Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách ca khúc chưa phát hành được thu âm bởi Michael Jackson/1

Danh sách ca khúc chưa phát hành được thu âm bởi Michael Jackson Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đề cử không thành công.117.2.119.101 (thảo luận) 18:26, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết về những ca khúc chưa được phát hành của cố danh ca huyền thoại Michael Jackson, số lượng lên tới cả trăm bài. Bài lần trước bị thất cử do thiếu phiếu, hi vọng lần này không tái diễn. Mời cộng đồng nhận xét.  Jimmy Blues  10:08, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ýSửa đổi

  1.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  13:59, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  2.   Đồng ý Danh sách đầy đủ, chỉnh chu Hihihi - Hahaha Lê Hoàng Khánh - Kim cương xanh 00:56, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  Ý kiến Chưa biết thế nào, nhưng tên đầu bài đã có "Danh sách" thì chữ "các" là hàng thừa rồi, nên bỏ chữ "các" đi. HuyNome42 (thảo luận) 06:30, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài đã được đổi tên, mời cho ý kiến tiếp.  Jimmy Blues  10:30, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ý kiến Có một vài điểm mà mình đã đối chiếu bên en để dễ so sánh, chẳng hạn:
  • "...và phát hành 10 album di cảo—một vài album [trong số đó] sẽ có các tài liệu chưa được phát hành—trong thập kỷ tiếp theo" - nên móc thêm từ "trong số đó" ở đoạn giữa như mình đã chú thích để làm rõ ngữ cảnh hơn.
  • Với lại mình hơi thắc mắc là tại sao không dịch luôn "Rock and Roll Hall of Fame" thành tên tiếng Việt tương ứng?
Còn lại thì mình nghĩ cũng tương đối tốt rồi. HuyNome42 (thảo luận) 12:48, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y thứ lỗi vì hồi âm hơi muộn, mình đã chỉnh xong rồi, bạn HuyNome42 hãy xem thử và cho ý kiến tiếp.  Jimmy Blues  09:43, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ý kiến Tiêu đề trong tiếng Anh chỉ được viết hoa các danh từ, đại từ, tính từ, động từ và trạng từ. Mình thấy trong danh sách này có nhiều bài hát cũng viết hoa cả mạo từ và giới từ, mong bạn kiểm tra lại. Khánh ♪KatyCat 01:54, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Khanh Nguyen Bạn có thể nêu cụ thể tên những bài hát dính lỗi như vậy không?  Jimmy Blues  09:43, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!