Căn cứ theo Quy chế biểu quyết ở dự án Wikipedia tiếng Việt, có hai hình thức biểu quyết thông thường sẽ được thực hiện ở đây:

 • BQ1. Biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận thấu đáo nhưng không đạt đồng thuận. Có thể biểu quyết ngay tại không gian Wikipedia:Thảo luận.
 • BQ2. Biểu quyết về các quy định chính thức, sửa đổi quy định, quy chế chính thức. Biểu quyết này cần thăm dò 7 ngày tại không gian Wikipedia:Thảo luận trước khi đưa ra biểu quyết chính thức ở đây.

Điều lệ chung

 1. Thời hạn biểu quyết là 30 ngày[1], tính theo từng phút.[2]
 2. Nếu tổng số phiếu thuận chiếm từ 1/2 trở lên (trên 50%, quá bán) trong tổng số phiếu thì biểu quyết được xem như là thành công.
 3. Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có tối thiểu 10 phiếu.
 4. Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 5. Mọi thành viên đều có quyền kết luận, chốt kết quả và đóng biểu quyết.[3]

Điều lệ dành cho thành viên mở biểu quyết

 1. Người mở biểu quyết có quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là 48h. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người mở biểu quyết phát hiện mình có điều sai sót.[4]

Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu

Tất cả thành viên tham gia bỏ phiếu bầu chọn thì cần đảm bảo các điều lệ sau:

 1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày.[5] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên.[6]
 2. Các thành viên tham gia phải để lại chữ ký đằng sau lời bình luận của mình, chỉ cần gõ 4 dấu ngã: ~~~~ .

Xem thêm

Chú thích

 1. ^ Wikipedia:Biểu quyết/Thời gian biểu quyết ở Wikipedia Tiếng Việt
 2. ^ Thời gian tính đến từng phút. Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 3. ^ Theo biểu quyết về "đối tượng thành viên đóng biểu quyết cộng đồng"
 4. ^ Xem Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết
 5. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 6. ^ Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Thay đổi nhỏ về tiêu chí bỏ phiếu