Wikipedia:Bạn có biết/2017/Tuần 1/2

Cắt dọc phần đỉnh rễ và quan sát dưới kính hiển vi giúp quan sát được tế bào thăng bằng chứa sỏi thăng bằng ở đỉnh chóp rễ