Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên


Một khi đã đắc cử, nếu có thành viên cho rằng bảo quản viên lạm quyền hoặc không tôn trọng các quy định, điều lệ của Wikipedia thì có thể tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm nhằm đánh giá và bãi miễn bảo quản viên[1], với quy trình tổ chức bỏ phiếu tương tự quy định bỏ phiếu bầu bảo quản viên[2] (xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ), ngoại trừ việc cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ được coi là thành công nếu số phiếu thuận lớn hơn 1/2 (quá bán) trên tổng số phiếu.

Quy định bất tín nhiệm bảo quản viên [thảo luận]
Wikipedia Administrator.svg
Điều lệ chung
 1. Thời gian bầu cử là đúng 30 ngày, tính theo từng phút.
 2. Một ứng cử viên sẽ bị bãi nhiệm bảo quản viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau: (a) tổng số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử phải ít nhất là 10 phiếu và (b) số phiếu thuận (đồng ý, ủng hộ) phải chiếm lớn hơn 1/2 (quá bán) tổng số phiếu thuận và chống.
 3. Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 4. Khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, một hành chính viên sẽ đề nghị các tiếp viên gỡ quyền/công cụ quản trị của bảo quản viên này.
Điều lệ thành viên yêu cầu bãi nhiệm

Thành viên có quyền yêu cầu bãi miễn bảo quản viên khi đảm bảo tất cả điều lệ sau:

 1. Có tài khoản rõ ràng. Các IP do không thể xác định là ai sẽ không được tham gia.
 2. Có đóng góp ít nhất 600 sửa đổi đáng kể (như sửa chữa, thêm bớt nội dung bài đã có, viết bài mới, thảo luận tại trang thảo luận bài viết hay trang thảo luận thành viên có liên quan tới viết bài) trong vòng 6 tháng gần đây nhất (6 tháng có lẽ là thời gian đủ để hiểu kỹ về các quy định chung trong Wikipedia) tại các bài viết thuộc không gian chính. Các sửa đổi nhỏ như sửa một vài lỗi chính tả không được tính là sửa đổi đáng kể.
 3. Trong vòng 6 tháng gần nhất không bị treo/khóa tài khoản lần nào, do người đã bị treo/khóa tài khoản thì ý kiến đề nghị bãi miễn thường có độ tin cậy không cao (nếu bị treo tài khoản một cách vô lý thì một bảo quản viên khác chắc chắn sẽ mở khóa và lần khóa trước đó không bị tính là một lần treo tài khoản).
 4. Trong vòng 6 tháng qua không có các vi phạm khác chưa đến mức bị treo/khóa tài khoản (vi phạm chưa đến mức thành hệ thống) như: sao chép bài viết có bản quyền từ trang Web ngoài; truyền hình ảnh không giấy phép sử dụng, giấy phép không đúng, có giấy phép hợp lệ nhưng không thể/thiếu nguồn kiểm chứng, tùy tiện công kích cá nhân, thiếu thái độ văn minh.
 5. Người yêu cầu bãi nhiệm có toàn quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là 48h. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người đề cử phát hiện mình có điều sai sót.

Khi yêu cầu bãi miễn một bảo quản viên cần nêu rõ lý do bãi miễn; các vi phạm của bảo quản viên bị đề nghị bãi miễn với dẫn chứng cụ thể (liên kết tới nơi có vi phạm); các dẫn chiếu tới những quy định chung của Wikipedia đã bị bảo quản viên đó vi phạm.

Điều lệ thành viên bị yêu cầu bãi nhiệm
 1. Thành viên (bảo quản viên) bị yêu cầu bãi nhiệm được quyền giải thích (phản bác) những cáo buộc về mình tại cuộc biểu quyết.
 2. Thành viên (bảo quản viên) bị gỡ công cụ được quyền ra ứng cử trở lại sau 3 tháng kể từ khi bị bãi nhiệm.
Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu

Các điều lệ dành cho thành viên tham gia bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ giống với Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ, cụ thể:

 1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần nêu rõ thuận hay chống và được ký tên kèm theo (Bạn có thể sử dụng mã ~~~~ (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.). Nếu không đủ điều kiện thì chỉ được phép nêu ý kiến của mình.
 2. Người bỏ phiếu thuận (đồng ý) phải cho biết lý do một cách rõ ràng để người bị bãi nhiệm có thể biện hộ.

Đề xuất hiện hànhSửa đổi

Vietbio (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Tôi xin mở biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên Vietbio, một thành viên tham gia Wikipedia tiếng Việt từ những năm đầu. Thành viên Vietbio tham gia năm 2005 với sửa đổi đầu tiên vào ngày 10/1/2005. Thành viên này nhanh chóng được cấp quyền Người quản lý ngày 12/2/2005, nay gọi là Bảo quản viên qua một biểu quyết. Vì lúc đó thành viên tham gia rất ít, nên bạn này dễ dàng có được công cụ chỉ với 4 phiếu thuận. Tính đến lúc mở biểu quyết bất tín nhiệm này, thành viên Vietbio đã có 4.013 sửa đổi. Theo [1] thì:

 • Trong năm 2005, bạn này có 2.675 sửa đổi, chiếm 2/3 tổng số sửa đổi.
 • Từ năm 2006-2008, bạn này có 1.000 sửa đổi, với số sửa đổi giảm dần hàng năm.
 • Từ năm 2009 đến nay, bạn này có 84 sửa đổi, cho thấy là thành viên không còn tích cực đóng góp cho Wikipedia.
 • Từ ngày 3/10/2013 đến 15/5/2020, tức 2.416 ngày, bạn Vietbio không sử dụng công cụ của mình. Ngày 16/6/2020, bạn Vietbio đã thực hiện 1 tác vụ xóa trang. Đó là tác vụ đầu tiên và duy nhất mà bạn thực hiện trong suốt hơn 6 năm không dùng công cụ.

Lý do đưa raSửa đổi

Các lý do tôi đưa ra để bất tín nhiệm BQV Vietbio như sau:

 • Việc thứ nhất: Thành viên này không sử dụng công cụ trong 1 thời gian dài. Lần sửa đổi gần đây nhất thể hiện hành vi lách luật để tiếp tục giữ chức BQV.
 • Việc thứ hai: Thành viên này hầu như KHÔNG THAM GIA Wikipedia. Việc vẫn còn tín nhiệm một người chẳng mấy khi đóng góp cho Wikipedia tiếp tục làm BQV là điều không thể.
 • Việc thứ ba: Thành viên này đắc cử khi nhân lực của Wikipedia thiếu hụt trầm trọng. Bây giờ số BQV có thể đã dư thừa, trong khi Vietbio thì chỉ sử dụng công cụ đúng 1 lần trong hơn 6 năm qua.

Các lý do trên là đủ để tôi không còn tín nhiệm BQV Vietbio. Đức Anh (thảo luận) 13:22, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Như đã trình bày ở bên trên. Đức Anh (thảo luận) 13:22, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 2.   Đồng ý Trường hợp của Vietbio (và cả Dung005) làm tôi liên tưởng đến những người bệnh hiểm nghèo đang hôn mê, níu kéo sự sống mong manh bằng các thiết bị y tế. Họ không được chọn lựa giữa việc "sang thế giới bên kia" hoặc "ở lại". Tất cả đều phụ thuộc vào mong muốn thiết tha (hoặc ích kỷ) của người thân. Rút máy thở sớm chừng nào sẽ càng thanh thản chừng ấy, không còn ưu phiền về một "thế giới" không thuộc về mình.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  14:22, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 3.   Đồng ý BQV quá lâu không hoạt động ở Wiki thì có thể cho họ nghỉ ngơi.   𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊   14:58, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 4.   Đồng ý Bác Vietbio đáng lẽ nên xin nghỉ từ lâu rồi mới phải. Những BQV cảm thấy không có thời gian để dành cho wiki nữa như Vưong Ngân Hà, Vinhtantran... họ đều xin từ nhiệm. Không hiểu bác vẫn giữ cây chổi để làm kỷ niệm hay sao? Caruri (thảo luận) 16:17, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 5.   Đồng ý cố quốc công thần là những người đáng ghi nhận, khi họ muốn nghỉ ngơi hãy để họ ngơi nghỉ. Thời gian vận động không ngừng, giá trị cũ là truyền thống, giá trị mới tiếp nối. Truyền thống làm giàu lịch sử, hiện tại là thứ nên hướng tới. Hoài niệm và phát triển. Kính trọng!--Nacdanh (thảo luận) 16:33, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 6.   Đồng ý Tôi rất kính trọng những thế hệ đầu tiên của Wikipedia nhưng tôi nghĩ bãi nhiệm có lẽ là cách tốt nhất cho đôi bên (Wikipedia và Vietbio). Đừng cố níu kéo họ mà hãy để họ nghỉ ngơi. Đóng góp của họ vẫn còn ở đó và vẫn được lưu mãi trên Wikipedia này đây. Nguyentrongphu (thảo luận) 17:11, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 7.   Đồng ý Đơn giản vì thành viên có quá ít những sửa đổi mang tính "bảo quản" trong hơn 10 năm qua. Xin tránh các công kích cá nhân hay chỉ trích việc thành viên giữ quyền, nếu thực sự xem "bảo quản viên không là cái gì to tát". --minhhuy (thảo luận) 17:48, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 8.   Đồng ý Nhiều trường hợp có thể châm chước, nhưng 8 năm gần nhất chỉ có 8 sửa đổi thì không có cơ sở nào để biện minh cho việc tiếp tục giữ công cụ BQV là cần thiết.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 00:21, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 9.   Đồng ý Đồng ý với những lý do đã được trình bày ở trên Đặng Vũ Lân (thảo luận) 05:21, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 10.   Đồng ý Ủng hộ việc bất tín nhiệm, một bảo quản viên không hoạt động thường xuyên thì không thể quản lý tốt Wikipedia được. Thân mến - B.T.D (talk) 06:02, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 11.   Đồng ý Họ đã không muốn trở lại thì hãy giải thoát cho họ. Ą₣长ℌąเᗪąйǥ 12:24, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 12.   Đồng ý Có vẻ thành viên này đã "tốt nghiệp". Đồng ý với mọi ý kiến. Meigyoku Thmn (💬🧩) 13:48, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 13.   Đồng ý nhất trí tuyệt đối việc gỡ công cụ hành chính viên và bảo quản viên trên Wikipedia tiếng Việt của thành viên vì đã quá lâu không tích cực hoạt động. Việt Hà (thảo luận) 16:33, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 14.   Đồng ý Thành viên hầu như không hoạt động trên wiki trong thời gian rất dài là 8 năm. B nhắn gửi 21:40, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 15.   Đồng ý Chúc mừng thành viên Vietbio đã cai nghiện Wikipedia thành công. ✠ Tân-Vương  17:37, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 16.   Đồng ý Thành viên thực hiện duy nhất 1 tác vụ bảo quản trong 6 năm, đồng ý rút quyền. Keo010122Talk to me 14:33, ngày 1 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
Alphama đã xóa thảo luận này của Nguyễn jonny vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 14:17, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 1.   Đồng ý Thật đáng buồn vì cộng đồng đã mất đi một thành viên trong lực lượng quản trị, nhưng lại là dấu hiệu tích cực cho chính bác Vietbio. Dù chưa từng tiếp xúc qua bất kì thảo luận, tôi vẫn muốn gửi cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác vì đã đồng hành cùng wikipedia tiếng Việt trong những năm tháng sơ khai của dự án. Còn giờ, đã đến lúc để bác có thể nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của mình rồi. Cộng đồng chắc chắn sẽ không bao giờ quên những đóng góp của bác cho dự án. Thân!  Jimmy Blues  15:39, ngày 1 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Đồng ý Đồng ý, chúng ta cần phải đối mới và lọc những thành viên không tốt trong bộ máy quản trị. Có 1 tác vụ bảo quản trong 6 năm thì không thể nào chấp nhận đcDora-chan (thảo luận) 05:43, ngày 9 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Rất tiếc phải gạch phiếu do chưa đủ điều kiện bỏ phiếu Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 05:47, ngày 9 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 1.   Đồng ý Có lẽ cuộc sống thực tế bận rộn không có thời gian nhiều để lên Wikipedia thì nên trở thành thành viên bình thường.Kieprongbuon812 Thảo luận 07:30, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2.   Đồng ý Cảm ơn anh vì những đóng góp những năm qua.NNTAI319 (thảo luận) 01:53, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 3.   Đồng ý Thật ra Vietbio đã từng có ý định rút lui từ lâu nhưng do quy trình phức tạp nên vẫn giữ quyền, chủ yếu là để "trưng bày"; chứ tôi nghĩ thành viên này cũng không còn thiết tha gì cây chổi nữa. Cần kết thúc việc này càng sớm càng tốt cho bạn ấy thanh thản. A + B + C = 180° 11:42, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 4.   Đồng ý Nếu thực sự thành viên Vietbio không muốn tham gia Wikipedia nữa thì bạn này phải trả cây chổi về để các thành viên có trách nhiệm "bảo quản" cây chổi đó. ChemistryExpertthảo luận 14:06, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý Tôi không thấy Vietbio vi phạm quy định hay làm gì gây tổn hại đến Wikipedia. Cây chổi cũng chỉ là cây chổi, tôi chưa thấy lý do gì để bắt bạn này phải bỏ cây chổi của mình cả, nhất là khi bạn ấy bắt đầu hoạt động trở lại gần đây. Nếu Vietbio có vi phạm, hẳn là tôi sẽ bỏ phiếu đồng ý ngay lập tức (khác với Tuanminh01: người vừa có vi phạm vừa có nhiều đóng góp, và gây ra nhiều khó khăn cho tôi khi quyết định lá phiếu, tôi đồng ý là Vietbio có ít đóng góp, nhưng như vậy là chưa đủ để tôi đồng ý bất tín nhiệm bạn này). B nhắn gửi 17:29, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Có 1 tác vụ xóa duy nhất (và 8 sửa đổi từ năm 2012; trung bình 1 năm 1 sửa đổi) trong vòng 6 năm và hiện tại vẫn lặng mất tăm thì tôi e rằng phải mất 600 năm nữa thì Vietbio vẫn chưa bằng công suất làm việc 1 ngày của 1 BQV khác. "Hoạt động trở lại" ở đây có lẽ nên được viết lại là "ngủ đông trở lại" thêm 6 năm và xóa thêm 1 lần nữa. Nguyentrongphu (thảo luận) 17:39, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Bạn có thể gọi nó là gì bạn muốn, và tôi không nghĩ rằng việc áp đặt các yêu cầu về công suất làm việc lên các BQV là một việc tốt: Tuanminh01 là một trường hợp mà theo tôi là đã bị quá tải vì làm việc quá nhiều. Thay vào đó, hãy để nhiều thành viên chia sẻ công việc cho nhau. Và tôi thấy việc "ngủ đông trở lại thêm 6 năm và xóa thêm 1 lần nữa" vẫn có ích cho wiki và không gây tổn hại gì. B nhắn gửi 17:42, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi chả áp đặt gì cả nhưng với lượng sửa đổi và tác vụ như vậy thì thật sự quá ít, có cũng bằng không. Nếu vậy thì có lẽ bầu 1.000 BQV như Vietbio thì cũng chả giúp ích được gì cho cộng đồng ta. Thay vì làm BQV cá cảnh thì nên tự xin rút quyền nghỉ ngơi cho thanh thản như một số cựu BQV. Ai bắt làm để mà than? (còn vụ Tuanminh làm việc quá tải tôi thấy chỉ là cái "cớ" chứ luận điểm đưa ra chưa đủ logic để thuyết phục tôi. Tiếc là tôi lại là người chuyên về logic. Mà thôi, lạc đề rồi) Nguyentrongphu (thảo luận) 17:50, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi không có ý định thuyết phục bạn, tôi chỉ giải thích lý do tôi đưa ra lá phiếu của tôi. Những điều trên có lẽ bạn nên tìm cách tâm sự trực tiếp với Vietbio. Do bạn trả lời phiếu của tôi nên tôi thảo luận với bạn, rất tiếc vì bạn lại thấy lạc đề. B nhắn gửi 17:54, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Buiquangtu đây không phải là biểu quyết tìm vi phạm để bãi chức, mà là biểu quyết bất tín nhiệm. Liệu bạn còn có tín nhiệm một người lao công quét nhà cho bạn 1 lần mỗi 6 năm trong khi mỗi phút nhà đều có rác? Đức Anh (thảo luận) 00:01, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Như tôi đã nói ở trên, lao công này dù quét ít nhưng vẫn quét. Nhưng tôi đồng ý là 6 năm quét một lần thì quá ít. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. B nhắn gửi 00:05, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Ngoài ra, về mặt quy định, như được ghi ở trang biểu quyết, thành viên Vietbio không có hành động "lạm quyền hoặc không tôn trọng các quy định, điều lệ của Wikipedia", nên tôi thấy phiếu chưa đồng ý của tôi là có cơ sở, dù tôi đồng ý rằng quan điểm của bạn khá thuyết phục. B nhắn gửi 00:13, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Bạn Vietbio không vi phạm cái gì nhưng bỏ việc quá lâu, lần làm việc gần đây cũng là để lách luật. Bạn tín nhiệm một BQV không vi phạm hay một BQV không bỏ việc? Đức Anh (thảo luận) 00:26, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  @Đức Anh: Việc thành viên Vietbio đã lâu không hoạt động và gần đây có duy nhất một hoạt động bảo quản mà bạn suy đoán là hành động lách luật có vẻ hơi vội vàng. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 02:06, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Việc tín nhiệm đã diễn ra từ lâu. Những người bầu Vietbio có lý do của họ. Kế thừa và phát triển thì tốt hơn là đập đi mà xây lại (trừ trường hợp cần thiết, mà cá nhân tôi chưa thấy được sự cần thiết ấy trong trường hợp này). Ngoài ra thì việc lách luật cần có bằng chứng cụ thể hơn, chứ chỉ dựa trên những tình tiết như vậy để nói Vietbio lách luật thì tôi thấy chưa thuyết phục. Đương nhiên là tôi có thể nhầm, và khi tôi nhầm thì cộng đồng sẽ giúp tôi làm cho đúng (như bạn có thể thấy với số phiếu đồng ý ở trên). B nhắn gửi 00:32, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Bạn có lẽ còn trẻ chưa đi làm, ở một công ty mà không kiếm tiền cho chủ được thì chuẩn bị khăn gói. Tất nhiên wiki không phải công ty, nhưng nếu nhìn trên lăng kính bộ máy công quyền, một quan chức không có ý nghĩa với dân thì bạn chắc vẫn để người đó vào ra ủy ban 1 năm 1 lần uống trà rồi về mà không làm việc cho nhân dân chứ? 1 năm tầm 100, 200 sửa đổi thì tôi sẽ còn ủng hộ, tới mức xem kỹ đóng góp 8 năm 8 lần là tôi đã giựt mình rồi, thôi để anh ta về hưu, rồi sau đó giành thời gian quan sát thành viên tiềm năng ủng hộ họ lên làm BQV có lẽ hữu ích hơn.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 00:45, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Buiquangtu: Trên Wikipedia định nghĩa vắng mặt lâu ngày là không có tác vụ nào (sửa đổi cũng như nhật trình) trong 1 năm và có ghi bảo quản viên vắng mặt lâu ngày có thể bị gỡ công cụ bảo quản viên. Tuy nhiên chỉ cần vài ba sửa đổi là có thể tiếp tục giữ công cụ. Ngoài ra, tại đây ngày 16/5/2020, bạn ThiênĐế98 đã thông báo với Vietbio về vấn đề gỡ công cụ và được bạn Vietbio phản hồi lại. Sau đó gần 1 tiếng, bạn Vietbio có tác vụ xóa trang, và đó chính là tác vụ đầu tiên sau hơn 6 năm lặn, nhưng cũng kể từ đó đến nay Vietbio lại lặn mất tăm biệt tích. Như vậy sau khi được Thiên Đế 98 nhắc nhở, bạn Vietbio đã có 5 sửa đổi và 1 tác vụ xóa, điều đó đã cho thấy bạn Vietbio lách luật bằng 5 sửa đổi và 1 tác vụ xóa để có thể tiếp tục giữ quyền BQV. Đức Anh (thảo luận) 00:49, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Biểu quyết này mở ra trong 30 ngày. Tôi sẽ suy nghĩ. B nhắn gửi 01:05, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Về vấn đề này đang có biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm nhằm giảm thiểu tình trạng trường hợp trên, cũng như cần thêm những ý kiến của đông đảo thành viên để các quy định thêm thấu đáo. Thêm nữa, tôi muốn mọi người xem xét thêm về những trường hợp BQV sửa đổi như những thành viên thường trong hai năm, và không dùng công cụ trong hai năm đó. Liệu công cụ có là cần thiết với những người đó? Tôi ví dụ với trường hợp như Dung005 tuy không sai phạm nào nhưng trong hai năm (2019-2020) hầu như không sử dụng công cụ nào thì nên giữ lại công cụ hay không. (Kiểm chứng thông tin tại https://xtools.wmflabs.org/ec/vi.wikipedia.org/Dung005). Hay nói đơn giản hơn anh ta đã cai nghiện thành công wikipedia tiếng Việt (cũng mừng cho anh ta), có quay lại đóng góp một vài sửa đổi mà một thành viên bình thường cũng làm được, không rõ lúc này công cụ anh ta có trong tay có trở nên thừa thãi quá mức so với nhu cầu đóng góp của anh ta hay không. Một cây súng đưa cho một người muốn trở lại làm đứa bé sẽ không còn sát thương. Tất nhiên, họ đã cống hiến một thời gian nào đó và đáng ghi nhận, nhưng thời gian thì không thể níu kéo. Thân mến.--Nacdanh (thảo luận) 13:39, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Trong biểu quyết này (Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm), nếu cách 2 này được thông qua, các thành viên nắm giữ công cụ không mong muốn giữ công cụ trong ba bốn năm liên tiếp, đây sẽ là một lý do chính danhrất hợp quy cho các bạn và tiện cho hệ thống quy định sau này. Nhưng muốn có lý do hợp quy hay không như này là tùy công đồng thôi, tôi đã cố gắng vá và tạo ra tính chính danh hết mức rồi. Muốn có nó hay không thì biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm sẽ đem đến.--Nacdanh (thảo luận) 16:14, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi muốn các thành viên khác xem xét đến BQV Dung005, nếu BQV này trong năm 2021 sắp tới cảm thấy "cai nghiện Wikipedia tiếng Việt thành công" thì nên cho thành viên nghỉ ngơi (đối chứng (https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh&action=view&user=Dung005), (https://xtools.wmflabs.org/ec/vi.wikipedia.org/Dung005). --Nacdanh (thảo luận) 08:17, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  26k sửa đổi mà mới tạm ngừng hoạt động chưa đầy một năm. Bác Nacdanh e là hơi quá đà rồi. :). B nhắn gửi 16:03, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi chỉ nhắc khéo bạn đó, nếu vẫn còn nhiệt huyết với công việc bảo quản thì nên mạnh dạn thao tác bảo quản của mình, vào Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên nhằm giúp thành viên giải quyết khúc mắc và giúp các BQV khác nhẹ bớt gánh nặng. Khi nói trực diện có thể phật lòng ai đó, nhưng vẫn phải nói. Đúng là ai đó rồi cũng bận, có người mất hút về sau, quyết định vẫn ở mỗi cá nhân (có người dứt khoát, có người lưỡng lự và để dư luận điều tiếng). Hiện tại tôi vẫn để ngỏ "nếu BQV này trong năm 2021 sắp tới cảm thấy "cai nghiện Wikipedia tiếng Việt thành công"".--Nacdanh (thảo luận) 15:23, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 2.   Ý kiến Bác Vietbio quá lâu rồi không lên Wiki nữa thì cho bác ấy nghỉ cũng được. Có điều nói Wikipedia tiếng Việt có thể đã thừa BQV tôi thấy nó sai sai. :)   𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊   14:53, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  DreamSeeeeker Với tác vụ cấm, khóa, xóa trang đơn thuần thì bằng đây BQV đã quá đủ rồi. Còn nếu nói về mặt phải bảo quản mọi trang thì có 1.000 BQV cũng không đủ. :) Đức Anh (thảo luận) 15:00, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 3.   Ý kiến Cần nhanh chóng đưa ra cả lý do bất tín nhiệm HCV trong cuộc biểu quyết, tránh tranh cãi không hay. ✠ Tân-Vương  16:34, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  @ThiênĐế98: Điều đó là không thể vì quy định hiện hành không cho phép. Mời bạn đến cho ý kiến tại Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  16:49, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Nếu là tôi, tôi sẽ áp dụng quy tắc Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc với các vụ việc thế này, càng để lâu càng phải mời người ký lại lá phiếu và chính vụ việc thu hồi công cụ BQV mà không thu hồi được HCV đã làm cho quy trình rút công cụ của thành viên này từ Meta (tôi không nhớ chi tiết) bị đình hoãn. Đừng làm cuộc biểu quyết trở nên vô nghĩa và mất thời gian mọi người, lặp lại những gì đã cản trở tiến trình cách đây vài năm. Bạn đã nhận được câu trả lời từ tôi, bạn có thể tham vấn thêm các BQV khác trước khi đề nghị bãi nhiệm thêm vai trò HCV, tương tự như BQ Tuanminh01 đang tiến hành. ✠ Tân-Vương  18:42, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Như vậy là cần phải mở thêm biểu quyết bất tín nhiệm HCV hở bạn. Như vậy là mở riêng hay mở luôn tại đây vậy bạn. Đức Anh (thảo luận) 01:02, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Biểu quyết bây giờ hài quá :), kiểu gì cũng làm thiếu sót đâu đó và nó trớ trêu không nữa chứ, thật là đau đầu. Có lẽ nên bàn thêm về vị trí HCV, nó nên là vị trí có sẵn các quyền của BQV chứ không nên là vị trí độc lập.  A l p h a m a  Talk 01:22, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Sự việc là hồi xưa Vietbio tính từ chức BQV nhưng lại muốn giữ chức HCV nhưng Meta họ nói là nếu từ chức BQV thì phải mất luôn HCV nên Vietbio lại đổi ý không từ chức nữa. Rõ ràng đây là hành động thí vị trí thấp để giữ vị trí cao hơn nhưng thấy làm không được nên đổi ý (cao thấp trong mắt của Vietbio chứ đối với tôi thì HCV = thành viên thường). Nếu chúng ta lấy được đồng thuận bãi nhiệm BQV Vietbio thì khi đem ra Meta họ sẽ bãi nhiệm cả hai quyền (BQV + HCV vì 2 quyền này đi kèm với nhau) nên cứ yên tâm là BQ này tôi thấy khá ổn rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 06:52, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 4.   Ý kiến Wiki đã có quy định rất cụ thể đối với việc bất tín nhiệm BQV. Đã có ý kiến thành viên bị đưa ra đây chưa vi phạm điều gì cả. Hơn nữa, song song với biểu quyết này có 1 biểu quyết về việc bảo quản viên mỗi năm có hai, ba tác vụ và đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Thiết nghĩ, những BQV lâu không có tác vụ chưa thấy ảnh hưởng đến dự án, những việc về thực thi quy định của wiki chưa đúng, hay đưa ra những việc mất thời gian của các thành viên trên wiki sẽ phần nào ảnh hưởng đến dự án Morning (thảo luận) 10:07, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi tôn trọng ý kiến của bạn, quan điểm mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng tôi thấy một điểm vô lý (với cá nhân tôi) là nếu một ai đó không tham gia vào một cộng đồng nào đó nữa thì anh chị ta giữ quyền ban/kich thành viên sinh hoạt cộng đồng đó làm gì nhỉ? Hơi khó hiểu. Tiếp vô lý thứ hai, nếu một ai đó giữ quyền ban/kich thành viên sinh hoạt cộng đồng đó, nhưng anh chị ta chưa bao giờ thực hiện các đề đạt/nguyện vọng của các thành viên sinh hoạt trong cộng đồng đó, anh chị ta chỉ thực hiện vài sửa đổi trong hai năm (2019-2020) trong trang cá nhân như một thành viên thường. Thật khó hiểu khi các thành viên sinh hoạt cộng đồng cần đề đạt/nguyện vọng thì anh chị ta lại không dùng công cụ mà chỉ sửa đổi vài thao tác trên trang cá nhân. Chấm hết.--Nacdanh (thảo luận) 10:19, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi nghĩ, việc đầu tiên, chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định; xã hội đã có câu "Pháp luật là thượng tôn". Trường hợp quy định chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay thì tiến hành biểu quyết để sửa đổi quy định sau đó sẽ thực hiện theo quy định đã sửa đổi. Nhưng điều vô lý tôi nhận thấy ở đây, việc điều chỉnh quy định đang được lấy ý kiến cộng đồng thì lại đưa ra biểu quyết này./. Morning (thảo luận)
  Con người nhiều khi đã là sinh vật vô lý rồi. Ai cho phép con người đứng trên đỉnh cao chuỗi thức ăn? Ai cho con người quyền đó? Thực tế sai đúng chỉ là tương đối, với người này là đúng, với người kia là sai. Mặt đồng xu nào đúng đây? Nhiều khi luật hay cách mạng đơn giản lắm, số đông cho rằng đúng thì thiểu số phải sai thôi, nếu thiếu số đủ sức chống thì hãy chống lại và trở thành anh hùng. Lịch sử chỉ đơn giản như vậy thôi, Wikpedia tiếng Việt chúng ta còn có Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc phải không nhỉ? Nhiều khi sai đấy, nhưng lương tâm con người vẫn chọn cái sai. Nhiều vụ án trong xã hội vẫn vậy mà :). Trong biểu quyết này thì tôi không khẳng định ai đúng sai, chỉ có lịch sử ghi lại qua bản lưu trữ. Thân mến--Nacdanh (thảo luận) 10:49, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Việc con người sinh ra, ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn do giới tự nhiên đã sắp đặt. Con người sống trong cộng đồng hiện nay là xã hội loài người; cộng đồng wiki hay bất kỳ cộng đồng của con người ở bất kỳ đâu đó đều thuộc xã hội. Mục tiêu của bất kỳ ai, bất kỳ cộng đồng nào, dân tộc nào hay quốc gia nào cũng đều tiến tới xã hội văn minh. Xã hội chúng ta đang tiến tới xã hội văn minh, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tuy nhiên những sự việc như bạn liệt kế trên chỉ là số đếm được, và quan trọng hơn nữa là mọi người đã nhìn thấy là điều chỉnh kịp thời. Wiki cũng vậy. nếu nhận thấy và điều chỉnh kịp thời thì dự án sẽ ngày càng tốt hơn rất nhiều. Morning (thảo luận) 10:58, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Luật pháp thì nghiêm minh, nhưng điều hình thành nên các vụ án thì nó vẫn thế thôi. Cách mạng sẽ vẫn thế chỉ khác cách thực hiện dù xã hội văn minh thế nào? Luật vẫn luôn điều chỉnh, luật đứng yên là luật chết. Thân mến. Tái bút: "Việc con người sinh ra, ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn do giới tự nhiên đã sắp đặt" => đấy, bạn thấy vô lý chưa? con người biện minh nghe có lý nhưng vô lý vô cùng. Có phải bản chất của nó là "cưỡng bức/đàn áp/áp chế quyền lực lên loài khác?".--Nacdanh (thảo luận) 11:02, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Có vẻ như Nacdanh (thảo luận chưa thoát ra được cái gọi là tự nhiên và xã hội. Con người sinh ra trong vạn vật là yếu tố tự nhiên; còn việc con người sinh sống, tồn tại có tương tác với nhau là xã hội; xã hội có ổn định và phát triển hay không là do những quy tắc xử sự mà cộng đồng đặt ra. Trong giới tự nhiên, chuyện đàn áp, cững bức, đấu tranh để sinh tồn là rất tự nhiên, nhưng cộng đồng wiki là khác Morning (thảo luận) 14:18, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Goodmorninghpvn Biểu quyết này và việc lấy ý kiến điều chỉnh quy định là 2 công việc cùng lúc không đá động gì đến nhau, vì biểu quyết này có thể xem là theo trình tự quy định cũ. Các bạn nói nhiều thứ quá trong khi vấn đề chỉ giản đơn là không hoạt động nữa thì thu hồi quyền, còn chống chế giữ quyền thì cũng để làm gì, đâu có nhích Wiki về phía trước được chút nào. Hơn nữa rõ ràng bạn Goodmorninghpvn đang xem cái công lao cũ của thành viên này được tưởng thưởng quyền Bảo quản viên vĩnh cửu đúng không nào, giống như nền dân chủ được vài tướng chóp pu ủng hộ trao cho vai trò Nguyên thủ trọn đời. Tôi ví von chắc chính xác mong muốn của bạn chứ.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 13:46, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  @  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi chắc bản nắm quy định của wiki hơn tôi. Nếu là quy định cũ thì phải chỉ ra cho rõ thành viên đó vi phạm lỗi gì để đến mức phải đưa ra để biểu quyết. Thứ 2, bạn dùng từ sai rồi, tôi không chống chế giữ quyền bởi tôi đâu có phải là BQV, tôi cũng không phải là người "kể công" trên wiki này, cái quan trọng nhất là wiki này có tồn tại và ngày một phát triển tốt hay không thôi Morning (thảo luận) 14:11, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Tôi nói đề cập Vietbio chứ không phải bạn, làm ơn đọc kỹ.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 14:32, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  @ Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi do bạn không đưa ra chủ ngữ cụ thể, và nội dung bạn cũng đang trao đổi với tôi nên tôi đọc mãi mà vận chưa nhận ra Morning (thảo luận) 14:44, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  ...tôi dùng "bạn Goodmorninghpvn đang xem cái công lao cũ của thành viên này". "thành viên này" nghĩa là Vietbio, bạn không phải người nước ngoài chứ?  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 14:46, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Ý thứ nhất của bạn là: "Các bạn nói nhiều thứ quá trong khi vấn đề chỉ giản đơn là không hoạt động nữa thì thu hồi quyền, còn chống chế giữ quyền thì cũng để làm gì". Ý thứ hai của bạn là "Hơn nữa rõ ràng bạn Goodmorninghpvn đang xem cái công lao cũ của thành viên này được tưởng thưởng quyền Bảo quản viên vĩnh cửu đúng không nào" việc bạn dùng từ "xem cái công lao cũ của thành viên này" không khác gì việc tôi "kể công" giúp thành viên này để giữ lại quyền. Tôi là người Việt Nam và tôi rất tôn trọng bạn! Morning (thảo luận) 15:06, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Bạn đừng nói vậy, tôi có thói quen ví von vấn đề để người khác dễ mườn tượng chứ không có ý gì nghiêm trọng.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 15:31, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Thật đáng tiếc cho các thành viên là không tập trung vào vấn đề chính mà câu chuyện đã đi xa hơn tôi tưởng. Đầu tiên, lỗi một phần do tôi là tôi đã dẫn dắt câu chuyện đi ra xa khỏi câu chuyện nhỏ bé ban đầu. Ok, nhưng thôi đâm lao lại phải theo lao, cảm ơn bạn @Goodmorninghpvn: đã nhiệt tình và dành đôi chút thời gian cho tôi, coi như hai chúng ta hàn huyên đôi chút sau một ngày mệt nhọc. Bạn Goodmorninghpvn nói rằng tôi "chưa thoát ra được cái gọi là tự nhiên và xã hội" và các ý bạn dẫn dắt để tổng kết rằng "Wiki là một xã hội" (Không rõ tôi nói đúng không, nhưng mạn phép theo suy luận của tôi là vậy). Tôi xin mạn phép suy lớn hơn chút là "xã hội to", phóng tầm mắt ra xa hơn so với "xã hội thu nhỏ" (Wiki theo tôi là một xã hội nhỏ và nhiều khi tôi còn coi nó là "xã hội phiến diện" vì thếu rất nhiều thành phần xã hội.). OK, ta cùng tiến vào "xã hội toàn diện".
  1,"Luật pháp thì nghiêm minh, nhưng điều hình thành nên các vụ án thì nó vẫn thế thôi" => Luật pháp nếu xử công minh thì nghiêm minh (tùy mức công minh mỗi xã hội khác nhau, nhưng nó cũng là tương đối). Bạn không bao giờ đòi hỏi nổi một xã hội "Pháp quyền thượng tôn" tuyệt đối, bạn tưởng tượng thôi, pháp quyền chỉ tương đối. Giả dụ bạn ở Việt Nam đi, bạn cũng không có được thượng tôn pháp luật, tương đối thôi. Ý quan trọng nhất điều hình thành nên các vụ án thì nó vẫn thế thôi theo tôi là chính xác tuyệt đối, tội phạm vẫn luôn thế, tâm lý gây án vẫn luôn thế (lý do nhiều khi rất nhảm và lắp lại đến nhàm chán). Bạn mong xã hội văn minh, nhưng tâm lý hình thành tội phạm vẫn vậy thôi, tôi nhìn đến nhàm chán. Tôi xin ví dụ về tính tương đối của pháp quyền tại Việt Nam cho gần gũi, mạn phép không nói đến Nhật hay Hoa Kỳ: ngay wikipedia cũng ghi nhận vài vụ tại Việt Nam, quan chức mắc lỗi trầm trọng nhiều khi vì "bệnh hiểm nghèo" lại được tha bổng đó thôi, dân nhiều khi mắc lỗi tương tự lại có án rất nặng. Vậy nên pháp quyền tương đối.
  2, Cách mạng sẽ vẫn thế chỉ khác cách thực hiện dù xã hội văn minh thế nào => tôi khẳng định đúng luôn. Kết quả "cách mạng" vẫn thay đổi thể chế, chế độ,... dù cho bạn dùng bạo lực/diễn biến/ súng ống/ dùng quân ngoại quốc/ dùng quân quốc nội/ hoặc quân đội mặc kệ... "mục tiêu cách mạng" nó vẫn không thay đổi.
  Tôi không rõ bạn @Goodmorninghpvn: trí tuệ cao siêu đến đâu mà cho rằng tôi "chưa thoát ra được cái gọi là tự nhiên và xã hội". Vậy nhờ bạn dẫn giải thêm về nội hàm xã hội mà bạn định nghĩa. Thân ái.--Nacdanh (thảo luận) 15:29, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Mời các bạn ra không gian khác thích và chấm dứt thảo luận lan man ở đây. Cảm ơn.  A l p h a m a  Talk 15:55, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 5.   Ý kiến Chà! Tôi mở biểu quyết chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà đã có đủ số phiếu rồi, giờ lại đợi tiếp 29 ngày theo đúng quy trình có phải lâu quá không nhỉ? Đức Anh (thảo luận) 11:48, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Đây là biểu quyết thuộc loại quan trọng, vì vậy không thể vội vàng được. Caruri (thảo luận) 18:21, ngày 29 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Bạn tước quyền của 1 thành viên quản trị có đóng góp từ lúc thành lập dự án, cá nhân tôi cũng ủng hộ nhưng điều này không có gì phải tự hào kiểu như mình mở BQ có nhiều người tham gia, thành công, bla bla,...  A l p h a m a  Talk 15:45, ngày 1 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn nghĩ sâu nghĩ xa thế, tôi mở biểu quyết còn chẳng nghĩ đến "tự hào vì mình đã mở biểu quyết thành công". Ngày đầu mở BQ thì tôi vào liên tục, tiện tay tôi bình luận vài câu thôi. Đức Anh (thảo luận) 16:17, ngày 1 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

 1. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Bãi miễn quyền sysop?
 2. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quy trình bãi miễn quản lý