Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:BQXB)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 11 năm 2022", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 11 năm 2022Sửa đổi

Haewon Sửa đổi

Haewon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Haewon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ Hàn Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:30, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Thỏ Bảy Màu Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá nhanh. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 10:12, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thỏ Bảy Màu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thỏ Bảy Màu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Loạt truyện tranh ngắn không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:28, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

@NhacNy2412: Tôi thấy nhân vật hư cấu này cũng khá nổi mà, có vài bài báo đưa tin qua nhiều năm. Nếu mà bài không quá tệ thì để biển nổi bật. Dang (thảo luận) 16:40, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Plantaest Cá nhân tôi thấy bài khá tệ, đó là lý do tôi xóa thẳng tay, dù bản thân tôi follow tác giả cũng khá lâu rồi. Nếu bạn thấy không ổn thì có thể khôi phục, tôi không ý kiến gì Nhac Ny Talk to me ♥ 17:13, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài khá tệ không đồng nghĩa với độ nổi bật kém. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:17, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ok, vậy chắc hôm nào rảnh sửa lại chút, tôi khá thích nhân vật này. Dang (thảo luận) 17:20, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
tôi đồng ý với ý kiến của @Plantaest – 113.176.201.112 (thảo luận) 13:13, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ruby Nguyễn Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:56, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ruby Nguyễn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ruby Nguyễn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Doanh nhân Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:26, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:54, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác phẩm truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:24, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Kay Trần Sửa đổi

Kay Trần (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kay Trần" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ Việt Nam chưa rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:22, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đến ca sĩ tóp tóp lắc mông thành trend ==> vô bảng xếp hạng 1 năm tuổi như MONO còn đủ nổi bật thì người đoạt một giải thưởng nổi bật như ZMA hiển nhiên là đủ nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:46, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Đủ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 07:44, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Thẩm mỹ viện (phim truyền hình) Sửa đổi

Thẩm mỹ viện (phim truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thẩm mỹ viện (phim truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim không đón nhận, không giải thưởng chính, chỉ có 1 đề cử diễn viên Nhac Ny Talk to me ♥ 20:42, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Ầu ơ ví dầu Sửa đổi

Ầu ơ ví dầu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ầu ơ ví dầu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim không đón nhận, không giải thưởng chính, chỉ có 1 giải thưởng gương mặt triển vọng cho 1 diễn viên nhí (không xuất hiện trong danh sách diễn viên) Nhac Ny Talk to me ♥ 20:35, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đình Bảo Sửa đổi

Đình Bảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đình Bảo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại, bài viết thiếu nguồn, không có thành tích Nhac Ny Talk to me ♥ 20:27, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hội Điện lực Việt Nam Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Chưa đủ ngày đặt biển. Là tôi Cần cố gắng hơn 04:18, ngày 27 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hội Điện lực Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hội Điện lực Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Hội Điện lực không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 12:45, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Lotus (mạng xã hội) Sửa đổi

Lotus (mạng xã hội) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lotus (mạng xã hội)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một mạng xã hội của Việt Nam ít người dùng, không đạt được mục tiêu về số người dùng ban đầu Nhac Ny Talk to me ♥ 11:26, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Mạng xã hội không nổi bật, số lượng người dùng thấp. 𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  14:08, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:37, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Chỉ nổi ở thời điểm ra mắt như một sự kiện nhất thời. Dang (thảo luận) 16:43, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lời nói dối của người vợ Sửa đổi

Lời nói dối của người vợ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lời nói dối của người vợ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim TQ không giải thưởng, không đón nhận, không đánh giá Nhac Ny Talk to me ♥ 10:03, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

CKG48 Sửa đổi

CKG48 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "CKG48" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhóm nhạc nữ thần tượng Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:26, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Quang Trung (diễn viên) Sửa đổi

Quang Trung (diễn viên) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Quang Trung (diễn viên)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên hài Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ yếu là trò lố để nổi tiếng nhưng cũng chỉ nổi phập phù trên MXH, chẳng có gì nổi bật giữa hàng trăm ngàn KOL, người nổi tiếng đang lên cả. Là ca sĩ thì không có tác phẩm nào nổi bật (không thỏa mãn Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc), diễn viên hài thì cũng không có thành tích nổi bật, cho dù du di lắm tính top 3 cho Cười xuyên Việt thì cũng không lọt nổi top. Mai Vàng cũng chỉ mới được để cử 1 lần (không thỏa mãn Người đã nhận được một giải thưởng hay danh hiệu nổi bật, hoặc đã nhiều lần được đề cử cho các danh hiệu hay giải thưởng đó). Chưa kể đề cử này hoàn toàn không nguồn, và Quang Trung vốn không phải diễn viên chính của phim. Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Trích xuất nguồn đề cử Giải Mai vàng 2019.[1] –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  10:59, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Như trên. Là tôi Cần cố gắng hơn 11:15, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật.  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:31, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Được đề cử Giải Mai vàng, Top 4 cuộc thi Cười Xuyên Việt, nổi tiếng từ vai trò diễn viên (mặc dù vai trò ca sĩ khá mờ nhạt). Có tham gia vào các dự án điện ảnh Pháp sư mù, Chị trợ lý của anh, Vu quy đại náo, Bố già,...  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  05:57, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Khangdora2809 Top 4 Cười xuyên Việt thì có gì đặc biệt? Có tham gia hàng loạt dự án phim điện ảnh mà không phải vai chính hoặc phim đó không nổi bật thì chẳng giúp gì được cho độ nổi bật cá nhân. Một lần nữa tôi đề nghị bạn đọc kỹ các quy định liên quan đến độ nổi bật trước khi tiếp tục bỏ phiếu kiểu này Nhac Ny Talk to me ♥ 10:46, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Oke, tiếp tục ghi nhận câu trả lời của bạn về "Cười xuyên Việt" không có gì nổi bật nhưng được đề cử Giải Mai vàng được công nhận. Có tham gia dự án điện ảnh cụ thể như sau: Pháp sư mù (Vai chính) - Top 50 bộ phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, Chị trợ lý của anh (Vai thứ chính) - Top 25 phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, Top 7 phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam năm 2019. Hai bộ phim sau đó được mình trích dẫn đều là vai phụ, hoặc không nổi bật. VOH có đánh giá nam diễn viên "vai phụ có lưu lượng ấn tượng nhất từ trước đến nay trên màn ảnh Việt".[2] [3][4] Không phải vai chính không nghĩa là không nổi bật. Đó cũng là lý do mà giải Oscar mới có hạng mục nam phụ, nữ phụ.
  Phần âm nhạc, nổi tiếng xuất phát từ ca khúc cover Mình yêu nhau từ kiếp nào? thu hút 80 triệu lượt xem trên YouTube, hơn cả bản gốc.[5] Đối với ca khúc còn lại không nổi bật. –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  10:56, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Khangdora2809
  • Thứ 1: 1 đề cử Mai Vàng không chứng tỏ độ nổi bật, chưa tính tới đề cử này HOÀN TOÀN KHÔNG NGUỒN
  • Thứ 2: Pháp sư mù đứng tập top 42, top 1 tới top 10 còn đáng nói, top 50 chẳng có gì. Vai chính của 1 bộ phim tạm nổi bật chẳng nói lên cái gì
  • Thứ 3: Tương tự với Chị trợ lý của anh, chưa kể đây chỉ là vai thứ chính.
  • Thứ 4: Khi nào có giải thưởng cho vai phụ đi đã hẳn so với Oscar.
  • Thứ 5: 1 bản cover không phải 1 tác phẩm âm nhạc gốc, chưa kể lượt xem trên youtube không nói lên độ nổi bật. Vui lòng đọc Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc)
  Nhac Ny Talk to me ♥ 11:09, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Đồng ý. Mình xin đổi biểu quyết.  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:30, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Lưu Tuyển Sửa đổi

Lưu Tuyển (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lưu Tuyển" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Biên đạo múa, ca sĩ Malaysia không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:14, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đoàn Thanh Hà Sửa đổi

Đoàn Thanh Hà (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đoàn Thanh Hà" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Kiến trúc sư Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:11, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình) Sửa đổi

Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình cổ trang Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 03:10, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! Sửa đổi

Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!!" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 09:55, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa và đổi hướng đến Danh sách phim điện ảnh Doraemon. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:13, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đội quân Doraemon: Đại chiến thuật côn trùng Sửa đổi

Đội quân Doraemon: Đại chiến thuật côn trùng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đội quân Doraemon: Đại chiến thuật côn trùng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:25, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đội quân Doraemon: Chuyến tàu lửa tốc hành Sửa đổi

Đội quân Doraemon: Chuyến tàu lửa tốc hành (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đội quân Doraemon: Chuyến tàu lửa tốc hành" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:25, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dorami-chan: Hello Kyōryū Kids Sửa đổi

Dorami-chan: Hello Kyōryū Kids (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami-chan: Hello Kyōryū Kids" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật Là tôi Cần cố gắng hơn 08:21, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dorami-chan: Aoi Straw Hat Sửa đổi

Dorami-chan: Aoi Straw Hat (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami-chan: Aoi Straw Hat" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật Là tôi Cần cố gắng hơn 08:20, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ Sửa đổi

Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami và Đội quân Doraemon: Đại náo công viên vũ trụ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật Là tôi Cần cố gắng hơn 08:19, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Chu Dực Nhiên Sửa đổi

Chu Dực Nhiên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chu Dực Nhiên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ, diễn viên Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:31, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Cổ tích một chuyện tình Sửa đổi

Cổ tích một chuyện tình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cổ tích một chuyện tình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Thái Lan năm 2016 không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:29, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

  Xóa Không nổi bật. Trên Google tìm kiếm dò đến cả page thứ 5-6 vẫn chưa thấy một trang báo hay một website có bản quyền nào đăng tải bộ phim. Zing TV nay cũng không nổi bật. Bài viết thì chỗ diễn viên ghi được tên diễn viên + "vai" xong chẳng thấy gì nữa cả.  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  18:48, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Không có website nào ở Việt Nam mua bản quyền không liên quan, không ảnh hưởng gì đến độ nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 05:58, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đúng là không liên quan, nhưng nó giúp đánh giá một phần vào độ nổi bật của một bộ phim vì thường phim có sức hút mới được các đơn vị chú ý và mang bản quyền về Việt Nam. (Quan điểm cá nhân). –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  06:01, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nhiều phim VN cũng đâu được Thái Lan mua bản quyền về nước họ → Lý do bỏ phiếu quá kỳ cục. Nhiều phim Mỹ được n giải thưởng cũng có ông VN nào mua bản quyền đâu. Dang (thảo luận) 09:16, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Theo cá nhân mình, việc một bộ phim được đánh giá nổi hay không phải dựa vào nhiều yếu tố trong đó có rating, giải thưởng, đánh giá, lượt tìm kiếm Google... và mình xem việc mua bản quyền như một phần của cái "đánh giá" (một phần nên có cũng được không có cũng được) vì đơn vị chính thống phải thấy nó như thế nào mới mua bản quyền và ôm về Việt Nam. Ở đây bộ phim chả có gì ở Việt Nam nên mình mới xét thêm nó vào. Mình cũng không bàn cãi với bạn việc "nhiều phim Mỹ được n giải thưởng cũng có ông VN nào mua bản quyền đâu" nhưng nó có yếu tố giải thưởng để xem xét còn bộ phim này là không. 𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  14:28, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Nổi bật là nổi bật, không có chuyện phải nổi bật ở Việt Nam mới gọi là nổi bật. Bạn vui lòng đọc hiểu Wikipedia:Độ nổi bật và các trang con liên quan trước khi tiếp tục tham gia ở khu vực này Nhac Ny Talk to me ♥ 22:48, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412
Trả lời về câu nói "Nổi bật là nổi bật, không có chuyện phải nổi bật ở Việt Nam":
Dẫn chứng 1: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! đã được đưa ra biểu quyết xóa bài trong khi nó nổi bật tại Nhật Bản: ja:ドラミちゃん ミニドラSOS!!!.
Dẫn chứng 2: Mỗi giải đấu của Arena of Valor World Cup được tách riêng ra do có độ nổi bật bên Trung theo từng năm zh:傳說對決世界盃 nhưng ở Việt Nam nó không được tách riêng ra mỗi năm vì độ nổi bật.
Dẫn chứng 3: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lâm Mặc (lần 2) một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được xem nổi bật trên Wikipedia tiếng Anh và Wikipedia tiếng Trung.
Nếu nó đã nổi bật ở Wikipedia khác thì mặc nhiên nó sẽ nổi bật ở Việt Nam? Thế đưa ra biểu quyết xóa bài là một sai lầm của người đưa ra, theo ý của bạn? –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  04:59, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Các dự án hoạt động độc lập với nhau, có bài ở dự án này không đồng nghĩa với việc mặc định có bài ở dự án khác. Một lần nữa mời bạn đọc quy định Nhac Ny Talk to me ♥ 05:23, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ngoài ra Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt không phải là Wikipedia Việt Nam Nhac Ny Talk to me ♥ 05:23, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thấy các ví dụ không có liên quan gì câu chuyện ở đây. Wikipedia tiếng Việt có trụ sở tại Mỹ, đúng nghĩa thì Wikipedia tiếng Việt là của Mỹ, không có gì liên quan đến Việt Nam về mặt pháp lý. Dang (thảo luận) 10:42, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Plantaest Mình xin lỗi, có lẽ bạn đang nghĩ ý của mình là Wikipedia phải đăng tải thông tin về phim có bản quyền ở Việt Nam nhưng ở đây mình chỉ xem việc "có bản quyền" như một phần trong tiêu chí đánh giá độ nổi bật khi không còn điều gì khác để chứng minh nó nổi bật. Tóm lại, là yếu tố cuối để đánh giá xem nó có nổi bật hay không. Mình vẫn thường viết những bài viết về phim không bản quyền tại Việt Nam trên Wikipedia và mình hiểu tính chất này, trong câu nói của bạn. Nhưng mình không đồng tính lắm với ý "nổi bật là nổi bật, không có chuyện phải nổi bật ở Việt Nam" lắm. Tại vì thứ nhất, thông tin phải nổi bật ở Thái Lan là một chuyện nhưng ở Việt Nam là một chuyện khác. Đâu phải một bộ phim nổi tiếng tại Thái Lan, không nổi tiếng ở Việt Nam lại trở thành nổi bật ở Việt Nam. Mình không đồng ý với ý kiến đó. Xin cảm ơn ý kiến của @Plantaest  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  18:57, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hình như bạn đâu có lỗi gì. Tôi chỉ thấy là đánh giá độ nổi bật dựa vào tiêu chí "có bản quyền ở VN" là không hợp lý, dù cho đó là một tiêu chí xét sau cùng đi chăng nữa, tốt hơn là không nên kèm theo cái tiêu chí đánh giá này. Còn về câu nói kia, tôi hiểu nó có nghĩa là độ nổi bật không có tính khu biệt, không có tính địa phương. Và "nổi bật" ở đây là thuộc phạm vi đánh giá bài viết trên Wikipedia. Bạn hiểu sang việc tác phẩm nổi bật ở Thái Lan hay Việt Nam thì nó hơi bị lệch câu chuyện. Dang (thảo luận) 19:09, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412 @Plantaest Xin cảm ơn hai bạn đã đóng góp ý kiến, mình xin ghi nhận nha. Tuy nhiên, mình xin được giữ phiếu "xóa" vì không nổi bật tại Việt Nam, không chú thích, không có đánh giá và viết lỗi. –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  10:18, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809: Uhm thì thôi vậy, tôi vẫn giữ quan điểm là không đồng tình chuyện có tiêu chí yêu cầu "nổi bật tại Việt Nam" trong việc đánh giá độ nổi bật. Vậy cứ mỗi khi đánh giá độ nổi bật của một bộ phim không phải Việt Nam sản xuất thì bạn lại vác cái tiêu chí này vào? Tôi không tin sự ghi nhận này khi bạn vẫn giữ ý kiến cũ. Agree to disagree. Dang (thảo luận) 11:14, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ví dụ một bộ phim VN mà bạn viết: Em là chàng trai của anh. Giờ tôi nói nó không nổi bật do Mỹ không mua bản quyền, "không nổi bật tại Mỹ", nghe nó có hợp lý không? Việc dùng các tiêu chí đánh giá khiên cưỡng kiểu này sẽ tạo tiền lệ xấu trong việc đánh giá độ nổi bật. Giờ bạn đánh giá bài này với yếu tố "không nổi bật tại Việt Nam" thì người ta cũng sẽ dựa vào đó đánh giá bài của bạn với yếu tố "không nổi bật tại Mỹ", đó là tự bắn vào chân mình, đừng cố tạo ra tiền lệ xấu. Tiêu chí đánh giá thì tham khảo Wikipedia:Độ nổi bật, đừng nên chế thêm các tiêu chí chủ quan. Dang (thảo luận) 11:18, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Plantaest Hơi lệch vấn đề bạn à, đây là Wikipedia tiếng Việt. Còn việc bài viết Em là chàng trai của anh được viết ở Wikipedia tiếng Anh vẫn sẵn sàng phải biện biểu quyết xóa nó. Vấn đề chúng đang nói ở đây là vấn đề "nổi bật" ở một khu vực chứ không đề cập đến vấn đề bản quyền nữa vì mình đã ghi nhận đóng góp của bạn từ những bình luận ở trên. –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:27, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809: Tôi nghĩ tôi không lạc đề. Em là chàng trai của anh là bài viết hiện của Wikipedia tiếng Việt, có liên quan gì Wikipedia tiếng Anh? Ok, không nói về vấn đề bản quyền, vậy thì giờ tôi nói "Em là chàng trai của anh" không nổi bật [để có bài trên Wikipedia] do không nổi bật ở Mỹ hay Thái Lan hay Myanmar, bạn thấy có hợp lý không? Dang (thảo luận) 11:30, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Plantaest Nhưng Wikipedia mà bạn viết ở Wikipedia tiếng Việt, bạn lại đi so sánh với độ nổi bật tại Mỹ, Thái Lan hay Myanmar thì là "phù hợp"? Mình đang so sánh một tác phẩm tại một thị trường mà thị trường đó là thị trường mà Wikipedia đang cần tạo mới. Ví dụ, giả sử ELCTCA nổi bật tại Việt Nam đi nhưng ở Nam Phi, Qatar,... thì nó là không nổi bật, biểu quyết xóa bài tại đó. Việc mà bạn so sánh nó hơi kỳ lạ, tại vì thứ nhất một bộ phim làm gì có thể nổi bật tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà nó chỉ ở trong một phạm vi nhất định như quốc gia/vùng lãnh thổ, châu lục nào đó chẳng hạn. Mình lấy ví dụ tiếp tục một bộ phim Việt Nam là Cù lao xác sống. Vậy bạn cho mình hỏi nó nổi bật tại Việt Nam, mình dịch nó sang tiếng Anh sẽ vẫn là nổi bật đúng không ạ? –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:39, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809: Vậy thì bạn lại hiểu sai từ đầu. Wikipedia tiếng Việt không có dính líu gì đến Việt Nam. Tôi tưởng bạn đã đọc Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt không phải là Wikipedia Việt Nam? Bạn không thể biện luận rằng "nổi bật trên Wikipedia tiếng Việt" cần có "nổi bật tại Việt Nam" vì "Wikipedia tiếng Việt" và "Việt Nam" chả liên quan gì đến nhau. Còn Cù lao xác sống là thuộc phạm vi quản lý của Wikipedia tiếng Anh nếu bạn sang đó dịch, chuyện đó thì bạn hỏi bên họ, nhưng cơ chế chung vẫn là tuân theo Wikipedia:Độ nổi bật. Giờ rốt cuộc là câu chuyện ở đây bạn đã rõ chưa, tôi thấy bạn đang hiểu sai vấn đề rõ ràng. Dang (thảo luận) 11:43, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Plantaest À, vâng. Xin cảm ơn bạn nha. Đọc lại, từ đầu mình hiểu sai vấn đề thật. Mình xin ghi nhận, cảm ơn đóng góp của bạn và hủy bỏ biểu quyết xóa này. Hi vọng sẽ được bạn hỗ trợ thêm sau này. Mình xin lỗi vì đã làm phiền rất nhiều! –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:48, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809: Không có gì, bạn có thể chỉ cần đính chính hủy lý do "không nổi bật tại VN" vì sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Còn phiếu thì bạn vẫn có thể giữ sau khi đã đính chính, nếu như muốn, tùy bạn. Dang (thảo luận) 11:51, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Plantaest Không ạ, nếu số lượng rating của bộ phim này là thật tại Thái Lan thì mình nghĩ nó đủ để nổi bật. Xin cảm ơn! –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:54, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đúng là nổi bật là dựa vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố được Việt Nam mua bản quyền thì nó lại không có tính đại diện. VN không là thị trường phim quan trọng trên toàn cầu. Nếu như là nhiều nước mua thì nghe còn hợp lý. Dang (thảo luận) 10:26, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vâng, mình ghi nhận và đồng tình với quan điểm của bạn. –  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  18:51, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1.   Xóa Rating cao nhưng không có nguồn chứng minh nên không thể xác thực. Nếu có nguồn cho thông tin này thì sẽ hủy phiếu. Dang (thảo luận) 12:12, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không có nguồn chứng minh độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 01:19, ngày 20 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoàng Ngân Ánh Sửa đổi

Hoàng Ngân Ánh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoàng Ngân Ánh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ thuộc dòng nhạc boléro, thành tích cao nhất Á quân Thần tượng Bolero 2018. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:25, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Ngoài giải Á quân ra thì không có hoạt động lẫn sản phẩm âm nhạc nào nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 06:57, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Ít xuất hiện trước công chúng. Không nổi bật.  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  18:52, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Chưa đủ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 07:46, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến @ Biheo2812: Lại tiếp tục yêu cầu bạn nêu rõ lý do tại sao bạn mở biểu quyết này. Thanks! ––VP PRM💬✉️📝 16:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Vp08122010: Tôi không có thời gian mỗi lần mở biểu quyết là phải giải thích lý do với bạn. – Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 21:30, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Vp08122010 Đặt biển đủ ngày thì đem ra biểu quyết. Lần này đến lượt tôi hỏi lý do bạn thích chơi trò luẩn quẩn, làm phiền thành viên khác? Nhac Ny Talk to me ♥ 15:02, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Em là chàng trai của anh Sửa đổi

Em là chàng trai của anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Em là chàng trai của anh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Webdrama đam mỹ Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:22, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chỉ có "top trending", không có thực tích gì nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:29, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Dorami và đội quân Doraemon: 7 bí ẩn của trường đào tạo robot Sửa đổi

Dorami và đội quân Doraemon: 7 bí ẩn của trường đào tạo robot (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dorami và đội quân Doraemon: 7 bí ẩn của trường đào tạo robot" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:04, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa và đổi hướng đến Danh sách phim điện ảnh Doraemon. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:18, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Doraemon: Đêm trước đám cưới Nobita Sửa đổi

Doraemon: Đêm trước đám cưới Nobita (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Doraemon: Đêm trước đám cưới Nobita" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:04, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa và đổi hướng đến Danh sách phim điện ảnh Doraemon. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:18, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

  Giữ Bài Wiki này được dẫn tới 6 ngôn ngữ khác, cấu trúc và nội dung không có vấn đề gì. Q.Nhan (thảo luận) 02:21, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không đủ điều kiện bỏ phiếu. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 02:41, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Doraemon: Boku, Momotarō no nan'na no sa Sửa đổi

Doraemon: Boku, Momotarō no nan'na no sa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Doraemon: Boku, Momotarō no nan'na no sa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:03, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa và đổi hướng đến Danh sách phim điện ảnh Doraemon. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:18, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Doraemon: Boku no Umareta Hi Sửa đổi

Doraemon: Boku no Umareta Hi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Doraemon: Boku no Umareta Hi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim hoạt hình không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:03, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa và đổi hướng đến Danh sách phim điện ảnh Doraemon. Là tôi Cần cố gắng hơn 08:17, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Chưa hiểu vì sao liên kết của bài này bên enwiki lại chuyển hướng sang Doraemon: Nobita in the Robot Kingdom (Doraemon: Nobita và vương quốc robot) STAIDCONTEXT (thảo luận) 21:08, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @STAIDCONTEXT Có lẽ là họ nghĩ một bộ phim được chiếu kèm không nổi bật thì nên chuyển hướng về bộ phim chiếu chính (???) Bạn có thể chuyển hướng về bài này. – Là tôi Cần cố gắng hơn 12:30, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

WePro EntertainmentSửa đổi

WePro Entertainment (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "WePro Entertainment" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cả hai lần trước đều có rối thao túng kết quả. Lần này, BQ sẽ được diễn ra trong vòng 30 ngày. Không ai được phép đóng sớm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:47, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Như lần trước. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:48, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa không nổi bật. Nếu lần sau bài này còn tạo nữa thì gắn thẳng Db-c4 luôn. chấm pô lymeow 07:09, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Nên đổi hướng sang bài Quang Huy (nhà quản lý) BlueVictor 11:11, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 12:43, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Như BQ trước. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:46, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Xóa Không nổi bật. — Ô-rê-ô Cúc-ki làm miếng hông? (っˆڡˆς) 04:43, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7.   Xóa Như biểu quyết lần trước. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:43, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Phương án hợp lý nhất hiện tại là đổi hướng bài này tới bài Quang Huy (nhà quản lý), bởi hoạt động của công ty/sự nghiệp này chủ yếu xoay quanh nhân vật chủ chốt là Quang Huy. Cách làm này tương tự với các bài M-TP Entertainment, MT Entertainment, OnlyC Production... Đàm Thiếu Gia (thảo luận) 09:36, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Đàm Thiếu Gia Thế thì phải đặt phiếu này ở phiếu xóa chứ. – Là tôi Cần cố gắng hơn 09:32, ngày 10 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đàm Thiếu Gia Nếu muốn đổi hướng thì phải xóa bài trước đã. Đồng ý với phương án đổi hướng của bạn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:46, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến @Nguyentrongphu: Bài viết hiện đã đổi hướng sang bài Quang Huy (nhà quản lý) không biết có nên đóng biểu quyết không? Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:13, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Muốn đổi hướng thì trước hết phải có đồng thuận xóa bài trước cái đã. Bài này từng gây tranh cãi lớn trong quá khứ nên không có chuyện tự ý thích thì đổi hướng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:12, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nên mời tất cả các thành viên có tham gia trong cuộc biểu quyết trước đến cho ý kiến. Dù sao thì họ cũng từng bỏ phiếu trong một cuộc biểu quyết gây tranh cãi, và kết quả sau cùng là kết quả biểu quyết đã bị hủy bỏ do có rối thao túng. Nguyenhai314 (thảo luận) 13:16, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nên để BQXB diễn ra theo cách tự nhiên. Ai quan tâm sẽ tự vào bỏ phiếu. Đây chỉ là 1 BQXB trong hàng trăm BQXB khác trong vài tháng nên không có gì đặc biệt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:29, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Không có tiêu chí nào bắt buộc biểu quyết này phải đủ 30 ngày. Rối thao túng không phải là tiêu chuẩn để kéo dài biểu quyết. Theo đồng thuận mới nhất thì chỉ có biểu quyết giữ được mở lại lần 2 (trường hợp còn khúc mắc ở BQXB trước) thì mới áp dụng tiêu chuẩn bắt buộc 30 ngày. Những trường hợp khác thì cứ căn cứ quy định mà dùng (tối thiểu 7 ngày đóng nếu đủ phiếu). Tuy nhiên nếu có tranh cãi/phản đối về việc đóng biểu quyết thì khi đó nên mở lại để biểu quyết tiếp tục đến hết 30 ngày. Nguyenhai314 (thảo luận) 13:06, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  "Rối thao túng không phải là tiêu chuẩn để kéo dài biểu quyết" -> đúng. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể yêu cầu kéo dài BQXB khi BQ được đóng sớm (theo tiền lệ). Do BQ lần trước kết quả là sát nút + bị rối thao túng + tôi có quyền yêu cầu giữ BQ cho đủ 30 ngày = BQ sẽ mở tới đủ 30 ngày. Căn bản thì đây chỉ là vấn đề hình thức. Ví dụ, có ai đóng sớm -> tôi mở BQ lại -> có tranh cãi -> bắt buộc phải mở đủ 30 ngày. Tôi không hy vọng sẽ có 1 BQXB WePro Entertainment lần 4. Hy vọng sẽ dứt điểm ở lần này. Vài năm nữa, WePro trở nên thật sự nổi bật thì tính sau. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:11, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Tường Lâm Sửa đổi

Nguyễn Tường Lâm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Tường Lâm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chính khách Việt Nam không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 01:14, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa đủ độ nổi bật (chính khách)!Doãn Hiệu (thảo luận) 07:20, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Ngô Triết Hàm Sửa đổi

Ngô Triết Hàm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ngô Triết Hàm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ Trung Quốc thành viên nhóm SNH48. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 01:06, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Sao bài viết mình không thấy cái chú thích nào hết vậy nhờ? Chỉ thấy 6 đường dẫn tham khảo tiếng Trung ở dưới, rất chung chung. Khangdora2809 (thảo luận) 07:07, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến @ Biheo2812: Lại tiếp tục yêu cầu bạn nêu rõ lý do tại sao bạn mở biểu quyết này. Thanks! ––VP PRM💬✉️📝 16:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lâm Mặc Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Lâm Mặc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lâm Mặc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ, vũ công Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 01:01, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa có hoạt động cá nhân nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:54, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Eunice (ca sĩ Hàn Quốc) Sửa đổi

Eunice (ca sĩ Hàn Quốc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Eunice (ca sĩ Hàn Quốc)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ Hàn Quốc thành viên nhóm DIA. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 00:57, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có hoạt động cá nhân nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 06:42, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:52, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến @ Biheo2812: Lại tiếp tục yêu cầu bạn nêu rõ lý do tại sao bạn mở biểu quyết này. Thanks! ––VP PRM💬✉️📝 16:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chung cực nhất ban Sửa đổi

Chung cực nhất ban (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chung cực nhất ban" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim truyền hình Đài Loan năm 2005. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 00:55, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Bộ phim có thừa độ nổi bật khi làm nên tên tuổi của Phi Luân Hải, nối gót đàn anh F4 và 183 Club tập trung các thành viên trong cùng một bộ phim thần tượng để làm bệ phóng cho sự bứt phá sau này. Nói chung chủ thể thỏa mãn đnb nhưng người viết bài chỉ là chưa biết cách trình này sao cho chuẩn bách khoa thôi. Đàm Thiếu Gia (thảo luận) 16:11, ngày 11 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2007 Sửa đổi

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2007 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2007" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 17:33, ngày 4 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có gì nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 17:34, ngày 4 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Nếu có thể thì gộp lại tất cả các năm vào một bài cho gọn vì cuộc thi không quá nhiều sự nổi bật. Khangdora2809 (thảo luận) 04:24, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lòng dạ đàn bà Sửa đổi

Lòng dạ đàn bà (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lòng dạ đàn bà" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim không rõ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 10:46, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có thông tin chứng minh độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 12:58, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Tháng 10 năm 2022Sửa đổi

Đi qua ngày biển động Sửa đổi

Đi qua ngày biển động (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đi qua ngày biển động" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam năm 2011 không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 03:26, ngày 31 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa đủ độ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:23, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi