Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc

Nếu một quy tắc ngăn không cho bạn nâng cao chất lượng hay duy trì Wikipedia, hãy bỏ qua nó.

Xem thêm