Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên

Dự thảo "Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên"

sửa

Theo các thảo luận tại Wikipedia:Thảo luận/Gỡ quyền Bảo quản viên và Hành chính viên, nhận thấy cộng đồng cần thiết phải xây dựng một quy định rõ ràng nhằm gỡ công cụ/quyền hạn của bảo quản viên vắng mặt lâu ngày, nay dự thảo "Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên" và lập biểu quyết xin ý kiến cộng đồng nhằm chính thức áp dụng quy định trên Wikipedia tiếng Việt.

Thuật ngữ

sửa
 1. vắng mặt lâu ngày: không có tác vụ nào (sửa đổi cũng như nhật trình) trong 1 năm.
 2. gỡ công cụ bảo quản viên: làm cho một thành viên từ bảo quản viên xuống thành thành viên thường.
 3. thành viên: tất cả các thành viên đã đăng ký.

Quy định

sửa
 1. Bảo quản viên vắng mặt lâu ngày có thể bị gỡ công cụ bảo quản viên của mình.
 2. Việc gỡ công cụ bảo quản viên là tự động, không qua bỏ phiếu.
 3. Việc gỡ công cụ bảo quản viên phải được báo trước cho bảo quản viên liên quan trước 1 tháng, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 4. Sau đó, việc gỡ công cụ bảo quản viên được báo lên meta để một tiếp viên thực hiện.
 5. Hành chính viên phải ghi nhận lại việc gỡ bỏ này cùng lý do trong trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt.
 6. Sau đó, phải gửi thông báo đến cho cựu bảo quản viên, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 7. Sau khi đã gỡ công cụ, trong 24 tiếng đồng hồ, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ của mình thì chỉ cần nói với hành chính viên tại trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt, không cần mở biểu quyết mới.
 8. Sau 24h, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ, phải mở biểu quyết mới.

Lạm dụng

sửa
 1. Nếu thành viên nào nghi ngờ có sự lạm dụng những quy định trên đây (như lách luật...), thành viên đó có thể mở một biểu quyết mới để cộng đồng quyết định.

Biểu quyết "Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên"

sửa

Ý kiến "bên ngoài khung"

sửa

Tôi vào muộn và đồng ý tất cả những gì các ACE đã làm, tôi hy vọng wiki mỗi ngày sẽ tốt hơn thêm. Lưu Ly (thảo luận) 14:36, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Đồng ý với quy định của Wiki, n hy vọng wiki hoàn thiện hơnMagic h love (thảo luận) 07:34, ngày 28 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]
 
AlleinStein đã xóa thảo luận này của 65.49.14.152 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 14:49, ngày 27 tháng 9 năm 2015 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.[trả lời]
Wikipedia là dự án tự nguyện ai muốn góp gì thì góp, chưa có bất kỳ người nào được Wikipedia trả lương với tư cách thành viên, vì không lương cho nên bạn không có quyền đòi hỏi người tham gia phải viết theo ý bạn muốn. Do you understand?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:04, ngày 27 tháng 9 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Không lương mà có nhiều người có tâm thế ư ? Tôi không tin. Viết bài không có tâm, thì làm sao đam mê được, trừ khi có trách nhiệm được giao.

Mấy thành viên như Vuhoangsonhn, Cheer,... là những thành viên quyền lực nhất của wikipedia. 65.49.14.158 (thảo luận) 03:32, ngày 27 tháng 9 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Có tâm và đam mê về 1 lĩnh vực nào đó thì viết thui, có chi lạ 65.49.14.158 -- Thiên - Hoàng 98 03:35, ngày 27 tháng 9 năm 2015 (UTC)[trả lời]