Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật/Quy định

Trang chính Biểu quyết đánh giá dịch thuật Quy định biểu quyết
Hướng dẫn cho ĐPV/BQV
 Hướng dẫn mở biểu quyết (cũ)  

Quy định biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật sửa

Phiếu hợp lệ sửa

 1. Bất kỳ ai cũng có thể mở biểu quyết dạng "Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật". Nhưng tài khoản cần có trên 500 sửa đổi và đã mở hơn 3 tháng mới đủ điều kiện bỏ phiếu.
 2. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị gò bó bởi các điều kiện nói trên.
 3. Nghiêm cấm việc sử dụng tài khoản con rối để bỏ phiếu. Mọi lá phiếu của tài khoản rối đều không hợp lệ, và tài khoản vi phạm có thể bị cấm.
 4. Phiếu biểu quyết phải thuộc một trong hai loại phiếu: kết luận là Dịch máy chất lượng kém, chuyển vào trang nháp, hoặc ủng hộ giữ kèm theo lý do ngắn gọn. Thành viên bỏ phiếu cần dùng mã # để xếp số thứ tự và ghi trong đó là Dịch máy chất lượng kém, chuyển vào trang nháp hay giữ để giúp bảo quản viênĐiều phối viên phân biệt dễ dàng. Các bản mẫu trình bày phiếu (như bên dưới) được khuyến cáo sử dụng.
 5. Phiếu biểu quyết phải được kí tên bằng cách dùng ~~~~ (bốn dấu ngã).
 6. Người bỏ phiếu có thể thay đổi ý kiến bằng cách phát biểu lại và chính xác ý kiến mới tương ứng của mình: hoặc xóa, hoặc giữ ngay dưới phiếu ban đầu của mình và kí tên lại.
  Ví dụ:
  Phiếu cũ: Ủng hộ xóa, vì chất lượng dịch thuật kém. ~~~~
  Phiếu mới: Giữ, vì bài viết đã được cải thiện. ~~~~
 7. Các ý kiến không được tính là một phiếu.

Trình bày phiếu sửa

Thành viên có thể dùng các bản mẫu sau để trình bày phiếu:

 • {{OK}} –   Đồng ý Phiếu đồng ý xóa
 • {{Phản đối}} –   Phản đối Phiếu phản đối xóa
 • {{ý kiến}} –   Ý kiến Ý kiến

Kết quả bỏ phiếu sửa

 1. Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật nếu có trên một nửa thành viên thuộc Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật kết luận bài này Dịch máy chất lượng kém.
 2. Nếu kết luận đánh giá nhanh không quy bài vào dịch máy, bài viết phải được hồi lại trạng thái cũ. Khi đó mọi thành viên có thể kết thúc biểu quyết, gỡ thông báo có liên quan đến biểu quyết ở bài viết.

Quy định đưa bài ra biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật sửa

 1. Mọi thành viên đều có thể đưa bài ra biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật với lý do cụ thể.
 2. Cần đặt biển {{Chờ xóa (dịch máy)}} trong bài khi thấy bài có dấu hiệu dịch máy chất lượng kém. Khi đã thêm {{Chờ xóa (dịch máy)}} vào thì cần tạo ngay biểu quyết sau đó. Có thể trao đổi thảo luận với thành viên khởi tạo hay đóng góp chính của bài để nhắc nhở, đề nghị hoàn thiện bài; hoặc giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của người đặt biển.
 3. Khi bài đã được mang vào không gian biểu quyết, cần thông báo {{mời biểu quyết}} tại bài để những người quan tâm có thể theo dõi, bỏ phiếu.
 4. Không đưa ra biểu quyết những bài đang dùng bản mẫu hết hạn tự động hoặc các bản mẫu khác như {{clk}}, {{chờ xóa}}, {{kbk}}. Thông thường dạng bài này sẽ được bảo quản viên xử lý không cần thông qua biểu quyết. Đối với bài dùng bản mẫu {{dnb}} thì không biểu quyết ở đây, hãy biểu quyết xóa bài ở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 5. Trước khi quyết định bỏ phiếu, các thành viên nên cân nhắc bài dịch thuật chất lượng kém dựa trên quy chuẩn ngữ pháp Tiếng Việt.

Hướng dẫn sửa

Xử lí kết quả biểu quyết sửa

 1. Thời gian biểu quyết là 2 đến tối đa 5 ngày. Không cần vội vã kết thúc các biểu quyết còn diễn ra. Mọi thành viên đều có quyền đề nghị kéo dài biểu quyết với lý do cụ thể.
 2. Bảo quản viên và Điều phối viên có trách nhiệm xóa hoặc giữ bài viết, sau đó đưa vào trang nháp của thành viên có bài biểu quyết bị kết luận đó với tên trang [[Thành viên:Tên thành viên/Nháp-Tên bài viết bị xóa]] khi biểu quyết thành công và phân định rõ kết luận đánh giá. Sau khi tạo xong trang nháp, cần phải xóa bảng {{Chờ xóa (dịch máy)}} và thêm {{thế:BDTKBDVTN}} vào trang nháp để tránh việc bài bị đưa vào nhầm thể loại.
 3. Kết quả biểu quyết cần thông báo ở dưới mỗi mục từ trong biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật với các nội dung Dịch máy chất lượng kém, chuyển vào trang nháp (hay giữ) kèm lý do cụ thể (căn cứ theo kết quả biểu quyết). Người đưa ra thông báo cần kí tên bằng bốn dấu ngã (~~~~) sau thông báo này đồng thời đóng biểu quyết, để các thành viên biết được biểu quyết đã kết thúc.
 4. Nên cân nhắc giữ lại trang thảo luận của bài bị kết luận đánh giá là dịch máy nếu trang chứa những thảo luận quan trọng.
 5. Nếu bài được giữ, cần phải xóa bảng {{Chờ xóa (dịch máy)}} khỏi bài viết để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật lần nữa.
 6. Trường hợp biểu quyết kết luận không phải dịch máy và đã quá 2 ngày tính từ khi mở biểu quyết, Bảo quản viên và Điều phối viên có trách nhiệm đóng biểu quyết nhưng không ghi Dịch máy chất lượng kém, chuyển vào trang nháp (hay giữ) mà ghi lý do biểu quyết bất thành (ví dụ không đủ phiếu). Và phải xóa bảng {{Chờ xóa (dịch máy)}} khỏi bài viết để tránh bị biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật lần nữa.
 7. Các bài biểu quyết không thành công có thể lại được mang ra biểu quyết lần tiếp theo cho đến khi phân định rõ kết quả. Các lần biểu quyết phải cách nhau ít nhất 2 tuần.

Quy trình đánh giá bài Viết lại ở trang nháp sửa

 1. Các bài có liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết. Bài đó sẽ vào tranh nháp của thành viên có bài dịch thuật bị xóa với tên trang [[Thành viên:Tên thành viên/Nháp-Tên bài viết bị xóa]], ngoài ra tất cả các trang nháp chứa đã bị xóa do dịch thuật kém nếu được giữ lại sẽ xuất hiện tại Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật đã sửa. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu bài được viết lại ngay sau khi bị xóa, nó sẽ có liên kết màu xanh, nhưng nó có thể mang nội dung hoàn toàn khác so với nội dung khi bị biểu quyết xóa.
 2. Các bài bị xóa do dịch máy chất lượng kém có thể được viết lại bất cứ lúc nào.
 3. Các bài bị xóa do không đạt tiêu chuẩn về dịch thuật phải viết mới bằng cách sửa trang nháp trong 3 ngày kể từ khi bị xóa chuyển vào trang nháp. Khi bài được viết mới, mọi thành viên đều có quyền yêu cầu xem xét các dữ kiện được đưa vào bài đã chứng minh bài đã cải thiện chất lượng dịch thuật hay chưa. Nếu bài trang nháp đã cải thiện chất lượng dịch thuật, các BQV/ĐPV không xóa trang nháp và các thành viên khác kể cả BQV\ĐPV có thể đưa bài trở lại không gian bài viết, thay thế {{BDTKBDVTN}} thành {{BDTKBDVTNDS}} để các thành viên khác sau này có thể cập nhật bài để đưa bài quay trở lại. Nếu bài trong trang nháp không có chi tiết nào mới, không cải thiện chất lượng, Bảo quản viên và Điều phối viên có thể xóa nhanh trang nháp mà không cần đưa bài ra biểu quyết một lần nữa[1].

Một số ý kiến liên quan đến quy định này sửa

Ý kiến: Nội dung mới nhất nên để phần đầu trang như vậy dễ theo dõi hơn. 2001:EE0:56B5:3E10:C408:9529:ABDA:EF19 (thảo luận) 02:53, ngày 28 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

2001:EE0:56B5:3E10:C408:9529:ABDA:EF19 Mình đã đưa vào hộp thu gọn cho trang biểu quyết bớt ngắn lại, cảm ơn đã góp ý. Thiện Hậu (thảo luận) 05:45, ngày 28 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2005-2008#Đề nghị thay đổi quy định về "hậu-xóa-bài", bản ngày 28 tháng 4, 2008