Wikipedia:Biểu quyết/Thống nhất về cách viết dấu gạch ngang giữa các liên số

  1. @Q.Khải:: bảo quản viên cũng đóng được biểu quyết đấy chứ bạn. Én bạc (thảo luận) 16:14, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)
    @Én bạc: Mình biết nhưng mà tag hết thì mất thời gian quá với lại nhiều BQV cũng ít hoạt động nên chỉ tag các HCV thôi vì hầu hết các HCV là hoạt động thường xuyên nhất trong số các BQV. VE + F = 2 01:42, ngày 25 tháng 5 năm 2020 (UTC)