Đoạn mở đầu bài nên được biên tập lại để giải thích đề tài của bài. Hiện nay nội dung câu dẫn nhập "Vụ án Tống Văn Sơ còn được biết đến với tên Sự kiện Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931–1933 (tên tiếng Anh trong hồ sơ lưu trữ: Sung Man Cho v. The Superintendent of Prisons)." khá mơ hồ và không cho người đọc biết gì về đề tài cả. NHD (thảo luận) 19:12, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @DHN: Tôi đã sửa phần mở đầu (theo hướng dẫn này) với hai đoạn chính: đoạn đầu nhằm giới thiệu sơ lược về bài viết và đoạn thứ hai tóm tắt diễn biến chính. Có thể vẫn chưa thực sự hay, mời bạn góp ý. Cảm ơn. LTN (thảo luận) 03:24, ngày 13 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Cảm ơn bạn Phú đã ứng cử giúp. Tôi muốn giới thiệu thêm về bài viết này đôi chút. Hồ Chí Minh là nhân vật nổi tiếng và có thể xem là nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Việt Nam cận–hiện đại. Khi viết bài này, tôi cố gắng sử dụng thông tin từ nhiều nguồn nhất trong khả năng cho phép, cả nguồn trong nước lẫn sử gia quốc tế, và đảm bảo văn phong trung lập nhất có thể. Về giai đoạn 1931–1933 của Hồ Chí Minh ở Hồng Kông, nếu không có những yếu tố ngoại cảnh tác động và khả năng ứng biến (khi trả lời thẩm vấn bằng tiếng Anh) nhờ được đào tạo bài bản bởi Quốc tế Cộng sản, cùng một ít may mắn, thì ông Hồ có lẽ đã không thoát khỏi HK an toàn, và có thể lịch sử hiện đại Việt Nam đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hy vọng bài viết sẽ mang lại một ít thông tin thú vị về sự kiện này. Nhân đây cũng cảm ơn nhiều bạn đã góp ý (DHN ở trang Thảo luận bài) và sửa đổi (Băng Tỏa cùng nhiều bạn khác) giúp bài viết tốt hơn lúc tôi mới hoàn thành. Vì khả năng có hạn và là bài ứng cử đầu tiên, bài viết chắc chắn vẫn còn nhiều điểm chưa ổn, rất mong nhận sự góp ý của mọi người. Thân. LTN (thảo luận) 03:24, ngày 13 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Liệu ở đề mục "Chuyển thể điện ảnh" có nên bổ sung thêm một số khác biệt của bộ phim so với sự kiện thực tế không nhỉ? ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 14:02, ngày 13 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Baoothersks: Tôi chưa xem phim này, nên không biết có khác nhiều không? Có lẽ sẽ tìm xem thử và bổ sung vào bài. Cảm ơn Bảo đã góp ý. LTN (thảo luận) 21:48, ngày 13 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Ltncanada: Nhiều sự kiện khác xa với ngoài đời đó bạn, ví dụ như 1 tướng cướp đánh xe đến giải cứu cho Nguyễn Ái khi ông đang ở nhà thờ. Tôi có hai cuốn sách yêu thích là "Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931" cùng "Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước" nên có thể sẽ bổ sung thêm thông tin ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 22:47, ngày 13 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Sự khác biệt giữa phim và đời thật nên được viết trong bài viết về phim ấy chứ không nên viết vô bài này. Nó hơi lạc đề. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:05, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Rất ủng hộ bạn Bao thêm nguồn tiếng Việt (và bổ sung thêm thông tin nếu cần thiết) để đảm bảo bài có thông tin đa chiều. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:18, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Nguyentrongphu: À mà có nên bonus thêm đề mục "Tác động" không nhỉ. Sau vụ này thì Nguyễn Ái Quốc buộc phải "ở không" trong thời gian dài (vì khi một người bị bỏ tù thì tổ chức cách mạng phải đề phòng hơn trước, vì có thể suy nghĩ của người đó đã thay đổi, nhưng không hiểu sao mà Nguyễn Ái Quốc lại bị "đề phòng" lâu đến như vậy), và sau này thì ông Loseby cũng đến thăm Việt Nam và tiết lộ nhiều thông tin. Bạn Ltncanada thấy thế nào? ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 22:59, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Tôi không có ý kiến và xin để tác giả LTN quyết định. Bạn nên liên lạc trực tiếp với LTN nếu như bạn ấy quên hồi âm ở đây trong vòng vài ngày tới. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:07, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Baoothersks: Cảm ơn bạn đã gợi ý, nhưng để viết thêm phần này, tôi cần tìm thêm thông tin và tư liệu mà hiện thời không đủ thời gian để thực hiện. Ngoài ra, trong giới hạn của đề cử lần này, tôi nghĩ có lẽ cũng chưa cần thiết lắm, trừ khi mở rộng cùng nhiều khía cạnh khác để nâng cấp thành BVCL. Thân. LTN (thảo luận) 00:50, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  LTN, @Baoothersks: Hay là bạn Bao tự viết mục này dựa trên các nguồn mà bạn đang có vào trang nháp rồi cho LTN xem để hiệu đính thêm. Sau khi thảo luận xong thì có thể đem mục đó vô bài. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:15, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Theo tôi nghĩ thì (bây giờ) đề mục này vẫn chưa cần thiết lắm, vả lại tôi vẫn chưa có nhiều thông tin. Có lẽ trong thời gian ứng cử, hoặc sau khi bài được phong sao thì tôi sẽ bổ sung ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 10:53, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Thành viên:Baoothersks Ủa, tưởng bạn có nguồn sẵn rồi mà? Vậy cũng được. Sau này bổ sung xong thì rất mong bạn mạnh dạn ứng cử bài này làm BVCL luôn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:00, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Nguyentrongphu: Haha, đúng là tôi có vài ba nguồn thật, nhưng tôi nghĩ như thế là quá ít so với một đề mục :) ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 11:05, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Chất lượng hơn số lượng haha. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:51, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Cung điện Heian Sửa đổi

 1. Giới thiệu: Cung điện Heian có thể xem là một niềm tự hào của lịch xử Nhật Bản, từng là nơi vua Nhật thiết triều từ năm 794 đến 1227. Có một điều đáng tiếc là vào năm 1227, hoàng cung đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Phiên bản phục dựng lại thì hầu như chẳng còn vết tích nào từ công trình xưa.
 2. Chuyên môn: Bạn WTL (hiện đã offline vô thời hạn) là người chắp bút dịch thuật bài này từ bản chọn lọc tiếng Anh sang tiếng Việt. Dù được dịch từ bản chọn lọc bên en, nhưng tôi vẫn khá e dè trước khả năng ứng cử BVCL, nên muốn đưa bài sang chuyên mục BVT trước để thử sức đã. Mời cộng động nhận xét bài.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  13:52, ngày 2 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bài này vẫn nể công của người hiệu đính hơn, đặc biệt là Nacdanh. 171.226.33.143 (thảo luận) 15:49, ngày 4 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến WTL hình như vẫn đang hoạt động. Hoặc là tôi nhầm người khác. P.T.Đ (thảo luận) 06:51, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Đi đu đưa đi Sửa đổi

 1. Giới thiệu: Đây là một bài hát do nữ ca sĩ Bích Phương thể hiện, được hai nhạc sĩ Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà đồng sáng tác. Sau khi ra mắt vào năm 2019, ca khúc nhanh chóng gây sốt và trở thành bài hit đình đám của Bích Phương, bất chấp nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả và giới phê bình. Đáng chú ý là trong một lần trình diễn "Đi đu đưa đi" tại Quảng Ninh - quê nhà của Bích Phương, cô đã bất ngờ bị một khán giả giật microphone để thông báo tìm con (tin này từng được chọn lên chuyên mục BCB), qua đó để lộ phần nền nhạc thu sẫn giọng hát và khiến cô bị buộc tội hát nhép, làm cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phải xử phạt cô và đơn vị tổ chức đêm diễn 9 triệu đồng vì hành vi kể trên.
 2. Tác giả: Đây là một bài khá chất lượng được tự biên tập hoàn toàn bởi bạn Technische, nên tôi mạnh dạn muốn đem bài này ra tiến cử cho trang BVT. Mời cộng đồng nhận xét tích cực về bài viết này.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  05:36, ngày 2 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Bài viết tốt. Nguyenhai314 (thảo luận) 15:52, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Phản đốiSửa đổi

  Chưa đồng ý Phản đối, tôi nghĩ nó không cần thiết để đưa lên trên đây. Huynhcongtu0101 (thảo luận) 13:52, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Lý do bỏ phiếu chống không hợp lý. 115.73.12.188 (thảo luận) 10:44, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Thành viên không đáp ứng điều kiện để tham gia bỏ phiếu: "Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu hoặc có trên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết". Q.Khải (thảo luận) 13:08, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bài hát này có nổi tiếng năm 2019 không? HaThanhPhuoc ✉️ 11:34, ngày 7 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Bài phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn YouTube. Có thể thông cảm vì cần thiết cho việc mở rộng bài, nhưng nên cân nhắc vì khả năng tiếp cận kém, khả năng kiểm chứng thấp. Ngoài ra, bài còn chứa đựng một số nguồn không đáng tin cậy, có độ tin cậy thấp (không tính các nguồn đặc thù, các nguồn đi kèm với nguồn đáng tin cậy, các nguồn "phỏng vấn" nhân vật). Sau khi rà soát thì tôi nhận thấy có hai nguồn không thể sử dụng trong bài vì vi phạm WP:NDTC. Cụ thể: Nguồn số [17]: Vietcetera, đánh giá của trang web này về bài hát và nguồn số [45]: aFamily. Các nguồn khác có thể tạm chấp nhận vì có độ tin cậy tương đối. Nguyenhai314 (thảo luận) 14:50, ngày 7 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Tôi đã lược bỏ nguồn của Vietcetera cũng như thay nguồn aFamily bằng nguồn chính thức của WeChoice Awards. Còn về chuyện bài nhiều nguồn Youtube, tôi thấy khá nhiều thông tin trong bài gắn chặt với những nguồn này, và do tôi không phải tác giả bài nên chưa dám sửa. Phiền bạn Technische xem xét có thể kiếm được những nguồn nào khác đáng tin cậy hơn mà vẫn trích được ý trong bài không.  Jimmy Blues  17:15, ngày 7 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Đa số các link YT trong bài đã được lược đi. Hiện tại bài chỉ còn hai link YT video phỏng vấn Bích Phương, link YT music video (được sử dụng để lấy thông tin credits) và link trailer concert có sử dụng bài hát (không tìm ra được nguồn tin cậy để thay thế). Mong Nguyenhai314 hiểu được sự bí bách trong việc tìm nguồn cho những bài viết thuộc mảng âm nhạc Việt Nam, vì phần lớn các thông tin này chỉ được đăng tải trên những trang báo giải trí và ít khi được đăng tải trên báo chính thống. "ĐĐĐĐ" dù nổi bật nhưng vẫn bị trở ngại trong việc tìm nguồn chứng tỏ để mở rộng những bài viết thuộc chủ đề này là rất khó.
  Vì lý do này mà bài viết phải sử dụng video phỏng vấn nhân vật để lấy thông tin. Nội dung UGC, trong trường hợp này là link YT, thực chất vẫn được xem là tin cậy nếu chúng đến từ nguồn chính thống. Tuy nhiên, các nguồn này đúng là nên được hạn chế sử dụng và đã được lược bớt theo gợi ý. Còn lại, phần lớn nội dung trong bài vẫn được viết dựa trên nhiều nguồn của Tuổi Trẻ OnlineThanh Niên. Technische (thảo luận) 00:19, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Không thành vấn đề. Tôi cũng cho rằng có thể miễn cưỡng chấp nhận các nguồn YouTube, miễn là được dùng hợp lý và vừa phải. – Nguyenhai314 (thảo luận) 15:52, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Technische Đoạn mở đầu bỗng dưng đề cập "Denis Đặng sau đó vướng phải ồn ào khi cốt truyện..." trong khi chưa từng giới thiệu vai trò của người này, khiến câu văn trở nên khó hiểu và gây nhầm lẫn (với "Nhu Đặng" ở trên). --minhhuy (thảo luận) 06:23, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @Trần Nguyễn Minh Huy: Vai trò của nhân vật đã được bổ sung theo gợi ý. Technische (thảo luận) 14:41, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Theo ca sĩ Hiền Anh, "thanh nhạc không có thuật ngữ nào là hát đè", vì vậy thuật ngữ "hát đè" có vẻ như không phải là một khái niệm chính thức và có thể hiểu là cụm từ này không tồn tại trong tiềng Việt. Vậy nên không thể đưa "hát đè" vào Wiki một cách hiển nhiên? Tôi nghĩ toàn bộ từ "hát đè" nên để trong ngoặc kép, hoặc đổi thành "hát nhép". --NXL (thảo luận) 10:06, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  @NXL1997: Từ "hát đè" đã được để trong ngoặc kép. Trường hợp đổi toàn bộ thành "hát nhép" có vẻ không hoàn toàn phù hợp, bởi có hai luồng ý kiến đối lập nhau tranh cãi về việc "hát đè" có phải là hát nhép hay không (như đã được đề cập trong bài). Giữ lại cụm "hát đè" có vẻ là trung lập nhất. Technische (thảo luận) 14:41, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Die BIF Sửa đổi

 • Giới thiệu: Die BIF, có phụ đề là Monatsschrift für weibliche Kultur, là một tạp chí đồng tính nữ tồn tại trong thời gian ngắn ở nước Đức thời kỳ Weimar, xuất bản trong thời gian 1925/1926 – 1927 tại Berlin. Được thành lập bởi nhà hoạt động đồng tính nữ Selli Engler, Die BIF là một phần của làn sóng xuất bản về đồng tính nữ đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là tạp chí đồng tính nữ đầu tiên trên thế giới chỉ do phụ nữ xuất bản, biên tập và chắp bút.
 • Chuyên môn: Bài này được tạo vào ngày 9 tháng 3 năm 2021 và có thông tin BCB được đưa lên Trang Chính trong 2 ngày 19-20/3/2021. Hiện tại bài bên en đang là BVT, tôi quyết định đem bài bên mình ra ứng cử với hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho kho tàng những bài viết chất lượng tốt của Wikipedia, đồng thời tiếp thu các góp ý từ cộng đồng để tiếp tục cải thiện bài viết. Rất mong nhận được ý kiến từ các bạn!
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: Russian Federal Subjects (thảo luận) 13:47, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý anh DHN check BCB rồi, giờ đọc thấy cũng tạm ổn. ok - Kill-Vearn (thảo luận) 17:56, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý với tư cách đề cử. Bài dịch ổn (đã được hiệu đính trong quá trình đề cử BCB), có hình ảnh minh họa, nguồn dẫn chứng tốt, tập trung vào chủ đề chính và trung lập. Russian Federal Subjects (thảo luận) 23:07, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài dịch mạch lạc, đủ chất lượng. Bài cũng có giá trị nghiên cứu lớn về lịch sử báo chí đồng tính trên thế giới.  A l p h a m a  Talk 13:58, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Đồng ý, bài viết tốt, khách quan và dễ đọc, dễ hiểu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:03, ngày 2 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Russian Federal Subjects Tôi đã hiệu đính một số trong bài. Nhìn chung là phần dịch tạm ổn, một số ít chỗ đọc hơi ngang tai vì để thể bị động (dạng A được làm bởi B), nếu tìm cách chuyển sang thể chủ động thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra lưu ý người viết không nên sử dụng từ "nó" để chỉ chủ thể của bài, nên thay bằng từ "tạp chí", hoặc nếu lặp nhiều quá thì thay bằng "ấn phẩm". Không chỉ bài này mà cả những bài dịch khác cũng cần lưu ý điều này.  Jimmy Blues  03:43, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)
@Mintu Martin: Cảm ơn bạn. Tôi sẽ lưu ý điều này trong các bài đã dịch. Russian Federal Subjects (thảo luận) 03:45, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã quaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú giảiSửa đổi