Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2005/Tuần 19

Quốc kỳ Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia hải đảo hình vòng cung, có diện tích tổng cộng là 377,834 km2 nằm xoải theo bên sườn phía đông lục địa châu Á. Nhật Bản thuộc vùng ôn đới, có 4 mùa rõ rệt. Gồm 4 đảo chính, theo thứ tự từ bắc xuống nam là: Bắc Hải Đạo, Bản Châu, Tứ Quốc và Cửu Châu cùng hàng ngàn đảo nhỏ chung quanh. Nhật Bản có mĩ danh là xứ sở Hoa Anh Đào, vì người Nhật rất thích nên trồng cây hoa Anh Đào khắp nước, hay xứ sở Mặt Trời Mọc vì Nhật Bản là quốc gia ở vùng cực đông. Vào thế kỷ thứ 4, Nhật Bản đã tự lấy tên nước là Đại Hòa, vì vậy người Nhật còn được tự gọi hay nhận mình là Hòa Nhân. Thời xưa, Trung Hoa gọi Nhật Bản là "Nuỵ Quốc" (nước của những người lùn) hay "Phù Tang" (xứ có nhiều cây Phù Tang, tức một loại cây dâu). Năm 670, năm đầu niên hiệu Hàm Hanh (670-674) nhà Đường (vua Đường Cao Tông), Nhật Bản gởi một sứ bộ đến chúc mừng triều đình Trung Quốc nhân dịp vừa bình định Cao Ly (Triều Tiên) và từ đó được đổi tên là Nhật Bản.