Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Avia

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Biểu quyết thành công, với tỉ lệ số phiếu 15 thuận và 4 chống. NHD (thảo luận) 08:00, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Thống kê

Các tác vụ cuối cùng

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt từ xưa đến nay vẫn thiếu nhân lực, không có nhiều người sẵn lòng bỏ thời gian ra đóng góp bất vụ lợi, đặc biệt là từ những ngày đầu. Cảm ơn anh vì công sức bảo quản những năm qua; chúng tôi rất biết ơn anh. Nay, nếu anh không còn hứng thú với việc đóng góp, bảo quản, xin hãy hoàn trả lại công cụ cho cộng đồng.

Công cụ sinh ra để dùng, không phải để giữ. Một người gần như không dùng chúng trong suốt nhiều năm, nghĩa là đã không còn muốn dùng, không còn cần dùng, thì có lẽ cũng không nên giữ chúng làm gì nữa. Các cựu bảo quản viên Vương Ngân Hà, Cheers, UnpearNguyễn Cường đã yêu cầu thu hồi quyền khi cảm thấy mình không còn mong muốn tham gia thực hiện các tác vụ bảo quản, anh thấy được điểm gì ở họ?

Nếu một ngày nào đó anh lại có mong muốn tiếp tục đóng góp ở vai trò thành viên thường, hoặc bảo trì viên, chúng tôi vẫn sẽ luôn hoan nghênh anh. Tuy nhiên, bây giờ, hãy vui lòng nghĩ đến việc từ nhiệm.

Danh tl 03:23, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh À không biết là bạn đi rải thư cho BQ này chưa nhỉ? – Nhac Ny Talk to me ♥ 01:28, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: Tôi không rải thư vì có thể bị coi là vận động hành lang. NguoiDung
KhongDinhDanh
04:37, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Điều lệ chung – Nhac Ny Talk to me ♥ 04:41, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: Tôi sẽ không tự mời. Các thảo luận/biểu quyết trước tôi mở cũng vậy. NguoiDung
KhongDinhDanh
04:43, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Vậy bạn làm sao cho đúng quy trình là việc của bạn. Đừng để đến lúc đóng BQ thì thiếu quy trình – Nhac Ny Talk to me ♥ 04:48, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Phiền anh gửi thay. Xem Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư. NguoiDung
KhongDinhDanh
04:49, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Ngày 12 thì tôi mới gửi, để cùng với thời điểm BQ đồng thuận. P.T.Đ (thảo luận) 04:51, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Tôi tưởng dự luật mới có đoạn "Tránh dồn phiếu ngày cuối"? NguoiDung
KhongDinhDanh
04:54, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Vậy thì bạn tự đi mời, hoặc nhờ người khác. Tôi không muốn spam. P.T.Đ (thảo luận) 04:56, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
User:NguoiDungKhongDinhDanhUser:NhacNy2412: đoạn đó do Alphama tự thêm vô (chưa có bất cứ đồng thuận nào từ cộng đồng trước đó). Đó giờ mời hay không đều là optional. Có đưa ra "thảo luận chung" là ổn rồi. Tôi đã sửa lại điều lệ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:13, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu: Anh sửa cả trang nàytrang này nữa. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 21:16, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu: Sao đã có "Số lượng tối thiểu phải ít nhất 10 thành viên" mà còn chua thêm "tùy ý người mời"? NguoiDungKhongDinhDanh Name me 21:27, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đã viết lại ý. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:51, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phản biện

sửa

  Phản đối Tôi không vi phạm quy định, không lạm dụng công cụ/quyền hạn. Tôi ngủ đông thật, nhưng tôi có thể sử dụng công cụ khi thật cần thiết (xem lại vụ thành viên Tnt1984 quậy như thế nào). Còn ở trong danh sách thì tôi không chiếm suất biên chế hay định mức bảo quản viên, các bạn muốn bầu bao nhiêu có ảnh hưởng gì đâu, tôi không thể hiểu được chỗ này. Mà các bạn đã nghĩ khác thì thôi tùy các bạn. Avia (thảo luận) 04:30, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Đồng ý

sửa
 1.   Đồng ý Nghe bịn rịn xót xa quá tiền bối Danh ạ. Thành viên đã nghỉ việc lâu, tiếc rằng không còn đóng góp cho cộng đồng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 03:35, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.   Đồng ý Cảm ơn bạn Avia vì những đóng góp to lớn của bạn cho Wikipedia Vi vào những ngày đầu của nó. Những cống hiến của bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên và sẽ trường tồn cùng với Wikipedia. Ngày nào Wikipedia còn tồn tại thì các đóng góp của bạn vẫn còn tồn tại. BQV là một gánh nặng đi kèm với trách nhiệm lớn (cái ghế rất stress). Đây có lẽ là một giải thoát dành cho bạn trở về với cuộc sống thật. Không phải bỗng nhiên lại có vị vua bỏ ngôi vua mà đi tu. Đôi khi, chúng ta chỉ có mơ ước một cuộc sống thanh thản và bình an. Từ bỏ hết tất cả để về quê chăn vịt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:36, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chăn vịt nào, chứ đừng chăn vịt này. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:17, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Thảo luận được ẩn
@Nguyentrongphu: Thường thì tôi không thả liên kết bừa bãi đâu, nhưng anh nghe bài này chưa nhỉ? NDKDD tên 03:44, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
User:NguoiDungKhongDinhDanh Bài nào? Tôi không thấy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:46, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu: Xem khác. Danh tl 03:47, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Rồi chứ, tôi cũng thích V-pop. Share cho mọi người coi với chứ. Đen ft. MIN - Bài Này Chill Phết (M/V) (lên youtube coi). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:06, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 1.   Đồng ý Phù hợp với những dẫn chứng phía trên, một thành viên của dự án đã thoát khỏi bệnh "nghiện Wikipedia". Rất cảm ơn quý BQV đã theo sát tình hình và hỗ trợ bảo quản, phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt trong giai đoạn đầu tiên của dự án. Dự án, thông qua lịch sử sửa đổi và lịch sử nhiều trang thông tin chung (tin nhắn BQV, thảo luận,...) sẽ không bao giờ quên những đóng góp của bạn trên tư cách bảo quản viên dự án. ✠ Tân-Vương  03:59, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.   Đồng ý Tôi đã nghĩ đến việc BTN từ khi đưa ra danh sách những BQV và độ tích cực hoạt động của họ, nhưng lại nghĩ, cứ đợi đến lúc sử dụng gỡ công cụ BQV sau 1 năm vậy, nên thôi. Cũng đã hơn 10 năm kể từ thời kỳ BQV Avia hoạt động năng nổ, hẳn cũng đã "cai nghiện wiki" thành công từ lâu. Đóng góp của anh sẽ luôn được ghi nhận, kể cả là có còn cờ BQV trong tương lai hay không. Nếu anh vẫn muốn giữ cờ và đóng góp tích cực cho dự án với tư cách là BQV, vui lòng lên tiếng tại đây, tôi nghĩ mọi người đều sẽ xem xét. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:57, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Thảo luận được ẩn
Tôi nghĩ bị đưa ra BTN rồi mới lật đật đóng góp tích cực thì đã quá muộn rồi. 12 năm qua có 292 sửa đổi. Dẫu biết đây là dự án tự nguyện nhưng như vậy thật sự là quá ít. Mọi người cũng đều có quyền dũa bỏ trách nhiệm và ra đi trong thanh thản. Nếu đóng góp tích cực thì 6 tháng hoặc 1 năm sau, cộng đồng và tôi sẽ sẵn sàng bầu BQV lại. Thường thì mất vài năm mới làm BQV được. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:09, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Cũng tùy mức độ "muốn" quay lại tích cực nữa. Dù sao thì tôi thấy cộng đồng không quá khắc khe với những BQV cũ ít điều tiếng. – Nhac Ny Talk to me ♥ 10:16, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Chính xác, cộng đồng không hề khắc khe về vấn đề này. Tuy nhiên, một số trường hợp như Vietbio thì nên BTN. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:31, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Vụ Vietbio cuối cùng kết thúc như nào nhỉ? Tôi nhớ hình như là meta gỡ quyền chứ không phải bị cộng đồng BTN – Nhac Ny Talk to me ♥ 10:37, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
User:NhacNy2412 Mời xem Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Vietbio. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:07, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 1.   Đồng ý Như đã nói trên. Người Dùng Không Định Danh? 14:01, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.   Đồng ý Thành viên đã chưa hoạt động trong thời gian dài. Theo ý kiến của tôi, các bảo quản viên nên chỉ có quyền khi được dùng, vì các BQV có tính nguy hiểm cao (trong quá khứ có thể sửa các trang giao diện). Xin lỗi Avia, mặc dù trong quá khứ vẫn là thành viên tốt, nhưng 10 năm có 500 sửa đổi thì hơi ít Thingofme (thảo luận) 14:06, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Hình như bạn nhầm chút. 12 năm chưa có tới 300 sửa đổi mới đúng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:58, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nhầm, bởi vì không để ý mục (người ta định 293 sửa đổi, 12 năm) nhưng đúng là ít thật – Thingofme (thảo luận) 03:53, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3.   Đồng ý Thành viên hầu như không dùng công cụ kể từ 2015, sau 6 năm với số tác vụ đếm trên đầu ngón tay thì công cụ gần như không được dùng hiệu quả. Tôi cũng suy xét với các BQV lâu năm khác cùng với khối tác vụ tương ứng, các BQV lâu năm khác có "số tác vụ năm gần nhất" cũng nhiều hơn "tổng số lượng tác vụ 6 năm". Tôi xin nhắc lại câu nói trước đây của mình cho lời kết: "cố quốc công thần là những người đáng ghi nhận, khi họ muốn nghỉ ngơi hãy để họ ngơi nghỉ. Thời gian vận động không ngừng, giá trị cũ là truyền thống, giá trị mới tiếp nối. Truyền thống làm giàu lịch sử, hiện tại là thứ nên hướng tới. Hoài niệm và phát triển. Kính trọng!".--Nacdanh (thảo luận) 07:30, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4.   Đồng ý 12 năm dài dăng dẳng, có gì mà tiếc +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 07:37, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5.   Đồng ý Dù tôi chưa lần nào được gặp bạn, nhưng những cống hiến của bạn cho dự án này vẫn sẽ khắc sâu trong dấu ấn lịch sử và không bao phai nhoà đi trong ký ức của mọi người. Tạm biệt, ánh dương bình minh của dự án Martin L. KingI have a dream 01:04, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 6.   Đồng ý Thành viên không còn hoạt động tích cực và chỉ khi có bất tín nhiệm mới xuất hiện. Cảm ơn bạn đã đóng góp Wikipedia thời gian qua.Kateru Zakuro (thảo luận) 00:35, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
    Đồng ý Cảm ơn thành viên Avia vì sự đóng góp của bạn với tư cách là một BQV! - Nguyễn Đức Minh (Thảo luận) (Gửi thư cho tôi). 09:17, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC).[trả lời]
  @Minhngoc25a: rất tiếc bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu theo quy định 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi BQ bắt đầu. Tiếng vĩ cầm🎻 09:20, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Oops tui quên mất :/ - Nguyễn Đức Minh (Thảo luận) (Gửi thư cho tôi). 09:23, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 7.   Đồng ý Hy vọng bạn vẫn tham gia đóng góp dưới cờ ĐPV. ChemistryExpertsắp "hết hạn" 13:52, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Avia chưa từng là điều phối viên nên sẽ không giữ cờ này giống như Tuanminh hay Hugopako. Người Dùng Không Định Danh? 18:32, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ơ, vậy có sự biểu quyết giáng cờ hay là kiểu biểu quyết rút cờ vậy? Tiêu chí gì để đánh giá rút cờ hay giáng cờ, giống như đề nghị rút sao/giáng sao bài viết chọn lọc? – Thingofme (thảo luận) 03:09, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chúng ta không áp dụng tiêu chí bài viết cho bảo trì viên. Người nào đã từng giữ cờ điều phối viên (không bị bất tín nhiệm) trước khi được đề cử làm bảo quản viên thì khi bị bất tín nhiệm mức bảo quản viên sẽ được cấp lại cờ điều phối viên và ngược lại. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:23, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 8.   Đồng ý Tuy mới quen biết bạn lần đầu nhưng mình vẫn trân trọng công lao của bạn! Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 01:48, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  #  Đồng ý Cảm ơn những cống khiến của bạn cho wikipedia mong bạn vẫn tiếp tục đóng góp cho wikipedia Khánh Snake (thảo luận) 06:51, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Xin lỗi, bạn chưa đủ điều kiện tham gia biểu quyết này (> 3000 sửa đổi và 90 ngày mở TK hoặc >300 sửa đổi, có 50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất trước BQ). ✠ Tân-Vương  07:10, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 9.   Đồng ý Thực sự xin gửi lời cảm ơn đến tiền bối Avia vì những những đóng góp của anh đối với Wikipedia. Nếu rảnh rỗi thì anh có thể dành chút thời gian đóng góp cho Wiki thêm nữa. Thật tiếc khi chưa thể trò chuyện với tiền bối! Hongkytran (thảo luận) 12:23, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 10.   Đồng ý Cảm ơn những đóng góp của bạn! Con Lươn (thảo luận) 08:56, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 11.   Đồng ý Mặc dù chưa quen bạn nhưng đóng góp của bạn thời kỳ đầu dựng bách khoa toàn thư là rất ấn tượng với mình. Cảm ơn bạn nhiều, hy vọng sẽ gặp lại bạn! Anster (thảo luận) 12:39, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phản đối

sửa
 1.   Chưa đồng ý Thành viên vẫn mong muốn giữ cờ theo như thảo luận ở trang cá nhân và vẫn cho rằng mình có ích cho wiki, vậy thì cớ gì phải cưỡng chế gỡ cờ? Trái với Vietbio, thái độ khá ỡm ờ khi được hỏi ý kiến có muốn giữ cờ hay không.
  Giữ một cờ không tích cực hoạt động nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại (nằm trong giới hạn 1 năm theo quy định) vẫn có ích cho cộng đồng hơn là làm thành viên mếch lòng và bỏ đi mãi mãi. Bác Avia có những đóng góp hữu ích trong lĩnh vực văn học, một mảng chưa được chăm chút lắm trên đây. Bác vẫn online thường xuyên, theo như tôi biết. Caruri (thảo luận) 16:29, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Như đã nói ở trên, Avia chỉ có 14 lần xoá, 2 lần cấm, 2 lần khoá trong 12 năm qua. Một người không dùng công cụ bảo quản viên thì không cần giữ chúng; ngược lại, Avia vẫn có thể đóng góp như bất kỳ ai, vẫn có thể viết bài, sửa đổi nhỏ... và cộng đồng sẽ luôn hoan nghênh. Một cây chổi không là gì to tát khi trao đi, thì cũng không lớn lao gì khi thu lại; nó không phải "cái tôi", không phải phần thưởng và vĩnh viễn không đại diện cho đóng góp của bất kỳ cá nhân nào, chỉ đơn giản thể hiện cộng đồng tin tưởng và trao nó cho người có mong muốn quét dọn. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:04, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Hình như Vietbio cũng có nói là muốn giữ quyền nhưng cuối cùng cũng bị BTN. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:56, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thực ra, nếu chỉ cần viết bài nhiều thì chắc không cần quyền BQV đâu – Thingofme (thảo luận) 04:14, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi thấy ngay cả viết bài vẫn quá ít suốt 12 năm qua. Chỉ có những người có cái tôi quá cao mới mếch lòng rồi bỏ đi. Giả sử tôi bị BTN thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng góp với tư cách là thành viên thường. Nếu đã thật sự muốn đóng góp thì dù là BQV hay thành viên thường họ đều có thể đóng góp tốt được. Còn nếu đã muốn ra đi thì có cố níu kéo cũng vô ích. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:27, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thực tế còn có vụ bất tín nhiệm anh Tuanminh01, và sau cuộc BTN đó Tuanminh không sửa gì nữa – Thingofme (thảo luận) 14:59, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Ba lần trước thì có. Không thể đòi hỏi gì hơn được. Người Dùng Không Định Danh? 15:53, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Như tôi đã nói, những người không có cái tôi cao thì bị BTN chả có sao. Ví dụ là DTD và A. Họ không bị BTN nhưng bị rút cờ (giống nhau cả thôi) chứ không phải tự nguyện từ chức. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:17, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nếu chỉ vì ít lần sửa đổi, không vi phạm quy chế "một năm biệt tích" thì nên tạo thành quy định, chứ thỉnh thoảng lại kéo một điều hành viên ra bất tín nhiệm vừa mất thời gian cộng đồng lại gây tổn thương người bị bất tín nhiệm. Trong những người bị bất tín nhiệm trước nay có lẽ chỉ mỗi DangTungDuong tiếp tục đóng góp, còn lại Tuanminh01 hay Thusinhviet đều không còn đóng góp sau những bất tín nhiệm thành công. Vì vậy tôi vẫn giữ phiếu Không đồng ý.
  @Nguyentrongphu: Vietbio thuộc dạng "ỡm ờ", có nghĩa "à để tôi xem", "tôi vẫn giữ cờ rồi xem xét tình hình"... chứ không nêu một quyết tâm giữ cờ như Avia. Caruri (thảo luận) 20:56, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Caruri Thứ nhất: cộng đồng đã quyết định không muốn siết chặt thêm quy định, xem ở đây (rõ ràng là cộng đồng còn muốn dễ dãi với BQV ít hoạt động chứ chưa muốn siết thêm). Thứ hai: những trường hợp này cực kỳ hiếm nên không thể thỉnh thoảng lại có được. Gần 20 năm mới có 2 vụ. Thứ ba: nếu thật sự còn muốn đóng góp thì hãy bỏ qua cái tôi, còn đã muốn ra đi thì chúng ta có cố níu kéo thì cũng vô ích. BQV chỉ là cây chổi, trả lại cây chổi thì không có gì là tổn thương hết. Thứ tư: "ỡm ờ" hay "quyết tâm" giữ cờ thì cũng giống nhau ở chỗ là trên 10 năm rồi hầu như không xài công cụ. Cuối cùng, lá phiếu của bạn vẫn được tôn trọng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:30, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Caruri: Không phải anh đã từng đồng ý với việc gỡ quyền 6 năm trước sao? Điều gì đã khiến anh đổi ý? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:30, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đó là gỡ quyền người hoàn toàn không hoạt động trong vòng 1 năm. Trước khi gỡ cờ họ còn được hỏi xem có còn muốn giữ cờ không. Ở đây Avia không vi phạm quy định đó, khi hỏi ý kiến còn vẫn muốn giữ cờ mà các bạn đã xúm vào tước cờ thì tôi thấy không thỏa đáng. Caruri (thảo luận) 20:16, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Caruri Vietbio cũng không có vi phạm quy định gì. Thêm nữa, 1 năm 0 sửa đổi vs 1 năm 2-3 sửa đổi = không khác nhau gì mấy. Một số thành viên còn gọi đây là hành vi lách luật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:56, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  SicMundusCreatusEst Vietbio cả 4 năm không sửa đổi, chẳng qua HCV nên không gỡ cờ được theo quy định 1 năm thôi. Còn lách luật thì phải sửa luật, thay vì thỉnh thoảng đem một ông ra tế cờ như này. Caruri (thảo luận) 19:41, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Xin lỗi vì đã xen vào câu chuyện riêng tư, nhưng nội dung có liên quan đến thảo luận của tôi từ năm 2020 nên viết đôi dòng. Luật cũng đã sửa bằng biểu quyết nhưng cuối cùng vẫn không thành viên nào muốn thay đổi nên mới có biểu quyết này. Đơn giản hơn và chính danh hơn, nên xem xét lại biểu quyết trước đây về nội dung này nếu ai đó muốn sửa luật thực sự.--Nacdanh (thảo luận) 20:21, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Caruri Không ai chịu sửa luật nên mới có cái BTN này. 18 năm đem 1-2 người ra BTN thì không có vấn đề gì. Chả có gì là tế, cần đặt Wikipedia trên cái tôi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:14, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nacdanh Nên bổ sung thêm cho quy định 1 năm hiện hành như ý kiến của bạn đề xuất trước đây. Mấy ông hay sửa luật như ThiênĐế98 xem xét triển khai xem có khả thi? Caruri (thảo luận) 11:58, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Caruri: Tôi sẽ xem xét và bàn thảo thêm về vấn đề này, chỉnh sửa quy định sao cho gắt gao hơn một chút. Tuy vậy, lực cản từ nhóm bảo trì viên là rất lớn (như cuộc BQ năm 2015, thiên về giữ cờ), dù với nhóm bảo trì viên đang có tần suất ổn hiện tại, vấn đề này có vẻ không quá lớn (tôi, P.T.Đ và NguoiDungKhongDinhDanh đều đã có những công bố riêng về thể thức từ nhiệm của mỗi cá nhân). ✠ Tân-Vương  17:55, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Caruri: Vấn đề là cộng đồng đã quyết định không chấp nhận cải tiến quy định về BQV ngủ đông (đã có BQ về vấn đề này xem Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm). Tương lai xa thì tôi không biết chắc chứ tương lai gần thì chắc chắn là kết quả vẫn sẽ như cũ cho dù có 1 BQ mới về vấn đề này. Tốt nhất khỏi cần làm tốn thời gian. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bỏ đi thì thôi chứ có gì đâu mà tiếc, phải như đóng góp nhiều thì tiếc. Tôi sửa một bài trong hai tuần cũng 400 sửa đổi rồi. – Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 21:43, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.   Phản đối Tôi thấy đưa một BQV như Avia vào một cuộc tranh cãi có tựa đề bất tín nhiệm là chưa đẹp.
  1. Tôi nghĩ nên chia tay thân thiện với BQV khi họ không còn đáp ứng với yêu cầu tức thời của cộng đồng trong mọi quá trình phát triển WP tiếng Việt. Được cộng đồng cho cầm chổi là do họ đã thể hiện một vài phẩm chất bẩm sinh hữu ích trước đó. Hãy làm mọi cách để họ tiếp tục cống hiến các phảm chất đó cho WP.
  2. Về lâu dài, tôi nghĩ đã đến lúc áp dụng các công cụ tự động để tính điểm công việc của BQV để biểu dưong và khuyến khích họ bằng tăng giảm quyền dùng các công cụ đặc biệt hoặc đưa họ vào danh sách BQV ngủ đông khi không đủ điểm ở một số công việc mang tính nghĩa vụ. Việc xếp hạng tự động BQV sẽ có ý nghĩa quyết định đối với người cần trợ giúp, họ sẽ nhanh chóng biết BQV nào thường giải quyết khung vấn đề gì và họ sẽ tránh những BQV ngủ dài.
  3. WP lúc nào cũng có dàng BQV rất mỏng so với nhu cầu công việc trong WP và rất đa dạng về cuộc sống riêng tư của BQV. Nếu việc tự động hóa được thiết kế an toàn, những vết quét dọn đúng đắng và thi thoảng của các BQV ngủ đông cần được hoan nghênh và tận dụng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:12, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đúng vậy. – Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 16:22, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Thaisk: Hình như đây là lần đầu tiên anh tham gia một biểu quyết kể từ lần cuối hoạt động tích cực cách đây 13 năm (năm 2008). Hân hạnh được làm quen.
  Có lẽ anh chưa biết, tôi đã nhắn tin trước cách đây vài ngày. Đáng tiếc, cộng đồng chúng ta không/chưa có quy trình nào sử dụng ngôn từ tinh tế hơn. Tuy nhiên, tinh thần của quy định vẫn quan trọng hơn là câu chữ. Avia đã từng bị đề xuất gỡ cờ rất nhiều lần trong suốt 12 năm qua, tôi không thấy có lý do gì để "làm mọi cách" thêm nữa.
  Chúng ta đã có những công cụ như vậy, không chỉ một mà rất nhiều. Ví dụ, tôi đã lấy những thông số ở đầu biểu quyết này từ Xtools. Đây là bảng thống kê tác vụ của mọi bảo trì viên (điều phối viên, bảo quản viên và các thành viên có quyền truy cập cao hơn) trong một năm qua: Công cụ Adminstats. Vấn đề quan trọng hơn, tại sao chúng ta phải để họ "ngủ dài"? Cây chổi không thể dùng để quét dọn giấc mơ của họ; nó chỉ hữu ích ở đây, ở Wikipedia này.
  Có những việc không thể tự động hoá được, hoặc ít nhất là không phải bây giờ. Chừng nào chúng ta còn là một dự án có người đóng góp, thì chừng đó chúng ta còn cần bảo quản viên người; bot không có khả năng sáng tạo, tham gia thảo luận hay giải quyết tranh chấp. Với tôi, 1,5 tác vụ/năm không đủ để gọi là "thi thoảng".
  Vị trí bảo quản viên giờ đã không còn giống như cách đây 15 năm. Chúng ta có thêm một nhóm thành viên mới (cũng không mới lắm, đã hơn 7 tuổi rồi), nhiều công cụ mới, nhiều quy định mới và nhiều tiêu chí mới. Cộng đồng đòi hỏi ở các bảo quản viên hàng chục điều, tương đối khắt khe, dù vẫn chưa là gì so với các dự án khác, như Wikipedia tiếng Anh và tiếng Đức.

  Sự vật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản.
  Phải tìm cách phá bỏ, mong anh thông cảm và hiểu cho tôi.

  — Giám đốc phân xưởng Hoàng Việt, Tôi và chúng ta
Người Dùng Không Định Danh? 17:28, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
1 thành viên 13 năm có 10 sửa đổi đi nói lời bảo vệ cho 1 thành viên khác đã ngủ đông 12 năm... Thêm nữa, BQV không phải là chức vị để mà lập bảng xếp hạng rồi tính điểm tuyên dương. Cuối cùng, tôi không đồng ý với việc khuyến khích các BQV trở thành BQV ngủ đông như luận điểm thứ 3 của bạn. Ngủ đông 2-3 năm thì tạm chấp nhận được chứ ngủ đông trên 10 năm thì không. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:44, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đúng. – Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 01:07, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@SicMundusCreatusEst Cảm ơn ý kiến của SicMundusCreatusEstThaisk (thảo luận, đóng góp) 20:49, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 1.   Phản đối Tôi chỉ bất tín nhiệm với một thành viên vi phạm quy định hoặc lạm dụng công cụ/quyền hạn ở mức độ nghiêm trọng. Việt Hà (thảo luận) 11:01, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2.   Phản đối Tôi không vi phạm quy định, không lạm dụng công cụ/quyền hạn. Tôi ngủ đông thật, nhưng tôi có thể sử dụng công cụ khi thật cần thiết (xem lại vụ thành viên Tnt1984 quậy như thế nào). Còn ở trong danh sách thì tôi không chiếm suất biên chế hay định mức bảo quản viên, các bạn muốn bầu bao nhiêu có ảnh hưởng gì đâu, tôi không thể hiểu được chỗ này. Mà các bạn đã nghĩ khác thì thôi tùy các bạn. Avia (thảo luận) 04:30, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
cái này giống như là một phương cách gây áp lực để làm việc vậy đó, chắc là vậy, vì như vậy sẽ có lợi cho wiki nhiều hơn - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 10:35, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Hình như người bị bầu bất tín nhiệm có được bỏ phiếu cho mình không nhỉ? Hay chỉ được nêu ý kiến ngoài lề chăng – Thingofme (thảo luận) 12:37, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Có vẻ không trung lập. P.T.Đ (thảo luận) 17:17, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi không thấy có điều lệ nào không cho người đang bị BTN bỏ phiếu. Trái lại, người đó còn có một số ưu đãi trong một cuộc biểu quyết thế này (có quyền phản biện), nên tôi sẽ tính luôn lá phiếu này và đưa lên phần đầu nữa. NHD (thảo luận) 19:29, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 
DHN đã xóa thảo luận này của Tumqua vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 19:29, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.[trả lời]

Ý kiến khác

sửa
 •   Ý kiến bạn mở bất tín nhiệm hôm nay mà Avia xuất hiện liền, nhanh nhỉ +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 03:52, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Khả Vân Đại Hãn: Tôi đã nhắn tin 2 ngày trước. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 03:55, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến Tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước. Mong tiền bối Avia đừng buồn mà yên tâm giao phó tương lai dự án cho những thành viên thế hệ sau (thật may không bao gồm tôi vì tôi đọc hiểu còn chưa xong). Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 04:20, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706: May quá, chắc cũng không có tôi. P.T.Đ (thảo luận) 10:10, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Trình độ đọc hiểu của bạn cũng có vấn đề giống tôi thì ít ra bạn cũng có cái chổi, cái kìm báng vào mặt mấy người vi phạm, còn tôi thấy thì tôi chỉ biết mách người lớn thôi. Nói đùa vậy thôi chứ làm BQV vất vả lắm, không phải chuyện đùa. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 14:42, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến Tôi không bàn luận việc dẫn dắt biểu quyết này có ổn hay không? Quy định thì đã có rồi, tôi cũng cố nán lại viết vài câu dù không có nhiều thì giờ rảnh, nếu muốn cập nhật hoặc nghiên cứu thêm thì Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm cũng khá hữu dụng. Vấn đề này được thảo luận khá rộng trước đây tại trang thảo luận chung, nhưng đáng tiếc bị bỏ lửng và có thể còn chưa thấu đáo. Ai đó muốn phát triển thì dựa vào nền này Quản trị viên biệt tích hoặc lách luật bằng vài ba sửa đổi mỗi năm.--Nacdanh (thảo luận) 07:18, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Bình luận: Tôi không hiểu vì sao mọi người đôi khi lại muốn giữ cái mình không cần. Bảo quản viên đâu phải phần thưởng; họ giữ quyền không có nghĩa cộng đồng đề cao họ hơn những người khác, và ngược lại cũng vậy. Chúng ta đóng góp vì cộng đồng hay chỉ để lấy danh hiệu trưng bày? Chẳng lẽ "quyền", "cờ" thực sự quan trọng hơn là những đóng góp thực sự, từ sửa chính tả đến viết bài? Nếu một ngày nào đó vướng bận nhiều chuyện khác, không thể tham gia bảo quản ở đây, tôi sẽ tự cảm thấy xấu hổ mà xin từ nhiệm. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  00:49, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  "tôi sẽ tự cảm thấy xấu hổ mà xin từ nhiệm" - nghe bạn nói câu này mà mình chạnh lòng, trên wiki này mấy ai có tinh thần giống như bạn (ở đây ko phải nói gì Avia đâu à nha), nói ai nhột tự hiểu +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 13:32, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh Nói chung thì không thể ép mọi người đều suy nghĩ giống mình. Mặc dù giữ cờ chưa chắc được cộng đồng đề cao hơn, nhưng những cờ do BQ mà ra cũng là một sự khẳng định, công nhận và tin tưởng của cộng đồng đối với thành viên. Có lẽ họ coi trọng những cái đó? Không ai thực sự "chí công vô tư" đến mức đóng góp mọi thứ chỉ vì "cộng đồng". Đó là sự thường tình ở đời. Bản thân tôi ở đây cũng vì tôi thích thế, thích viết, thích tìm nguồn, và wiki làm tôi vui. Có cờ ĐPV rồi thì tôi càng thích vì tiện, vì nhiều công cụ khác nhau được sử dụng. Cái cờ ĐPV cũng là 1 trong những lý do khiến tôi "tự cảm thấy có trách nhiệm" bò đi bảo quản hơn. Biết đâu được vì bị mất cờ ĐPV mà tôi nản hẳn mảng bảo quản, chỉ đi viết bài thì sao? Ai biết được. Kiểu của tôi là vậy, nhưng chắc chắn kiểu của bạn, các ĐPV khác hay BQV khác sẽ hoàn toàn không giống. Đối với tôi, đã bắt đầu cầm cờ ĐPV, BQV hay cao hơn thì công việc bảo trì dự án hay viết bài đều quan trọng như nhau; nhưng chắc gì đối với người khác đã vậy? Có người thích và coi trọng việc bảo quản, vì họ không thích hoặc không có khả năng viết bài; có người lại chỉ thích viết bài mà kệ đời những drama xung quanh việc bảo quản. Nói chung, không nên lấy suy nghĩ của bản thân để áp đặt lên đạo đức (hay tương tự) của người khác. Câu cuối cùng của bạn khiến người ta có cảm giác, việc không từ nhiệm là việc "không biết xấu hổ" vậy. Bảo quản trên wiki chỉ là một công việc tự nguyện, các QTV có thể có nhiều vướng bận cuộc sống khác, không thể cứ lấy chuyện đó ra để phán xét này kia. Trường hợp này được nhiều thành viên ủng hộ, đơn giản là vì Avia đã vắng bóng quá lâu, cả một thập kỷ. Nhưng tất cả chưa chắc ảnh hưởng đến việc thành viên nghĩ rằng họ có tư cách được giữ cờ của mình nếu không vi phạm quy định. Nói dễ hiểu hơn thì, đôi khi bạn sẽ rơi vào trường hợp thế này: một món đồ đã quá cũ đối với bạn, nhưng nó mang một ý nghĩa nhất định nào đó, vứt đi thì bạn không nỡ, lâu lâu lại lấy ra xài, mẹ bạn thấy chướng mắt muốn quăng nó đi thì bạn không chịu, lý do là lâu lâu bạn vẫn sử dụng nó mà. So sánh giữ đồ của bạn và cờ do cộng đồng trao thì hơi khập khiễng, nhưng với bản tính con người thì cũng tương tự nhau thôi. – Nhac Ny Talk to me ♥ 18:44, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Câu cuối tôi chỉ có ý nói tôi, không có ý nói ai khác. Tuy vậy, đúng là tôi chịu ảnh hưởng từ Vương Ngân Hà và những người như MarcoAurelio nhiều hơn. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  22:24, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi đồng tình với tất cả những gì bạn nói trừ sự so sánh cờ BQV với món đồ chơi. Nói tổng quát hơn là một món đồ cá nhân bất kỳ khác xa với cờ BQV. Thứ nhất: món đồ cá nhân có thể mua được, còn cờ BQV thì không trừ phi bạn mua lén (nếu bị phát hiện sẽ bị cấm acc). Thứ hai: cờ BQV không phải là món đồ lưu niệm để mà lâu lâu đem ra xài rồi tưởng niệm về quá khứ. Cộng đồng tín nhiệm trao cờ BQV cho bạn là để bạn dùng nó vì cộng đồng chứ không phải để làm món đồ tưởng niệm. Thứ ba: cộng đồng có quyền tín nhiệm thì cũng có quyền bất tín nhiệm (cho đi được thì cũng lấy lại được). Còn chuyện họ nghĩ họ vẫn đủ tư cách giữ cờ chỉ là quan điểm chủ quan. Cộng đồng sẽ là người quyết định cuối cùng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:41, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyentrongphu Tất nhiên tôi biết việc so sánh là hơi khập khiễng, tôi chỉ lấy ví dụ cho tâm lý muốn giữ cờ của thành viên. Còn việc BTN thì tôi cũng đã cho phiếu thuận ở trên – Nhac Ny Talk to me ♥ 06:15, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến Buồn quá... Windrain (thảo luận) 12:51, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Windrain: Sông có khúc, người có lúc. P.T.Đ (thảo luận) 14:10, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến
  1. Mình ko theo dõi mấy vấn đề này trên wiki thường xuyên lắm nhưng lúc trước (2015) wiki đã có biểu quyết về chuyện gỡ công cụ bqv ở đây. Vậy sao bây giờ còn phải đi biểu quyết cho những trường hợp như thế này?
  2. Nên xem xét đổi từ "bất tín nhiệm" thành "miễn nhiệm" hoặc "bãi nhiệm" trong trường hợp như thế này. Từ đang dùng gây cảm giác như đang xử án một người vì tội lỗi của họ ấy. Phương (thảo luận) 16:11, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyễn Hoài Phương: Tần suất hoạt động của Avia không "đáp ứng" tiêu chí 1 ("vắng mặt lâu ngày"). Như đã nói trên, "tinh thần của quy định vẫn quan trọng hơn là câu chữ". Danh tl 02:19, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  OK, mình vừa đọc phần thảo luận của Cacuri. Đây là đánh giá cá nhân của mình về vấn đề này:
  Đã có BQ về việc xiết chặt tiêu chí "vắng mặt lâu ngày" nhưng không được thông qua => vậy thì cứ theo thống nhất đó mà làm thôi. Không cần phải mất công tạo những cuộc biểu quyết như thế này làm gì nữa. Bởi theo lẽ thường, những người bỏ phiểu phản đối trong BQ xiết quy định sẽ tiếp tục bỏ phiếu phản đối trong nhưng BQ btn như thế này. Tuy nhiên thực tế ở BQ này lại không như vậy, rõ ràng đang có mâu thuẫn ở kết quả 2 cuộc BQ. – Phương (thảo luận) 03:20, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Việc đó nằm ngoài phạm vi của biểu quyết này. Người Dùng Không Định Danh? 03:23, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Cộng đồng chỉ không muốn siết chặt quy định đối với các BQV ngủ đông 2-3 năm. Còn hơn 10 năm thì tôi nghĩ hơi quá rồi. Kết quả BQ lần này là minh chứng cho điều đó. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:56, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến @Avia: Tôi rất tiếc lấy làm tiếc, quy định gỡ quyền không ghi như thế, không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Lý do chủ yếu chắc có lẽ anh làm quá ít tác vụ bảo quản trong thời gian ở đây. Wikipedia đang ngày càng chuyên nghiệp hơn, tính mở dần hẹp hơn để đối phó với tốc độ phát triển quá nhanh bên cạnh nhân lực quá ít, cũng như đội ngũ mới thiếu kinh nghiệm, có phần quá khích cho dù đây chỉ là dự án tự nguyện. Hi vọng có dịp gặp anh trong tương lai.  A l p h a m a  Thảo luận 12:42, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tự nguyện?? cứ coi wiki là của riêng mình cũng được mà, vì : không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau

thân mến - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:50, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Khối lượng công việc quá lớn, tôi nghĩ nếu thật sự quan tâm Wikipedia thì cũng nên dăm bữa vào làm vài việc lai rai, nhưng không có thì giờ thì thôi vậy. P.T.Đ (thảo luận) 14:46, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Vào làm việc thì là điều tốt, chứ vào wiki làm ông nội thì đá tảng gạch tàu có ngay. Ơ, quá lời. Mô Phật. Thiện tai - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 14:58, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@DHN: Thời hạn của BQ đã kết thúc, có nên đóng không ạ? Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 06:30, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Vì đã có người mời, tôi cũng chờ DHN chốt kết quả giúp biểu quyết này. Nhân đây cũng nhắn gọn rằng tôi cũng đang chờ câu trả lời của anh tại Ask Me. ✠ Tân-Vương  06:42, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi đếm thì thấy có 20 phiếu hợp lệ, trong đó có 16 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Tôi chưa kiểm tra hết tất cả các thành viên bỏ phiếu là hợp lệ. Nhờ ai đó xác nhận điều này. @ThiênĐế98: Câu hỏi này cần thêm suy nghĩ nên tôi sẽ trả lời sau. NHD (thảo luận) 19:36, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi đã gạch phiếu của bạn Khánh Snake, do không đủ tiêu chuẩn, còn lại, theo tôi là hoàn toàn hợp lệ. Vì không muốn "mâu thuẫn tác vụ", tôi đề nghị HCV DHN chốt kết quả biểu quyết sau khi kiểm tra lại một lần nữa (do anh là HCV can thiệp đầu tiên vào vấn đề đóng biểu quyết). ✠ Tân-Vương  07:10, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@ThiênĐế98NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi vừa đóng BQ và tiến hành yêu cầu rút quyền, nhưng kiểm tra lại thì không thấy thành viên có cờ này nữa (danh sách). Tôi không rõ là thành viên mất quyền từ lúc nào, nhưng nếu trước khi BQ chấm dứt thì BQ này cõ thể sẽ được xem như vô hiệu hóa. NHD (thảo luận) 20:39, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@DHN: NguoiDungKhongDinhDanh đã xin gỡ quyền trên Meta rồi. Trên Meta, Danh đã xin gỡ quyền sớm rồi, nhưng bị cấm 3 ngày nên chưa đóng được biểu quyết. Yêu cầu trên đã được thực hiện rồi và đã được gỡ từ hôm thứ Sáu vừa rồi, xem m:Steward_requests/Permissions/2021-12#Avia@viwiki. – Thingofme (thảo luận) 02:08, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Thingofme: Vấn đề là theo quy định: "5. Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, một hành chính viên sẽ đề nghị các tiếp viên gỡ quyền/công cụ quản trị của bảo quản viên này." Do đó, quy trình đã không được toàn vẹn, biểu quyết bị vô hiệu, Avia vẫn là BQV. Không có gì thay đổi. P.T.Đ (thảo luận) 04:46, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Câu này do bảo quản viên @Viethavvh: thêm vào từ năm 2015, không rõ là đã qua thảo luận hay chỉ theo quy tắc nhân sự chính trị quan liêu "cấp trên báo cáo cho cấp trên nữa". Người đề nghị là ai không quan trọng, vì dù thế nào thì cộng đồng cũng đã đồng thuận rồi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:12, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi chỉ nhắc lại và làm rõ lời DHN, các người có quan tâm cứ tiếp tục thảo luận. BQ này thì tôi lâu lâu hóng cho có, không có hứng thú. P.T.Đ (thảo luận) 05:16, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Tôi nghĩ chỉ vô hiệu hóa khi chính thành viên tự yêu cầu rút quyền trước khi biểu quyết xong. Trong trường hợp này là do người khác đã yêu cầu sau biểu quyết nên tôi nghĩ là hợp lệ. NHD (thảo luận) 08:00, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Thật đáng tiếc biểu quyết đã được đóng và cờ BQV đã được gỡ theo kết quả biểu quyết. Hiểu thấu giá trị vô cùng to lớn kết nối cộng đồng này là đóng góp tình nguyện và tự tâm, sẽ chẳng thể bất tín nhiệm một người không vi phạm các quy định hay lạm dụng công cụ/quyền hạn nghiêm trọng, và còn thiện chí đóng góp cho Wikipedia ở vị trí được cộng đồng từng tin cậy giao phó. Mục đích của cuộc biểu quyết chỉ nhằm rút cờ BQV bằng được (người mở biểu quyết nói chờ ý kiến của BQV sau 1 tuần và đã có lời trao đổi của BQV ngay sau đó 2 ngày, nhưng không tiếp tục thảo luận có trước có sau tại trang thảo luận thành viên đã mở biểu quyết; và ngay trong lời đầu cuộc biểu quyết đã gây sức ép "một người gần như không dùng chúng trong suốt nhiều năm, nghĩa là đã không còn muốn dùng, không còn cần dùng, thì có lẽ cũng không nên giữ chúng làm gì nữa", "hãy nghĩ đến chuyện từ nhiệm"; việc so sánh với một số cựu BQV cũng là không cần thiết và tâm ý "anh thấy được điều gì ở họ" là thiếu thiện chí). Trong trường hợp này biểu quyết không đem lại lợi lạc gì cho sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt, chưa muốn nói còn gây tổn hại. Lời giải trình của Avia hoàn toàn có lý: Wikipedia không bị hạn mức số lượng BQV, BQV không vi phạm, không lạm dụng công cụ.. nhưng đáng tiếc đã không được xét thấu đáo. Việt Hà (thảo luận) 10:01, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tôi đã nhận được ý kiến của Avia sau hai ngày, và cũng không cho là mình có thể thuyết phục được khi đọc câu "tôi không có nghĩa vụ chiều theo ý của bạn". Quyết định không nằm ở tôi, người mở biểu quyết, mà ở cộng đồng; cộng đồng đã đồng thuận thu hồi cờ, và quyết định này có hiệu lực cao nhất. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:06, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tôi hiểu quyết định thuộc về cộng đồng và biểu quyết đã được đóng với kết quả đã được chốt. Chính vì thế tôi mới nói mục đích người mở biểu quyết nhằm gỡ cờ BQV bằng được. Ngay từ đầu người mở biểu quyết lấy đại cục làm trọng, trao đổi thận trọng với tinh thần vun vén hết mức có thể, cân nhắc biểu quyết mang lại ích lợi gì đáng kể cho Wikipedia tiếng Việt hay không, có đáng ko, đã đáng nhất chưa, thì kết quả có thể đã khác thậm chí có thể đã ko có biểu quyết. Bất tín nhiệm một ai là rất nặng, phải là việc chẳng đặng đừng khi không thể có cách nào khác. Việt Hà (thảo luận) 10:19, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Cách đây 6 năm, cộng đồng đã bàn việc này rồi, và từ khi đó Én bạc đã có ý kiến về Avia. Trả chổi tự bản thân nó không nghiêm trọng, nó chỉ có vẻ nghiêm trọng khi cộng đồng đặt cho nó cái tên "bất tín nhiệm". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:45, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Thành viên:Viethavvh Chính bạn cũng bỏ phiếu BTN Vietbio hồi đó mà? 1 năm có 0 sửa đổi vs 1 năm có 2-3 sửa đổi thì không khác nhau gì mấy đâu. Không vi phạm quy định nhưng có ý định lách luật. Cộng đồng thấy điều đó nên BTN. Còn thiện chí đóng góp mà hơn 10 năm rồi chả thấy đâu? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:54, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]