Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Nintendo Switch      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Chuỗi Taylor

 • Nhận xét: Chuỗi Taylor là tổng vô hạn của các lũy thừa, được dùng để tính xấp xỉ các hàm khả vi vô hạn tại một điểm. Chuỗi này có ứng dụng chủ yếu để tính xấp xỉ các giá trị các hàm số trong các nhánh toán học khác cũng như trong vật lý. Đây là bài viết được mình dịch bên enwiki (GA) và cũng là lần đầu mình ứng cử bài viết, mong mọi người hãy ý kiến để mình có thể cải thiện thêm cho bài viết. Mwcb (thảo luận) 08:39, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 • Người nhận xét: Mwcb (thảo luận) 08:39, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Anne de Pisseleu

 • Giới thiệu: Anne de Pisseleu d'Heilly (1508 - 1580) là một Nữ công tước xứ Étampes và là một tình nhân của vua François I của Pháp. Bà trở thành tình nhân của François I vào thời điểm ông trở về sau khi bị giam cầm. Anne đã mang lại sự giàu có cho gia đình và bạn bè của mình thông qua ảnh hưởng của bản thân tại triều đình Pháp. Với nhiều ảnh hưởng tại triều đình, bà gần như có toàn quyền thống trị tại nơi đây và thực hiện nhiều kế hoạch để tăng cường quyền lực chính trị. Sau khi François I qua đời, bà bị trục xuất khỏi triều đình và bị tạm giam ngay trong lâu đài của chồng. Những năm tháng cuối đời, bà phải giữ gìn và đảm bảo tài sản của gia đình. Anne cũng tham gia vào công việc quản lý đời sống của cả cháu trai và cháu gái của mình. Bà qua đời năm 1580.
 • Ghi công: Bài được dịch lại 99% từ bài viết tốt phiên bản tiếng Anh lên sao năm 2020 của Kansas Bear. Phiên bản tiếng Việt được tạo bởi Linhbb, còn được hiệu đính bởi BQV kì cựu DHN và được chấp thuận lên mục BCB ngày 27 tháng 7 năm 2022. Ngoài ra, phiên bản tiếng Việt còn được tự viết và mở rộng phần "đánh giá" dựa trên nguồn đã có sẵn trong bài.
 • Nhận xét: Đây là lần thứ 5 tôi lui tới địa phận này để ứng cử BVT. Vì là bài có dung lượng tương đối ngắn, tuy nhiên có thể đáp ứng cơ bản được một số tiêu chí của BVT: có hình ảnh trực quan, dễ đọc, dễ hiểu, khách quan, nguồn kiểm chứng được. Song cũng vì bài viết ngắn nên yêu cầu đòi hỏi phải khắc nghiệt hơn khá nhiều. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng và hoàn thiện để chất lượng bài được cải thiện. Mời mọi người nhận xét. Tiếng vĩ cầm🎻 04:27, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 • Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
  Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
  Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý bà này thật ra thấy cũng chả có gì đặc biệt, nhưng dù sao bài viết đúng quy chuẩn BVT, miễn mà nó đạt chuẩn. bài BVT dịch từ en wiki và đã được DHN rà soát lên BCB nên mình cũng kiểm tra nhanh rồi vote - " Vô ưu " (thảo luận) 00:07, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)
  Tôi chỉ sợ bị chê ngắn, rồi chất lượng C, không đạt chuẩn, sơ sài,... Vì bài viết tốt bên tiếng Anh nhiều vô kể, nhưng rất nhiều bài ngắn một mẩu, chỉ mấy đoạn. Bê về viwiki bị chửi lên chửi xuống. Thiết nghĩ phải có mức nằm giữa bài viết tốt và bài viết chọn lọc thì mới chiều lòng được nhiều thành viên khó tính, khi ấy tiêu chuẩn của mục bài viết tốt được hạ xuống. (Tôi thấy buồn cười là ở bên simple wiki, còn có loại bài gọi là bài "rất tốt" chứ không phải "chọn lọc"). – Tiếng vĩ cầm🎻 01:36, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)
  như mình đã nói nhiều lần, ý kiến có lẽ rơi rớt đâu đó khắp wiki. Trên wiki này có nhiều đại ca thuộc diện "ông cố nội". nhiều ông cũng dịch BVT enwiki chứ ở đâu, nhưng hở thấy người khác làm là yêu sách "phải dài nữa", xài hàng enwiki chứ có tự viết đâu nhưng còn muốn nhiều nữa. cho nên ko phải ai ý kiến là ta sẽ cho là đúng, ai yêu sách là ta sẽ đáp ứng. (cả đời mình ứng cử chỉ thừa nhận duy nhất chuyện bị chê dịch kém thôi) - " Vô ưu " (thảo luận) 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

Đề cử đã qua

Xem thêm