Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2018/Tuần 32

Bài viết chọn lọc năm 2018
Fleche-defaut-gauche.png Tuần 31 Tuần 33 Fleche-defaut-droite.png
Theropod courtship.jpg

Acrocanthosaurus ("thằn lằn gai sống cao") là một chi khủng long ăn thịt từng tồn tại ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ vào kỷ Phấn trắng khoảng 110 triệu năm trước đây. Như tên "thằn lằn gai sống cao" cho thấy, nó được biết đến với những gai thần kinh cao trên các đốt sống, mà rất có thể được dùng để nâng đỡ một dãy bướu thịt trên lưng, cổ và hông. Với chiều dài 11m và nặng 6,2 tấn, Acrocanthosauruskhủng long chân thú lớn nhất trong hệ sinh thái của nó lúc bấy giờ và rất có thể là một động vật ăn thịt đầu bảng. Nó có thể săn các khủng long chân thằn lằn, khủng long chân chimkhủng long bọc giáp lớn. Những dấu chân lớn của khủng long chân thú tại Texas rất có thể là của chi này, mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp nào với hóa thạch xương ở đó.

Các khám phá gần đây đã làm sáng tỏ thêm nhiều chi tiết về giải phẫu học, cho phép nghiên cứu chuyên ngành tập trung vào cấu trúc não bộ và chức năng chi trước.. [ Đọc tiếp ]