Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt

Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng trên toàn hệ thống Wikipedia. Danh sách dưới đây được lấy từ danh sách ở Meta. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở wikidata.

(English) See also this (updated once a day; outdated)

Phiên bản cập nhật: 31/12/2015

 1. 80 Adana Province
 2. 79 Antalya Province
 3. 78 2021
 4. 74 Ankara Province
 5. 74 Bursa Province
 6. 74 Yun Hyon-seok
 7. 72 2022
 8. 72 Steppe
 9. 72 Van Province
 10. 71 Akureyri
 11. 71 Pseudonym
 12. 71 Vitebsk
 13. 70 A (Cyrillic)
 14. 70 Bernie Sanders
 15. 70 Diyarbakır
 16. 70 Ice Cube
 17. 70 Interjection
 18. 70 Istanbul Province
 19. 70 Konya_Province
 20. 70 Profession
 21. 70 Riddle
 22. 70 Trabzon Province
 23. 69 Al-Fatiha
 24. 69 İzmir Province
 25. 69 Mountaineering
 26. 69 Muğla Province
 27. 69 Surah
 28. 68 Blacksmith
 29. 68 Gaziantep Province
 30. 68 Kocaeli Province
 31. 68 Platelet
 32. 68 Şanlıurfa Province
 33. 67 Anaphylaxis
 34. 67 en:Gagauz language - search in vi.wiki
 35. 67 en:Human back - search in vi.wiki
 36. 67 en:Indo-Aryan languages - search in vi.wiki
 37. 67 en:Joe Cocker - search in vi.wiki
 38. 67 en:Low German - search in vi.wiki
 39. 67 en:System of a Down - search in vi.wiki
 40. 67 en:Winterthur - search in vi.wiki
 41. 66 en:Abū Rayḥān al-Bīrūnī - search in vi.wiki
 42. 66 en:Azerbaijani manat - search in vi.wiki
 43. 66 en:Cerebellum - search in vi.wiki
 44. 66 en:Hausa language - search in vi.wiki
 45. 66 en:Judaeo-Spanish - search in vi.wiki
 46. 66 en:Juraj Dobrila University of Pula - search in vi.wiki
 47. 66 en:Kabbalah - search in vi.wiki
 48. 66 Manisa Province
 49. 66 en:Nerve - search in vi.wiki
 50. 66 en:Sonnet - search in vi.wiki
 51. 66 en:Thoracic diaphragm - search in vi.wiki
 52. 66 en:Ukrainian hryvnia - search in vi.wiki
 53. 66 en:Venetian language - search in vi.wiki
 54. 65 en:Arianism - search in vi.wiki
 55. 65 en:Asclepius - search in vi.wiki
 56. 65 en:Babsk - search in vi.wiki
 57. 65 en:Basel-Landschaft - search in vi.wiki
 58. 65 en:Canton of Lucerne - search in vi.wiki
 59. 65 en:Flag of Belgium - search in vi.wiki
 60. 65 en:Gender - search in vi.wiki
 61. 65 en:Infectious disease - search in vi.wiki
 62. 65 en:Joey King - search in vi.wiki
 63. 65 en:Lacuna Coil - search in vi.wiki
 64. 65 en:Nucleon - search in vi.wiki
 65. 65 en:Podcast - search in vi.wiki
 66. 65 en:Tintoretto - search in vi.wiki
 67. 65 en:Weighing scale - search in vi.wiki
 68. 64 en:Basel-Stadt - search in vi.wiki
 69. 64 en:Christian Church - search in vi.wiki
 70. 64 en:Chur - search in vi.wiki
 71. 64 en:Consciousness - search in vi.wiki
 72. 64 en:Donald Pleasence - search in vi.wiki
 73. 64 en:Drawing - search in vi.wiki
 74. 64 en:Frying pan - search in vi.wiki
 75. 64 en:H. P. Lovecraft - search in vi.wiki
 76. 64 en:Iqaluit - search in vi.wiki
 77. 64 en:Judas Priest - search in vi.wiki
 78. 64 en:Lawn - search in vi.wiki
 79. 64 en:Lymphatic system - search in vi.wiki
 80. 64 en:Neville Chamberlain - search in vi.wiki
 81. 64 en:Old Church Slavonic - search in vi.wiki
 82. 64 en:Pidgin - search in vi.wiki
 83. 64 en:Rastafari movement - search in vi.wiki
 84. 64 en:Sami languages - search in vi.wiki
 85. 64 en:Thiamine - search in vi.wiki
 86. 64 en:Xenophon - search in vi.wiki
 87. 63 en:Aorta - search in vi.wiki
 88. 63 en:Arica - search in vi.wiki
 89. 63 en:Aristocracy - search in vi.wiki
 90. 63 en:Avestan language - search in vi.wiki
 91. 63 en:Beak - search in vi.wiki
 92. 63 en:Cannabis (drug) - search in vi.wiki
 93. 63 en:Clara Zetkin - search in vi.wiki
 94. 63 en:Club de Gimnasia y Esgrima La Plata - search in vi.wiki
 95. 63 en:County - search in vi.wiki
 96. 63 en:Cream - search in vi.wiki
 97. 63 en:Donna Summer - search in vi.wiki
 98. 63 en:Dundee - search in vi.wiki
 99. 63 en:Flag of Andorra - search in vi.wiki
 100. 63 en:Ge (Cyrillic) - search in vi.wiki
 101. 63 en:Heraldry - search in vi.wiki
 102. 63 en:Jyväskylä - search in vi.wiki
 103. 63 en:Knight (chess) - search in vi.wiki
 104. 63 en:Lelystad - search in vi.wiki
 105. 63 en:Liquorice - search in vi.wiki
 106. 63 en:Mail - search in vi.wiki
 107. 63 en:Maimonides - search in vi.wiki
 108. 63 en:Moustache - search in vi.wiki
 109. 63 en:Paracelsus - search in vi.wiki
 110. 63 en:Philip the Apostle - search in vi.wiki
 111. 63 en:Polish złoty - search in vi.wiki
 112. 63 en:Riboflavin - search in vi.wiki
 113. 63 en:Sid Vicious - search in vi.wiki
 114. 63 en:Sion, Switzerland - search in vi.wiki
 115. 63 en:Steve Irwin - search in vi.wiki
 116. 63 en:Straw - search in vi.wiki
 117. 63 en:Telephone numbering plan - search in vi.wiki
 118. 63 en:The Prodigy - search in vi.wiki
 119. 63 en:Vacuole - search in vi.wiki
 120. 62 en:2001: A Space Odyssey (film) - search in vi.wiki
 121. 62 en:Acropolis - search in vi.wiki
 122. 62 en:Alkmaar - search in vi.wiki
 123. 62 en:Anarchy - search in vi.wiki
 124. 62 en:Arequipa - search in vi.wiki
 125. 62 en:Ariel (moon) - search in vi.wiki
 126. 62 en:Armenian dram - search in vi.wiki
 127. 62 en:Avatar - search in vi.wiki
 128. 62 en:Azimuth - search in vi.wiki
 129. 62 en:Bob Hoskins - search in vi.wiki
 130. 62 en:Brighton - search in vi.wiki
 131. 62 en:Conjunction (grammar) - search in vi.wiki
 132. 62 en:County Durham - search in vi.wiki
 133. 62 en:Dione (moon) - search in vi.wiki
 134. 62 en:Exeter - search in vi.wiki
 135. 62 en:Feria del Sol (Mérida) - search in vi.wiki
 136. 62 en:Icon - search in vi.wiki
 137. 62 en:Juno (mythology) - search in vi.wiki
 138. 62 en:Kali - search in vi.wiki
 139. 62 en:Karma - search in vi.wiki
 140. 62 en:List of Byzantine emperors - search in vi.wiki
 141. 62 en:Los Angeles Lakers - search in vi.wiki
 142. 62 en:Madrasa - search in vi.wiki
 143. 62 en:Mike Myers - search in vi.wiki
 144. 62 en:Moldovan language - search in vi.wiki
 145. 62 en:Neologism - search in vi.wiki
 146. 62 en:Nominative case - search in vi.wiki
 147. 62 en:Pashtun people - search in vi.wiki
 148. 62 en:Pegasus - search in vi.wiki
 149. 62 en:Phoenician alphabet - search in vi.wiki
 150. 62 en:Playwright - search in vi.wiki
 151. 62 en:Pula - search in vi.wiki
 152. 62 en:Rigveda - search in vi.wiki
 153. 62 en:Ronald Ross - search in vi.wiki
 154. 62 en:Rook (chess) - search in vi.wiki
 155. 62 en:Septuagint - search in vi.wiki
 156. 62 en:Sex Pistols - search in vi.wiki
 157. 62 en:Web page - search in vi.wiki
 158. 62 en:Wing - search in vi.wiki
 159. 61 en:Albanian lek - search in vi.wiki
 160. 61 en:Anagram - search in vi.wiki
 161. 61 en:Balochi language - search in vi.wiki
 162. 61 en:Basilica - search in vi.wiki
 163. 61 en:Boutros Boutros-Ghali - search in vi.wiki
 164. 61 en:Bulgarians - search in vi.wiki
 165. 61 en:Chicago Bulls - search in vi.wiki
 166. 61 en:Cyclops - search in vi.wiki
 167. 61 en:De (Cyrillic) - search in vi.wiki
 168. 61 en:Electrical conductor - search in vi.wiki
 169. 61 en:Embryology - search in vi.wiki
 170. 61 en:Fenerbahçe S.K. (football) - search in vi.wiki
 171. 61 en:Flag of Norway - search in vi.wiki
 172. 61 en:Flag of Sweden - search in vi.wiki
 173. 61 en:Harold Wilson - search in vi.wiki
 174. 61 en:Hellenistic period - search in vi.wiki
 175. 61 en:Hieronymus Bosch - search in vi.wiki
 176. 61 en:Imam - search in vi.wiki
 177. 61 en:Kiss (band) - search in vi.wiki
 178. 61 en:Korn - search in vi.wiki
 179. 61 en:Lahti - search in vi.wiki
 180. 61 en:Llanfairpwllgwyngyll - search in vi.wiki
 181. 61 en:Lope de Vega - search in vi.wiki
 182. 61 en:Marcel Duchamp - search in vi.wiki
 183. 61 en:Mill (grinding) - search in vi.wiki
 184. 61 en:Mosaic - search in vi.wiki
 185. 61 en:Newton - search in vi.wiki
 186. 61 en:Nineveh - search in vi.wiki
 187. 61 en:North Germanic languages - search in vi.wiki
 188. 61 en:Novial - search in vi.wiki
 189. 61 en:Opposite (semantics) - search in vi.wiki
 190. 61 en:Polysaccharide - search in vi.wiki
 191. 61 en:Regina, Saskatchewan - search in vi.wiki
 192. 61 en:Richard Schiff - search in vi.wiki
 193. 61 en:Ron Paul - search in vi.wiki
 194. 61 en:Sambucus - search in vi.wiki
 195. 61 en:St. Gallen - search in vi.wiki
 196. 61 en:St. John's, Newfoundland and Labrador - search in vi.wiki
 197. 61 en:Swansea - search in vi.wiki
 198. 61 en:Tennessee Williams - search in vi.wiki
 199. 61 en:Thomas Hardy - search in vi.wiki