Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật/Lưu 5

Tháng 11 năm 2019Sửa đổi

2 bài của KHTN/2017 của VungocquanghuySửa đổi

Pentasodium triphosphateSửa đổi


Kane TanakaSửa đổi


Lý thuyết về bệnh nghiện rượuSửa đổi


Lịch sử đóng góp của thành viên bị cấmSửa đổi


Mấy bài dịch máy còn lại của IPSửa đổi


Loạt bài cổ sinh vật học của một IPSửa đổi


Thức ăn của ongSửa đổi


Loạt bài dịch kém chất lượng của Tunguyentr (tháng KHTN 6/2019) (lần 4)Sửa đổi


Merope_(sao)Sửa đổi


Loạt bài của Ptthnhan (tháng KHTN 9/2019) - lần 15Sửa đổi


Loạt bài của Maca Dird AUTTP sau án cấm - lần 1Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 9Sửa đổi


Bong bóng địa phươngSửa đổi


Loạt bài của Tuanminh01 (tháng KHTN 9/2019) - lần 2Sửa đổi


Loạt bài của Ptthnhan (tháng KHTN 9/2019) - lần 14Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 8Sửa đổi


Loạt bài dịch kém chất lượng của Tunguyentr (tháng KHTN 6/2019) (lần 3)Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 7Sửa đổi


Loạt bài của Matsui Kiyoko (tháng KHTN 9/2019)Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 6Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 5Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng 10)Sửa đổi


Loạt bài của Ptthnhan (tháng KHTN 9/2019) - lần 13Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 4Sửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 9/2019) - lần 3Sửa đổi


Vài bài nữa của Marie GulleyaSửa đổi


Loạt bài của Vokaanhduy (tháng KHTN 6/2019) (lần 9)Sửa đổi


Loạt bài của Ptthnhan (tháng KHTN 9/2019) - lần 12Sửa đổi


Loạt bài của Tuanminh01 tháng 9/2019Sửa đổi


Lợn bướu thông thườngSửa đổi


Bài "Sau Công Nguyên" của Marie GulleyaSửa đổi