Wikipedia:Báo chí/Thông cáo

Nuvola apps knewsticker.png

2005Sửa đổi

Tháng 12 năm 2005Sửa đổi

2006Sửa đổi

Tháng 3 năm 2006Sửa đổi

Tháng 6 năm 2006Sửa đổi

Tháng 7 năm 2006Sửa đổi

Tháng 8 năm 2006Sửa đổi

Tháng 10 năm 2006Sửa đổi

Tháng 11 năm 2006Sửa đổi

Tháng 12 năm 2006Sửa đổi

  • 16 tháng 12: Hãy tặng món quà kiến thức: Quỹ Hỗ trợ Wikimedia khởi đầu cuộc vận động gây quỹ cuối năm để hỗ trợ các dự án (tiếng Anh)