Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài Bưu điện Sài Gòn

Tên bài Bưu điện Sài GònSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Biết quyết đã được đồng thuận với tổng cộng 11/19 (chiếm 67,89%) lá phiếu chọn đổi bài thành Bưu điện Sài Gòn.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 16:42, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đây là biểu quyết chọn tên được mở để thay thế Wikipedia:Thảo luận/Bưu điện Sài Gòn vừa đóng lại. Việc chuyển từ hình thức thảo luận sang biểu quyết để có thể dễ chốt được phương án cuối cùng hơn. Trong biểu quyết này về cơ bản vẫn bao gồm 4 tên gọi cần phải chọn cho chủ thể này là: "Bưu điện Sài Gòn", "Bưu điện Trung tâm Sài Gòn", "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" và "Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh". Điểm khác biệt ở đây là lần này tôi xin phép bỏ hết 4 phương án có chữ "tòa nhà", vì trong thảo luận trước tất cả đều nhất trí rằng từ "tòa nhà" là không cần thiết.

Xin hãy cho phiếu   Đồng ý dưới cái tên bạn chọn. Biểu quyết sẽ kéo dài 30 ngày, tính từ thời điểm mở biểu quyết. Đại Việt quốc (thảo luận) 20:10, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@NhacNy2412, Khả Vân Đại Hãn, Khánh Snake, Meiko21, -tynjee, Nguyentrongphu, Lacessori, Khangdora2809, Quynhngo29, Ioe2015, Hwi.padam, Plantaest, Giám Định, Hongkytran, và ABAL1412: Mời các bạn bỏ phiếu lại ở đây. – Đại Việt quốc (thảo luận) 20:19, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bưu điện Sài GònSửa đổi

 1.   Đồng ý Ý kiến đã nêu tại Wikipedia:Thảo luận/Bưu điện Sài Gòn#Bưu điện Sài Gòn. Đại Việt quốc (thảo luận) 20:20, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh là tên một tổ chức nên không thể đặt tên cho 1 tòa nhà được. Mỗi phương án đều có cái lý lẽ riêng. Tuy nhiên, tôi thiên về phương án ngắn gọn, súc tích nhất. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:21, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu: Nói vậy không hẳn đúng. Tên tổ chức có thể dùng để gọi tên tòa nhà, với điều kiện tổ chức đó đặt trụ sở tại tòa nhà đó. Ví dụ UBND TPHCM là một tổ chức đây, và cái tòa nhà châu Âu cuối đường Nguyễn Huệ người ta vẫn gọi là "UBND TPHCM" mà không phải lúc nào cũng nhất thiết kèm chữ "trụ sở/tòa nhà" phía trước. Vấn đề ở đây là tòa nhà số 2 Công xã Paris này không phải là nơi đặt trụ sở của Bưu điện TPHCM. – Đại Việt quốc (thảo luận) 20:29, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Ý kiến như bên thảo luận Khánh Snake (thảo luận) 22:59, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đồng ý y cũ - Tịnh tâm (thanh tu) 01:06, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Đồng ý với ý kiến của Đại Việt Quốc & NhacNy trong thảo luận cũ. Lcsnes (thảo luận) 04:10, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ý Tên này vốn dĩ nó ngắn dễ nhớ và nổi tiếng  Меня зовут Мейко Συζητώ 05:08, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Đồng ý Như đã nói ở thảo luận cũ. "Bưu điện trung tâm" có thể xem như là "loại hình bưu điện" như "Công ty TNHH" nên sẽ không dùng vào tên bài. Bưu điện Sài Gòn đã đủ rồi. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:01, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7.   Đồng ý Tương tự như các ý kiến trên và trong trang thảo luận do Đại Việt quốc nêu. Bản thân tôi cho rằng cái tên Bưu điện Sài Gòn đã được nhắc đến từ rất lâu rồi, cho nên nên giữ cái tên này làm tên bài. Anster (thảo luận) 10:48, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8.   Đồng ý Ủng hộ quan điểm này... Windrain (thảo luận) 08:11, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 9.   Đồng ý Cùng quan điểm với tl cũ (+bổ sung yk là tên nó ngắn và phổ biến hơn) --- meow~ ❤️ 15:33, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 10.   Đồng ý Đồng quan điểm như trên. I So bad 16:00, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 11.   Đồng ý Như các lý do trên. Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 12:44, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bưu điện Trung tâm Sài GònSửa đổi

 1.   Đồng ý Tên gọi đầy đủ, chính xâc theo google maps. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 21:47, ngày 26 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Trích lại ý kiến: "Mình tìm được hai luận văn sử dụng tên gọi này trong tiêu đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (2007) và Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn giai đoạn 2005-2010 (2004). Theo luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh (2013) thì Bưu điện TP.HCM có 5 bưu điện trung tâm: BĐTT Sài Gòn , BĐTT Chợ Lớn, BĐTT Gia Định, BĐTT Thủ Đức và BĐTT Nam Sài Gòn." Ioe2015 02:52, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Cá nhân mình đã tham khảo người trong ngành và họ sử dụng tên này. Tên có độ chính xác không phụ thuộc ngữ cảnh: nói ra ai ai cũng hiểu là cái tòa nhà. — MrMisterer (mhm?) 04:12, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Đồng ý Như Wikipedia:Thảo luận/Bưu điện Sài Gòn –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 04:32, ngày 27 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Đồng ý Nhân viên bưu điện bị ra rìa (Tôi đùa thôi) Các bạn chọn Bưu điện Sài Gòn tôi cũng chấp thuận, nhưng Ý kiến tôi y cũ. Disraeli81 (thảo luận) 16:20, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bưu điện Thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi

Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi

 1.   Đồng ý Hiện nay nhiều trang gọi công trình này bằng cả hai tên là Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh và bưu điện Sài Gòn (hoặc Bưu điện Trung tâm Sài Gòn). Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của mình, tôi nghĩ nên gọi theo tên thành phố Hồ Chí Minh vì đó là tên chính thức để chỉ thành phố này trong các văn bản hành chính chứ không phải Sài Gòn. Ngoài ra thì ở toà nhà đó cũng ghi là "Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh". Vậy nên gọi theo TP. HCM sẽ mang tính học thuật hơn. Và như đã có trình bày, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều bưu điện. Do đó, để tránh nhầm lẫn thì ta nên thêm chữ Trung tâm vào để dễ phân biệt. - ABAL1412 (thảo luận) 13:04, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @ABAL1412: Nhờ bạn kí lại cho đúng chuẩn. I So bad 15:59, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Tôi đã nêu ý kiến trong thảo luận trước đó Wikipedia:Thảo luận/Bưu điện Sài Gòn  Giám Định (thảo luận) 02:47, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận được ẩn
 1. @Giám Định: Tôi thấy bạn chỉ nêu ý kiến là "Còn tên "Thành phố Hồ Chí Minh" thay "Sài Gòn" là hợp lý" mà không có lời giải thích nào về việc tại sao nó "hợp lý" trong trường hợp này, trong khi tôi đã nêu khá rõ rằng Bưu điện Sài Gòn và Bưu điện TPHCM là 2 tổ chức khác nhau hoàn toàn, và địa chỉ số 2 Công xã Paris (tòa nhà này) là nơi đặt cơ quan của Bưu điện Sài Gòn. Hi vọng bạn có thể đưa ra lời giải thích chi tiết hơn? Đại Việt quốc (thảo luận) 17:43, ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Vâng tôi vừa xem lại và thấy mình có ý kiến về từ "tòa nhà", về từ "trung tâm" nhưng thiếu ý về Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề này không riêng gì tôi mà hẳn nhiều người sẽ bị chia rẽ thành 2 luồng ý kiến. Nhiều công trình, đường xá, địa điểm sau khi được đổi tên sẽ có thể kéo theo một số tên khác liên quan, chẳng hạn đổi từ Sài Gòn sang Thành phố Hồ Chí Minh nên giờ nhà hát lớn Sài Gòn tôi thấy chủ yếu gọi là Nhà hát thành phố (Hồ Chí Minh) nhưng sông Sài Gòn chẳng ai đổi sang sông Hồ Chí Minh cả. Vậy là không có một tiêu chuẩn cố định cứng nhắc nào cho việc đổi các tên liên quan này, nếu tên gọi đã được sử dụng lâu dài cố định thì theo tập quán sẽ khó đổi. Trong trường hợp Bưu điện Trung tâm Sài Hòn hay Thành Phố Hồ Chí Minh ý kiến cá nhân của tôi là dùng tên mới hợp lý hơn, tuy nói điều này tuy là cảm tính, tôi không có số liệu chứng minh tên "Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh" được dùng rộng rãi hơn "Bưu điện trung tâm Sài Gòn" nhưng tôi nghĩ cũng không ai có số liệu để chứng mình điều ngược lại. Tôi đã đọc các ý kiến tập trung về Sài Gòn với thành phố Hồ Chí Minh ở thảo luận hôm bữa nhưng không thấy có ý kiến nào đủ thuyết phục nên qua biểu quyết tôi bảo lưu ý kiến của mình. Trân trọng! – Giám Định (thảo luận) 03:10, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Chuyện cái nhà hát lại thuộc một phạm trù khác nữa rồi. Nếu bạn tìm hiểu về lịch sử của công trình này thì sẽ biết được đã có hơn 20 năm nó bị chuyển đổi công năng thành tòa nhà Quốc hội dưới thời VNCH. Vậy nên cách gọi "Nhà hát lớn Sài Gòn" chỉ có thể là dưới thời Pháp, chứ thời VNCH sẽ không gọi bằng tên này. Sau năm 1975 thì công trình này mới được chuyển lại thành nhà hát, và lúc này TP cũng không còn tên Sài Gòn nên hiện tại gọi "Nhà hát TPHCM" là hợp lý. "nhưng tôi nghĩ cũng không ai có số liệu để chứng mình điều ngược lại", không có số liệu nào chứng minh tên "Bưu điện Sài Gòn" được dùng rộng rãi hơn, nhưng đã có nguồn chứng minh nó là tên của cơ quan hiện đặt tại địa điểm này. – Đại Việt quốc (thảo luận) 03:19, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi có thấy ý kiến đó rồi, cơ quan quản lý tòa nhà là bưu điện Sài Gòn, đơn vị cấp dưới của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, đó cũng là một căn cứ, nhưng nếu sau này ví dụ quy hoạch lại đưa tòa nhà này cho đơn vị khác quản lý chẳng hạn, lúc ấy chẳng lẽ lại đổi tên ư? – Giám Định (thảo luận) 04:49, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Tới lúc đó rồi tính. Việc bạn quan rằng ngại sau này đưa cho đơn vị khác quản lý phải đổi tên lại nữa là vô lý, nếu quan ngại này là lý do khiến bạn không muốn chọn tên Bưu điện Sài Gòn. Tôi có thể đặt câu hỏi ngược lại rằng "Giả sử sau này đưa cho đơn vị khác không thuộc ngành bưu điện quản lý thì sao?" Lúc đó dù cho là "Bưu điện Sài Gòn" hay "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" thì cũng phải đổi thôi. – Đại Việt quốc (thảo luận) 05:37, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi không quan ngại gì cả, tôi nói như vậy để cho thấy tiêu chí tên cơ quan hiện tại không đủ sức thuyết phục để lấy tên là Bưu điện Sài Gòn. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản là thảo luận và biểu quyết này chỉ nhằm lấy một tên thống nhất cho bài viết trên Wiki, số đông sử dụng như thế nào trong thực tiễn ta chẳng thể biểu quyết áp đặt được, lý tưởng nhất vẫn là lấy một cái tên phù hợp với thực tế, được đông đảo mọi người chấp nhận, và tôi thấy tên Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng được điều ấy. Như hiện tại thời điểm này, số đông trên biểu quyết này đang chọn Bưu điện Sài Gòn thì tôi cũng tôn trọng thôi. – Giám Định (thảo luận) 06:22, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Vậy nãy giờ, nếu tổng hợp lại ý của bạn thì sẽ là: "Tiêu chí tên cơ quan hiện tại không đủ sức thuyết phục, mà thay vào đó một lý do mà bạn đã tự nhận cảm tính, bản thân cũng không giải thích được, lại hợp lý, có sức thuyết phục hơn." Nếu ý bạn đúng là vậy thì tôi xin phép không có ý kiến nữa. – Đại Việt quốc (thảo luận) 06:34, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thực ra tôi đã cố viết ngắn gọn rồi nhưng nếu cần tổng hợp lại thì tôi tóm tắt lại nhận định cá nhân của mình như sau:
  - 2 tên đều được sử dụng trong thực tế và không có số liệu chứng minh bền nào áp đảo bên nào.
  - tên của cơ quan quản lý hiện hành cũng là một căn cứ củng cố cho việc lựa chọn một tên nhưng nó không thuyết phục hơn các lập luận khác mà những người khác đã nêu trong thảo luận và bầu chọn. – Giám Định (thảo luận) 08:03, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Thông thường khi ai đó thấy một quan điểm A không thuyết phục thì sẽ có 2 trường hợp:
  -Người đó có cho mình một quan điểm B mạnh hơn có thể dùng để phản bác lại hoàn toàn quan điểm A.
  -Người đó không thấy quan điểm A thuyết phục, mà cũng chả có quan điểm B nào để phản bác lại. Trường hợp này có nghĩa là không nghiêng về bên nào cả.
  Nãy giờ mục đích tôi hỏi là để xem bạn thuộc trường hợp nào. Hỏi nãy giờ mà chả thấy quan điểm B nào được nêu ra, thay vào đó chỉ thấy bạn cứ trả lời vòng vo tam quốc. Như vậy có thể thấy bạn thuộc trường hợp 2. Nếu đã vậy thì lẽ ra nên bỏ phiếu trắng, không có ý kiến mới phải, đằng này bạn vẫn đi bỏ phiếu thì thật mâu thuẫn. – Đại Việt quốc (thảo luận) 09:31, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thông thường người ta có sẵn một quan điểm, nếu gặp những ý kiến trái chiều thuyết phục thì người ta sẽ đổi ý, còn nếu không có gì thuyết phục đủ mạnh thì người ta sẽ bảo lưu ý kiến ban đầu.
  Quan điểm ban đầu của tôi là Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý, tôi đọc các ý kiến khác không thấy ý kiến nào đủ thuyết phục nên tôi bảo lưu ý kiến của mình. Đơn giản vậy thôi. – Giám Định (thảo luận) 11:01, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Một quan điểm/ý kiến thường sẽ có những luận điểm để củng cố cho nó, các luận điểm sẽ là yếu tố để quyết định quan điểm đó có thuyết phục được người khác hay không? Trong trường hợp này như bạn nói thì ý kiến trái chiều của người khác sẽ là quan điểm A mà tôi nói ở trên, còn quan điểm của bạn sẽ là quan điểm B. Trong khi nãy giờ tôi đã có luận điểm là căn cứ vào tên cơ quan, tôi lại không thấy được cái luận điểm nào của bạn để củng cố cho quan điểm "tên Thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý" mà thay vào đó bạn cứ lặp đi lặp lại cái quan điểm này thôi. – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:18, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thực ra phía trên có phải tôi đã nêu ý kiến của mình là : "lý tưởng nhất vẫn là lấy một cái tên phù hợp với thực tế, được đông đảo mọi người chấp nhận, và tôi thấy tên Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng được điều ấy." (Tôi thấy phía trên còn có người đưa ra lập luận cho biểu quyết của mình là do ngắn, dễ nhớ, rồi nổi tiếng mà không bị truy vấn như mình). – Giám Định (thảo luận) 12:02, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Ý này tôi đã có đọc qua, và tôi thấy nó đơn giản chỉ là sự lặp lại ý trước đó của bạn, chỉ là với cách diễn đạt khác đi thôi. Cụ thể "phù hợp với thực tế" (cách diễn đạt khác, có thể xem là cụ thể hơn một chút, của "hợp lý"), được đông đảo mọi người chấp nhận (cách diễn đạt khác của "được sử dụng rộng rãi") nên tôi mới nói bạn đang lặp lại quan điểm. Tôi chỉ muốn nghe giải thích rõ ràng hơn về việc tại sao nó phù hợp với thực tế, cũng như có số liệu/chứng cứ nào mà tôi chưa được biết. (Vế thứ hai của bạn, được sử dụng rộng rãi/được đông đảo mọi người chấp nhận vì sau đó chính bạn đã khẳng định bạn không có số liệu chứng minh tên nào được sử dụng rộng rãi hơn nên tôi không tính nữa, bây giờ chỉ đang xem xét vế đầu). – Đại Việt quốc (thảo luận) 19:19, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  ráng tranh luận nha. Thuyết phục người ta cho xong, để người ta đổi phiếu bạn nha. Nói quá nhiều từ bên thảo luận qua bên đây rồi mà chưa thuyết phục được, mà cũng kịch chiến tranh luận ko thắng. bạn cũng thường quá. xem ra chủ đề bưu điện này bạn hiểu cũng chân ngắn chân dài. trình độ bạn thường quá. Nhớ là thuyết phục ko thành cũng đừng có tức ói máu chết nha, kẻo wiki ta mất một nhân tài BCB rất cần vào lúc này - Tịnh tâm (thanh tu) 20:16, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xuất phát điểm của tôi là người đi bỏ phiếu chứ không phải là người đi tranh phiếu nên không đặt nặng vấn đề đi thuyết phục người khác thay đổi ý kiến. Như đã nói ở trên, tôi có quyết định của riêng mình và nếu không gặp được ý kiến nào đủ mạnh thì tôi sẽ bảo lưu ý kiến cũ.
  Có lẽ ý kiến của tôi quan trọng nên là có người muốn hỏi han lắng nghe thì tôi cũng rất vui đựoc trình bày thôi.
  Cá nhân tôi lúc thăm quan Tp Hồ Chí Minh thì thú thực tôi nghe nhiều hơn cái tên "Bưu điện thành phố" hơn vì có lẽ đứng ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nên không ai cần nhắc tên Sài Gòn hay Hồ Chí Minh nữa. Hôm qua tôi có thử search mạng trên Bing và Google thì thấy kết quả trả về cho từ Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh áp đảo Bưu điện trung tâm Sài Gòn, Hochiminh city Central Post Office áp đảo Saigon Central Post Office (Đây chỉ là một tham khảo thôi vì không phải là thống kê trực tiếp).
  Tiếp theo tôi search những từ khóa gợi mở như "Những công trình bưu điện nổi tiếng", "Những địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam", "Công trình kiến trúc nổi bật", "most famous architects in Vietnam", "best places to see in Vietnam" ... để xem Đối tượng ta đang thảo luận đây có kết quả trả về với tên nào thì thấy kết quả tán loạn rất nhiều không có kết quả nào trội hẳn nhưng có điều thú vị mà tôi nhận thấy là có những chỗ ghi "Bưu điện trung tâm Sài Gòn" hoặc "Bưu điện Sài Gòn", "Saigon Central Post Office" họ đôi khi phải ghi chú thêm (Tp. HCM) có lẽ họ sợ thông tin không đủ. Nên tôi thấy đặt mình vào vị trí của một người tra cứu với nhận thức phổ thông (không biết gì về Sài Gòn hay Thành phố Hồ Chí Minh) thì dùng tên Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đúng, đủ và tiện. – Giám Định (thảo luận) 02:01, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Vậy ra bạn căn cứ vào kq tra cứu, thà ngay từ đầu bạn nói vậy đi. Con số kết quả tra cứu (3 triệu, 4 triệu hay 8 triệu) cũng nói lên nhiều thứ, nhưng nó cũng khiến người ta ngộ nhận nhiều thứ. Nếu bạn quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy các từ khóa "Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh" hay "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" nó còn bao hàm cả các kết quả của Bưu điện Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn kìa. Với việc bao hàm luôn như vậy, thì kết quả cho ra áp đảo không có gì ngạc nhiên cả. Chính vì nó lồng ghép lẫn nhau kiểu loạn xạ như vậy nên tra mạng không nói lên được, cũng không giúp ích được điều gì. Và do đó tra nguồn sách, Google Books lúc này lại trở thành phương án tối ưu hơn. Và kết quả tra nguồn sách đã được NhacNy2412 thống kê lại ở bên trang thảo luận, chắc tôi không cần phải nói thêm. Vì bạn đã cho biết như vậy rồi thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến này, mỗi người có quyền căn cứ vào những tiêu chí khác nhau. – Đại Việt quốc (thảo luận) 02:22, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thì chính tôi cũng nói đó không phải là một thống kê trực tiếp nên tôi không thể nêu số này ra được, nó là một lập luận yếu, suy nghĩ chủ yếu của tôi dẫn đến quyết định này là đối với 1 người chưa biết gì, dù đặt tên Bưu điện Trung tâm Sài Gòn vẫn phải giải thích thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh ới đủ, nên tôi thấy Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là ổn - ý kiến cá nhân. – Giám Định (thảo luận) 02:27, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  À còn ý ""Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" nó còn bao hàm cả các kết quả của Bưu điện Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn kìa" thì tôi không đồng ý nhé, vì thực tế tra "Bưu điện Trung tâm Sài Gòn" nó cũng bao hàm kết quả "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" thôi, ở đây các từ khóa tra nó bao hàm ngược nhau là bình thường, – Giám Định (thảo luận) 02:31, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Vâng tôi nói thiếu. Nói đúng phải là "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" còn bao hàm cả các kết quả của Bưu điện Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và cả cái "Tổng Bưu điện" tại số 125 Hai Bà Trưng nữa. Việc bao hàm luôn 1 chủ thể khác như vậy bạn thấy đã đủ loạn chưa? Và cũng qua việc này tôi hỏi ngược bạn 1 câu: Nếu sau này có ai tạo bài viết về "Tổng Bưu điện" và đặt tên bài là Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì theo bạn sẽ xử lý thế nào đây, khi mà vừa có "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" và có "Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh"? Tôi nghĩ câu hỏi này phù hợp với thực tế hơn câu của bạn về vụ chuyển cơ quan ở trên đó. Tôi và các thành viên khác khi nhấn mạnh rằng Bưu điện Sài Gòn và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh là 2 cơ quan khác nhau là đã tính đến trường hợp này nữa. – Đại Việt quốc (thảo luận) 03:09, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Lúc ấy có thể biểu quyết tiếp, tương lai đâu ai biết được. Wiki đây phải cỗ máy thời gian, tên nào dùng đủ lâu dài sẽ thành một phần của tập quán cố định và những tên sau sẽ phải chú thích để làm rõ.
  Tôi rất sợ là từ "French fries" không ổn, sau này khoai tây chiên của người Pháp nổi tiếng cần có bài riêng thì xung đột với bài Frecn fries hiện tại nên có lễ ta đặt lại thành Potato fries thôi nhỉ. – Giám Định (thảo luận) 03:25, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Khỏi tương lai gì hết á bạn. Như tôi đã nói, câu hỏi trên của tôi nó thiết thực hơn câu hỏi của bạn ở chỗ, để di dời một cơ quan thì không phải một sớm một chiều là làm được, nhưng mà để viết 1 bài ở đây thì chỉ cần 1 nốt nhạc là xong. – Đại Việt quốc (thảo luận) 05:27, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  1. Chắc gì các bài sau nó đủ độ nổi bật mà viết.
  2. Còn tôi đã giải thích từ ngắn gọn đến dài dòng cho lựa chọn của mình rồi. "Trong khi đó, bài Tòa nhà Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ viết về công trình kiến trúc mà hầu như không hề viết về hoạt động dịch vụ tại đây".
  Giờ chỉ cần ai đó chứng minh 1 trong 2 điều sau thì tôi sẽ đổi biểu quyết ngay:
  - không ai dùng tên "Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh" trong thực tế cả.
  - Tên "bưu điện trung tâm Sài Gòn" được dùng nhiều hơn tên "Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh" – Giám Định (thảo luận) 06:07, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: (1) Nếu thấy nó không đủ nổi bật, xin mời bạn cứ việc đặt biển rồi 7 ngày sau đem biểu quyết xóa. Có điều tới giờ bạn thốt ra được câu này thì tôi lại thấy phảng phất đâu đó có một sự "thiếu thiện chí" xuất hiện rồi đó. (2) Bạn lại cứ vòng vo nữa. Vấn đề rất đơn giản? Ban đầu tôi đặt câu hỏi, nếu có bài viết "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh" xuất hiện thì bạn định xử lý thế nào, bạn trả lời để tương lai rồi tính, thì tôi đem luôn cái "tương lai" đó tới trước mặt bạn thì bạn lại lảng đi, bảo nó chắc gì đã nổi bật. Sao không trả lời luôn ngay từ đầu rằng kể cả có bài viết "Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh", bạn vẫn bảo lưu quan điểm, kể cả khi hai cái tên cùng xuất hiện sẽ có thể gây khó hiểu. Còn nữa, sao nãy giờ bạn nói chuyện như thế tôi bắt ép bạn phải đổi phiếu thế nhỉ? Như tôi nói từ đầu, tôi chỉ là muốn biết ý kiến xuất phát từ đâu, từ những số liệu/chứng cứ nào. Nếu bạn thấy khó chịu, không muốn tôi hỏi nữa thì sao không nói thẳng ra? – Đại Việt quốc (thảo luận) 06:27, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi không hề khó chịu gì cả, bởi ngay ban đầu tôi đã nghĩ ai tham gia trên này cũng chỉ có một mục đích chung là xây dựng bài vở cho hoàn thiện nên chúng ta không có xung đột lợi ích, ai còn hỏi thì tôi sẽ còn tiếp tục trả lời. Còn những tranh luận đang ngày càng đi xa điểm cốt yếu của biểu quyết này.
  Tôi nghĩ công kích cá nhân là không nên, vậy mà bây giờ đã bị gán ngang lưng là "thiếu thiện chí",. Nếu thiếu thiện chí thì tôi không cần phải giải thích lôi thôi từ hôm qua đến giờ cho những câu hỏi như thế này.
  Còn người nào muốn biết ý kiến xuất phát từ đâu, từ những số liệu/chứng cứ nào, thì tôi cũng đã trình bày rồi. Nếu như nói là do tên X nó ngắn, nó dễ nhớ, nổi tiếng" cũng là lý do để biểu quyết thì tôi thấy những ý kiến của mình trình bày cũng đâu có gì sai trái mà cứ được quan tâm hỏi han mãi. – Giám Định (thảo luận) 06:39, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Giám Định: Nãy giờ bạn cứ thắc mắc tại sao tôi không hỏi về lý do "ngắn gọn", thì mời bạn xem Wikipedia:Tên_bài#Tính_ngắn_gọn. Quy định đã rành rành ra vậy, bây giờ tôi đi hỏi nữa thì bạn nói xem, tôi phải hỏi gì đây? Còn nếu hỏi "Tại sao anh/chị thấy nó dễ nhớ, nổi tiếng?" thì bạn nghĩ câu trả lời nhận lại được sẽ là gì. Còn về phần bạn, vì bạn dùng từ "hợp lý" nên tôi khá tò mò, tò mò ở chỗ: Hợp lý là hợp lý thế nào? Nói vậy nghĩa là thấy những cái tên kia không hợp lý, vậy thì tại sao không hợp lý? Chuyện chỉ có vậy. – Đại Việt quốc (thảo luận) 07:14, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1.   Đồng ý đã tham khảo nhiều chỗ, đọc nhiều các nội dung, thấy bạn Giám Định cũng có lý, nên vậy - Tịnh tâm (thanh tu) 20:18, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ủa, mới nãy nói "không muốn quan tâm" mà giờ lật cái mặt lẹ dữ. Thiệt hổng ngờ bạn K.V. lại là con người sẵn sàng đi "chính trị hóa" bất cứ thứ gì trên wiki này đó. – Đại Việt quốc (thảo luận) 20:22, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn thiệt tình hà. bánh ít cho đi bánh quy cho lại chứ có gì đâu. mình ko trả lễ người ta đánh giá mình dữ lắm bạn ơi - Tịnh tâm (thanh tu) 20:27, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ủa! Dị hóa ra đó giờ bạn sống mà lúc nào cũng sợ người ta quánh giá dị đó hả. Sống mà cứ phải dị thì bi kịch quá, mà thôi con đường bạn chọn mà, thấy "vui" với nó là được nhe. – Đại Việt quốc (thảo luận) 20:51, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tòa nhà bưu điện Sài GònSửa đổi

 1. Vì đây là một công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, không phải là tên một tổ chức cho nên phải gọi theo đúng tên của nó là "Tòa nhà Nưu điện Sài Gòn" theo tên gọi nguyên thủy. Các cách gọi khác đều không rõ nghĩa hoặc gây nhầm lẫn. -Двина-C75MT 07:21, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)-Trả lời[trả lời]
  @Minh Tâm-T41-BCA Thành viên quyết định bỏ tiền tố "toà nhà" với lí do "thuận tiện để sau này có ai muốn mở rộng bài, viết thêm về hoạt động của bưu điện vào cũng tiện" – I So bad 14:04, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu cần thì đã có bài riêng về "Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh", đó là một cơ quan, một tổ chức. Giả sử cái cơ quan, tổ chức ấy nó đóng trụ sở ở chỗ khác thì tên gọi cơ quan vẫn không gắn với tòa nhà. Hơn nữa, "Tòa nhà Bưu điện Sài Gòn" là công trình kiến trúc. Làm bách khoa thì phải phân biệt đâu là cơ quan, tổ chức, đâu là bất động sản. -Двина-C75MT 03:01, ngày 21 tháng 3 năm 2023 (UTC)-Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!