Wikipedia:Biểu quyết/Giới hạn tại phòng kiểm định

Hình như quý BQV Violet có nhầm lẫn. Nội dung 4 vẫn được thông qua vì đủ phiếu. Ở phía trên cũng có ghi rõ "Lưu ý quan trọng: Thành viên bỏ phiếu  Phản đối hoặc  Chưa đồng ý tại đề mục ND1 thì không cần phải bỏ phiếu ở đề mục ND2 và ND3". Tinh thần biểu quyết là ND4 tách rời với các nội dung còn lại. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 05:26, ngày 19 tháng 12 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Bạn đặt ra BQ tinh thần phức tạp thế? Người bỏ phiếu không chỉ mình tôi được người mở BQ dắt đi vòng vòng. Thảo nào kêu mãi chả ai chịu đóng. ND4 kết quả 5-5: không đủ thông qua đề xuất giới hạn. Mọi thứ vẫn như trước đây, kiểm hay không do Checkuser tự quyết định. ~ Violet (talk) ~ 05:41, ngày 19 tháng 12 năm 2020 (UTC)[trả lời]