Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2006/Tuần 14

Họ Nguyễn bằng chữ Hán

Họ là một phần trong tên gọi đầy đủ của một người để chỉ ra rằng người đó thuộc về dòng họ nào.

Trong các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hà Lantiếng Pháp, người ta thường có hai tên hoặc nhiều hơn (tên và tên đệm), và họ thông thường đứng ở cuối, điều này giải thích tại sao đôi khi người ta gọi họlast name (tên cuối). (Đôi khi nó được gọi không chính xác là second name – tên thứ hai – điều này có thể gây nhầm lẫn với tên đệm). Tại Tây Ban Nha, người ta thông thường có một (hoặc nhiều) tên và hai họ.