Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (3) Rút sao (0) Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới:       
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của "Ứng cử viên bài viết tốt") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên chỉ có thể đề cử 2 bài một lúc.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử bài viết tốt tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện là bài viết tốt, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[2]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[3])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao bài viết tốt có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Sửa nhãn "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
 • Sau khi đóng biểu quyết, hãy thông báo cho thành viên đã sửa đổi bài bằng cách chèn bản mẫu {{WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Alice (Alice ở xứ sở thần tiên)

 1. Giới thiệu: Alice là nhân vật hư cấu nổi tiếng trong lịch sử văn học thiếu nhi. Lần đầu cô xuất hiện là ở trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của nhà văn Lewis Carroll. Vào thời điểm mà tác phẩm ra đời, cô đã trở thành nhân vật thiếu nhi được công chúng và giới phê bình đón nhận nồng nhiệt, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm phỏng theo và giễu nhại về sau. Hình tượng của cô trong văn hóa đại chúng có sự đa dạng nhưng phổ biến nhất vẫn là do Disney tạo ra. Nhân vật Alice không chỉ đơn thuần là một cô bé gắn liền với bao thế hệ thiếu nhi mà còn là biểu tượng văn hóa được các nhà phê bình phân tích, bình luận.
 2. Ghi công: Bài viết do bạn Ihsikuyr (nick trước đây là Truy Mộng) chắp bút dịch thuật rất đầy đủ từ bản GA (good article) bên en. Mời mọi người cho ý kiến.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  10:51, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

Doge (meme)

 1. Giới thiệu: Doge là một meme Internet nổi tiếng hiện diện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội kể từ năm 2010. Thời kỳ hoàng kim thật sự của meme bắt đầu vào năm 2013, sau đó độ phổ biến giảm dần theo thời gian, đến gần cuối thập niên 2010 thì có dấu hiệu gia tăng trở lại. Chú chó Shiba Inu xuất hiện trong ảnh chế thường được cư dân mạng Việt Nam gọi cưng là Cậu Vàng. Tầm ảnh hưởng của Doge còn lớn đến mức nó còn có cả đơn vị tiền ảo riêng, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều hiện tượng Internet khác và có một số lần được Elon Musk đề cập đến trên tài khoản Twitter của ông.
 2. Ghi công: Bài viết do bạn Ihsikuyr (nick trước đây là Truy Mộng) chắp bút dịch thuật rất đầy đủ từ bản GA (good article) bên en. Hai lần trước bài bị thất cử vì những lý do khác nhau, hi vọng lần này sẽ khác!!
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  10:28, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

Phản đối

Phiếu không hợp lệ

Ý kiến

Dragon Quest

Giới thiệu: Bài viết về loạt trò chơi Dragon Quest của Horii Yuji, dòng trò chơi điện tử này nối tiếng mức được sử dụng như một chủ đề chính trong khi trò chuyện ở Nhật Bản, và ngành công nghiệp trò chơi Nhật Bản coi đây là trò chơi quốc dân của Nhật Bản. Dragon Quest thường được trích dẫn là game RPG đầu tiên trên console. Những nhà báo và các nhà phê bình đều công nhận loạt là trò chơi nhập vai có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại, gần như tất cả các trò chơi RPG Nhật Bản sau này đều lấy dòng game này làm cảm hứng. Đây là bài viết thứ hai của tôi trong mảng trò chơi điện tử, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Các thành viên có hiểu biết về trò chơi điện tử, hãy cứ mạnh dạn cập nhật giúp bài viết phát triển, tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể, hy vọng mọi người có thể cải thiện bài giúp. Xin cảm ơn.Kame-hino (thảo luận) 19:02, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Người nhận xét: Kame-hino (thảo luận) 19:02, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Q 08:59, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi không rõ vì sao tất cả những chữ "trò chơi" trong bài này đều đổi lại thành "game", trong khi bài "Ghost of Tsushima" bạn lại đảo tất cả những chữ "game" của tôi thành "trò chơi", cũng như từ "loạt" đều bị đổi thành "series" trong khi những bài trước bạn đều đổi ngược lại? Đoạn "anh là người hùng giải phóng Vương quốc Alefgard khỏi màn đêm tăm tối..." ban đầu tôi để là "bóng tối" nhưng bạn đã chỉnh thành "màn đêm tăm tối", lý do cho việc dùng từ này là gì? – Kame-hino (thảo luận) 08:45, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kame-hino: Thật ra "game" với "trò chơi"; "loạt" với "series" luân phiên một số chỗ là để tránh lặp từ, nếu có gì làm bạn mất lòng thì mong bỏ qua. "Darkness" thì ngữ cảnh này dịch thành "màn đêm tăm tối" cho "kịch tính" chút. Nếu bạn không chịu thì tôi sửa lại cũng được. Nếu việc sửa lại nhiều chỗ khiến bạn khó chịu và có vẻ phá bài thì tôi sẽ dừng sửa và bắt đầu chỉ ra. Còn bài "Ghost of Tsushima" cũng như những bài trước thì cũng lâu rồi, lúc đó tôi chưa đề cử bài Wiki lần nào nên chưa biết tới việc viết Wiki nên tránh lặp từ trong bài viết. Cho tới khi đề cử FF1 lên BVT mới biết. Sau bài FF1 mới bắt đầu có xu hướng tránh lặp từ trong bài. Tôi thề nếu tôi nói dối thì tôi bị xe tải đâm. – Q 11:13, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Lúc tôi đọc thấy câu "mạnh dạn cập nhật giúp bài viết phát triển" thay vì "góp ý giúp bài viết phát triển", tôi nghĩ là tôi có thể giúp sửa bài, nhưng có vẻ tôi đã lầm. – Q 11:19, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Không phải là mất lòng hay gì, bạn sửa lại thì tôi cảm ơn thôi vì tôi cũng chưa đề cử bài được nhiều như bạn, đây mới là bài thứ 2 tôi đề cử thôi, nên chắc chắn tôi không có kinh nghiệm trong việc lọc từ cho đúng văn phong viwiki. Tôi chỉ thắc mắc là trước đó bạn nói những từ "game" phải sửa thành "trò chơi" và "series" đổi thành "loạt" hết nên tôi đã phải sửa lại toàn bộ những bài tôi từng dịch cho đồng bộ. Giờ bạn đã giải thích là do lúc đó bạn chưa đề cử bài Wiki lần nào nên chưa biết tới việc viết Wiki nên tránh lặp từ trong bài viết, thế thì tôi hiểu, không có gì phải bận tâm cả. Nhưng mà không hiểu liên quan gì đến việc phải thề độc địa kiểu như bị xe tải đâm nhỉ? – Kame-hino (thảo luận) 14:24, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 1.   Ý kiến "mini medal" có thể dịch ra mà sao lại để tiếng Anh?  A l p h a m a  Talk 07:15, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Alphama "mini medal" là một thuật ngữ độc quyền của dòng game này, chỉ có dòng Dragon Quest mới có "mini medal" và món đồ này xuất hiện trong hầu hết các game Dragon Quest. Tựa game này đã có từ rất lâu đời nên mặc định mọi người đều dùng "mini medal" thay vì "huy chương nhỏ" nên tôi nghĩ nếu dịch ra tiếng Việt sẽ không hợp lý cho lắm. – Kame-hino (thảo luận) 14:54, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải