Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:BQXB)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 4 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 4 năm 2024 sửa

Giuliano Testa sửa

Giuliano Testa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Giuliano Testa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở biểu quyết lần 2 sau khi lần 1 không thành công. Một bác sỹ phẫu thuật người Ý không rõ độ nổi bật, bài không có nổi một liên kết interwiki nào. Mohammed Yussuf 09:22, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Cherry Magic (phim truyền hình Thái Lan) sửa

Cherry Magic (phim truyền hình Thái Lan) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cherry Magic (phim truyền hình Thái Lan)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim đam mỹ Thái Lan năm 2023 không rõ đón nhận lẫn giải thưởng. Biheo2812 (thảo luận) 09:36, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Không có đón nhận, đánh giá. Mohammed Yussuf 09:15, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Cà phê Giảng sửa

Cà phê Giảng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cà phê Giảng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cà phê Giảng nơi khai sinh món cà phê trứng ở Hà Nội. Biheo2812 (thảo luận) 09:31, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Văn phong PR không trung lập, nhiều câu văn tâng bốc quá đà như câu chuyện. Trong bài viết không có nguồn tham khảo nào. Khi tìm nguồn trên Internet đa số đều đề cập tới các tranh cãi và bê bối, chưa kể nguồn thông tin đa số đều được báo lá cải nhắc tới. Ayane (meta | phab) 04:07, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Bài không đủ nổi bật. Mohammed Yussuf 09:14, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Văn phong không trung lập, không nguồn. Anster (thảo luận) 09:23, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Danh sách chi tiết gợi nhớ đến Disney trong phim Chuyện thần tiên ở New York sửa

Danh sách chi tiết gợi nhớ đến Disney trong phim Chuyện thần tiên ở New York (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách chi tiết gợi nhớ đến Disney trong phim Chuyện thần tiên ở New York" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không rõ độ nổi bật I So bad 03:09, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ sửa

Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim không rõ độ nổi bật I So bad 03:09, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Bài viết ít nguồn nhắc đến. Không nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 07:44, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Danh sách chuyển nhượng tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2022 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Anster (thảo luận) 09:37, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Danh sách chuyển nhượng tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách chuyển nhượng tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2022" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách không rõ độ nổi bật I So bad 03:08, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Danh sách tào lao và vô nghĩa. Ayane (meta | phab) 08:00, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa nhanh Bài này xóa nhanh được. Mohammed Yussuf 09:53, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Bài này xóa nhanh. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 07:50, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Shin Yoo-joo sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Ayane (meta | phab) 11:56, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Shin Yoo-joo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Shin Yoo-joo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên Hàn Quốc không rõ độ nổi bật. Không có giải thưởng.  NewUniverse thảo luận 00:42, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Không có gì nổi bật đã vậy bài trình bày tệ hại Biheo2812 (thảo luận) 01:09, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. Bài này nên xóa nhanh. Ayane (meta | phab) 01:38, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Đặt bản mẫu chưa đủ 7 ngày Tĩnh Tâm Tự Tại 02:09, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Ý kiến Biển đnb chưa đủ 7 ngày. Vì thế tôi sẽ đóng biểu quyết tuy nhiên, văn phong quá tệ hại nên phải xóa nhanh.Mohammed Yussuf 04:06, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Cổ tích một chuyện tình sửa

Cổ tích một chuyện tình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cổ tích một chuyện tình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Độ nổi bật quá kém. Không có giải thưởng, không nguồn. Bài ở thwiki đã bị xóa từ 2020.  NewUniverse thảo luận 23:41, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Không đủ nổi bật để có bài, giải thưởng hay thành tích nổi trội cũng không có. Ayane (meta | phab) 01:36, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Chưa đủ nổi bật. I So bad 02:10, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. Mohammed Yussuf 04:08, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa theo đề cử.  NewUniverse thảo luận 07:44, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Chưa thỏa đnb. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 08:44, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Vụ án văn tự sửa

Vụ án văn tự (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vụ án văn tự" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vụ án liên quan đến văn học nổi tiếng ở Việt Nam và Trung Quốc không rõ độ nổi bật. Mohammed Yussuf 10:13, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Khái niệm không nguồn. I So bad 17:31, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Bài này theo kiểu trang định hướng, cá nhân mình thấy nên giữ. Tĩnh Tâm Tự Tại 11:11, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Có thể đổi thành thể loại. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:32, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Công an tỉnh Lâm Đồng sửa

Công an tỉnh Lâm Đồng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công an tỉnh Lâm Đồng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công an tỉnh không rõ nổi bật, không giải thưởng, không nguồn Khanh (thảo luận) 16:21, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa và hợp nhất vào Công an cấp tỉnh (Việt Nam) là hợp lý rồi. Mohammed Yussuf 08:45, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. I So bad 16:25, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chưa đủ nổi bật để có bài riêng. Ayane (meta | phab) 17:57, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không thấy bất cứ thông tin gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:10, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Nên chuyển hướng đến bài Công an cấp tỉnh (Việt Nam) để hỗ trợ việc tìm kiếm. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 08:48, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Nam vương Thế giới Việt Nam sửa

Nam vương Thế giới Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nam vương Thế giới Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp giành cho nam giới cấp quốc gia tại Việt Nam cần thẩm định độ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:23, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Cuộc thi mới thành lập. Chưa biết có ảnh hưởng gì tới xã hội thì lấy gì mà nổi bật? Bài này giống một bài PR cho cuộc thi này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:12, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Cuộc thi mới một mùa, không có gì hết trơn.  NewUniverse thảo luận 23:36, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Cuộc thi ao làng không có gì nổi bật ngoài việc gắn mác cho PR. Ayane (meta | phab) 01:40, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. I So bad 02:08, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. Mohammed Yussuf 03:54, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Hoa hậu Sinh thái Quốc tế sửa

Hoa hậu Sinh thái Quốc tế (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Sinh thái Quốc tế" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp quốc tế cần thẩm định độ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:20, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Bài từng bị xóa đến 4 lần trong đó có 1 lần bị xóa theo biểu quyết. Mohammed Yussuf 09:24, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Bài thiếu thông tin chứng minh độ nổi bật. I So bad 17:33, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Cuộc thi 8 mùa mà interwiki links nghèo nàn thế thì khả năng cao không nổi bật.  NewUniverse thảo luận 23:37, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. Có thể xóa nhanh theo tiêu chí C4 trong trường hợp bài này mang nội dung đã bị xóa trước đó. Ayane (meta | phab) 05:32, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:17, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Hoa hậu Liên lục địa 2016 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Ayane (meta | phab) 13:10, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2016 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2016" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:19, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Công an tỉnh Quảng Bình sửa

Công an tỉnh Quảng Bình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công an tỉnh Quảng Bình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơ quan công an cấp tỉnh ở Việt Nam không rõ độ nổi bật. Mohammed Yussuf 23:30, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa và hợp nhất vào Công an cấp tỉnh (Việt Nam) là hợp lý rồi. Mohammed Yussuf 08:45, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật .I So bad 16:33, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Người một nhà sửa

Người một nhà (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Người một nhà" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam chỉ mới lên sóng được 6 tập không cho thấy bất cứ thông tin nào nổi bật ngoài có sự góp mặt của Hà Việt Dũng, Thanh Hương, Vân Dung, Tuấn Tú. Không có đón nhận, rating hay đánh giá. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

 1.   Giữ Bài viết của Wikipedia chưa khai thác hết nội dung, chủ thể bài viết còn nhiều nguồn bên ngoài nhắc đến. Tôi đã bổ sung nguồn từ các web uy tín (web chứng minh được đnb). Tôi không chuyên mảng này nên không mở rộng nội dung bài viết được, bài nên giữ để tv nào hoạt động bên mảng này có thể giúp mở rộng. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 08:39, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến sửa

Hoa hậu Liên lục địa 2015 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:01, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2015 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2015" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:29, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Siêu lạm phát về các bài hoa hậu liên lục địa. Mohammed Yussuf 09:18, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:57, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Xóa nhanh mấy bài Hoa hậu Liên lục đại theo năm là ok rồi, chỉ cần giữ 1 bài chính thôi. Đưa ra BQ làm cái gì cho tốn time nhỉ? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:59, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 08:55, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hà Thị Lan sửa

Hà Thị Lan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hà Thị Lan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một nữ chính trị gia người Việt Nam, dân tộc Tày. Bà hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Khanh (thảo luận) 02:04, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Toàn chức vụ cấp phó = Không đủ nổi bật. Ayane (meta | phab) 17:56, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa ĐBQH không có chức vụ cao, không có giải thưởng đủ để nổi bật. Khanh (thảo luận) 15:44, ngày 19 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Bà này toàn cấp phó thôi. Không nổi bật. Mohammed Yussuf 04:24, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Đại biểu Quốc hội nhưng chỉ có chức vụ cấp phó. Không đủ nổi bật. Anster (thảo luận) 09:27, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa sửa

Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hòa Thạc Đoan Nhu Công chúa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là công chúa nhà Thanh, dưỡng nữ Ung Chính Đế Biheo2812 (thảo luận) 12:56, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Yêu trong thù hận sửa

Yêu trong thù hận (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Yêu trong thù hận" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam ra mắt năm 2013 có sự góp mặt của Tú Vi, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh. Chỉ có đề cử đoạt giải cho Huy Khánh và đề cử cho Tú Vi. Mohammed Yussuf 23:32, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

PCS mùa giải 2024 sửa

PCS mùa giải 2024 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "PCS mùa giải 2024" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mùa giải không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 08:51, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Một mùa giải Liên Minh không có gì nổi bật. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

  (T • C • CA • L • B • UR)
  15:02, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không đủ nổi bật để có bài. Ayane (meta | phab) 08:18, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chả có gì nổi bật hết. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp) sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá Tĩnh Tâm Tự Tại 05:38, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp. Khanh (thảo luận) 10:44, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Mở lại biểu quyết xóa bài. @Mohammed07102007, phiền bạn ký lại phiếu của bạn để phiếu có hiệu lực. Anster (thảo luận) 02:20, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam không đạt tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật, trừ khi có người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Nhân vật này cao nhất chỉ giữ đến chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Phần tiểu sử như lý lịch cá nhân. Mohammed Yussuf 04:37, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam không đạt tiêu chí nổi bật đương nhiên. Các chức vụ khác không đạt tiêu chí nổi bật. Không có giải thưởng nào đạt tiêu chí nổi bật. TQ 12:56, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam Không có chức vụ quan trọng, không có giải thưởng đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 13:46, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane (meta | phab) 16:02, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Chỉ là đbqh. Tĩnh Tâm Tự Tại 04:54, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
    Xóa Chỉ là ĐBQH không có chức vụ quan trọng, không có giải thưởng gì. Khanh (thảo luận) 19:24, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @LĐK Bạn vui lòng chỉ bỏ một phiếu xóa. Tôi đã gạch phiếu xóa thứ hai của bạn. Anster (thảo luận) 11:59, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Dạo này già rồi chắc mắt bị cận không thấy mình bỏ phiếu Khanh (thảo luận) 15:55, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 6.   Xóa Đại biểu quốc hội Việt Nam không nghiễm nhiên đủ độ nổi bật. Không thấy có chức vụ hay giải thưởng nổi bật nào. Anster (thảo luận) 11:57, ngày 18 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  NgocAnMaster, Thành viên:Tuquyet2457 ĐBQH Việt Nam là chức vụ nghiễm nhiên nổi bật đã được đồng thuận mời xem Wikipedia:Độ nổi bật (người). Nhưng đây là tiêu chí phụ (chức vụ, giải thưởng... là các tiêu chí phụ) -> Việc thỏa các tiêu chí này không đảm bảo được người đó là nổi bật (tức có thể đem ra biểu quyết xóa nếu có tv cảm thấy chủ thể chưa thỏa quy định và cần giải quyết bằng thảo luận). Tiêu chí chính: "chính trị gia" nổi bật là được nhắc đến bởi các nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy -> không thỏa tiêu chí này mới là không nổi bật (tiêu chí chính quyết định một bài có được giữ hay không). Bài này ông này đã thỏa tiêu chí phụ (chức danh ĐBQH) nhưng không thỏa tiêu chính chính (nguồn) nên nhân vật không đnb. Thành viên:Mohammed07102007 Đây là lần thứ hai tôi nhắc bạn về các lập luận thêu dệt khỏi quy định hướng dẫn Wikipedia, các lập luận này sẽ là tiền lệ xấu cho các tv mới tham gia trong không gian biểu quyết xóa bài, không những lá phiếu với ý kiến cá nhân mang danh là quy định, trong nhiều trường hợp còn ảnh hưởng đến tv mới (như ý kiến tv Tuquyet2457 trên) kéo theo kết quả biểu quyết thiếu chuẩn xác tại không gian này (nếu việc này tương lai diễn ra như một thông lệ, tôi nghĩ rằng không gian này không còn là nơi đáng tin cậy). Để tránh việc này diễn ra, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào với bộ hướng dẫn thịnh hành Wikipedia Vi mời đem ra thảo luận cho việc tìm đồng thuận (như chức danh ĐBQH theo bạn là không nổi bật). Khi đó, cá nhân tôi sẽ không ý kiến với lập luận thảo luận đã có sự đồng thuận cộng đồng. Không ai có đủ thời gian và kiên nhẫn luôn phải nhắc nhở điều này. Thứ lỗi, xin nói thẳng đây là lần nhắc cuối cùng. Nếu điều này tái diễn, trong các không gian BQXB mà tôi cho rằng đã có tình trạng "cuốn theo chiều gió" thiên lệch kết quả biểu quyết sai vì "lập luận cá nhân gắn mác quy định" buộc tôi mời sự can thiệp của các BQV giải quyết. Thiện chí tham gia thảo luận của bạn rất tốt, nhưng với các lá phiếu đó, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 15:07, ngày 20 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 05:43, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Nguyễn Thanh Hải (Long An) sửa

Nguyễn Thanh Hải (Long An) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thanh Hải (Long An)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Khanh (thảo luận) 10:42, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Bài hiện tại chưa có nguồn từ các báo chính thống chỉ có nguồn từ Quốc hội với Long An, chưa thấy có giải thưởng để đánh giá độ nổi bật.Khanh (thảo luận) 05:53, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Chức vụ nhân vật chưa đủ nổi bật, giải thưởng chưa có nên chưa đủ đánh giá nổi bật. TQ 14:44, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chức vụ không đủ nổi bật. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 •   Ý kiến Theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị ban hành về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thì chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh tương đương với cấp Tổng cục trưởng hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (dưới cấp Thứ trưởng). TQ 13:02, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Dưới cấp thứ trưởng là chưa đủ nổi bật rồi đúng không, phải xét chức vụ mà ông ý làm phó bị thư tỉnh Long An thì có đủ nổi bật không ? Khanh (thảo luận) 07:11, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Cũng theo Kết luận số 35-KL/TW nói trên thì chức danh phó bí thư tỉnh ủy tương đương với chức danh thứ trưởng. Tổng hợp cả 2 chức vụ này thì cũng là tương đương thứ trưởng. Còn độ nổi bật chắc phải xem xét thêm các yếu tố khác. TQ 10:44, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

14 điều răn của Phật sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Mở biểu quyết không đúng quy định. Ayane (meta | phab) 15:16, ngày 1 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Theo như trang thảo luận và trang Mười Bốn Điều Răn Của Phật Là Giả Mạo, bài viết này không đáp ứng các tiêu chí để tồn tại. Nguồn bài viết không thể truy cập và kiểm chứng được, kể cả khi tôi đã tìm link trong archive.org. Vì lý do tôn trọng lịch sử Wikipedia, xin cộng đồng cho ý kiến về bài viết này

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Đạo Phật càng ngày càng biến tướng: dùng "điều răn" là từ của tôn giáo khác; lập dàn nhạc hát kiểu thánh lễ như đạo Thiên Chúa,...riết hết nói nổi - Tùy Bách (Thảo luận) 14:19, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tháng 3 năm 2024 sửa

Gặp em ngày nắng sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không đủ phiếu. Biheo2812 (thảo luận) 08:02, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Gặp em ngày nắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Gặp em ngày nắng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim truyền hình Việt Nam vừa mới kết thúc không lâu không rõ có thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Đình Tú cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như Thanh Quý, Lan Hương, Quốc Trị. Không rõ đón nhận hay đánh giá. Mohammed Yussuf 07:38, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Theo tôi, về cơ bản bộ phim này đủ nổi bật. Tuy nhiên, tôi sẽ không nhân nhượng với bài viết này. Tôi chỉ có thể bỏ phiếu giữ nếu bài này được cải thiện thêm nguồn cùng mục sản xuất và đón nhận mà thôi. Mohammed Yussuf 10:14, ngày 28 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Ý kiến Chủ đề bộ phim khá hay, đi vào một vấn đề của giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, không có nguồn nào đưa ra được đón nhận từ khán giả. Thánh Thiện TALK_Giáp Thìn 10:15, ngày 2 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Ý kiến Theo tôi, tôi thấy về cơ bản đó cũng đã đủ nổi bật cũng được tạm thời tôi chấp nhận nhưng chưa có nguồn tham khảo cho lắm. Nhưng, tôi sẽ bỏ phiếu bài này nhưng tôi mong rằng, nếu bài này có đầy đủ nguồn tham khảo, nguồn đáng tin cậy, cải thiện được thêm nguồn đó thì mọi người sẽ chấp nhận được. Thái Bro 10:16, ngày 4 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Ý kiến Phiếu trắng, bài viết tuy chủ đề của phim đủ nổi bật, nhưng nếu có đón nhận và nhiều nguồn hơn thì tôi sẽ xem xét đổi thành phiếu giữ sau. Anster (thảo luận) 15:40, ngày 14 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!


Lưu trữ sửa

Chú thích sửa