Wikipedia:Biểu quyết/Cập nhật quy định Vô hiệu lá phiếu


Biểu quyết này dùng để cập nhật và chỉnh sửa quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu để phù hợp hơn với tinh thần của Wikipedia. Trước hết, mời các bạn tham khảo các thảo luận:

Kết quả biểu quyết tuân thủ theo Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ vắn tắtWikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt. Mọi người bỏ phiếu:

  • Đồng ý {{OK}} =  Đồng ý
  • Không đồng ý {{OK?}} =  Chưa đồng ý
  • Hoặc các bản mẫu khác có tính diễn đạt tương tự ở Thể loại:Bản mẫu biểu quyết.
  • Nếu nêu ý kiến {{yk}} =  Ý kiến thì ghi ở phần ý kiến.

Mời các bạn tham gia biểu quyết ở dưới.  A l p h a m a  Talk 00:56, ngày 30 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Điểm 1. Xử lý thành viên vi phạm (trong mục Quy định chungWikipedia:Vô hiệu lá phiếu) sửa


Điểm 2. Quyền khiếu nại của thành viên vi phạm (trong mục Quy định chungWikipedia:Vô hiệu lá phiếu) sửa


Ý kiến chung sửa