Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (7) Rút sao (2) Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Xoài lắc      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Gilgamesh

Gilgamesh là một vị vua trong lịch sử của thành bang Uruk của Sumer cổ đại, một anh hùng trong thần thoại Lưỡng Hà cổ đại, và là nhân vật chính của Sử thi Gilgamesh, được viết bằng tiếng Akkad vào cuối thiên niên kỷ 2 trước Công nguyên. Ông có thể đã trị vì vào khoảng giữa năm 2800 và 2500 trước Công nguyên và sau khi chết đã được thần thánh hóa. Bài do ReiAzure viết chính và được tôi đề cử thay.

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: RFSTalk to me! 02:39, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

Odyssey

Odyssey là một trong hai thiên sử thi Hy Lạp cổ đại, cùng với sử thi Iliad, được cho là sáng tác bởi Homer. Đây là một trong những tác phẩm văn học lâu đời nhất còn tồn tại và vẫn phổ biến đối với độc giả đương đại. Bài do ReiAzure viết chính và được tôi đề cử thay.

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: RFSTalk to me! 02:10, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Đây là sử thi lâu đời, đủ nổi bật, nhưng cần chỉnh sửa lại văn phong và thêm nguồn. ~Cát trắng~ Đơn giản là thế⛅ 03:05, ngày 29 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Người Nhện: Không còn nhà

 1. Giới thiệu: Người Nhện: Không còn nhà là phim siêu anh hùng năm 2021 của Hoa Kỳ dựa trên nhân vật Peter Parker của Marvel Comics, do Columbia Pictures và Marvel Studios đồng sản xuất, và được phân phối bởi Sony Pictures Releasing.
 2. Ghi công: Bài viết được biên dịch nội dung từ Wikipedia tiếng Anh, cũng như tìm thêm nguồn để biên tập.
 3. Nhận xét: Đây là bài viết đầu tiên tôi ƯCBVT trong năm, kính mời các thành viên tham gia biểu quyết.
 4. Người nhận xét: ありがとう (thảo luận) 08:48, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Ứng cử viên xuất sắc. Bài viết trình bày rõ ràng, như lời của Kim Khánh Hoàng nói, bài viết cũng được thêm nguồn để biên tập. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:12, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  bài viết rất hay – Long 2021 (thảo luận) 03:27, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Long 2021: Thực ra một bài viết tốt không chỉ hay, mà còn phải trình bày đẹp, có nhiều nguồn gốc. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 02:17, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Nổi bật, có nhiều thành tích. Bài viết cũng cần thêm nguồn. Cát trắngĐơn giản là thế⛅ 09:32, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài viết tốt Disansee (thảo luận) 10:35, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý Đã soát bài và bài viết đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng. (にゃん~) 11:08, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
    Đồng ý Bài viết rất hay Thành viên:Truongquangminh9tc3 (thảo luận) 18:32, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Truongquangminh9tc3: Rất tiếc, nhưng bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. NguyễnQuangHải19💬 11:39, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  tại sao – Truongquangminh9tc3 (thảo luận) 08:23, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Truongquangminh9tc3: "Tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu". Màu tím hoa sim 08:30, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  tức nhỉ – Truongquangminh9tc3 (thảo luận) 01:53, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Không sao, bạn hãy tích cức đóng góp cho Wikipedia, khi được đủ điều kiện để biểu quyết, phiếu của bạn (có thể ở những biểu quyết trong tương lai) sẽ được hợp lệ. ~Cát trắng~ Đơn giản là thế⛅ 02:13, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  cảm ơn – Truongquangminh9tc3 (thảo luận) 09:42, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  yêu bạn quá – Truongquangminh9tc3 (thảo luận) 09:44, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Cảm ơn bạn. ~Cát trắng~ Đơn giản là thế⛅ 09:45, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5.   Đồng ý Bài viết đủ tiêu chuẩn. Chất lượng văn phong, dịch thuật, trình bày rõ ràng. axitTDTbenzoic (thảo luận) 09:45, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 6.   Đồng ý Như trên Hello! Vietnam (?) 13:35, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
    Đồng ý Như trên Thingofme (thảo luận) 03:37, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Gạch phiếu, do bài chưa đủ ổn định. Thingofme (thảo luận) 01:02, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 7.   Đồng ý Bài viết xuất sắc! Bộ phim mới chiếu được 1 tháng thôi mà bạn đã viết đến như vậy rồi! Nể phục bạn! Mong bạn luôn giữ sức khỏe để có thể viết thêm về nhiều bộ phim hay khác nữa! Hongkytran (thảo luận) 04:05, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 8.   Đồng ý bài viết rất tốt nên cho BVT là xứng đáng mặc dù mới chiếu được 1 tháng. Rất nể phục. – Nguyenxuandat9124 13:39, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Chưa đồng ý

 1.   Chưa đồng ý Bài hiện chưa đạt tiêu chí 4 của Tiêu chuẩn bài viết tốt về độ ổn định: Phim mới chiếu được 1 tháng, số liệu doanh thu, giải thưởng, kỷ lục vẫn cần được cập nhật trong thời gian dài, các bài phỏng vấn đội ngũ làm phim vẫn còn được thực hiện nên thông tin sản xuất có thể vẫn còn rất nhiều. Thời điểm này viết đầy đủ bao nhiêu vẫn không đạt, tôi nghĩ bạn nên đợi khoảng nửa năm, lượng thông tin mới trong khoảng thời gian này có thể khiến dung lượng bài viết phình ra gấp rưỡi. —NXL (thảo luận) 16:22, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Chưa đồng ý Tôi cũng nhất trí với NXL, bộ phim này vẫn còn đang trong thời gian công chiếu tại nhiều nước, nên doanh thu có thể thay đổi, phần nội dung cũng vậy. Chưa kể giải thưởng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Trong thời gian đợi bài đáp ứng tiêu chí 4, bạn Kim Khánh Hoàng có thể đi nâng cấp các bài phim Người Nhện phần trước như Far from home hay Homecoming (vốn đã có sẵn sao GA bên en và độ ổn định tốt hơn do đã chiếu từ lâu).  Jimmy Blues  02:00, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Chưa đồng ý Đồng ý với NXL. Tiêu chí ổn định rất quan trọng. Đoạt sao rồi lỡ không ai cập nhật rồi bài xuống cấp rồi sao? Dục tốc bất đạt. 6 tháng sau đề cử lại tôi nghĩ là ổn. Tôi nghĩ bạn nên nâng cấp những bài phim người Nhện khác trong thời gian chờ đợi và tiếp tục hái sao. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:00, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Ý kiến

 •   Ý kiến Tôi chưa có thời gian dò bài, nhưng thiết nghĩ nếu có thể, bạn Kim Khánh Hoàng nên dịch tiêu đề các chú thích trong bài ra tiếng Việt (sử dụng tham số "|dịch tiêu đề="). Vấn đề này mới được nêu ở trang bq bài BTS và đã được cộng đồng chấp thuận, bạn nên đáp ứng để phòng tránh phiếu chống của một thành viên khó tính trong tương lai.  Jimmy Blues  09:49, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến đầu tư bài ngon lành xong rồi muốn ứng cử khi nào chả được - "Thích Gái Đẹp" (thảo luận) 14:00, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Số người thiệt mạng trong thảm sát Nam Kinh

 1. Giới thiệu: là một chủ đề gây tranh cãi lớn trong lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản. Sau khi Chiến tranh Trung–Nhật nổ ra, Lục quân Đế quốc Nhật Bản đã tiến quân từ Thượng Hải đến thủ đô Nam Kinh, và mặc dù một số lượng lớn tù binh và thường dân đã bị quân Nhật tàn sát sau khi tiến vào thành phố ngày 13 tháng 12 năm 1937, con số chính xác về số người chết đến nay vẫn chưa rõ. Kể từ cuối những năm 1960 khi các công trình học thuật đầu tiên về sự kiện được thực hiện, ước tính số người chết gần đúng của vụ thảm sát là một chủ đề chính của cuộc tranh luận học thuật.
 2. Ghi công: Bài được dịch lại toàn bộ từ GA bên en, do bạn Ltn12345 (thảo luận · đóng góp) làm cây bút chính và đã được duyệt lên mục BCB.
 3. Người nhận xét: Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:43, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài chất lượng tốt, đã rà bài cẩn thận.  Jimmy Blues  11:12, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến Nội dung hơi quá nhạy cảm về chiến tranh trung-nhật và số liệu người chết còn chưa đc xác định rõ ràng- Lama sus (thảo luận) 16:48, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)Lama sus
  cái chuyện nhạy cảm thì mắc mớ gì wiki tiếng Việt, bộ là người Nhật hay người Trung hay sao mà phải lo ba cái chuyện đó - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 16:57, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Lama sus Miễn là nó trung lập, thì nhạy cảm không phải vấn đề. – Tiếng vĩ cầm🎻 16:54, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Nguyễn Văn Thiệuthreesome cũng nhạy cảm không kém. Nhạy cảm hay không không quan trọng. Quan trọng là có trung lập và có nguồn uy tín? Đây mới là vấn đề cực khó và sẽ thử thách ngay cả những cây bút xuất sắc nhất. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:48, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Bài bên en cũng đã gắn sao hơn 6 năm, hơi cũ. Bài có đến 91 nguồn nhưng hơn 90% trong số đó không được đưa vào các bản mẫu chú thích phù hợp, đều để ở dạng text. Phần lớn nguồn không có khả năng kiểm chứng, nhiều nguồn có tựa đề bằng tiếng non-latinh cũng chưa được dịch Nhac Ny Talk to me ♥ 14:35, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 Y Đã Việt hóa các nguồn non-latinh trong bài.  Jimmy Blues  11:11, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Tiếng Việt là một ngôn ngữ chuộng uyển ngữ và chúng ta có rất nhiều từ để thay thế hai từ "giết" và "chết". Tôi nghĩ trong trường hợp này, nên đổi tên bài thành Số người tử vong trong thảm sát Nam Kinh hoặc Số người thiệt mạng trong thảm sát Nam Kinh. —  Băng Tỏa  01:12, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Nếu vậy để tôi đổi tên bài thành "Số người thiệt mạng trong thảm sát Nam Kinh" nhé, bạn Ltn12345 thấy ổn không?  Jimmy Blues  08:38, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Mintu Martin, hình như đã có người làm vậy rồi. – Ltn12345 (thảo luận) 08:46, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI

 1. Giới thiệu: Là Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội, với 1.129 đại biểu tham gia thay mặt cho gần 1,9 triệu Đảng viên. Đại hội đã đưa ra các cải cách kinh tế, được gọi là Đổi Mới, và bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu các thành viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong Đại hội, Hội đồng cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, bao gồm các cán bộ cấp cao, chủ chốt trong bộ máy chính trị đã về hết nhiệm kỳ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI.
 2. Ghi công: Bài được dịch lại toàn bộ từ GA bên en, do bạn Ltn12345 (thảo luận · đóng góp) làm cây bút chính và đã được duyệt lên mục BCB.
 3. Người nhận xét: Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:43, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đã rà bài. --NXL (thảo luận) 16:02, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài rất chất lượng, tôi đã rà cẩn thận.  Jimmy Blues  01:19, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý Không có vấn đề gì. Chắc lâu lâu mới gặp 1 bài đề tài Việt Nam nhưng en.wiki vs zh.wiki lại gắn sao trước. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:57, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412: thực ra có không ít bài về Việt Nam bên enwp với zhwp có sao trước đâu. Ví dụ bài Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X (GA bên en, zh), Tấn công hóa học ở Huế (FA bên en, zh). Thậm chí có bài FA bên en và zh mà còn không có bài bên tiếng Việt cơ. Có thể tham khảo danh sách ở đây:
  Mình kiểu mới thấy một bài BCB bên en về Việt Nam cũng đạt trước bên vi mà, đặc biệt về những bài liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Như vậy viwiki vẫn còn đi sau quá. – Thingofme (thảo luận) 01:09, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý Không có vấn đề gì. Thingofme (thảo luận) 01:04, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5.   Đồng ý Bài viết tốt. Màu tím hoa sim 11:37, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 6.   Đồng ý Bài viết tốt, đã được các thành viên lâu năm uy tín bỏ phiếu. 🎼 Người giúp việc âm nhạc🎻 12:37, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Câu giới thiệu tôi nghĩ nên ghi giống bài Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII là “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, tên chính thức là Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Ngoài ra có vẻ tên loạt bài nên bổ sung chữ “lần thứ” (“Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI”), vì tôi thấy các văn bản chính quy luôn viết đủ như vậy, họ chỉ bỏ “lần thứ” khi viết tắt hẳn kiểu “Đại hội VI”. --NXL (thảo luận) 19:52, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Ngũ Cung (ban nhạc)

 • Nhận xét: Bài viết về một ban nhạc rock tầm cỡ tại Việt Nam, hoạt động nghệ thuật được 15 năm, có một số thành tích tại các sân chơi như Bài hát Việt, Rock Storm... Bài này do tôi hoàn toàn tự viết, dựa trên kinh nghiệm dịch các bài về ban nhạc rock tiếng Anh. Có thể khó tránh khỏi sai sót, mong cộng đồng cho nhận xét về bài viết.
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  14:14, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử kiêm viết bài.  Jimmy Blues  03:02, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:08, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý sạch đẹp ok. và do thành viên kinh nghiệm viết - "Thích Gái Đẹp" (thảo luận) 06:23, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý Ý kiến như trên. axitTDTbenzoic (thảo luận) 08:19, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5.   Đồng ý Bài viết tốt. Màu tím hoa sim 04:09, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến Phần danh sách thành viên và Danh sách đĩa nhạc hoàn toàn không nguồn. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:48, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
NhacNy2412 Phần đĩa nhạc có nhắc ở phần lịch sử hoạt động rồi.  Jimmy Blues  02:22, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Phần danh sách thành viên tôi đã bổ sung nguồn từ MV "yêu" mới nhất của band. Còn về các thành viên cũ từng hoạt động, e là rất khó kiếm nguồn vì chỉ những người hoạt động trong band mới nắm rõ (thông tin cũng do tôi liên hệ trực tiếp với band để đối chứng nên đủ tin cậy).  Jimmy Blues  02:29, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Một số ý kiến về trình bày nguồn:
  • Bài có nguồn archive nhưng không có tham số url-status=live, khiến tất cả các nguồn đều trỏ tới link archive chứ không phải link bài báo.
 Y Bạn Danh đã thêm các tham số.
  • Nguồn 7 bị báo hỏng.
 Y Xóa nguồn hỏng.  Jimmy Blues  02:34, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Nguồn 12 là blog. Thay nguồn khác.
 Y Xóa nguồn hỏng.  Jimmy Blues  02:39, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Nguồn 13, 34 không có tên báo
 Y Đã thêm nguồn
  • Nguồn 25 vglobal news là nguồn tự xuất bản (xem [1]), thay nguồn khác
 Y Đã thay
  • Nguồn 26 lỗi định dạng
 Y Bạn Danh đã sửa
  • Nguồn 44 Hehemetal tự xuất bản, blog, web tổng hợp tin từ Tuổi Trẻ (xem cre ở cuối trang).
 Y Đã thay nguồn
  • Một số tên báo chưa chính xác (Nhân dân -> Nhân Dân, Sài Gòn giải phóng -> Sài Gòn Giải Phóng...).
 Y Đã sửa
 • Nguyenhai314 (thảo luận) 16:20, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ghi chú: Đoạn "cây viết Thùy Trang của báo Người lao động đã đăng một bài viết gây tranh cãi" cần có nguồn; không có nguồn nào tự làm nguồn cho việc "gây tranh cãi" của chính nó được. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 16:38, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 Y Đã sửa "gây tranh cãi" thành "gây chú ý".  Jimmy Blues  02:31, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Do ban nhạc thay đổi thành viên nhiều lần, bạn nên nghiên cứu làm cái biểu đồ cột ngang (giống Foo Fighters), cũng không khó lắm mà nhìn trực quan hơn. Ngoài ra bạn cần viết đầy đủ bảng biểu danh sách đĩa nhạc vì nhóm không có trang Danh sách đĩa nhạc riêng (và cũng không nên tạo trang Danh sách đĩa nhạc riêng vì bài khá ngắn); cùng danh sách các concert riêng của nhóm. —NXL (thảo luận) 16:00, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Cái biểu đồ khó lắm anh NXL, vì em đã thử lập ra trang nháp nhưng không ăn thua. Với cả số liệu ngày cụ thể thay những thành viên em cũng không nắm bắt được (dù em đã hỏi band nhưng bản thân họ cũng không nhớ rõ ngày nào). Danh sách đĩa nhạc thì có sẵn trong bài rồi (chỉ có 2 album thôi), còn concert riêng mà nhóm tổ chức thì không có, đa số là tại các sân chơi, gameshow Bài hát Việt, Rock Storm do các đơn vị khác tổ chức thôi.  Jimmy Blues  03:24, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Mintu Martin: Biểu đồ đó phải theo ngày à, tưởng theo năm cũng được chứ? Mà danh sách album dạng bảng biểu có đủ thông tin hãng đĩa ngày phát hành định dạng ấy, có cần thiết không nhỉ? Và có liveshow Cao nguyên đá to thế này mà ông kêu không có? --NXL (thảo luận) 19:34, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến @Mintu Martin: Mình thấy bài có vài chỗ cần sửa, đúng thì bạn sửa còn nếu cảm thấy không hợp lý thì cứ bỏ qua nhé:
 1. Cả một đoạn từ "Sau khi được biết đến với tư cách... tại chương trình Tiger Unite 08." có khá nhiều vấn đề, như ngay từ câu đầu tiên "Sau khi được biết đến với tư cách là những người chiến thắng cuộc thi Rock your passion. Ngũ Cung đã được biết đến như là cơn gió lạ của nền âm nhạc Việt Nam khi họ chơi rock với các nhạc cụ dân tộc và cổ điển với những ca khúc: "Cướp vợ (tục lệ người H'mông)", "Nỗi đau", "Giã cốm đêm trăng"." có lỗi chính tả "Rock your passion." --> "Rock Your Passion," (vì sử dụng cấu trúc nguyên nhân kết quả); lỗi lặp từ "được biết đến"; thông tin không kiểm chứng "được biết đến như là cơn gió lạ của nền âm nhạc Việt Nam" (theo như nguồn này thì mình không thấy có cụm từ trên). Ngoài ra thông tin ""Cướp vợ (tục lệ người H'mông)" đã lọt vào bảng xếp hạng uy tín của kênh âm nhạc XoneFM - VOV3 - Đài tiếng nói Việt Nam." mình cũng không thấy có ở trong phần nguồn bạn dẫn cuối đoạn viết. Tình trạng thiếu nguồn kiểm chứng thông tin cũng tồn tại ở đoạn từ sau thông tin Bùi Thanh Hà là quản lý ban nhạc, mình hoàn toàn không thể tìm được nội dung còn lại ở bất cứ nguồn nào trong bài bạn dẫn ra.
 2. Đoạn mà mình vừa lưu ý ở trên vốn đã có thông tin "lọt vào bảng xếp hạng kênh âm nhạc XoneFM - VOV3" nhưng ngay dưới mục "2009–2013: Bài hát Việt, album đầu tay và chuỗi Nhạc hội Rock Storm" lại tiếp tục bị lặp lại một lần nữa, và chưa kể đến sự đồng nhất trong việc chính tả và viết hoa (chỗ "Rock your passion" chỗ "Rock Your Passion"; chỗ "VOV3" chỗ "Vov3"; nhiều chỗ thiếu dấu chấm, phẩy, cách khoảng trống, in hoa không cần thiết - mình đã sửa lại) và còn xuất hiện một số từ mang hơi hướm "nhận định cá nhân", chẳng hạn tại mục "Tranh cãi" tại thông tin bị nghi ngờ đạo nhac, theo mình nên thay thế từ "scandal" bằng một từ khác vì vụ việc cả trong nguồn dẫn lẫn mức độ nghiêm trọng của sự việc theo quan điểm của mình chưa lớn đến mức để bị gọi là "scandal", và từ "scandal" cũng không phải là một từ "thuần Việt", hay đoạn dưới bạn viết "đăng một bài viết gây chú ý" theo mình là thiếu cơ sở kiểm chứng do chỉ có nguồn dẫn đến bài viết gốc chứ không có nguồn dẫn chứng minh sự "gây chú ý" của bài viết...
Ngoài ra mình có đề xuất tách một đoạn văn dài trong mục "Dấu ấn nghệ thuật" thành hai hoặc ba vì để một đoạn văn chi chít chữ như vậy đối với mình khá là khó đọc, còn lại thì mình thấy chất lượng bài đã khá ổn, nếu bạn sửa và soát kỹ lại bài vài lần nữa thì mình sẽ bỏ phiếu đồng ý liền, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:53, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 • Nguyenmy2302 Tớ đã sửa lại bài dựa theo những góp ý của bạn. Mời bạn cho ý kiến tiếp.  Jimmy Blues  05:47, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Mintu Martin OK rồi bạn ơi chỗ đó là mình cũng "soi" hết mức rồi nên chắc không còn nữa đâu. Cơ mà có một thông tin mình còn khá lấn cấn, khi bạn lặp lại thông tin "lọt vào bảng xếp hạng VOV3" đến hai lần ở hai đề mục khác nhau thì mình không rõ đây là có chủ đích hay "lỗi lặp"? Ngoài ra ý ""cơn gió lạ" của nền âm nhạc Việt Nam" mình có kiếm được trong nguồn này bạn xem có ổn không để thêm vào bài, vì mình vẫn chưa thấy thông tin đó trong nguồn bạn dẫn cuối đoạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:00, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Nguyenmy2302 Có lẽ tớ để sót lỗi lặp này trong lúc biên tập bài thôi, không có gì cả đâu (do trùng nội dung với người biên tập cũ). Còn nguồn bạn vừa nêu thì tớ cũng đã thêm vào bài rồi.  Jimmy Blues  06:06, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Mintu Martin Còn một lỗi nữa là tên các nguồn báo trong bài được trích dẫn (ở phần nội dung) mình thấy khá mâu thuẫn vì chỗ in nghiêng (Sài Gòn Giải Phóng) chỗ viết thường (Người lao động, Nhân Dân). Bạn nên đồng bộ in nghiêng và liên kết các bài về nguồn báo đó để nhấn mạnh độ uy tín của nguồn báo. Mình nhận thấy bài đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn BVT rồi nên 1 phiếu cho bài lên sóng nhé, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:13, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến @Mintu Martin: Những hình minh họa trong bài là do bạn chụp? Nguyenhai314 (thảo luận) 04:45, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Đúng rồi, do anh họ tôi là nhiếp ảnh gia chụp.  Jimmy Blues  05:04, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Mintu Martin: Các ảnh đều không có exif nên tôi buộc phải kiểm tra bằng phần mềm chuyên dụng, kết quả tra ra được thông tin là SFY Camera 3.0. Không rõ bạn từng nghe anh họ nhắc tới cái gì giông giống như vậy chưa, có thể là hãng máy ảnh chẳng hạn? – Nguyenhai314 (thảo luận) 05:23, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Thực vật học

 • Giới thiệu: Thực vật học là bộ môn khoa học nghiên cứu về thực vật và là một phân ngành của sinh học. Nhà thực vật học, nhà khoa học thực vật hay nhà nghiên cứu thực vật là một nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực này. Thực vật học có nguồn gốc từ thời tiền sử dưới vai trò thảo dược, khi con người bước đầu cố nhận dạng (và sau đó là trồng trọt) những cây có thể ăn, làm thuốc và có độc, biến nó thành một trong những phân ngành khoa học lâu đời nhất. Những khu vườn thuốc thời Trung Cổ thường gắn liền với các tu viện, là nơi chứa những cây có tác dụng y học...
 • Nhận xét: Sau bài đa dạng sinh học vào năm ngoái mà tôi khá tâm đắc, tôi đã quyết định dịch một bài chuyên sâu hơn về mảng sinh học và chọn bài thực vật học này. Đây là một bài không hề dễ dịch khi phải chuyển ngữ các từ chuyên ngành, song nhờ có sự hỗ trợ của bạn Trương Minh Khải (có chuyên môn trong mảng sinh), nên phần dịch của tôi đã được tiến bộ rất nhiều xuyên suốt toàn bài. Toàn bộ bài được chuyển ngữ từ bản GA bên en. Mời cộng đồng nhận xét!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  02:29, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Good Job =)) Disansee (thảo luận) 15:19, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Mình đánh giá bài viết có chất lượng, cần bỏ công sức viết và đã được hiệu chỉnh nhiều về thuật ngữ và văn phong nên mình tán thành. Tuy nhiên trong thời gian mở biểu quyết mình sẽ rà lại thêm. Trương Minh Khải (thảo luận) 17:12, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  23:58, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý sau một hồi đọc dàn ý kiến, thì mình thấy nó xứng lên làm bvt (ngay từ đã xứng đáng) Hello! Vietnam (?) 15:14, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 •   Ý kiến Nên dịch các nguồn được trích dẫn trực tiếp trong bài (như 138, 208), nếu có thể thì dịch nốt các tiêu đề sách ở dưới Nhac Ny Talk to me ♥ 16:55, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  tôi nghĩ yêu cầu về "dịch" không đâu sánh bằng rà soát bản dịch trong bài, cái quan trọng thì là quan trọng là cái mình phải để tâm tới, chứ để tâm làm chi cái thứ yếu, dịch chú thích chả có gì quan trọng. này nhé, một người đọc bài wiki thì chỉ đọc bài wiki chả ai quan tâm mấy cái chú thích làm gì đâu. chỉ một số người vào đọc wiki mà người ta rà soát nguồn chú thích thường người ta có mục đích cần tra cứu, mà mấy người này thì khả năng nghiên cứu và ngoại ngữ ko kém, nên mình cũng chả cần phải làm cái chuyện thừa là dịch cho họ. nói ra ở đây nói cái nào thì mếch lòng cái đó nhưng tôi thấy sao thì nói vậy thôi - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 03:10, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  tiêu chuẩn bài chất lượng ngày càng "khắt khe" là điều tốt, nhưng cộng đồng đừng hiểu sai "khắt khe" với "làm khổ". thà là đọc bài xong rồi chê bài dịch chưa được trơn tru thì nghe hợp lý hơn, quan tâm quá mức tiểu tiết chỉ mất thời gian công sức làm việc của người khác ko cần thiết - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 03:14, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Mà mình nói thật là mình thấy cái vấn đề dịch nguồn nó hơi bị thừa thãi =)) quan trọng là nội dung trong nguồn bài báo nó bằng ngôn ngữ gì chứ tự dưng dịch nguồn xong cái nội dung trong bài báo nó bằng ngôn ngữ khác thì dịch cũng như không =)) mình không dịch thì có khi còn tốt hơn cho độc giả vì họ có thể tự mình lên google tra từ điển và tìm hiểu sâu hơn về từ vựng ấy và cải thiện khiếu học ngoại ngữ nữa chứ =)) Simsimhae (thảo luận) 06:05, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Thân gửi bạn NhacNy2412, các phong cách trích dẫn phổ biến IEEE và APA trong nghiên cứu khoa học đều khuyến khích giữ nguyên tên gốc của tài liệu, còn nếu có dịch thì thường dịch sang tiếng Anh thôi bạn, nếu nguồn là tiếng Anh sẵn thì khỏi cần dịch nữa. Mình xin thông tin đến bạn nhé. Trương Minh Khải (thảo luận) 17:12, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Trương Minh Khải Tất cả các bản mẫu chú thích ở Wikipedia đều có tham số trans-title để dịch tên tài liệu. Nhac Ny Talk to me ♥ 00:53, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  NhacNy2412 Cám ơn bạn đã chỉ ra tham số dịch tên tài liệu, tuy nhiên ý của mình là không nên dịch tên tài liệu sang tiếng Việt, dù cho có hay không có tham số dịch. Vì quy tắc trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo thì nên giữ nguyên vẹn các thông tin của nguồn, trong đó có tên nguồn. Nếu có dịch thì thường dịch sang tiếng Anh thôi, còn tài liệu tiếng Anh sẵn rồi thì nên giữ nguyên. Quy tắc này được nhiều đơn vị giáo dục lớn trong nước sử dụng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của Đại học Huế tại link này, mục 2.3.4. Cám ơn bạn đã xem. Trương Minh Khải (thảo luận) 03:34, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Trương Minh Khải Mời bạn tham khảo các bài viết chất lượng cao khác. Đây là Wikipedia, tên tài liệu có thể giữ nguyên, nhưng đã có tham số dịch để chú thích thì nên sử dụng, không phải tự dưng cả Wikipedia tiếng Anh cũng phải dịch các tên tài liệu "non-English" sang tiếng Anh. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:05, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Trương Minh Khải Tôi nghĩ bạn không hiểu ý tôi và đặc biệt là chưa từng sử dụng tham số này. Tên tài liệu gốc vẫn sẽ được giữ nguyên ở tham số title, nhưng bên cạnh đó nội dung bản dịch cho tiêu đề phải được thêm vào tham số trans-title. Wikipedia phục vụ cho mọi người, tức cả người biết khoa học và người không, người biết tiếng Anh và người chỉ biết tiếng Việt. Bạn nên tham khảo các bài viết chất lượng cao khác cũng như các BQ khác, chứ không phải bắt người khác phải tham khảo những thứ khoa học hàn lâm không liên quan đến Wikipedia. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:08, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Tôi thấy không cần bắt buộc, nếu là tiếng Anh thì khỏi dịch cũng được. Những ngôn ngữ khác (nhất là ngôn ngữ không dùng ký tự Latin) thì cần dịch. P.T.Đ (thảo luận) 07:11, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @P.T.Đ Trong bài chỉ có một số ít nguồn dẫn trực tiếp, tôi luôn yêu cầu dịch phần này, còn lại tài liệu sách dẫn thì tùy. Vì thường những nguồn báo dẫn trực tiếp thì tiêu đề phản ánh phần lớn nội dung, dịch tiêu đề sẽ giúp người đọc dễ hình dung về nguồn. Còn về các nguồn hàn lâm dẫn dưới phần tài liệu thì không cần thiết vì cơ bản nội dung phải đọc mới biết được, chứ cái tiêu đề chẳng ảnh hưởng nhiều Nhac Ny Talk to me ♥ 07:14, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Theo tôi thì vẫn không cần thiết, cái này tự làm khó nhau là chính, còn thực tế thì chưa thấy người đọc nào (không tính chúng ta) phàn nàn về vụ này. Nếu chủ bút đồng ý dịch thì dịch, không thì thôi. P.T.Đ (thảo luận) 07:18, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @P.T.Đ Tùy người và tùy bài. Như bài này thì tôi chỉ góp ý là nên dịch, vì đa số là nguồn hàn lâm, người "bình thường" ít quan tâm đến đống nguồn này. Nếu tính riêng việc dịch nguồn thì tôi chưa bao giờ để nó độc lập trở thành lý do cho phiếu chống nên không quan trọng lắm Nhac Ny Talk to me ♥ 07:22, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Chưa có đồng thuận chính thức nhưng nếu có thì tôi cũng cho rằng không cần thiết. Chẳng ai soi từng chữ 1 ở phần nguồn cả. Đã là nguồn cho vào BVT hay BVCL thì không có chuyện nguồn yếu, nguồn đểu nên người đọc có nhu cầu thì tự truy cập vào nguồn để tìm hiểu thêm. Dịch ra cũng chẳng để làm gì. – Tiếng vĩ cầm🎻 07:22, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Cần dịch một số tập tin minh họa trong bài như Tập tin:Plant physiology.png, Tập tin:Plant.svg. Cần thêm nguồn cho một số đoạn nội dung đặc biệt quan trọng trong bài, ví dụ:
  • Những quá trình khác tạo ra những chất liệu chuyên dụng như xellulose và lignin dùng để cấu trúc cơ thể chúng và các sản phẩm thứ cấp như nhựa cây và chất thơm.
  • Ngày nay, biến đổi gen ở Ti plasmid là một trong những kĩ thuật chính để đưa gen chuyển vào thực vật và tạo ra cây trồng biến đổi gen.
  • Tinh bột là nguồn dự trữ năng lượng đặc trưng của hầu hết thực vật trên cạn và tảo, trong khi inulin (một polyme của fructose) được dùng với mục đích tương tự trong họ hướng dương Asteraceae.
  Nói thêm một chút, cụm is used for ở đây không nên dịch là được dùng với mục đích tương tự, vì nếu dịch như vậy thì người đọc sẽ hiểu theo hướng có người sử dụng chất này để dự trữ năng lượng cho cây. Ở đây hàm ý là họ Asteraceae (Cúc) tự tổng hợp inulin với mục đích dự trữ năng lượng. Ngoài ra, không chỉ có thực vật họ Cúc mới có thể tự tổng hợp inulin mà lúa mì, hành tây, chuối, tỏi, măng tây cũng có thể tự tổng hợp được, mà phổ biến nhất là ở rau diếp xoăn.
  Bỏ luôn cụm "họ hướng dương Asteraceae" đi, ngắn gọn "họ Cúc" là đủ.
  Nguyenhai314 (thảo luận) 02:53, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Cám ơn bạn Nguyenhai314 đã góp ý, mình xin nói thêm là trong phân loại học thực vật thì tên tiếng Việt là do các nhà khoa học trong nước đặt (dùng nội bộ trong nước và có sai khác vì nhiều yếu tố: vùng miền, cách biên dịch...) nên luôn phải kèm tên khoa học theo sau, ví dụ họ Cúc Asteraceae, trong đó chữ "Cúc" là tên của họ nên viết hoa, và "Asteraceae" là tên Latin của họ nên viết hoa và không in nghiêng. Do đó theo ý mình không nên ghi ngắn gọn "họ Cúc" vì chưa đầy đủ thông tin khoa học. Các góp ý còn lại của bạn thì mình đều tán thành. Rất mong được trao đổi thêm với bạn về vấn đề này ạ. Trương Minh Khải (thảo luận) 17:12, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Trương Minh Khải Tôi đi ngang tạt vào có ý kiến. họ Cúc là được rồi, còn Asteraceae là tên khoa học nên để trong ngoặc đơn thành: họ Cúc (Asteraceae). Chứ Cúc thì có nhiều loại, để cái kiểu của bạn người ta hiểu nhầm Cúc Asteraceae là một giống hoa Cúc thì chết. sai bét 14.252.137.129 (thảo luận) 01:21, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Cám ơn bạn 14.252.137.129 đã góp ý, mình cũng tán thành cách viết này để tránh gây nhầm lẫn. Trương Minh Khải (thảo luận) 03:34, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Bỗng dưng có 3 ngày rảnh :)), tôi đang kiểm tra nội dung bài viết này và sẽ thông báo sau— Dr. Voirloup💬 10:21, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Trong đoạn "thực vật học sơ khai": "Những bài giảng về các loại cây trong vườn đã ra đời và mục đích y khoa của chúng cũng được trình bày. " Dịch sang tiếng việt cần hạn chế câu bị động (đổi thành câu chủ động) và hạn chế các phó từ "đã" "được", "đang",... để câu văn không lủng củng. Bạn có thể Ctrl F các từ này để đếm xem trong bài có bao nhiêu từ này trong bài và lược đi một số chỗ mà không thay đổi ý nghĩa của câu. Và có cái đoạn "In the mid-16th century, botanical gardens were founded in a number of Italian universities." , found ở đây là "thành lập" nhé, không phải là "tìm thấy" (cái này tôi đã sửa). — Dr. Voirloup💬 10:37, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
   Y Tôi đã lược bị động và chuyển chủ động hết khả năng.  Jimmy Blues  23:57, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến Bài nhìn chung là ổn rồi. Tôi khá thích sinh học nên có thể sẽ duyệt qua bài này. Trước mắt là cần đổi "vách tế bào" → "thành tế bào" (thuật ngữ phổ biến hơn). Ngoài ra, tên Latin kẹp trong ngoặc bên cạnh tên tiếng Việt của danh pháp: "họ hướng dương Asteraceae" → "họ hướng dương (Asteraceae)", mà hình như (không chắc lắm) là phải viết hoa tên nữa: "họ Hướng dương (Asteraceae)".
  • "kiến được cây kiến (Myrmecophyte) tuyển mộ để bảo vệ"!? → không hiểu
    Y Đã sửa
  • "phép lai giữa- và trong-loài" → không cần dấu gạch
    Y Đã sửa
  • "giữa loài hoang và các giống lai của chúng" → chưa thấy ai dùng "loài hoang"
    Y -->loài hoang dã
  • "Lục lạp được di truyền thông qua đực ở cây hạt trần song thường qua mẹ ở thực vật có hoa"!?
    Y Đã sửa
  • "cây Họ Đậu" → không cần viết hoa H
    Y Đã sửa
  • "ống giần sàng mạch rây", "yếu tố mạch dẫn mô gỗ"? (kiểm tra lại thuật ngữ)
   các thuật ngữ tôi đã tra, đúng với những từ trong từ điển Anh-Sinh.
  • "tế bào trứng" (thường dùng "noãn")
    Y Đã sửa
  • "các ngành Thông, Lớp Tuế, Bạch quả và Lớp Dây gắm." → viết hoa bừa bộn
    Y Đã sửa
  • "The gibberelins, chẳng hạn...." → chưa dịch
    Y Đã dịch
  • Nên thay "nội tiết tố" = "hormone"
    Y Đã sửa
  • "tế bào của ngành streptophyte" → dùng Latin thay vì tiếng Anh
    Y Đã sửa
  • "thân hình cung của cây dâu tây" → cái đó hay gọi là "ngó"?
    Y Đã sửa
  • "quá trình chiết càng"
    Y Đã sửa
  • "Pereskia và Echinocactus có gai mọc ra từ các khoanh (những cấu trúc chuyên biệt trông giống đệm)" (không ổn), areole là núm/núm gai, còn "đệm" là gì?
    Y Đã sửa
  • "Một số cây Đại kích ít lá" → không cần viết hoa
    Y Đã sửa
  • "Nhóm phát sinh loài thực vật hạt kín" → có cần dịch do là danh từ riêng, chỉ nên dịch kèm?
   Tôi nghĩ dịch phần này là ổn. P.T.Đ (thảo luận) 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
   Vẫn còn vài chỗ chưa sửa, như "chiết càng". Cuối tuần sau tôi sẽ đọc kĩ lại từng chữ một. P.T.Đ (thảo luận) 05:00, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
   Không biết "ống giần sàng" là ở tài liệu nào, tạm thời tôi chưa thấy. "xylem vessel elements" có thể dịch là "mạch ống mạch gỗ" (mạch gỗ gồm 2 loại tế bào là quản bào và mạch ống). "phloem sieve tubes" có thể dịch là "ống rây mạch rây" (mạch rây gồm 2 loại tế bào chính là ống rây và tế bào kèm). P.T.Đ (thảo luận) 17:18, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải