Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2007/Tuần 19

Trận Verdun

Trận Verdun là một trận đánh chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất. Trận đánh nổ ra giữa quân đội ĐứcPháp từ 21 tháng 2 đến 19 tháng 12 năm 1916 xung quanh Verdun-sur-Meuse ở đông bắc Pháp. Kết quả hơn ¼ triệu người chết và hơn ½ triệu người bị thương. Trận đánh được lập kế hoạch dựa trên ý tưởng ban đầu “rút sạch máu” quân Pháp của tổng tư lệnh quân Đức là tướng Erich von Falkenhayn. Đây là trận chiến kéo dài nhất trong Thế chiến thứ nhất, và là trận đẫm máu lớn thứ hai sau Trận Somme năm 1916. Khẩu hiệu nổi tiếng của quân Pháp phòng thủ trong trận này là “Chúng sẽ không vượt qua” (Ils ne passeront pas) của Robert Nivelle.